Programa Compartim
I Jornada de Mesures Penals Alternatives

Pautes d’intervenció per al delegat
d’execució de mesures per...
Epidemiologia del consum
d’alcohol
El consum d’alcohol arreu del món és del 42 %,
vuit vegades superior al consum d’altres...
Algunes dades del consum
• L’alcohol és la droga més consumida a Espanya
(Observatori Espanyol de Drogues, 2012).
• L’edat...
Influència del consum d’alcohol
L’alcohol és
considerat un
problema de
salut pública.

Repercussions
psicològiques

Impact...
L’alcohol en l’àmbit judicial
Relacionats amb el consum d’alcohol
– Directament:
Delictes contra la seguretat vial

–

Ind...
Objectiu de la comunitat de
pràctica Mesures Penals
Alternatives (CoP MPA)
• Desenvolupament d’una eina integrada en el
ma...
Metodologia
Recerca bibliogràfica

Grups de treball

Metodologia

Aportació dels membres
de la CoP
a la plataforma e-catal...
Plataforma e-catalunya
Plataforma e-catalunya
Pas 1
Plataforma e-catalunya
Pas 2
Presentació de les eines
• Fase prèvia a l’entrevista

• Entrevista

• Avaluació del consum
Objectius generals del delegat
• Conèixer la situació del penat per valorar
quin és el pla de treball individualitzat més
...
Del context de salut pública...
al context judicial
• El context judicial pot generar:
Ràbia
Ressentiment
Por
Desconfiança...
Necessitat d’eines específiques
• Primera eina: fase prèvia de recollida d’informació
• Objectiu: identificar les dades re...
Necessitat d’eines específiques
• Segona eina: entrevista semiestructurada amb
un guió de preguntes/temes
• Objectiu: dete...
Amb què comptem per fer la
detecció?
Informació prèvia

Observació

Actitud del delegat

Guió de preguntes obertes
Com aconseguim la informació
que necessitem?
• Comunicació a través de preguntes obertes que
permetin una resposta àmplia....
Alguns ítems per a la detecció
Guió bàsic
de l’entrevista

1. Recollida de
dades i
enquadrament
judicial

2. Relacions
fam...
Alguns ítems per a la detecció
Es tà re alitza nt a lg un tra cta m ent m èd ic ac tualm e nt? i e n l’últim
any?
Pre n a ...
Diferents tests de detecció
de l’àmbit de salut
THE CAGE

MALT - 0
ISCA
UBE (unitat de beguda
estàndard)
Necessitat d’eines específiques
• Tercera eina: avaluació del consum
Objectiu: Orientar la nostra intervenció i establir e...
Què farem?
• Continuïtat amb l’abordatge i derivació
després de la detecció de l’abús o
l’addicció
• Treball de la resiliè...
Material didàctic
Trobareu el material didàctic de la jornada al web del CEJFE
(Apartat Formació>Compartim>CoP Mesures pen...
Agraïm la col·laboració de tots els professionals
de:
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pautes d'invervenció per al delegat d'excució de mesures.

817 views

Published on

Pautes d'invervenció per al delegat d'excució de mesures per a la detecció de l'abús o l'addicció a l'alcohol en el context de la primera entrevista.
I Jornada de Mesures Penals Alternatives. CEJFE, 30 d'octubre de 2013

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
817
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
83
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pautes d'invervenció per al delegat d'excució de mesures.

 1. 1. Programa Compartim I Jornada de Mesures Penals Alternatives Pautes d’intervenció per al delegat d’execució de mesures per a la detecció de l’abús o l’addicció a l’alcohol en el context de primera Subtítol entrevista Autor CoP Mesures Penals Alternatives 30 d’octubre de 2013 30 d’octubre de 2013 Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se citi l’autoria del material i el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Departament de Justícia). La llicència Reconeixement es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.
 2. 2. Epidemiologia del consum d’alcohol El consum d’alcohol arreu del món és del 42 %, vuit vegades superior al consum d’altres drogues il·lícites (5 %). 23 milions d’europeus pateixen una dependència alcohòlica, el 5 % del homes i l’1% de les dones de la població europea patiran les conseqüències directes i indirectes del consum abusiu d’alcohol. Oficina Europea Contra les Drogues i la Criminalitat de la ONU (2012)
 3. 3. Algunes dades del consum • L’alcohol és la droga més consumida a Espanya (Observatori Espanyol de Drogues, 2012). • L’edat mitjana d’inici al consum d’alcohol a Espanya és als 16,7 anys, molt inferior a l’edat d’inici a altres drogues. • L’acceptació social del consum, el lleu control de l’aplicació de la legislació actual i el baix cost d’adquisició permeten una gran accessibilitat per part del joves. (Observatori Espanyol de Drogues, 2012)
 4. 4. Influència del consum d’alcohol L’alcohol és considerat un problema de salut pública. Repercussions psicològiques Impacte social Malalties orgàniques Conseqüències judicials
 5. 5. L’alcohol en l’àmbit judicial Relacionats amb el consum d’alcohol – Directament: Delictes contra la seguretat vial – Indirectament (factors de risc) • Violència interpersonal • Agressions en l’àmbit familiar • Baralles i vandalisme • Maltractament i negligència
 6. 6. Objectiu de la comunitat de pràctica Mesures Penals Alternatives (CoP MPA) • Desenvolupament d’una eina integrada en el marc d’una entrevista inicial, per detectar/intervenir amb les persones que poden realitzar un consum de risc o tenen una dependència de l’alcohol.
 7. 7. Metodologia Recerca bibliogràfica Grups de treball Metodologia Aportació dels membres de la CoP a la plataforma e-catalunya Seminaris i jornades
 8. 8. Plataforma e-catalunya
 9. 9. Plataforma e-catalunya Pas 1
 10. 10. Plataforma e-catalunya Pas 2
 11. 11. Presentació de les eines • Fase prèvia a l’entrevista • Entrevista • Avaluació del consum
 12. 12. Objectius generals del delegat • Conèixer la situació del penat per valorar quin és el pla de treball individualitzat més adequat a la seva realitat específica. • Facilitar el compliment de la mesura. • Prevenir la reincidència.
 13. 13. Del context de salut pública... al context judicial • El context judicial pot generar: Ràbia Ressentiment Por Desconfiança Etc. A I aquestes emocions poden crear RESISTÈNCI
 14. 14. Necessitat d’eines específiques • Primera eina: fase prèvia de recollida d’informació • Objectiu: identificar les dades rellevants i fer-ne una lectura integral. • Dades rellevants: Fets Tipus de mesura Altres mesures realitzades Temps d’execució Informes (assessorament, metge forense, etc.)
 15. 15. Necessitat d’eines específiques • Segona eina: entrevista semiestructurada amb un guió de preguntes/temes • Objectiu: detectar i abordar l’abús o l’addicció a l’alcohol si cal. • Exploració de diferents àrees: Familiar Laboral Social Sanitària
 16. 16. Amb què comptem per fer la detecció? Informació prèvia Observació Actitud del delegat Guió de preguntes obertes
 17. 17. Com aconseguim la informació que necessitem? • Comunicació a través de preguntes obertes que permetin una resposta àmplia. • Escolta reflexiva, resumint els punts de vista de l’usuari. • Clima de confiança i empatia. • Creació d’un vincle. • Familiaritzar-se amb el guió elaborat de preguntes obertes.
 18. 18. Alguns ítems per a la detecció Guió bàsic de l’entrevista 1. Recollida de dades i enquadrament judicial 2. Relacions familiars i xarxa de suport (genograma) 3. Formació i experiència professional 4. Àrea de salut . (vinculació a CAS, CSM, serveis socials, disminucions, medicació, malaltia diagnosticada, ingressos...) (1)
 19. 19. Alguns ítems per a la detecció Es tà re alitza nt a lg un tra cta m ent m èd ic ac tualm e nt? i e n l’últim any? Pre n a lg una m ed ica ci ó? Q ui na ? Com es trob a a ctua lm ent d e salut? H a p re sen tat alg u na veg ad a p rob lem e s d ’ans ieta t o dep re ssi ó ac tua lm ent? Ha tin g ut alg u n p rob le m a oca sio na t pe l c onsu m d e dr og ue s? Q ui ne s? S’ha tro ba t a m b al gun a di ficul tat p el c onsu m d ’a lc ohol ? A n i v el l fa m il ia r? A n i ve ll la b o ra l ? A n i v e ll d ’ am i s ta t s ? A l gú d el seu e n to rn s’h a m os tra t p re oc up a t p e r la seva fo rm a d e b eure ? q ui? Ha i nten tat alg u na veg ad a co n tro la r, red uir o d ei xar d e co ns um ir a lco hol ? S ap q ue con d uir sota el s e fec te s d e l ’a lc oh ol é s u n d el icte i està c astig a t? Vo stè creu q ue e s p od ria trob ar e n una si tua ció com a q ue sta ? (2)
 20. 20. Diferents tests de detecció de l’àmbit de salut THE CAGE MALT - 0 ISCA
 21. 21. UBE (unitat de beguda estàndard)
 22. 22. Necessitat d’eines específiques • Tercera eina: avaluació del consum Objectiu: Orientar la nostra intervenció i establir el pla de treball més adequat. 1. Dins la normalitat 2. Situació de risc d’abús 3. Situació de risc de dependència 4. Situació de risc de recaiguda No intervenció Orientació i seguiment Derivació Derivació i acompanyament
 23. 23. Què farem? • Continuïtat amb l’abordatge i derivació després de la detecció de l’abús o l’addicció • Treball de la resiliència • Altres opcions o temes d’interès a treballar
 24. 24. Material didàctic Trobareu el material didàctic de la jornada al web del CEJFE (Apartat Formació>Compartim>CoP Mesures penals alternatives). També ho trobareu a la plataforma e-catalunya, a la CoP Mesures Penals Alternatives
 25. 25. Agraïm la col·laboració de tots els professionals de:

×