Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Space for your ideas
Groeien in ervaring en expertise  Growing in experience and expertise  1970:  start invoer en verkoop van werfunits e...
Alles begint met overtuigingIt all starts with enthusiasmWe zien het bij kleine en grote bedrijven, in de sport en eigenli...
OSS  GENK      Warsco Units      Internationaal      aanwezig      Warsco Units      Inter...
InhoudContentsGroeien in ervaring en expertise       2     Growing in experience and expertise    2Alles be...
6
Bedrijfsgebouwen:een nieuw conceptCorporate offices: a new conceptDit zijn onze kantoren. Ze werden in 2012 volledig samen...
8
Het bedrijf achter de unitsThe company behind the cabinsMeer dan 40 jaar ERVARING in units             Over 40...
4 basistypes, 444 mogelijkheden   4 basic types, 444 possibilities   Werfwagens                    ...
Zet uw ruimte naar uw hand   A space tuned to your needs   • Volledig conform de wettelijke voorschriften inzake energ...
12
13
•  Constructieve binnenhoogtes standaard 2,30 - 2,50 -       mogelijk - U-waarde/RC-waarde: volgens geldende    ...
LX                                        Specials(Semi)permanente huisvesting voo...
Ongestoord   Working in peace   “Binnen kunnen we rustig   werken, want door de   akoestische isolatie worden   ...
Doelgroep bouwsectorFor the construction sectorOnze mobiele en semipermanente accommodaties zijn erg comfortabel, o.a. doo...
Comfort   Comfort   “We voelen eigenlijk geen   verschil met een ‘vast’   gebouw, zo comfortabel   is het hier.”...
Doelgroep industrieFor the industryTijdelijk extra kantoor-, stockage- of productieruimte nodig? Onze units geven u flexib...
Huiselijk   Homey   “Ze zeggen dat het tijdelijk is,   maar in dit gezellige gebouw   willen we gerust nog jaren ...
Doelgroep zorgsectorFor the care sectorBij renovatie, uitbreiding, herstructurering... zorgen wij voor de nodige semiperma...
Snel en   flexibel   Quick and flexible   “Het verbaast me altijd hoe   snel de tijdelijke units zijn   geplaats...
Doelgroep eventsectorFor the event sectorDe veelzijdigheid van onze units maakt ze uitstekend geschikt voor evenementlocat...
Een coole   klas   A cool classroom   “We hebben er samen   met de juf een coole klas van   gemaakt.   Ik zit ...
Doelgroep onderwijsFor the education sectorAls de nood aan klaslokalen hoog is, is Warsco Units nabij. Op zeer korte termi...
Huisvesting   op rails   Accommodation   on rails   “Onze nieuwe leeftrein biedt   een maximaal comfort na   e...
SpecialsSpecialsOnder ‘specials’ verstaan wij heel specifieke opdrachten die een grote flexibiliteit vragen en vaak origin...
28
Een sterk logistiek apparaatFocus on logisticsMet onze uitgebreide vloot rollend materieel kunnen wij onze units efficiënt...
30
Verhuur-, onderhouds- enlogistiek centrumRental, maintenance and logistics centreDeze site van 6,8 ha is het centrum van o...
32
De complete huurformuleA complete rental formulaVoor tijdelijk of semipermanente huisvesting is huren een uitstekende opti...
www.warsco.eu34
kantoorunits                  offices • modules de bureaux • BüroeinheitenBU-04-02  4 m x 2,4 m bh.2,30 ...
www.warsco.eu36
kantoorunits                       offices • modules de bureaux • Büroeinheiten          ...
www.warsco.eu38
refterunitscafeterias • modules-réfectoires • Speisesaaleinheiten         REVE-06-02      6 m x 3 m bh.2,30/2...
www.warsco.eu40
woonunitshomes • modules de logement • Wohneinheiten      LG-08-01       2x(8 m x 3,40 m bh.2,60 m)    • ...
www.warsco.eu42
sanitaire unitssanitary facilities • modules sanitaires • Sanitäreinheiten         SA-03-01        3 m x 2...
www.warsco.eu44
sanitaire unitssanitary facilities • modules sanitaires • Sanitäreinheiten         SA-04-01        4 m x 3...
www.warsco.eu46
magazijnunits                   storage • modules dentreposage • Lagereinheiten            ...
48
schakelunits      connective cabins • modules couplés • Verbindungseinheiten               BU-06-CA ...
www.warsco.eu50
schakelunits      connective cabins • modules couplés • Verbindungseinheiten               BU-06-CF  ...
www.warsco.eu52
schakelunits      connective cabins • modules couplés • Verbindungseinheiten               RE-06-C2  ...
www.warsco.eu54
Warsco Folder
Warsco Folder
Warsco Folder
Warsco Folder
Warsco Folder
Warsco Folder
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Warsco Folder

407 views

Published on

Algemene folder van Warsco Units

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Warsco Folder

 1. 1. Space for your ideas
 2. 2. Groeien in ervaring en expertise Growing in experience and expertise 1970: start invoer en verkoop van werfunits en -wagens. 1979: start productie van werfaccommodatie in eigen beheer. 1987: oprichting van Warsco Units nv, met als specialisatie verkoop, verhuur en installatie van tijdelijke accommodaties. 1999: oprichting van Warsco Units Nederland bv, voor de verkoop- en verhuuractiviteiten op de Nederlandse markt. 2010: overdracht van het familiebedrijf aan de tweede generatie. 2012: verhuis naar de nieuwe site aan de Slingerweg in Genk; hier concentreren zich de activiteiten verhuur, onderhoud en logistiek van de units. De nieuwe locatie biedt Warsco Units de ruimte om verdere groei mogelijk te maken. Door de optimalisatie van de bedrijfsprocessen kan een nog completere service geboden worden. Warsco Units is in België VCA**-gecertificeerd en beschikt voor de Nederlandse markt over het ISO 9001-certificaat. 1970: start of import and sale of construction trailers and site cabins 1979: start of production of site accomodation 1987: establishment of Warsco Units nv, specializing in sales, rental and installation of temporary accommodation. 1999: establishment of Warsco Units Nederland bv, focusing on sales and rental on the Dutch market. 2010: transfer of the company to the second generation. 2012: move to Slingerweg in Genk. This new location is home to the rental, maintenance and logistics services. The new location is perfectly suited for the further development of Warsco Units. Thanks to the optimization of corporate processes, we can offer our customers even better service. Warsco Units holds Belgian VCA** certification and ISO 9001 certification for the Netherlands.2
 3. 3. Alles begint met overtuigingIt all starts with enthusiasmWe zien het bij kleine en grote bedrijven, in de sport en eigenlijk bij alles wat we doen: je kunt pas iets realiserenals je de dingen met overtuiging doet. Als je gelooft in je product en met veel geestdrift de kwaliteit ervan bewaakten verbetert. Onze positie in de markt van tijdelijke huisvesting hebben wij te danken aan die drive. En die is nogaltijd de motor van ons handelen. Hij geeft ons de energie om onze units verder te perfectioneren, om te investerenin een geavanceerd machinepark, om steeds nieuwe mogelijkheden te creëren voor de gebruikers van onze units,om onze klanten alle zorgen uit handen te nemen met een complete service.Kwaliteit is op vele manieren in onze units terechtgekomen: via de inventiviteit van de ontwerpers, denauwgezetheid van de bouwers, de vakbekwaamheid van de mensen die het onderhoud verzekeren, de klant-gerichtheid en de technische bedrevenheid van de monteurs die de units bij u installeren. Uitstekende mensenallemaal. Geen wonder dat u van hen een uitstekend product en een uitstekende dienstverlening krijgt.You will see it in companies big and small, in sports and in everything else you do: you can only truly achievesomething when you do it with enthusiasm. When you believe in your product and improve and maintain its qualitynon-stop. We owe our position on the temporary accommodation market to that drive, and it is still our mainmotivation today. It gives us the energy to improve our cabins, to invest in advanced equipment, to create newpossibilities for users, and to satisfy our customers with perfect service.Our cabins are steeped in quality thanks to the creativity of our designers, the accuracy of our builders, the expertiseof our maintenance crew, our customer service and the technical skill of our technicians who install the cabins on site.We are incredibly proud of our excellent staff and we are confident that they will provide you with an outstandingproduct and impeccable service.Marc WarsonGedelegeerd bestuurder • Managing Director www.warsco.eu 3
 4. 4. OSS GENK Warsco Units Internationaal aanwezig Warsco Units International presence Onze units worden geleverd in de Benelux, maar ook in delen van Frankrijk en Duitsland. Our cabins are delivered in the Benelux area, as well as in France and Germany.4
 5. 5. InhoudContentsGroeien in ervaring en expertise 2 Growing in experience and expertise 2Alles begint met overtuiging 3 It all starts with enthusiasm 3Warsco Units internationaal aanwezig 4 Warsco Units International presence 4Bedrijfsgebouwen: een nieuw concept 6-7 Corporate offices: a new concept 6-7Het bedrijf achter de units 8-9 The company behind the cabins 8-94 basistypes, 444 mogelijkheden 10 en 15 4 basic types, 444 possibilities 10 and 15Zet uw ruimte naar uw hand 11-14 A space tuned to your needs 11-14Doelgroep bouwsector 16-17 For the construction sector 16-17Doelgroep industrie 18-19 For the industry 18-19Doelgroep zorgsector 20-21 For the care sector 20-21Doelgroep eventsector 22-23 For the event sector 22-23Doelgroep onderwijs 24-25 For the education sector 24-25Specials 26-27 Specials 26-27Een sterk logistiek apparaat 28-29 Focus on logistics 28-29Verhuur-, onderhouds- en logistiek centrum 30-31 Rental, maintenance and logistics centre 30-31De complete huurformule 32-33 A complete rental formula 32-33Kantoorunits 34-37 Offices 34-37Refterunits 38-39 Cafeterias 38-39Woonunits 40-41 Homes 40-41Sanitaire units 42-45 Sanitary facilities 42-45Magazijnunits 46-47 Storage 46-47Schakelunits 48-53 Connective cabins 48-53Kassa-unit • Bouwwagens 54-55 Cash register • Construction trailers 54-55Zo huurt u bij ons 56-57 Renting with us 56-57Realisaties 58-59 Realized projects 58-59 www.warsco.eu 5
 6. 6. 6
 7. 7. Bedrijfsgebouwen:een nieuw conceptCorporate offices: a new conceptDit zijn onze kantoren. Ze werden in 2012 volledig samengesteld uit onze units. Ze hebben echter niets ‘tijdelijks’:zowel binnen als buiten is het gebouw een duurzame constructie die op een duurzame manier functioneert.U bent altijd welkom voor een inspirerend bezoek! Wij zullen u overtuigen van de hoge kwaliteit en de onuitput-telijke mogelijkheden van onze units, ook als permanent bedrijfsgebouw.These are our offices. They were built in 2012 and consist entirely of our cabins. They are far from temporary,however. Inside and out, the building is a sustainable construction based on durable concepts.Visit our offices and get inspired by this unique concept! We are sure that you will be convinced of the high qualityand the endless possibilities of our cabins, even as permanent offices!• U-waarde/RC-waarde buitenwanden: amper 0,14 W/m²K of 7,14 m² K/W dankzij 27 cm isolatie.• EPB (energieprestatie en binnenklimaat): beantwoordt aan meer dan de actuele normen. Nog net iets beter dan de norm voor een passiefhuis!• Alle comfort, zelfs een lift.• Zonnepanelen voor de productie van de eigen elektriciteit.• Milieuvriendelijke verwarming met warmtepomp op aardwarmte.• Ventilatie met warmterecuperatie en continue CO2-meting.• Zonwering en rolluiken.• Opvang, opslag en hergebruik van regenwater.• Zuivering van waswater in eigen rietveld; gezuiverd water infiltreert via eigen greppel.• The thermal transmittance of the outside walls is 0.14 W/m²K or 7,14 m² K/W thanks to a• The energy performance and indoor climate meet currents standards. 27-cm layer of insulation. That is even better than a passive house!• All modern comfort, including an elevator.• Power provided by solar panels.• Environmentally friendly heating system thanks to a heat pump.• Heat recovery ventilation and continuous CO2 control.• Awning and shutters.• Collection, storage and recovery of rainwater.• Purification of washing water in our own reed land. Purified water infiltrates through our own ditch. www.warsco.eu 7
 8. 8. 8
 9. 9. Het bedrijf achter de unitsThe company behind the cabinsMeer dan 40 jaar ERVARING in units Over 40 years’ EXPERIENCEWarsco Units heeft een rijke ervaring in tijdelijke en Warsco Units has a rich experience in temporary andsemipermanente huisvesting. Daardoor zien wij semi-permanent accommodation. This allows us tometeen hoe wij het best tegemoetkomen aan uw be- assess your needs instantly. The result is a made-to-hoeften. U krijgt precies de oplossing die u nodig hebt. measure solution.Wij hebben UITSTEKENDE units EXCELLENT cabinsOnze verhuuractiviteit zou nooit zo succesvol zijn The quality of our cabins is the key to our success.als onze units niet zo goed waren. Ze zijn het The cabins are the result of innovating design, anresultaat van innovatief denken, een efficiënte efficient workflow and competent employees.workflow en vakbekwame medewerkers. Dankzij Thanks to our clever and flexible concept, thehet uitgekiende en flexibele concept zijn ze enorm cabins are incredibly versatile.veelzijdig in de toepassingen.Wij zijn een TEAM We are a TEAMAls familiebedrijf vormen wij een team waarin As a family business, we are proud that everyone iniedereen zijn eigen inbreng heeft en waarin over- the team can contribute and there is ample roomleg een doordachte strategie is. Dankzij onze korte for debate. Thanks to smooth communication, wecommunicatielijnen reageren wij snel op een are able to respond swiftly to customer questions,klantenvraag, op een onvoorziene omstandigheid, unforeseen circumstances, etc. The non-hierarchi-enz. En in een vlakke, soepele organisatie komen cal, open atmosphere of our company generatesspontaan meer en betere ideeën naar boven die de more and better ideas, which form the basis ofbasis vormen van goede oplossingen. good solutions.. www.warsco.eu 9
 10. 10. 4 basistypes, 444 mogelijkheden 4 basic types, 444 possibilities Werfwagens Standaard Mobiele wagens voor comfort op de Het basistype voor tijdelijke activiteiten bouwplaats Construction trailers Standard Mobile construction trailers providing Basic type for temporary activities on-site comfort Made-to-measure All our cabins, including specials, are made in Belgium. Standardization is naturally an important element of cost efficiency. However, we also produce made-to-measure cabins answering to your specific needs. Schemes and furnishing can also be entirely adapted to your wishes..10
 11. 11. Zet uw ruimte naar uw hand A space tuned to your needs • Volledig conform de wettelijke voorschriften inzake energieprestatie (type LX) en brandweerstand • Alle technieken installeerbaar en/of aansluitbaar: HVAC, elektriciteit, sanitair, data, telefonie, radio en tv,... • Gestandaardiseerd, maar alle maten aanpasbaar aan uw wensen • Flexibel inzetbaar en aanpasbaar qua aankleding en inrichting • The cabins meet the legal requirements regarding energy performance (type LX) and fire resistance • All technology can be installed or connected: HVAC, electricity, sanitary facilities, data, telecommunications, radio and television, etc. • Standardized or made-to-measure • Flexible and modular cabins with easily adaptable schemes and furnishing11
 12. 12. 12
 13. 13. 13
 14. 14. • Constructieve binnenhoogtes standaard 2,30 - 2,50 - mogelijk - U-waarde/RC-waarde: volgens geldende normen - akoestisch plafond mogelijk 2,60 - 2,80 - 3,00 - 3,20 - 3,40 m – alle andere hoogtes op aanvraag • Vloer: draagvermogen 500 kg/m² - U-waarde/RC-• Standaardbreedtes 2,40 - 3,00 - 3,40 - 4,00 m - alle • waarde: volgens geldende normen Ramen: pvc, ook aluminium ramen met thermische andere breedtes op aanvraag• Standaardlengtes 2 tot 12 m per meter mogelijk - alle • onderbreking mogelijk Optreksysteem - steunpunten en sledes voor plaatsing andere lengtes op aanvraag• Standaard stapelbaar tot 3 lagen • op een lichte fundering• Buitenwand: gelaste staalconstructie - brandweerstand Verwarming: direct elektrisch / cv-systeem op gas of stookolie / warmtepomp lucht/lucht RF 1/2 of 1 uur mogelijk - U-waarde/RC-waarde: volgens geldende normen - ecowand met 27 cm • Koeling: individuele window-units of split airco isolatie: U-waarde: 0,14 m²K / RC-waarde: 7,14 m²K/W • Ventilatie: systemen C en D mogelijk - weg te werken• Binnenwandbekleding: in spaander 8 mm met • boven verlaagd akoestisch plafond Elektriciteit: volledig weggewerkt in de wanden; melamine / clickwall mdf 10 mm met melamine / gyproc / andere uitvoeringen op aanvraag - elektrisch gekeurd brandweerstand RF 1/2 of 1 uur mogelijk • Sanitair: mogelijkheid om de leidingen volledig weg te• Dak en plafond: gelaste staalconstructie, in de lengte werken in de wanden naadloze profielplaat - brandweerstand RF 1/2 of 1 uur• Standard ceiling height: 2.30 – 2.50 – 2.60 – 2.80 – roofing sheet – fire resistance RF 1/2 or 1 hour - thermal transmittance: in accordance with current standards – 3.00 – 3.20 – 3.40 m – all other sizes available on demand acoustic insulation on demand• Standard width: 2.40 – 3.00 – 3.40 – 4.00 m – all other • Floor: bearing capacity 500 kg/m² - thermal sizes available on demand transmittance: in accordance with current standards• Standard length: 2 to 12 m per metre – all other sizes on • Windows: PVC, aluminium windows with thermal demand barrier on demand• Standard stacking capacity: up to 3 layers • Hoist system – abutments and carriages for installation• Outside wall: welded steel construction – fire resistance • on a light foundation Heating: electric / central heating with gas or oil / air to RF 1/2 or 1 hour – thermal transmittance: in accordance with current standards – eco wall with a 27-cm layer of air heat pump insulation: thermal transmittance 0.14 W/m²K / thermal • Cooling: individual window units or split air resistance 7.14 m²K/W conditioning• Interior wallcovering: 8-mm chipboard with melamine • Ventilations: systems C and D available – concealed by / 10-mm mdf click wall with melamine / plasterboard / owered acoustic ceiling other options available on demand – fire resistance RF • Electricity: concealed by the walls; certified by an expert 1/2 or 1 hour • Sanitary facilities: pipes can be entirely concealed by• Roof and ceiling: welded steel construction, seamless the walls 14
 15. 15. LX Specials(Semi)permanente huisvesting voor een zeer brede Van customizing tot 100 % maatwerk voor bijzonderewaaier van activiteiten en sectoren projectenLX SpecialsPermanent and semi-permanent accommodation for a From simple customization to entirely made-to-measurewide range of activities and sectors. cabins for specific projects.Tot op de centimeterAl onze units, evenals de ‘specials’, zijn van Belgisch fabrikaat. Standaardisering is een belangrijk element van (kosten)efficiëntie, dat spreektvoor zich. Maar als het nodig is, kunnen wij units leveren met maten die tot op de centimeter zijn aangepast aan uw wensen.Uiteraard kunnen de aankleding en de inrichting van de units volledig afgestemd worden op uw noden. 15
 16. 16. Ongestoord Working in peace “Binnen kunnen we rustig werken, want door de akoestische isolatie worden we niet gestoord door de bouwmachines.” “Thanks to the acoustic insulation, we can work in peace without being bothered by the noise of the machines”16
 17. 17. Doelgroep bouwsectorFor the construction sectorOnze mobiele en semipermanente accommodaties zijn erg comfortabel, o.a. door de thermische en akoestischeisolatie. Dankzij de robuuste staalconstructie zijn ze overal inzetbaar en zijn ze bestand tegen herhaaldelijkverplaatsen. Onze kraanwagens zetten uw unit op de moeilijkst bereikbare plaatsen neer.Our portable and semi-permanent accommodation is very comfortable thanks to thermal and acoustic insulation.The robust steel construction makes them incredibly versatile and suitable for frequent relocation. www.warsco.eu 17
 18. 18. Comfort Comfort “We voelen eigenlijk geen verschil met een ‘vast’ gebouw, zo comfortabel is het hier.” “It is so comfortable you barely feel the difference with an ‘ordinary’ building.”18
 19. 19. Doelgroep industrieFor the industryTijdelijk extra kantoor-, stockage- of productieruimte nodig? Onze units geven u flexibiliteit die altijd verderuitbreidbaar is. Rolluiken verhogen het comfort (zonwering!) en beveiligen tegen inbraak.Door onze VCA**-certificering kunnen we veilig werken in sectoren met een hoog veiligheidsrisico.Need temporary additional office, storage or production space? Our cabins offer you never-ending modularflexibility. Shutters enhance comfort as they keep out the sun and offer protection against burglary. Our VCA**certification means that we can work safely in high-risk industries. www.warsco.eu 19
 20. 20. Huiselijk Homey “Ze zeggen dat het tijdelijk is, maar in dit gezellige gebouw willen we gerust nog jaren blijven wonen!” “They say it is only temporary, but we would not mind spen- ding a few more years in this cosy building!”20
 21. 21. Doelgroep zorgsectorFor the care sectorBij renovatie, uitbreiding, herstructurering... zorgen wij voor de nodige semipermanente ruimte, tot zelfsoperatiekamers toe. U kunt onze units inrichten tot aangename omgevingen, zowel voor dagverblijf(kinderopvang) als permanente bewoning (bejaardentehuis). Voor wanden en dak is een brandweerstand (RF)van 1 uur mogelijk.We provide semi-permanent accommodation – including operating rooms - during renovation, extension,or reorganization works. Our cabins are easily turned into comfortable environments for day care (child care), orpermanent accommodation (elderly home). Walls and ceilings can have a fire resistance (RF) of up to 1 hour. www.warsco.eu 21
 22. 22. Snel en flexibel Quick and flexible “Het verbaast me altijd hoe snel de tijdelijke units zijn geplaatst, en na het evenement ook weer weggehaald.” “I am always surprised how fast temporary units are installed and removed at an event.”22
 23. 23. Doelgroep eventsectorFor the event sectorDe veelzijdigheid van onze units maakt ze uitstekend geschikt voor evenementlocaties. In ons uitgebreide engevarieerde huurgamma kunt u gelijk welk event stijlvol onderbrengen. Plaatsing en demontage gebeuren snelen volgens afspraak, dankzij onze zeer grote vervoercapaciteit.The versatility of our cabins makes them perfectly suited for event sites. Our wide and varied rental range offersyou elegant solutions for any event. Installation and removal are done swiftly and on appointment, thanks to ourlarge transport capacity. www.warsco.eu 23
 24. 24. Een coole klas A cool classroom “We hebben er samen met de juf een coole klas van gemaakt. Ik zit hier echt graag!” “We turned it into a really cool classroom together with our teacher. I love it here!”24
 25. 25. Doelgroep onderwijsFor the education sectorAls de nood aan klaslokalen hoog is, is Warsco Units nabij. Op zeer korte termijn en indien nodig voor vele jaren.Dankzij de ruim bemeten hoogte van onze units, de plafonds met akoestische demping en de ventilatie metwarmterecuperatie creëert u een aangenaam leef- en leerklimaat.If you are dealing with an acute shortage of classrooms, Warsco Units can save the day. The cabins can be providedat short notice and for many years. The high ceilings, acoustic insulation and heat recovery ventilation create apleasant learning and living climate. www.warsco.eu 25
 26. 26. Huisvesting op rails Accommodation on rails “Onze nieuwe leeftrein biedt een maximaal comfort na een lange werkdag.” “Our new home on rails offers us the highest comfort after a long working day.”26
 27. 27. SpecialsSpecialsOnder ‘specials’ verstaan wij heel specifieke opdrachten die een grote flexibiliteit vragen en vaak origineleoplossingen bevatten. Volledig op maat, uiteraard. Zo hebben wij bijvoorbeeld een splinternieuwe ‘leeftrein’gebouwd die tegelijk werkplaats, logies en eetgelegenheid is. ‘Specials’ zijn uitdagingen maar geven ook veelvoldoening!We use the term specials to signify specific orders that demand great flexibility and creative, made-to-measuresolutions. One of our past projects was a home on rails that included a workplace, sleeping place and dining area.Specials are a real challenge, but that makes it all the more satisfying! www.warsco.eu 27
 28. 28. 28
 29. 29. Een sterk logistiek apparaatFocus on logisticsMet onze uitgebreide vloot rollend materieel kunnen wij onze units efficiënt en economisch bij onze klanten brengen,plaatsen en gebruiksklaar maken. Onze vrachtwagens zijn uitgerust met een kabeloptreksysteem of met eenautolaadkraan die een unit tot 3 ton kan manipuleren in een straal van liefst 18 meter rondom de vrachtwagen, dusook vóór de cabine! Dankzij deze uitrusting kunnen wij onze units installeren op de moeilijkst bereikbare plaatsen.Op ons eigen terrein gebruiken wij een torenkraan op spoor of een heftruck voor het laden en lossen van de units.Our extensive fleet allows us to transport and install the cabins efficiently and economically. Our trucks are equippedwith a hoist system or a crane that can lift a cabin of up to 3 tonnes in an area of 18 metres surrounding the truck,including the area in front of the cabin. Thanks to this equipment, we can install the cabin on the most difficult loca-tions. Back at our corporate site, we use a rail-mounted tower crane or a fork-lift for loading and unloading the cabins. www.warsco.eu 29
 30. 30. 30
 31. 31. Verhuur-, onderhouds- enlogistiek centrumRental, maintenance and logistics centreDeze site van 6,8 ha is het centrum van onze verhuuractiviteit. De verhuurunits worden er gestockeerd, optransport gezet, na de verhuurperiode weer binnengenomen, gereinigd, opgeknapt en hersteld waar nodig.De buitenruimte hebben wij nodig om een voldoende buffer van verhuurunits te kunnen aanhouden.OnderhoudshalDe onderhoudshal van 2500 m² omvat o.a. een schrijnwerkerij, een werkplaats metaalbewerking, een elek-triciteitswerkplaats, een sanitaire werkplaats, het magazijn voor (verhuur)meubilair en (reparatie)materiaal en eengeautomatiseerde wasstraat. Elke unit is weer piekfijn in orde vooraleer hij naar de klant vertrekt.Unieke logistieke service voor koopunitsOok voor de units die u koopt, kunt u een beroep blijven doen op onze service:•onderhoud en herstelling van uw units•vervoer en tijdelijke opslag van uw mobiele units.U bent vrij van zorgen en uw investering behoudt veel langer haar waarde.An area of 6.8 ha is the centre of our rental activities. The rental cabins are stored, loaded, unloaded, cleaned,refurbished, and restored if necessary. The outside area is required to maintain an ample stock of rental units.Maintenance hallThe maintenance hall of 2500 m² comprises a carpenter’s workshop, a metal workshop, an electricity workshop,a stockroom for (rental) furniture and (repair) material, and an automated washing station. Each cabin is as goodas new before it leaves here.Unique logistic services for purchasing cabinsIf you wish to purchase a cabin, you can rely on our after-sales service:•maintenance and repair of your cabins•transport and temporary storage of your portable cabinsWe take the hard work off your hands and make your investment last longer. www.warsco.eu 31
 32. 32. 32
 33. 33. De complete huurformuleA complete rental formulaVoor tijdelijk of semipermanente huisvesting is huren een uitstekende optie. Onze service is zeer compleet enomvat het volledig logistiek traject. Wij kunnen ook zorgen voor het vervoer en de tijdelijke stockage van units dieuw eigendom zijn. U hoeft dus zelf geen investering te doen. Wij zorgen voor alles: levering, plaatsing, mogelijkeinterventie bij een probleem en ophaling na de huurperiode.Indrukwekkend assortimentWij hebben permanent een 2500-tal verhuurunits in roulatie. U kunt bij ons ook een assortiment basismeubilair(tafels, stoelen, bureaus, kasten) huren.Op de volgende pagina’s ziet u dat ons aanbod tijdelijke huisvesting zeer uitgebreid en flexibel is.De gebruiksmogelijkheden zijn zo groot als uw verbeelding!De meest up-to-date informatie vindt u op www.warsco.euRenting cabins is the perfect option for temporary or semi-permanent accommodation. We offer a complete servicethat covers every step in the logistic system. We can also take care of transport and temporary storage of yourcabins, freeing you from this investment. We take care of everything, including delivery, installation, technicalassistance in case of problems and collection of the cabin after the rental period.Impressive offerOur offer consists of about 2500 cabins. We also have a range of basic rental furniture (tables, chairs, desks,cabinets). On the following pages, we will present a sample of our extensive, flexible offer. If you can think of it, wehave it.For up-to-date information, please visit: www.warsco.eu www.warsco.eu 33
 34. 34. www.warsco.eu34
 35. 35. kantoorunits offices • modules de bureaux • BüroeinheitenBU-04-02 4 m x 2,4 m bh.2,30 m BU-04-02 4 m x 2,4 m bh.2,30 m • • • • isolatie vloer, dak en wanden isolation sol, plafond et parois • • binnenhoogte 2,30 m hauteur intérieure 2,30 m • • dubbel glas en rolluik double vitrage et volet roulant • • verwarming en verlichting chauffage et éclairage • • keuringsverslag elektriciteit certificat dessai électricité kraanogen anneaux de levage • floor, roof and wall insulation • • inner height 2,30 m • Isolation Boden, Dach, Wände • single glazing and metal shutters • Innenhöhe 2,30 m • double glazing and revolving shutter • Doppelverglasung und Rollade • electrical test certificate • Heizung und Beleuchtung • hoisting eyes • Prüfungsbericht Elektrizität HebeösenBU-05-01 5 m x 2,4 m bh.2,30 m BU-05-01 5m x 2,4 m bh.2,30 m • • isolation sol, plafond et parois • • hauteur intérieure 2,30 m isolatie vloer, dak en wanden • • vitrage simple et volets métalliques binnenhoogte 2,30 m • • chauffage et éclairage enkel glas en metalen luiken • • certificat dessai électricité verwarming en verlichting • • anneaux de levage keuringsverslag elektriciteit kraanogen • floor, roof and wall insulation • Isolation Boden, Dach, Wände • inner height 2,30 m • Innenhöhe 2,30 m • single glazing and metal shutters • Einfachverglasung und metallene • heating and lighting • electrical test certificate • Heizung und Beleuchtung Fensterläden • hoisting eyes • Prüfungsbericht Elektrizität • HebeösenBU-06-01 6 m x 3 m bh.2,50 m BU-06-01 6 m x 3 m bh.2,50 m • • isolation sol, plafond et parois • • hauteur intérieure 2,50 m isolatie vloer, dak en wanden • • double vitrage et volets roulants binnenhoogte 2,50 m • • chauffage et éclairage dubbel glas en rolluiken • • certificat dessai électricité verwarming en verlichting • • anneaux de levage et superposabilité keuringsverslag elektriciteit kraanogen en stapelbaarheid • floor, roof and wall insulation • • inner height 2,50 m • Isolation Boden, Dach, Wände • double glazing and revolving shutters • Innenhöhe 2,50 m • heating and lighting • Doppelverglasung und Rolladen • electrical test certificate • Heizung und Beleuchtung • hoisting eyes and stackability • Prüfungsbericht Elektrizität Hebeösen und StapelbarkeitBU-06-02 6 m x 3 m bh.2,50 m BU-06-02 6 m x 3 m bh.2,50 m • • • • isolatie vloer, dak en wanden isolation sol, plafond et parois • • binnenhoogte 2,50 m hauteur intérieure 2,50 m • • dubbel glas en rolluiken double vitrage et volets roulants • • verwarming en verlichting chauffage et éclairage • • keuringsverslag elektriciteit certificat dessai électricité kraanogen en stapelbaarheid anneaux de levage et superposabilité • floor, roof and wall insulation • • inner height 2,50 m • Isolation Boden, Dach, Wände • double glazing and revolving shutters • Innenhöhe 2,50 m • heating and lighting • Doppelverglasung und Rolladen • electrical test certificate • Heizung und Beleuchtung • hoisting eyes and stackability • Prüfungsbericht Elektrizität Hebeösen und Stapelbarkeit 35
 36. 36. www.warsco.eu36
 37. 37. kantoorunits offices • modules de bureaux • Büroeinheiten BU-08-01 • BU-08-02 • BU-10-01 • BU-10-02 • • • • isolatie vloer, dak en wanden isolation sol, plafond et parois • • binnenhoogte 2,50 m hauteur intérieure 2,50 m • • dubbel glas en rolluiken double vitrage et volets roulants • • verwarming en verlichting chauffage et éclairage • • keuringsverslag elektriciteit certificat dessai électricité kraanogen en stapelbaarheid anneaux de levage et superposabilité • • • • floor, roof and wall insulation Isolation Boden, Dach, Wände • • inner height 2,50 m Innenhöhe 2,50 m • • double glazing and revolving shutters Doppelverglasung und Rolladen • • heating and lighting Heizung und Beleuchtung • • electrical test certificate Prüfungsbericht Elektrizität hoisting eyes and stackability Hebeösen und StapelbarkeitBU-08-01 8 m x 3 m bh.2,50 m BU-10-01 10 m x 3 m bh.2,50 mBU-08-02 8 m x 3 m bh.2,50 m BU-10-02 10 m x 3 m bh.2,50 m 37
 38. 38. www.warsco.eu38
 39. 39. refterunitscafeterias • modules-réfectoires • Speisesaaleinheiten REVE-06-02 6 m x 3 m bh.2,30/2,50 m • • isolation sol, plafond et parois • • hauteur intérieure 2,30 m/2,50 m isolatie vloer, dak en wanden • • double vitrage et volets roulants binnenhoogte 2,30 m/2,50 m • • chauffage et éclairage dubbel glas en rolluiken • • certificat dessai électricité verwarming en verlichting • • anneaux de levage et superposabilité keuringsverslag elektriciteit kraanogen en stapelbaarheid • floor, roof and wall insulation • • inner height 2,30 m/2,50m • Isolation Boden, Dach, Wände • double glazing and revolving shutters • Innenhöhe 2,30 m/2,50 m • heating and lighting • Doppelverglasung und Rolladen • electrical test certificate • Heizung und Beleuchtung • hoisting eyes and stackability • Prüfungsbericht Elektrizität Hebeösen und Stapelbarkeit REVE-08-01 8 m x 3 m bh.2,30/2,50 m • • isolation sol, plafond et parois • • hauteur intérieure 2,30 m/2,50 m isolatie vloer, dak en wanden • • double vitrage et volets roulants binnenhoogte 2,30 m/2,50 m • • chauffage et éclairage dubbel glas en rolluiken • • certificat dessai électricité verwarming en verlichting • • anneaux de levage et superposabilité keuringsverslag elektriciteit kraanogen en stapelbaarheid • floor, roof and wall insulation • Isolation Boden, Dach, Wände • inner height 2,30 m/2,50 m • Innenhöhe 2,30 m/2,50 m • double glazing and revolving shutters • Doppelverglasung und Rolladen • heating and lighting • Heizung und Beleuchtung • electrical test certificate • Prüfungsbericht Elektrizität • hoisting eyes and stackability • Hebeösen und Stapelbarkeit REVE-08-02 8 m x 3 m bh.2,30/2,50 m • • isolation sol, plafond et parois • • hauteur intérieure 2,30 m/2,50 m isolatie vloer, dak en wanden • • double vitrage et volets roulants binnenhoogte 2,30 m/2,50 m • • chauffage et éclairage dubbel glas en rolluiken • • certificat dessai électricité verwarming en verlichting • • anneaux de levage et superposabilité keuringsverslag elektriciteit kraanogen en stapelbaarheid • floor, roof and wall insulation • • inner height 2,30 m/2,50 m • Isolation Boden, Dach, Wände • double glazing and revolving shutters • Innenhöhe 2,30 m/2,50 m • heating and lighting • Doppelverglasung und Rolladen • electrical test certificate • Heizung und Beleuchtung • hoisting eyes and stackability • Prüfungsbericht Elektrizität Hebeösen und Stapelbarkeit 39
 40. 40. www.warsco.eu40
 41. 41. woonunitshomes • modules de logement • Wohneinheiten LG-08-01 2x(8 m x 3,40 m bh.2,60 m) • • isolation sol, plafond et parois • • hauteur intérieure 2,60 m isolatie vloer, dak en wanden • • parois et toiture plastisol binnenhoogte 2,60 m • • double vitrage wanden en dak in plastisol • • fenêtres en pvc avec volets roulants dubbel glas • • chauffage et éclairage vensters in pvc met rolluiken • • certificat dessai électricité verwarming en verlichting • • cuisine et salle de bains keuringsverslag elektriciteit • • anneaux de levage et superposabilité keuken en badkamer kraanogen en stapelbaarheid • floor, roof and wall insulation • • inner height 2,60 m • Isolation Boden, Dach, Wände • plastisol walls and roofing • Innenhöhe 2,60 m • double glazing • Wände und Dach aus Plastisol • pvc windows with revolving shutters • Doppelverglasung • heating and lighting • Fenster aus pvc mit Rolladen • electrical test certificate • Heizung und Beleuchtung • kitchen and bathroom • Prüfungsbericht Elektrizität • hoisting eyes and stackability • Küche und Badezimmer Hebeösen und Stapelbarkeit LG-10-01 10 m x 3,40 m bh.2,60 m) • • isolation sol, plafond et parois • • hauteur intérieure 2,60 m isolatie vloer, dak en wanden • • parois et toiture plastisol binnenhoogte 2,60 m • • double vitrage wanden en dak in plastisol • • enêtres en pvc avec volets roulants dubbel glas • • chauffage et éclairage vensters in pvc met rolluiken • • certificat dessai électricité verwarming en verlichting • • cuisine et salle de bains keuringsverslag elektriciteit • • anneaux de levage et superposabilité keuken en badkamer kraanogen en stapelbaarheid • floor, roof and wall insulation • • inner height 2,60 m • Isolation Boden, Dach, Wände • plastisol walls and roofing • Innenhöhe 2,60 m • double glazing • Wände und Dach aus Plastisol • pvc windows with revolving shutters • Doppelverglasung • heating and lighting • Fenster aus pvc mit Rolladen • electrical test certificate • Heizung und Beleuchtung • kitchen and bathroom • Prüfungsbericht Elektrizität • hoisting eyes and stackability • Küche und Badezimmer Hebeösen und Stapelbarkeit LG-10-02 10 m x 3,40 m + 5 m x 3,40 bh.2,60 m) • • isolation sol, plafond et parois • • hauteur intérieure 2,60 m isolatie vloer, dak en wanden • • parois et toiture plastisol binnenhoogte 2,60 m • • double vitrage wanden en dak in plastisol • • fenêtres en pvc avec volets roulants dubbel glas • • chauffage et éclairage vensters in pvc met rolluiken • • certificat dessai électricité verwarming en verlichting • • cuisine et salle de bains keuringsverslag elektriciteit • • anneaux de levage et superposabilité keuken en badkamer kraanogen en stapelbaarheid • floor, roof and wall insulation • • inner height 2,60 m • Isolation Boden, Dach, Wände • plastisol walls and roofing • Innenhöhe 2,60 m • double glazing • Wände und Dach aus Plastisol • pvc windows with revolving shutters • Doppelverglasung • heating and lighting • Fenster aus pvc mit Rolladen • electrical test certificate • Heizung und Beleuchtung • kitchen and bathroom • Prüfungsbericht Elektrizität • hoisting eyes and stackability • Küche und Badezimmer Hebeösen und Stapelbarkeit 41
 42. 42. www.warsco.eu42
 43. 43. sanitaire unitssanitary facilities • modules sanitaires • Sanitäreinheiten SA-03-01 3 m x 2,4 m bh.2,30/2,50 m • • • • isolatie vloer, dak en wanden isolation sol, plafond et parois • • binnenhoogte 2,30 m/2,50 m hauteur intérieure 2,30 m/2,50 m • • gegoten vloer sol coulé • • verwarming en verlichting chauffage et éclairage • • keuringsverslag elektriciteit certificat dessai électricité kraanogen anneaux de levage • • • • floor, roof and wall insulation Isolation Boden, Dach, Wände • • inner height 2,30 m/2,50 m Innenhöhe 2,30 m/2,50 m • • casted floor gegossener Boden • • heating and lighting Heizung und Beleuchtung • • electrical test certificate Prüfungsbericht Elektrizität hoisting eyes Hebeösen SA-03-02 3 m x 3 m bh.2,30/2,50 m • • • • isolatie vloer, dak en wanden isolation sol, plafond et parois • • binnenhoogte 2,30 m/2,50 m hauteur intérieure 2,30 m/2,50 m • • gegoten vloer sol coulé • • verwarming en verlichting chauffage et éclairage • • keuringsverslag elektriciteit certificat dessai électricité kraanogen anneaux de levage • • • • floor, roof and wall insulation Isolation Boden, Dach, Wände • • inner height 2,30 m/2,50 m Innenhöhe 2,30 m/2,50 m • • casted floor gegossener Boden • • heating and lighting Heizung und Beleuchtung • • electrical test certificate Prüfungsbericht Elektrizität hoisting eyes Hebeösen SA-03-03 3 m x 3 m bh.2,50 m • • • • isolatie vloer, dak en wanden isolation sol, plafond et parois • • binnenhoogte 2,50 m hauteur intérieure 2,50 m • • gegoten vloer sol coulé • • elektrische boiler 300 l chauffe-eau électrique 300 l • • verwarming en verlichting chauffage et éclairage • • keuringsverslag elektriciteit certificat dessai électricité kraanogen anneaux de levage • • • • floor, roof and wall insulation Isolation Boden, Dach, Wände • • inner height 2,50 m Innenhöhe 2,50 m • • casted floor gegossener Boden • • electric boiler 300 l elektrischer Boiler 300 l • • heating and lighting Heizung und Beleuchtung • • electrical test certificate Prüfungsbericht Elektrizität hoisting eyes Hebeösen 43
 44. 44. www.warsco.eu44
 45. 45. sanitaire unitssanitary facilities • modules sanitaires • Sanitäreinheiten SA-04-01 4 m x 3 m bh.2,30/2,50 m • isolatie vloer, dak en wanden • • binnenhoogte 2,30 m/2,50 m • isolation sol, plafond et parois • gegoten vloer • hauteur intérieure 2,30 m/2,50 m • verwarming en verlichting • sol coulé • keuringsverslag elektriciteit • chauffage et éclairage • kraanogen • certificat dessai électricité • Eveneens beschikbaar in vip-uitvoering • anneaux de levage aussi en execusion vip • • • • floor, roof and wall insulation Isolation Boden, Dach, Wände • • inner height 2,30 m/2,50 m Innenhöhe 2,30 m/2,50 m • • casted floor gegossener Boden • • heating and lighting Heizung und Beleuchtung • • electrical test certificate Prüfungsbericht Elektrizität • • hoisting eyes Hebeösen also available as vip auch als vip lieferbar SA-06-01 6 m x 3 m bh.2,50 m • • • • isolatie vloer, dak en wanden isolation sol, plafond et parois • • binnenhoogte 2,50 m hauteur intérieure 2,50 m • • gegoten vloer sol coulé • • verwarming en verlichting chauffage et éclairage • • keuringsverslag elektriciteit certificat dessai électricité kraanogen anneaux de levage • • • • floor, roof and wall insulation Isolation Boden, Dach, Wände • • inner height 2,50 m Innenhöhe 2,50 m • • casted floor gegossener Boden • • heating and lighting Heizung und Beleuchtung • • electrical test certificate Prüfungsbericht Elektrizität hoisting eyes Hebeösen SA-06-02 6 m x 3 m bh.2,30/2,50 m • • • • isolatie vloer, dak en wanden isolation sol, plafond et parois • • binnenhoogte 2,30/2,50 m hauteur intérieure 2,30/2,50 m • • gegoten vloer sol coulé • • verwarming en verlichting chauffage et éclairage • • keuringsverslag elektriciteit certificat dessai électricité kraanogen anneaux de levage • • • • floor, roof and wall insulation Isolation Boden, Dach, Wände • • inner height 2,30/2,50 m Innenhöhe 2,30/2,50 m • • casted floor gegossener Boden • • heating and lighting Heizung und Beleuchtung • • electrical test certificate Prüfungsbericht Elektrizität hoisting eyes Hebeösen 45
 46. 46. www.warsco.eu46
 47. 47. magazijnunits storage • modules dentreposage • Lagereinheiten MG-06-01 6 m x 3 m bh.2,30/2,50 m • breedte 3 meter • largeur: 3 mètres • isolatie vloer, dak en wanden • isolation sol, plafond et parois • rekken mogelijk • étagères possible • kraanogen • anneaux de levage • dubbele buitendeur • double porte extérieure • voorziening voor stroomkast • Vorkehrung für Stromverteilerkasten • largeur: 3 mètres • Breite: 3 Meter • isolation sol, plafond et parois • Isolation Boden, Dach, Wände • étagères possible • Regale verfügbar • anneaux de levage • Hebeösen • double porte extérieure • doppelte Außentüre • aménagement armoire de tableau • facilities for electrical électrique power cabine MG-06-02 6 m x 3 m bh.2,30/2,50 m • • idem MG-06-01 • • éclairage idem MG-06-01 • • facilities for electrical verlichting • keuringsverslag elektriciteit • racks rekken power cabinet • idem MG-06-01 • idem MG-06-01 • lighting • Beleuchtung • aménagement armoire de • Vorkehrung für • étagères • Regale tableau électrique Stromverteilerkasten ZC-03-01 ZC-03-02 ZC-06-01 2,40 m x 2,20 m x 2,26 m 3 m x 2,40 m x 2,60 m 6 m x 2,40 m x 2,60 m• • •• • • Type zeecontainer 8’ Type zeecontainer 10’ Type zeecontainer 20’• • • buitenmaat 2,43 x 2,20 x 2,26 buitenmaat 2,99 x 2,43 x 2,59 buitenmaat 6,05 x 2,43 x 2,59• • • binnenmaat 2,27 x 2,10 x 2,05 binnenmaat 2,83 x 2,34 x 2,37 binnenmaat 5,89 x 2,34 x 2,37• • • leeggewicht 715 kg leeggewicht 995 kg leeggewicht 1530 kg dubbele buitendeur dubbele buitendeur dubbele buitendeur• • •• • • Typ container maritime 8’ Typ container maritime 10’ Typ container maritime 20’• • • dimensions extérieures 2,43 x 2,20 x 2,26 dimensions extérieures 2,99 x 2,43 x 2,59 dimensions extérieures 6,05 x 2,43 x 2,59• • • dimensions intérieures 2,27 x 2,10 x 2,05 dimensions intérieures 2,83 x 2,34 x 2,37 dimensions intérieures 5,89 x 2,34 x 2,37• • • poids à vide 715 kg poids à vide 995 kg poids à vide 1530 kg double porte extérieure double porte extérieure double porte extérieure• • •• • • Type sea container 8’ Type sea container 10’ Type sea container 20’• • • outside dimensions 2,43 x 2,20 x 2,26 outside dimensions 2,99 x 2,43 x 2,59 outside dimensions 6,05 x 2,43 x 2,59• • • inside dimensions 2,27 x 2,10 x 2,05 inside dimensions 2,83 x 2,34 x 2,37 inside dimensions 5,89 x 2,34 x 2,37• • • empty weight 715 kg empty weight 995 kg empty weight 1530 kg double external door double external door double external door• • •• • • Type Seecontainer 8’ Type Seecontainer 10’ Type Seecontainer 20’• • • äußere Dimensionen 2,43 x 2,20 x 2,26 äußere Dimensionen 2,99 x 2,43 x 2,59 äußere Dimensionen 6,05 x 2,43 x 2,59• • • innere Dimensionen 2,27 x 2,10 x 2,05 innere Dimensionen 2,83 x 2,34 x 2,37 innere Dimensionen 5,89 x 2,34 x 2,37• • • Leergewicht 715 kg Leergewicht 995 kg Leergewicht 1530 kg doppelte Außentüre doppelte Außentüre doppelte Außentüre 47
 48. 48. 48
 49. 49. schakelunits connective cabins • modules couplés • Verbindungseinheiten BU-06-CA 6 m x 3 m bh.2,50 m type A • • isolation sol, plafond et parois • • hauteur intérieure 2,50 m isolatie vloer, dak en wanden • • double vitrage et volets roulants binnenhoogte 2,50 mBU-06-CA • • chauffage et éclairage dubbel glas en rolluiken • • aménagement pour climatiseur verwarming en verlichting • • certificat dessai électricité voorziening voor airco • • anneaux de levage et superposabilité keuringsverslag elektriciteit kraanogen en stapelbaarheid • floor, roof and wall insulation • • inner height 2,50 m • Isolation Boden, Dach, Wände • double glazing and revolving shutters • Innenhöhe 2,50 m • heating and lighting • Doppelverglasung und Rolladen • airco facilities • Heizung und BeleuchtungBU-06-CB • electrical test certificate • Vorkehrung für Klimaanlage • hoisting eyes and stackability • Prüfungsbericht Elektrizität Hebeösen und Stapelbarkeit BU-06-CB 6 m x 3 m bh.2,50 m type B • idem BU-06-CABU-06-CC BU-06-CC 6 m x 3 m bh.2,50 m type C • idem BU-06-CABU-06-CC+ BU-06-CC+ 6 m x 3 m bh.2,50 m type C+ • idem BU-06-CA www.warsco.eu 49
 50. 50. www.warsco.eu50
 51. 51. schakelunits connective cabins • modules couplés • Verbindungseinheiten BU-06-CF 6 m x 3 m bh.2,50 m type F • • isolation sol, plafond et parois • • hauteur intérieure 2,50 m isolatie vloer, dak en wanden • • double vitrage et volets roulants binnenhoogte 2,50 m • • chauffage et éclairage dubbel glas en rolluiken • • aménagement pour climatiseur verwarming en verlichtingBU-06-CF • • certificat dessai électricité voorziening voor airco • • anneaux de levage et superposabilité keuringsverslag elektriciteit kraanogen en stapelbaarheid • floor, roof and wall insulation • • inner height 2,50 m • Isolation Boden, Dach, Wände • double glazing and revolving shutters • Innenhöhe 2,50 m • heating and lighting • Doppelverglasung und Rolladen • airco facilities • Heizung und Beleuchtung • electrical test certificate • Vorkehrung für Klimaanlage • hoisting eyes and stackability • Prüfungsbericht Elektrizität Hebeösen und StapelbarkeitBU-06-CE BU-06-CE 6 m x 3 m bh.2,50 m type E • • isolation sol, plafond et parois • • hauteur intérieure 2,50 m isolatie vloer, dak en wanden • • double vitrage et volets roulants binnenhoogte 2,50 m • • chauffage et éclairage dubbel glas en rolluiken • • aménagement pour climatiseur verwarming en verlichting • • certificat dessai électricité voorziening voor airco • • anneaux de levage et superposabilité keuringsverslag elektriciteit kraanogen en stapelbaarheidBU-06-CD • floor, roof and wall insulation • • inner height 2,50 m • Isolation Boden, Dach, Wände • double glazing and revolving shutters • Innenhöhe 2,50 m • heating and lighting • Doppelverglasung und Rolladen • airco facilities • Heizung und Beleuchtung • electrical test certificate • Vorkehrung für Klimaanlage • hoisting eyes and stackability • Prüfungsbericht Elektrizität Hebeösen und Stapelbarkeit BU-06-CD 6 m x 3 m bh.2,50 m type D • • isolation sol, plafond et parois • • hauteur intérieure 2,50 m isolatie vloer, dak en wanden • • double vitrage et volets roulants binnenhoogte 2,50 m • • chauffage et éclairage dubbel glas en rolluiken • • aménagement pour climatiseur verwarming en verlichting • • certificat dessai électricité voorziening voor airco • • anneaux de levage et superposabilité keuringsverslag elektriciteit kraanogen en stapelbaarheid • floor, roof and wall insulation • • inner height 2,50 m • Isolation Boden, Dach, Wände • double glazing and revolving shutters • Innenhöhe 2,50 m • heating and lighting • Doppelverglasung und Rolladen • airco facilities • Heizung und Beleuchtung • electrical test certificate • Vorkehrung für Klimaanlage • hoisting eyes and stackability • Prüfungsbericht Elektrizität Hebeösen und Stapelbarkeit 51
 52. 52. www.warsco.eu52
 53. 53. schakelunits connective cabins • modules couplés • Verbindungseinheiten RE-06-C2 6 m x 3 m bh.2,50 m type RE2 • • isolation sol, plafond et parois • • hauteur intérieure 2,50 m isolatie vloer, dak en wanden • • double vitrage et volets roulants binnenhoogte 2,50 m • • chauffage et éclairage dubbel glas en rolluiken • • aménagement pour climatiseur verwarming en verlichting • • certificat dessai électricité voorziening voor aircoRE-06-C2 • • anneaux de levage et superposabilité keuringsverslag elektriciteit kraanogen en stapelbaarheid • floor, roof and wall insulation • • inner height 2,50 m • Isolation Boden, Dach, Wände • double glazing and revolving shutters • Innenhöhe 2,50 m • heating and lighting • Doppelverglasung und Rolladen • airco facilities • Heizung und Beleuchtung • electrical test certificate • Vorkehrung für Klimaanlage • hoisting eyes and stackability • Prüfungsbericht Elektrizität Hebeösen und Stapelbarkeit SA-06-C3 6 m x 3 m bh.2,50 m type SA3SA-06-C3 • • isolation sol, plafond et parois • • hauteur intérieure 2,50 m isolatie vloer, dak en wanden • • double vitrage et volets roulants binnenhoogte 2,50 m • • chauffage et éclairage dubbel glas en rolluiken • • aménagement pour climatiseur verwarming en verlichting • • certificat dessai électricité voorziening voor airco • • anneaux de levage et superposabilité keuringsverslag elektriciteit kraanogen en stapelbaarheidVE-06-C2 • floor, roof and wall insulation • • inner height 2,50 m • Isolation Boden, Dach, Wände • double glazing and revolving shutters • Innenhöhe 2,50 m • heating and lighting • Doppelverglasung und Rolladen • airco facilities • Heizung und Beleuchtung • electrical test certificate • Vorkehrung für Klimaanlage • hoisting eyes and stackability • Prüfungsbericht Elektrizität Hebeösen und Stapelbarkeit VE-06-C2 6 m x 3 m bh.2,50 m type VE2 • • isolation sol, plafond et parois • • hauteur intérieure 2,50 m isolatie vloer, dak en wanden • • double vitrage et volets roulants binnenhoogte 2,50 m • • chauffage et éclairage dubbel glas en rolluiken • • aménagement pour climatiseur verwarming en verlichting • • certificat dessai électricité voorziening voor airco • • anneaux de levage et superposabilité keuringsverslag elektriciteit kraanogen en stapelbaarheid • floor, roof and wall insulation • • inner height 2,50 m • Isolation Boden, Dach, Wände • double glazing and revolving shutters • Innenhöhe 2,50 m • heating and lighting • Doppelverglasung und Rolladen • airco facilities • Heizung und Beleuchtung • electrical test certificate • Vorkehrung für Klimaanlage • hoisting eyes and stackability • Prüfungsbericht Elektrizität Hebeösen und Stapelbarkeit 53
 54. 54. www.warsco.eu54

×