Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Recorregut de les comunitats de pràctica i impacte en l'organització

516 views

Published on

VII Jornada Compartim
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 4 de desembre de 2012

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Recorregut de les comunitats de pràctica i impacte en l'organització

 1. 1. VII Jornada Compartim. Què fem amb les CoP madures?El recorregut de les CoP i el seu impacte en l’organització Barcelona, 4 de desembre de 2012 Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Sen permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que sen citi el titular dels drets (Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia). La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.
 2. 2. El recorregut de les CoP i el seu impacte en l’organitzacióLa veu dels moderadors Què aporta la metodologia Compartim al col·lectiu professional que forma lescomunitats de pràctica (CoP)? Quins projectes han sortit d’aquesta manera detreballar? Quina millora experimenta l’organització? Quin valor afegit genera? Hem demanat a les CoP que ens resumeixin a partir d’una imatge la sevaexperiència durant aquests anys de treball col·laboratiu i de gestió delconeixement. Aquí teniu una selecció d’algunes de les seves respostes. 2
 3. 3. CoP TIC i presóHistòries que parlen de nosaltres
 4. 4. CoP TIC i presó Busquem en les paraules el camí. Trobem en les paraules la via per expressar les nostres idees i visions sobre la vida, les nostres inquietuds, les nostres experiències. Comencem a entendre que el camí per arribar a les tecnologies passa per nosaltres, passa per les persones. Les tecnologies no tenen sentit si estan per damunt de les persones, si ens són inaccessibles. Ara aquestes paraules i aquestes veus es vinculen a les tecnologies característiques del nostre temps. En aquesta unió es converteixen en productes finals: en diem narratives digitals i dMagaZines i ens permeten rescatar capacitats que tenim i expressar-les. Narratives i dMagaZines ens tornen la veu i la paraula i tornen a situar les nostres històries al centre de l’escena. Són paraules, veus, imatges, que es poden compartir arreu, més enllà del foc real. 4
 5. 5. CoP Psicòlegs dels equips d’assessorament tècnic penalDebatre, compartir, crear, millorar en eficàcia i servei públic
 6. 6. CoP Psicòlegs dels equips d’assessorament tècnic penal Quan una institució deixa que el coneixement que tenen els seus treballadors no quedi recollit enlloc, la institució s’empobreix... Quan la institució decideix convertir el coneixement implícit en explícit, l’informal en formal, el privat en públic i, en definitiva, socialitzar i compartir el coneixement dels seus membres individuals per tal de dotar-se d’un patrimoni intel·lectual col·lectiu de més qualitat, la institució s’enriqueix. La gestió del coneixement l’hem aconseguida deixant que fos la mateixa comunitat qui escollís el tema de coneixement a gestionar, un tema que respongués a necessitats no cobertes, cooperant i compartint entre tots els professionals per tal d’obtenir un producte útil: la Revisió de la Guia d’avaluació del testimoni en violència de gènere. Un producte que pensem que millora l’eficàcia de la resposta que els psicòlegs dels equips d’assessorament tècnic penal estan donant als òrgans judicials i, per tant, permet oferir un millor servei públic des de la globalitat del territori. 6
 7. 7. CoP Prevenció i mediació comunitàriaDescobrint noves vies de diàleg…
 8. 8. CoP Prevenció i mediació comunitària La comunitat Prevenció i mediació comunitària és una comunitat especial. La població de referència no està formada per gent del Departament de Justícia, sinó per gent dels municipis i ajuntaments amb els quals col·labora l’equip de prevenció. Els productes elaborats per la comunitat han tingut molt de valor per als ajuntaments implicats en el Programa de prevenció i mediació comunitària i per a l’àmbit municipal en general. Els productes s’han plantejat amb aquest objectiu, i a partir d’aquí s’ha invitat determinats professionals d’aquests municipis a integrar-se a la comunitat de treball. Les eines que fem servir formen part del nostre ADN professional, i això de vegades fa que no es reconeguin com a tals o que no se’ls presti l’atenció o el valor que es mereixen. Volem fer un subratllat especial a una d’aquestes eines, que en la gran majoria de casos és la que realment funciona, el diàleg. 8
 9. 9. CoP JuristesCompartim: Speed zone ahead Velocitat. Tot va molt ràpid i l’evolució de la tecnologia fa que hi vagi encara més, canviant les nostres formes de relacionar- nos amb la informació i la formació. Zona. Com a entorn d’interrelació personal i professional. Els entorns virtuals permeten xarxes de comunicació, treball col·laboratiu i accés a la informació rellevant. D’aquí endavant. El concepte engloba els anteriors, en tant que parla de futur. El núvol. La nova icona. Si observem qualsevol espai de la via pública, veiem molta gent interactuant amb una pantalla. 9
 10. 10. CoP juristes Per què penso que el programa Compartim és una bona eina dins d’aquest context? Què em reporta com a professional? Disposar d’un entorn personal que em possibilita satisfer necessitats de comunicació, formació, informació i accés a coneixement en el dia a dia. També m’ofereix un espai comú que aglutina el meu context professional i que em permet interrelacionar-m’hi a partir de paràmetres de treball en xarxa, xarxa de suport i treball col·laboratiu. De tot plegat en resulta un apoderament: incrementa les meves competències. Que reporta a l’organització? Li permet disposar d’un entorn on referenciar la informació i el coneixement rellevant per al servei que presta. Li permet analitzar i detectar quins aspectes s’han de millorar i quines possibilitats de millora hi pot haver. El valor afegit és que ho farà a partir del debat entre els membres de l’organització i, per tant, a partir de bona part del coneixement necessari. També li permetrà interactuar eficaçment en el debat professional del dia a dia, ja que aquesta estructura de comunitats de pràctiques, sistemes de gestió de coneixement i entorns amb eines 2.0 li permet flexibilitzar les rigideses de les organitzacions jeràrquiques amb un cost molt baix. 10
 11. 11. CoP Medi obert Si vols resultats diferents has de programar... ... la teva ment de manera diferent.
 12. 12. CoP Medi obert La metodologia Compartim ens ha aportat l’olla, que és l’eina bàsica per poder-hi posar tots els ingredients necessaris per cuinar i elaborar la recepta que ens haguem plantejat en un inici. Però en canvi, per poder obtenir un resultat òptim de la recepta plantejada, a més de tenir els ingredients necessaris, hem de poder disposar d’una cuina, amb uns fogons que funcionin i es mantinguin en funcionament. En aquest sentit, la nostra comunitat no ha tingut de manera permanent el suport requerit d’alguns dels estaments superiors ni ha pogut disposar d’algunes unitats externes de reforç tècnic que existeixen; a més, ha tingut una participació cada vegada més minsa del col·lectiu que forma la comunitat. Però malgrat tot, com que teníem el més bàsic, es a dir, l’eina de la comunitat (l’olla), una representació baixa en quantitat però de força nivell qualitatiu (ingredients) i moltes hores de feina (hores de cocció als fogons), s’ha aconseguit de forma gairebé òptima l’elaboració del productes útils i pràctics per a la feina en medi obert. I la reflexió sobre replantejaments de futur del rol professional del tècnic i sobre la necessitat de la readaptació i redisseny del projecte tècnic del servei de medi obert. 12
 13. 13. CoP Atenció a la víctima del delicteLa construcció del veritable coneixement neix de compartir elconeixement individual de cada membre de la comunitat.
 14. 14. CoP Atenció a la víctima del delicte Aquesta CoP ha suposat una manera d’agermanar professionals de diferents disciplines en la cerca d’un objectiu comú davant unes mateixes inquietuds. De vegades ens trobem més a prop els uns dels altres del que pensem, i si som capaços d’aplegar forces i coneixement els productes obtinguts són una eina que ajuda a gestionar l’aprenentatge obtingut per tal que reverteixi en la pràctica professional. El producte d’aquesta CoP ens ha permès identificar diferents tipologies de víctimes que han denunciat una situació de violència en la parella. Sobre la base d’aquest coneixement, els nostres equips podran ajustar les intervencions tenint en compte les especificitats d’aquesta població en el seu pas per la justícia. Aquest producte també aportarà als operadors judicials i serveis psicosocials un espai compartit per a l’estudi i la comprensió d’aquest fenomen i permetrà un abordatge integral i una comprensió més global dels motius que porten moltes víctimes a abstenir-se de declarar i de l’autèntica realitat que s’amaga darrere de la història de vida d’un subjecte victimitzat. 14
 15. 15. CoP Educadors socialsEl col·lectiu, el millor recurs
 16. 16. CoP d’educadors socials La CoP Educadors socials, el millor recurs: perquè comptem amb una base de dades amb informació, documentació i experiències pràctiques de tots els centres; participem en debats teòrics que afecten el nostre col·lectiu i el procés de construcció de la nostra professió; tenim formació permanent a partir del treball corporatiu; estem en processos de participació, amb una comunicació oberta i igualitària; participem en la creació d’un cos de coneixement teòric a partir de la nostra pràctica diària i amb l’assessorament d’experts reconeguts... Què hem fet: Programa de formació per a agents de salut a l’àmbit penitenciari; Programa deducació en drogues; Reflexions metodològiques dels educadors socials dels centres penitenciaris entorn de l’atenció individualitzada; Programa de mobilitat segura als centres penitenciaris; Programa deducació intercultural als centres penitenciaris; Guia deducació afectivosexual; Programa d’educació emocional: eines de suport per a l’educador social i Programa d’educació emocional en l’àmbit penitenciari (dues edicions: les competències socials i les competències personals). 16
 17. 17. CoP Assessorament tècnic de justícia juvenilCompartim inquietuds…, busquem solucions!
 18. 18. CoP Assessorament tècnic de justícia juvenil Psicòlogues, treballadores socials i alguna cap shan unit per tal de cercar punts de debat, idees de contradicció, propostes en construcció. Juntes hem creat un espai de reflexió, debat i confrontació fraterna per posar en comú inquietuds, preocupacions, idees o possibles projectes que ajudin el conjunt dels professionals en la tasca comuna i diària, especialment en la millora de latenció a lusuari i en el tractament de la informació. Durant aquest any de funcionament de la nostra CoP hem aconseguit generar una dinàmica de posar en comú inquietuds, idees, propostes i reflexions, algunes de molt útils, daltres no tant, però totes ens han ajudat a buscar solucions als aspectes que ens ha semblat que calia millorar. Hem fet una revisió de pràcticament tot el procediment, des que sobre un procediment fins a lelaboració de linforme, hem assenyalat quins punts es poden millorar, hem debatut com fer-ho i hem trobat algunes solucions que ens sembla que poden augmentar la qualitat del nostre treball, de la nostra intervenció, en el mateix moment en què podem millorar latenció a les persones que atenem, sobretot els adolescents.
 19. 19. www.gencat.cat/justicia/cejfe

×