Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PUSZCZAPUSZCZA
WIETOKRZYSKAŚWIETOKRZYSKAŚ
Puszcza Świętokrzyska - puszcza położona wPuszcza Świętokrzyska - puszcza położo...
Zwierz ta w puszczyęZwierz ta w puszczyę
W puszczyW puszczy
świętokrzyskiejświętokrzyskiej
znajdują sięznajdują się
różne ...
JELENIEJELENIE
Jelenie to ssaki. SąJelenie to ssaki. Są
bardzo płochliwe.bardzo płochliwe.
Jelenie to bardzoJelenie to bar...
SOWYSOWY
Sowy polują nocą i oSowy polują nocą i o
zmroku, choć niektórezmroku, choć niektóre
gatunki powróciły dogatunki p...
w. KrzyŚ żw. KrzyŚ ż
Św. Krzyż to góra.Św. Krzyż to góra.
Znajduje się na niejZnajduje się na niej
Sanktuarium. JestSanktu...
Legendy o w. KrzyŚ żLegendy o w. KrzyŚ ż
Diabeł był oburzonyDiabeł był oburzony
ponieważ zbudowanoponieważ zbudowano
świąt...
Logo wi tokrzyskiego parkuś ęLogo wi tokrzyskiego parkuś ę
narodowegonarodowego
LogoLogo
świętokrzyskiegświętokrzyskieg
o ...
Zdj cia z wycieczkięZdj cia z wycieczkię
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Puszcza świętokrzyska i Święty Krzyż

598 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Puszcza świętokrzyska i Święty Krzyż

  1. 1. PUSZCZAPUSZCZA WIETOKRZYSKAŚWIETOKRZYSKAŚ Puszcza Świętokrzyska - puszcza położona wPuszcza Świętokrzyska - puszcza położona w województwie świętokrzyskim i na południuwojewództwie świętokrzyskim i na południu województwa mazowieckiego. Nie jestwojewództwa mazowieckiego. Nie jest zwartym kompleksem leśnym. Zajmuje obszarzwartym kompleksem leśnym. Zajmuje obszar 53 000 ha lasów53 000 ha lasów
  2. 2. Zwierz ta w puszczyęZwierz ta w puszczyę W puszczyW puszczy świętokrzyskiejświętokrzyskiej znajdują sięznajdują się różne ciekaweróżne ciekawe zwierzęta np.zwierzęta np. jelenie,jeże,bażajelenie,jeże,baża nty,dzięcioły,sarnnty,dzięcioły,sarn y,sowy i wieley,sowy i wiele owadówowadów
  3. 3. JELENIEJELENIE Jelenie to ssaki. SąJelenie to ssaki. Są bardzo płochliwe.bardzo płochliwe. Jelenie to bardzoJelenie to bardzo duże zwierzęta.duże zwierzęta. Zamieszkują np.Zamieszkują np. PuszczePuszcze świętokrzyskąświętokrzyską
  4. 4. SOWYSOWY Sowy polują nocą i oSowy polują nocą i o zmroku, choć niektórezmroku, choć niektóre gatunki powróciły dogatunki powróciły do dziennego trybudziennego trybu życia. Zamieszkujążycia. Zamieszkują cały świat, prowadząccały świat, prowadząc zasadniczo osiadłyzasadniczo osiadły tryb życia, lecztryb życia, lecz niektóre północneniektóre północne populacje koczują lubpopulacje koczują lub stały się wędrownestały się wędrowne..
  5. 5. w. KrzyŚ żw. KrzyŚ ż Św. Krzyż to góra.Św. Krzyż to góra. Znajduje się na niejZnajduje się na niej Sanktuarium. JestSanktuarium. Jest tam też muzeum.tam też muzeum. Na wzgórzeNa wzgórze prowadzą dwieprowadzą dwie ścieżkiścieżki królewskakrólewska(TRUDNA(TRUDNA )) i asfaltowai asfaltowa (ŁATWA)(ŁATWA)
  6. 6. Legendy o w. KrzyŚ żLegendy o w. KrzyŚ ż Diabeł był oburzonyDiabeł był oburzony ponieważ zbudowanoponieważ zbudowano świątynie. Wziął płachtęświątynie. Wziął płachtę z kamieniami iz kamieniami i próbował zrzucić napróbował zrzucić na świątynie. Zapiał kogutświątynie. Zapiał kogut a wtedy Diabły tracąa wtedy Diabły tracą swoją moc.swoją moc. Diabły upuściły płachtę aDiabły upuściły płachtę a kamenie rozsypały siękamenie rozsypały się tworząc Gołoboże.tworząc Gołoboże.
  7. 7. Logo wi tokrzyskiego parkuś ęLogo wi tokrzyskiego parkuś ę narodowegonarodowego LogoLogo świętokrzyskiegświętokrzyskieg o parkuo parku narodowego tonarodowego to jeleń który wjeleń który w swych porożachswych porożach mama Złoty Krzyż.Złoty Krzyż.
  8. 8. Zdj cia z wycieczkięZdj cia z wycieczkię

×