LudotecaCentres Penitenciaris de Catalunya
SOLIDÀRIAFortaRiureComunicar‐meJuganeraAprendrePositivaCreativaDonaUll tortExperiènciaCompromesaEducadoraANTONIA RAMÓN ROS...
RELACIÓGAUDIREmocionar‐seComunicar‐seRespectar‐seCONVIVÈNCIACooperarExperimentarCompetirDescobrirImaginar SimularNaturalMo...
REVER-6COL·LECTIU DE LUDOTECAR@S DECENTRES PENITENCIARISInterns/ernesEducadors/oresLudotecaris/àriesGestors/ores LudotecaI...
REVER-6COL·LECTIU DE LUDOTECAR@SDE CENTRES PENITENCIARISELS FINS DE L’ASSOCIACIÓ SÓN:PER ACONSEGUIR LES SEVESFINALITATS, L...
NECESITAT DELSINTERNSNECESITAT DELSINTERNSIMPORTÀNCIA DELJOC EN LA VIDA DELES PERSONESIMPORTÀNCIA DELJOC EN LA VIDA DELES ...
UN XIC D’HISTÒRIA!
Objectius principalsObjectius principalsObjectius principals•• Oferir activitats ludicoeducatives en el temps lliureOferir...
Objectius generalsObjectius generalsOferir recursos lOferir recursos lúúdics per a ldics per a l’ú’ús dels interns en el s...
Fases delFases del projecteprojecteCrear un espai estable amb uns fons lCrear un espai estable amb uns fons lúúdic basat e...
Tenir cura del material durant lTenir cura del material durant l’’activitat.activitat.Guardar correctament el material en ...
Aprenguin el rol de gestor de ludoteca iAprenguin el rol de gestor de ludoteca ittèècniques dcniques d’’animacianimacióó i...
Millorar el servei de ludoteca.Millorar el servei de ludoteca.Donar responsabilitats als interns.Donar responsabilitats al...
Valoració de cada activitatReunió amb tots els gestors un copal mesReunió de coordinació amb elcentre penitenciariReunió d...
RELACIÓDIVERSIÓDistraccióCompartirTemps + ràpidCONVIVÈNCIAHabilitats Evadir‐seRecurs per a la nostra vidaDesenvolupamentIn...
Gestors de Ludoteca?Gestors de Ludoteca?•Gestionar i organitzar• Preparar i conèixer el material, els espais agradables, r...
Què estem fent?Què estem fent?•BRIANS 1• 1 curs gestors de ludoteques• Assessorament• Préstec de materials• Espai de ludot...
REPTES DE FUTUR?REPTES DE FUTUR?Un somni...
“Un momento de juego nos da mucha libertad. Elespació de juego es una bocanada de aire frescoque entra en el Centro. Nos s...
Antonia Ramón RosPresidenta de l’Associació REVER-6Col·lectiu de Ludotecaris/àriesde Centres Penitenciarisreverseis6@gmail...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Un projecte lúdic que dóna llibertat. Antonia Ramon

552 views

Published on

V Jornada d'educadors de centres penitenciaris. Canviem realitats, revoluciona't
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 15 de maig de 2013

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
552
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Un projecte lúdic que dóna llibertat. Antonia Ramon

 1. 1. LudotecaCentres Penitenciaris de Catalunya
 2. 2. SOLIDÀRIAFortaRiureComunicar‐meJuganeraAprendrePositivaCreativaDonaUll tortExperiènciaCompromesaEducadoraANTONIA RAMÓN ROS?ANTONIA RAMÓN ROS?Actitud lúdicaGrassonetaLudoteca
 3. 3. RELACIÓGAUDIREmocionar‐seComunicar‐seRespectar‐seCONVIVÈNCIACooperarExperimentarCompetirDescobrirImaginar SimularNaturalMotivadorAPRENDREQUÈ ÉS EL JOC?QUÈ ÉS EL JOC?ACTITUDLliure
 4. 4. REVER-6COL·LECTIU DE LUDOTECAR@S DECENTRES PENITENCIARISInterns/ernesEducadors/oresLudotecaris/àriesGestors/ores LudotecaInstitució i Departament de JustíciaExinterns/ernes ReinsercióÉs un joc onpodenjugar 6persones, 6col·lectius.Potscapgirar lescoses icanviar-les.Ésentretingut,divertit i fapassar unabonaestona.Cal tenirestratègia iraonar.Com a lavida.Ens agradael joc i lasevadinàmica.Fins a lúltimmomenttenspossibilitatsde guanyarla partida.
 5. 5. REVER-6COL·LECTIU DE LUDOTECAR@SDE CENTRES PENITENCIARISELS FINS DE L’ASSOCIACIÓ SÓN:PER ACONSEGUIR LES SEVESFINALITATS, L’ASSOCIACIÓREALITZA:
 6. 6. NECESITAT DELSINTERNSNECESITAT DELSINTERNSIMPORTÀNCIA DELJOC EN LA VIDA DELES PERSONESIMPORTÀNCIA DELJOC EN LA VIDA DELES PERSONESDRETCONSTITUCIONALDRETCONSTITUCIONAL
 7. 7. UN XIC D’HISTÒRIA!
 8. 8. Objectius principalsObjectius principalsObjectius principals•• Oferir activitats ludicoeducatives en el temps lliureOferir activitats ludicoeducatives en el temps lliuredels interns.dels interns.•• Crear una activitat pionera als centres penitenciarisCrear una activitat pionera als centres penitenciarisde Catalunya.de Catalunya.Qui fa la demanda a ATZARQui fa la demanda a ATZARSecretaria de Serveis Penitenciaris, RehabilitaciSecretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitacióó iiJustJustíícia Juvenilcia JuvenilDepartament de JustDepartament de Justíícia de la Generalitat decia de la Generalitat deCatalunya amb conveni amb La CaixaCatalunya amb conveni amb La Caixa
 9. 9. Objectius generalsObjectius generalsOferir recursos lOferir recursos lúúdics per a ldics per a l’ú’ús dels interns en el seu tempss dels interns en el seu tempslliure, i que els serveixin una vegada fora dels centreslliure, i que els serveixin una vegada fora dels centrespenitenciaris.penitenciaris.Educar en la tolerEducar en la toleràància, la convivncia, la convivèència i el dincia i el diààleg.leg.Adquirir habilitats mitjanAdquirir habilitats mitjanççant el joc (saber esperar, escoltar elsant el joc (saber esperar, escoltar elsaltres, aprendre a perdre, etc.).altres, aprendre a perdre, etc.).ReforReforççar lar l’’autoestima i confianautoestima i confiançça dels interns.a dels interns.Permetre als interns adquirir estratPermetre als interns adquirir estratèègies bgies bààsiques que els ajudinsiques que els ajudinen la seva integracien la seva integracióó posterior.posterior.Donar a conDonar a conèèixer altres cultures mitjanixer altres cultures mitjanççant el joc.ant el joc.Passar una bona estona amb els companys i VIUREPassar una bona estona amb els companys i VIUREEXPERIEXPERIÈÈNCIES POSITIVES.NCIES POSITIVES.
 10. 10. Fases delFases del projecteprojecteCrear un espai estable amb uns fons lCrear un espai estable amb uns fons lúúdic basat endic basat enjocs de taula i la intervencijocs de taula i la intervencióó fixa dfixa d’’un educador, elsun educador, elscaps de setmana (2 hores).caps de setmana (2 hores).1a FASE1a FASE Setembre 2005Setembre 2005--setembre 2010setembre 2010 ATZARATZARPermetre que lPermetre que l’’espai de joc creat sigui autogestionatespai de joc creat sigui autogestionatdurant la setmana i els caps de setmana pels mateixosdurant la setmana i els caps de setmana pels mateixosinterns. ASSESSORAMENT I FORMACIinterns. ASSESSORAMENT I FORMACIÓÓBRIANS 2 I BRIANS 1BRIANS 2 I BRIANS 12a FASE2a FASE ooctubre 2010ctubre 2010--maig 2013maig 2013 REVERREVER--66
 11. 11. Tenir cura del material durant lTenir cura del material durant l’’activitat.activitat.Guardar correctament el material en finalitzar lGuardar correctament el material en finalitzar l’’activitat.activitat.Promoure un ambient de joc agradable i relaxat.Promoure un ambient de joc agradable i relaxat.Aconseguir que tothom pugui jugar i sAconseguir que tothom pugui jugar i s’’ho passi bho passi béé..Ensenyar el funcionament dels jocs als companys.Ensenyar el funcionament dels jocs als companys.Mediar en possibles conflictes i aportarMediar en possibles conflictes i aportar--hi solucions.hi solucions.Proposar o organitzar activitats extraordinProposar o organitzar activitats extraordinààries, campionats,ries, campionats,recull de millors puntuacionsrecull de millors puntuacions……FORMACIFORMACIÓÓFUNCIFUNCIÓÓ DELS GESTORS DE LUDOTECADELS GESTORS DE LUDOTECA
 12. 12. Aprenguin el rol de gestor de ludoteca iAprenguin el rol de gestor de ludoteca ittèècniques dcniques d’’animacianimacióó i resolucii resolucióó dedeconflictes.conflictes.Coneguin continguts sobre joc i ludoteques.Coneguin continguts sobre joc i ludoteques.Facin seva lFacin seva l’’activitat i autogestionin lactivitat i autogestionin l’’espai.espai.Tinguin estratTinguin estratèègies.gies.Tinguin recursos per gaudir de lTinguin recursos per gaudir de l’’oci i deloci i deltemps lliure.temps lliure.Es vinculin a lEs vinculin a l’’AssociaciAssociacióó..
 13. 13. Millorar el servei de ludoteca.Millorar el servei de ludoteca.Donar responsabilitats als interns.Donar responsabilitats als interns.Implicar els mateixos usuaris.Implicar els mateixos usuaris.Fer tasques de gestor de ludoteca.Fer tasques de gestor de ludoteca.Dinamitzar lDinamitzar l’’espai de joc.espai de joc.ResponsabilitzarResponsabilitzar--se del materialse del material.Estar atents als altres.
 14. 14. Valoració de cada activitatReunió amb tots els gestors un copal mesReunió de coordinació amb elcentre penitenciariReunió de coordinació amb elDepartament de Justícia
 15. 15. RELACIÓDIVERSIÓDistraccióCompartirTemps + ràpidCONVIVÈNCIAHabilitats Evadir‐seRecurs per a la nostra vidaDesenvolupamentIndependència Desenvolupar la mentActitud constructivaHabilitatsAPRENDREQUÈ ÉS PER A ELLS L’ESPAI DE JOC?QUÈ ÉS PER A ELLS L’ESPAI DE JOC?ESPAI DE JOCCompromísDesconnectarExperiències positivesSocialitzar‐seEducacióLlibertat
 16. 16. Gestors de Ludoteca?Gestors de Ludoteca?•Gestionar i organitzar• Preparar i conèixer el material, els espais agradables, revisar i inventariar material, plantilles…•Educar•Hàbits, que es respectin entre ells i que respectin el material, resolució de conflictes, suggerir, no imposar, habilitats socials…•Informar i formar•Ensenyar jocs, normes...•Dinamitzar•Organitzar campionats, motivar, invitar, animar...Compromís, paciència, positivisme, optimisme, tranquil∙litat, respecte, senzillesa…
 17. 17. Què estem fent?Què estem fent?•BRIANS 1• 1 curs gestors de ludoteques• Assessorament• Préstec de materials• Espai de ludoteca als mòduls•BRIANS 2•2 curs gestors de ludoteques• Assessorament• Préstec de materials• Espai de ludoteca als mòduls• Campionats• Activitat de ludoteca per a les famílies el dia de Reis• Espai cap de setmana “Diverzone”• Préstec de jocs 
 18. 18. REPTES DE FUTUR?REPTES DE FUTUR?Un somni...
 19. 19. “Un momento de juego nos da mucha libertad. Elespació de juego es una bocanada de aire frescoque entra en el Centro. Nos sentimos pormomentos personas en un espacio de libertaddonde te diviertes y ríes con otras personas. Porunos minutos olvido que estoy encerrado.Jugando me siento digno y el tiempo pasa másrápido y mi mente piensa en miles de cosaspositivas. Jugar con ellos es dar la posibilidad deuna nueva oportunidad. No pensábamos quetendrían esta capacidad de organizarse y sermotor de otros compañer@s...”Intern@s, gestor@s, educador@s,... dels centrespenitenciaris de CatalunyaBarcelona 2012
 20. 20. Antonia Ramón RosPresidenta de l’Associació REVER-6Col·lectiu de Ludotecaris/àriesde Centres Penitenciarisreverseis6@gmail.com

×