Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Millorar les cerques d'informació. Sílvia Argudo, Amadeu Pons

Espais de gestió del coneixement.
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 6 de maig de 2013

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Millorar les cerques d'informació. Sílvia Argudo, Amadeu Pons

 1. 1. Sílvia Argudo; Amadeu PonsFacultat de Biblioteconomia i DocumentacióMillorar les cerques d’informacióCentre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada6 de maig de 2013
 2. 2. Millorar les cerques d’informacióSUMARI• Els conceptes bàsics del procés de cerca d’informació• Les nostres necessitats i com concretar-les• La cerca avançada i els filtres: més enllà del botó “Buscar”• Fonts d’informació especialitzades i alternatives a Google• Mecanismes per rebre informació específica• Avaluem la informació abans d’usar-la• Organització de la informació que anem trobant
 3. 3. Millorar les cerques d’informacióEl procés de cerca d’informacióBuscar
 4. 4. Millorar les cerques d’informacióEntitatspersones informació sistema
 5. 5. Millorar les cerques d’informacióEtapesAnàlisi de necessitatsTria del sistemaInteracció / conversaValoració de resultatsOrganització i ús
 6. 6. Millorar les cerques d’informacióLes nostres necessitats i com concretar-lesEdat i estudis, coneixements previs,llengües…Temps disponible, objectiu i ús,exhaustivitat…Disciplina i enfocament, conceptes,abast geogràfic i cronològic, tipus,morfologia, format i suport.Tria de
 7. 7. Millorar les cerques d’informacióCerca avançada: més enllà del botó “Buscar”
 8. 8. Millorar les cerques d’informacióCerca avançada: opcions bàsiquesCamps o atributs, cerca per frase, operadors booleans
 9. 9. Millorar les cerques d’informacióOpcions bàsiques: errors freqüentsConcepte “història de l’ensenyament”història AND ensenyamentConcepte plural “ovelles” i “vaques”Ovelles AND vaquesConcepte “cases”Paraula clau = cases
 10. 10. Millorar les cerques d’informacióAltres opcions: els filtres (Google)
 11. 11. Millorar les cerques d’informacióAltres opcions: els filtres (Catàleg CRAI)
 12. 12. Millorar les cerques d’informacióAltres opcions: els filtres (Portal jurídic)
 13. 13. Millorar les cerques d’informacióInteracció o conversaa?r2!y3+nConversa: termes + sintaxi / gramàtica
 14. 14. Millorar les cerques d’informacióInteracció o conversa: termes de cercaSintaxi / gramàtica = opcions de cercaTermesAlternativa als termes = navegació per categoriesLlenguatge controlatLlenguatge lliuresinonímiapolisèmiaidiomes…equivalènciajerarquiaassociació
 15. 15. Millorar les cerques d’informacióBases de dades especialitzadesPortalsReculls de recursosDirectoris de persones, empreses...Notícies: premsa, agregadorsDiccionaris i enciclopèdiesFotos, vídeos, mapes...Fonts d’informació alternatives
 16. 16. Millorar les cerques d’informacióBases de dades especialitzadesFonts d’informació especialitzades
 17. 17. Millorar les cerques d’informacióPortalsFonts d’informació especialitzades
 18. 18. Millorar les cerques d’informacióReculls de recursosFonts d’informació especialitzades
 19. 19. Millorar les cerques d’informacióDirectoris de persones, empreses...Fonts d’informació especialitzades
 20. 20. Millorar les cerques d’informacióNotícies: premsa, agregadorsFonts d’informació especialitzades
 21. 21. Millorar les cerques d’informacióDiccionaris i enciclopèdiesFonts d’informació especialitzades
 22. 22. Millorar les cerques d’informacióFotos, vídeos, mapes...Fonts d’informació especialitzades
 23. 23. Millorar les cerques d’informacióCerca directa integrada al navegadorMotors de cercadirecta
 24. 24. Millorar les cerques d’informacióRebre la informació
 25. 25. Millorar les cerques d’informacióRebre la informació d’interès (tecnologia push)Llistes de distribució (exemple de font: http://www.rediris.es/list/)
 26. 26. Millorar les cerques d’informacióRebre la informació d’interès (tecnologia push)• Xarxes socials (Twitter, Linkedin…)• Blogs (subscripció via correu electrònic o RSS)
 27. 27. Millorar les cerques d’informacióRebre la informació d’interès (tecnologia push)Lectors de RSS (com Feedly o el malaurat Google Reader)
 28. 28. Millorar les cerques d’informacióRebre la informació d’interès (tecnologia push)Alertes (de Google, de catàlegs i bases de dades, de llibreries)
 29. 29. Millorar les cerques d’informacióRebre la informació d’interès (tecnologia push)Butlletins electrònics (notícies pròpies o agregades de blogs i altres fonts)
 30. 30. Millorar les cerques d’informacióAvaluació de la informació (I)En funció de la seva adequació a les característiques de la persona, de lasituació i de les necessitats identificades.
 31. 31. Millorar les cerques d’informacióAvaluació de la informació (II)En funció de criteris de qualitat relacionats amb l’autoria, el tractament delscontinguts i la seva organització i accés.El Periódico <http://www.elperiodico.com/es/noticias/redes/noticias-falsas-red-2360871>
 32. 32. Millorar les cerques d’informacióCriteris de qualitat i fiabilitatPersonal o institucionalCreació, edició i publicacióQui és i a què es dedicaInformació sobre autoria i dades de contacte?AUTORIACONTINGUTORGANITZACIÓDisciplina, enfocament i matèria principalObjectiu o subjectiu: fets, dades o opinions?Exhaustiu o selectiu: tot o el més rellevant?General o especialitzat: aprofundiment, extensió i vocabulariRigor, exactitud i qualitat: cites, data d’actualització...Informació sobre abast, destinataris i objectius?Presentació de la informació: criteris i estructuraEines de recuperació d’informació i elements de navegació:menús, sumari, mapa, índexsMaquetació, llegibilitat, colors, tipografia…PublicitatÉs fàcil d’usar i s’entén tot el que es veu?
 33. 33. Millorar les cerques d’informacióPàgina de resultats de GoogleGoogle cambiará sus páginas de resultados en EuropaPosted: 13 Apr 2013 08:49 AM PDTGoogle se ve forzada a llegar a un acuerdo con la Comisión Europea con el finde evitar una cuantiosa multa por abuso de posición dominante cometido envarias prácticas habituales en su motor de búsqueda: posicionamientopreferente de servicios especializados de búsqueda de la propia compañía,copia o scraping de resultados de competidores, acuerdos exclusivos conproveedores para servir anuncios en sus búsquedas, y dificultad para transferircampañas a otros competidores.Font: El Blog de Enrique DansPageRank: són més rellevants i sortiran en primer lloc lespàgines amb més enllaços que hi apunten i amb més visites.<http://ca.wikipedia.org/wiki/PageRank>
 34. 34. Millorar les cerques d’informacióÚs i organitzacióOrganització de la informació rebuda• Què organitzar? Diversitat de formats, de suports, detipologia documental (foto, correu, URL, fitxer, telèfon…)• Com organitzar? Per matèries o projectes, per tipologia dedocument (vídeos), per formats (pdfs)?• On organitzar?o En local vs al núvolo Dispositius mòbils, equips de sobretaula, portàtilso Aplicacions diverses (favorits del navegador, sistema operatiu,aplicacions vàries al núvol: fotos…)
 35. 35. Millorar les cerques d’informacióCom podem organitzar aquests signes?Possibilitat 1: (lletres / xifres)Possibilitat 2: (per colors)Possibilitat 3: (per formes rectes /corbes)Possibilitat 4: (ordre alfabètic)Possibilitat 5: (ordre de grandària)On posaríem el 7?
 36. 36. Millorar les cerques d’informacióÚs i organització
 37. 37. Millorar les cerques d’informacióÚs i organització
 38. 38. Millorar les cerques d’informacióÚs de la informacióÈTICA I LEGALITATPropietat intel·lectual, dret d’autoria i d’explotació, plagi, dadesconfidencials…Cal citar sempre les fonts que fem servir, reconèixer i respectar lafeina feta per altres i utilitzar-la correctament dins dels marcsestablerts per l’ètica i la legislació vigent.
 39. 39. Millorar les cerques d’informacióGràcies per la vostra atenció!Sílvia Argudo: silvia.argudo@ub.eduAmadeu Pons: pons@ub.edu

×