Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aplicació del protocol per a la gestió de fons obsolets i duplicats

866 views

Published on

IV Jornada de Biblioteques Judicials, que va tenir lloc al CEJFE els dies 5 i 6 d’abril de 2011

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aplicació del protocol per a la gestió de fons obsolets i duplicats

 1. 1. Programa de gestió del coneixement Compartim 2010 Aplicació del protocol per a la gestió de fons obsolets i duplicatsGrup de gestió de fons obsolets i duplicats- Diana Campos- Sònia González- Cristina Molina- Alba Roman- Eulàlia Sau- Eduard Simó 5 dabril de 2011 4a Jornada Biblioteques Judicials 1
 2. 2. Programa de gestió del coneixementProducte Compartim 2008Protocol per a la gestió de fons obsolets i duplicats Elaboració i presentació de la versió beta del document: “Gestió de fons i de col·leccions. Política de col·lecció i criteris de gestió de fons de la Xarxa de Biblioteques Judicials de Catalunya”5 dabril de 2011 4a Jornada Biblioteques Judicials 2
 3. 3. Programa de gestió del coneixementContingut del document: - Indica la política de col·lecció (conservació/ preservació/ eliminació) a la Xarxa de Biblioteques Judicials de Catalunya - Estableix criteris i sistemàtica per fer esporgada del fons de la biblioteca, tenint en compte la necessària preservació - Indica la sistemàtica per a la gestió de fons procedents de donatius que la biblioteca no incorpora al seu fonsMillores que el producte aporta a l’organització: - Millora la gestió dels fons bibliogràfics - Facilita la racionalització dels espais5 dabril de 2011 4a Jornada Biblioteques Judicials 3
 4. 4. Programa de gestió del coneixement Producte Compartim 2009 Implementació del protocol per a la gestió de fons obsolets i duplicats Posada en funcionament del protocol per avaluar el bon funcionament de la sistemàtica i dels models de documents a utilitzar en el procés.5 dabril de 2011 4a Jornada Biblioteques Judicials 4
 5. 5. Programa de gestió del coneixementGener – maig 2009- Període de revisió de criteris, observacions i comentaris als documents del protocol per part de tot l’equip- Modificació de documents i/o creació de nous documents5 dabril de 2011 4a Jornada Biblioteques Judicials 5
 6. 6. Programa de gestió del coneixementNecessitat de fer entenedors els documents i el procés abans de la posada enfuncionamentJuny 2009Presentació pràctica en el Seminari de Biblioteques Judicials 2009-IPresentació de guia Explicació d’exemples Pràctica en grups sobrepràctica i esquema sobre casos reals exemples de casos reals5 dabril de 2011 4a Jornada Biblioteques Judicials 6
 7. 7. Programa de gestió del coneixementJuliol - octubre 2009- Prova pilot del procés amb biblioteques de la Ciutat de la Justícia- Prova pilot de revisió de llistats de fons - El grup de treball es converteix en comissió de valoració de fons (CVF)- Més modificacions en processos i documents: Per exemple: - Centralització de l’enviament dels llistats de donatius a biblioteques externes - Més sistematització del document model per fer els llistats de fons esporgats o duplicats 5 dabril de 2011 4a Jornada Biblioteques Judicials 7
 8. 8. Programa de gestió del coneixement Compartim 2010 Aplicació del protocol per a la gestió de fons obsolets i duplicats 1. Aplicació del protocol per les biblioteques judicials - Recollir dades de l’aplicació de tot l’any 2010 (primer any sencer) - Valorar i avaluar el sistema5 dabril de 2011 4a Jornada Biblioteques Judicials 8
 9. 9. Programa de gestió del coneixement Compartim 2010 Aplicació del protocol per a la gestió de fons obsolets i duplicats 2. Tasca de grup de treball - Revisió final dels llistats de fons desestimats per les biblioteques judicials de Catalunya - Difusió dels llistats a biblioteques externes5 dabril de 2011 4a Jornada Biblioteques Judicials 9
 10. 10. Programa de gestió del coneixement Compartim 2010 Aplicació del protocol per a la gestió de fons obsolets i duplicats 3. A partir de l’aplicació del protocol: - Resolució d’incidències i/o qüestions - Establiment de noves sistemàtiques, canvis en documents, etc., segons necessitats5 dabril de 2011 4a Jornada Biblioteques Judicials 10
 11. 11. Compartim 2010Aplicació del protocol per a la gestió de fonsobsolets i duplicats 4. Presentació de documents i canvis en la sistemàtica en el Seminari de Biblioteques Judicials 2010-2 (novembre 2010)5 dabril de 2011 4a Jornada Biblioteques Judicials 11
 12. 12. Programa de gestió del coneixementCompartim 2010. Aplicació del protocol per a la gestió de fons obsolets i duplicatsIndicadors per avaluar l’aplicació del protocol:- Dades numèriques dels fons gestionats: - nombre de volums tractats, en total i també segons tractament efectuat - nombre de metres lineals de prestatgeria guanyats a cada bibliotecaIndicadors generals de l’activitat de la CVF i del sistema :- Nombre de reunions- Nombre total de dubtes, consultes etc. rebuts i resolts per la CVF- Nombre de llistats revisats- Nombre de títols revisats- Nombre de llistats enviats a biblioteques externes- Recull de les dades numèriques enviades per les biblioteques sobre els processos d’esporgada i de gestió de donatius duts a terme5 dabril de 2011 4a Jornada Biblioteques Judicials 12
 13. 13. Programa de gestió del coneixementDades numèriques dels fons gestionatsNombre de volums tractats (1)Gestió d’exemplars procedents d’ESPORGADA dels fons deles bibliotequesBiblioteca Exemplars proposats per esporgarBadalona 1Ciutat de la Justícia 306Fiscalia 286Girona (jutjats) 225Girona (Audiència) 46Mataró 75Rubí 56Sabadell 100Total exemplars 1.0955 dabril de 2011 4a Jornada Biblioteques Judicials 13
 14. 14. Programa de gestió del coneixementDades numèriques dels fons gestionatsNombre de volums tractats (2)Gestió d’exemplars procedents de DONATIUS efectuats a lesbiblioteques judicialsBiblioteca Exemplars gestionats, procedents de donatiuTSJC Palau de Justícia 1.585TSJC Sala CA 7Ciutat de la Justícia 4.444Fiscalia 85IMLC 154L’Hospitalet de Llobr. 110Barcelona comarques 114Sabadell 204Girona (Jutjats) 407Girona (Audiència) 209Lleida 598Tarragona 1.295Total exemplars 9.212 5 dabril de 2011 4a Jornada Biblioteques Judicials 14
 15. 15. Programa de gestió del coneixement Dades numèriques dels fons gestionats Nombre de volums tractats (3) TOTAL Exemplars Exemplars proposats procedents per de donatius Exemplars gestionats esporgar gestionats amb el protocol TOTAL 10.307 1.095 9.2125 dabril de 2011 4a Jornada Biblioteques Judicials 15
 16. 16. Programa de gestió del coneixement Dades numèriques dels fons gestionats Nombre de volums tractats (i 4) segons tractament efectuat 1.095 9.212 10.307 proposats procedentsTRACTAMENT EFECTUAT ESPORGAR DONATIUS TOTALConservats a la biblioteca 34 catalogats 34Conservats com a RESERVA 21 158 179A biblioteques judicials Catalunya 325 1.070 1.395Conservats com a repositori 5 14 19A biblioteques externes 36 387 423CONSERVATS 421 1.629 2.050DESESTIMATS (a eliminar) 674 7.583 8.2575 dabril de 2011 4a Jornada Biblioteques Judicials 16
 17. 17. Programa de gestió del coneixement Dades numèriques dels fons gestionats ESPORGADA: metres lineals guanyats a les biblioteques Exemplars Metres lineals esporgats Badalona 1 0,03 Ciutat de la Justícia 306 8,75 Fiscalia 252 7,20 Girona (jutjats) 205 5,86 Girona (Audiència) 46 1,31 Mataró 74 2,11 Rubí 56 1,60 Sabadell 100 2,86 TOTAL 1.040 29,72 m/l5 dabril de 2011 4a Jornada Biblioteques Judicials 17
 18. 18. Programa de gestió del coneixement Indicadors generals de l’activitat de la CVF i del sistema Nombre de reunions 2010 8 Consultes, dubtes, etc. resolts 12 - 94 llistats Nombre de llistats revisats - 8,5 llistats al mes (sense agost) Nombre de títols revisats - 7.524 llibres i números de revistes - 5 membres CVF revisió i - Mitjana de 1.504 llibres per membre anotació dels llistats - 1 membre revisió final - Mitjana de 684 llibres per mes - Recull de les dades numèriques enviades per les biblioteques sobre els processos d’esporgada i de gestió de donatius duts a terme5 dabril de 2011 4a Jornada Biblioteques Judicials 18
 19. 19. Programa de gestió del coneixement Indicadors generals de l’activitat de la CVF i del sistema Llistats enviats a - 34 llistats biblioteques externes (es fa refosa dels llistats d’una mateixa biblioteca) - Mitjana de 3 llistats al mes (sense agost) Nombre d’adreces on - Total 260 adreces s’envia cada llistat - 64 a Catalunya - 196 a la resta d’Espanya Total de llibres demanats i enviats a biblioteques 423 externes5 dabril de 2011 4a Jornada Biblioteques Judicials 19
 20. 20. Programa de gestió del coneixement RESUM indicadors de resultatsLlibres gestionats en total 10.307(procedents tant d’esporgada com de donatius rebuts)• Conservats / reubicats a la Xarxa de Biblioteques Judicials de Catalunya 1.627 (15,78 %)• Enviats a altres biblioteques externes 423 (4,10 %)Total conservats 2.050 (19,89 %)Total eliminats 8.257Metres lineals guanyats (esporgada) 29,72 m/l5 dabril de 2011 4a Jornada Biblioteques Judicials 20
 21. 21. Programa de gestió del coneixementProjectes 2011- Aplicar el protocol i analitzar l’aplicació 1 any més- Efectuar i implementar canvis i millores en el producte- Completar i mantenir els documents del sistema- Continuar amb la tasca regular de revisió de llistats de fons5 dabril de 2011 4a Jornada Biblioteques Judicials 21
 22. 22. Programa de gestió del coneixement Moltes gràcies!!5 dabril de 2011 4a Jornada Biblioteques Judicials 22

×