Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La motivació al canvi dels agressors de parella que realitzen un programa formatiu. Aplicació pilot del Pla d'Intervenció Motivacional (PIM)

218 views

Published on

Sessió d'investigació "Agressors de parella: intervenció i prevenció de la reincidència".
Aplicació pilot del Pla d'Intervenció Motivacional (PIM)
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
26 de setembre de 2017

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La motivació al canvi dels agressors de parella que realitzen un programa formatiu. Aplicació pilot del Pla d'Intervenció Motivacional (PIM)

 1. 1. NÚRIA ITURBE FERRÉ, ANA MARTÍNEZ CATENA, NÚRIA CIVIT BEL, ALBA MURO MARQUINA, THUY NGUYENVO La motivació al canvi dels agressors de parella que realitzen un programa formatiu: Aplicació pilot del Pla d’Intervenció Motivacional (PIM)
 2. 2. INTRODUCCIÓ Anàlisi de la motivació al canvi en subjectes que han realitzat un programa formatiu en violència domèstica Disseny d’un pla d’intervenció motivacional Aplicació pilot del Pla d’Intervenció Motivacional (PIM) 1 3 2
 3. 3.  Després de la realització de programa, els grups analitzats continuaven sense mostrar diferències en el seu nivell de motivació  Subjectes sense motivació per canviar  Es van trobar tres perfils psicopatològics associats:“Negadors”, “Moderats” i “Realistes”  Necessitat d’un treball previ a l’inici del programa formatiu per impulsar la motivació al canvi Anàlisi de la motivació al canvi en subjectes que han realitzat un programa formatiu en violència domèstica1 PRINCIPALS RESULTATS:
 4. 4. DESCRIPCIÓ (PIM) TAULA DECISIONAL PRECONTEMPLATIU CONTEMPLATIU ACCIÓ NEGADOR INTENSIU INTENSIU COMPLET MODERAT COMPLET COMPLET REDUÏT REALISTA COMPLET COMPLET REDUÏT El Programa d’Intervenció Motivacional (PIM)2
 5. 5. REDUIT COMPLET INTENSIU 1a sessió d’avaluació X X X 2a sessió d’avaluació X X X 1a sessió d’intervenció Ambivalència & Autoeficàcia Ambivalència Ambivalència Sessió de reforç Ambivalència & Autoeficàcia 2a sessió d’intervenció Autoeficàcia Ambivalència & Autoeficàcia 3a sessió d’intervenció Mapa de ruta Mapa de ruta Mapa de ruta 4a sessió d’intervenció Seguiment Seguiment Seguiment El Programa d’Intervenció Motivacional (PIM)2
 6. 6. MÒDUL 0: AVALUACIÓ MÒDUL 1: Feedback i ambivalència MÒDUL 4: SEGUIMENT MÒDUL 2: Autoeficàcia i Suport Social MÒDUL 3: Mapa de ruta El Programa d’Intervenció Motivacional (PIM)2
 7. 7. METODOLOGIA  Procés d’aplicació Aplicació pilot del Pla d’Intervenció Motivacional (PIM)3 1ª Ent. Av. PrePIM Av. PostPIM Av. PostPF PIM Mín. 4 setmanes PF Mín. 13 setmanes
 8. 8. METODOLOGIA  Mostra Aplicació pilot del Pla d’Intervenció Motivacional (PIM)3 Grup PIM 12 Grup Control 38 Grup PF 58 PF’s Província de Girona 2015 Maig Octubre
 9. 9.  Mostra Aplicació pilot del Pla d’Intervenció Motivacional (PIM)3 RAONS BAIXA N % Consum actiu 0 0 Empresonament 3 3,70 Horari laboral 19 23,46 Impossibilitat logística 18 22,22 Negativa a realitzar el PIM 7 8,64 No localització 7 8,64 Problemes idiomàtics 18 22,22 Realització prèvia d’un PF 2 2,47 Salut mental 1 1,23 Trasllat 6 7,41 TOTAL 81 100 Taula 1. Motius d’exclusió de la mostra PIM
 10. 10. METODOLOGIA  Informació addicional per la recerca Aplicació pilot del Pla d’Intervenció Motivacional (PIM)3 PROFESSIONAL QUE APLICA PIM INFORMEVALORACIÓ FINAL PF
 11. 11. RESULTATS: Descriptius Grup PIM (N=12) Grup control (N= 38) Grup PF (N=58) Pre (n=12) Post 1 (n=10) Post 2 (n=9) Pre Post 2 Pre Post 2 M (DS) % subj. M (DS) % M (DS) % M (DS) % M (DS) % M (DS) % M (DS) % Precontemplació 20.75 (6.41) 0% 19.40 (6.77) 22% 21.66 (6.14) 14% 21.63 (6.31) 17% 22.13 (5.58) 18% 21.58 (5.88) 14% 20.62 (5.27) 12% Contemplació 31.16 (8.55) 46% 30.70 (7.50) 45% 29.55 (6.78) 43% 30.86 (6.55) 15% 30.50 (7.45) 38% 30.31 (6.35) 33% 29.96 (6.99) 36% Acció 30.75 (7.91) 46% 29.20 (8.53) 33% 29.00 (6.65) 43% 30,81 (7.24) 63% 30.00 (7.13) 45% 30.00 (6.99) 50% 30.05 (7.18) 50% Manteniment 23.92 (8.60) 8% 19.90 (5.52) 0% 18.89 (5.86) 0% 22.13 (8.20) 5% 22.55 (6.50) 0% 20.51 (6.78) 3% 20.33 (6.40) 2% Mesura logarítmica 8.13 (3.12) 7.55 (2.92) 6.97 (2.31) 7.77 (2.94) 7.61 (2.72) 7.41 (2.41) 7.46 (2.47)
 12. 12. Grup PIM (N=12) Grup control (N= 38) Grup PF (N=58) Pre (n=12) Post 1 (n=10) Post 2 (n=9) Pre Post 2 Pre Post 2 % subj. % % % % % % Precontemplació 0% 22% 14% 17% 18% 14% 12% Contemplació 46% 45% 43% 15% 38% 33% 36% Acció 46% 33% 43% 63% 45% 50% 50% Manteniment 8% 0% 0% 5% 0% 3% 2% RESULTATS: Descriptius
 13. 13. RESULTATS: Descriptius Grup PIM (N=12) Grup control (N= 38) Grup PF (N=58) Pre (n=12) Post 1 (n=10) Post 2 (n=9) Pre Post 2 Pre Post 2 % subj. % % % % % % Precontemplació 0% 22% 14% 17% 18% 14% 12% Contemplació 46% 45% 43% 15% 38% 33% 36% Acció 46% 33% 43% 63% 45% 50% 50% Manteniment 8% 0% 0% 5% 0% 3% 2%
 14. 14. RESULTATS: Descriptius Grup PIM (N=12) Grup control (N= 38) Grup PF (N=58) Pre (n=12) Post 1 (n=10) Post 2 (n=9) Pre Post 2 Pre Post 2 % subj. % % % % % % Precontemplació 0% 22% 14% 17% 18% 14% 12% Contemplació 46% 45% 43% 15% 38% 33% 36% Acció 46% 33% 43% 63% 45% 50% 50% Manteniment 8% 0% 0% 5% 0% 3% 2% Difícil interpretació dels resultats
 15. 15. RESULTATS: Puntuacions a cada estadi en comparació a la mitjana de la mostra total -0,35 -0,25 -0,15 -0,05 0,05 0,15 0,25 0,35 Manteniment Acció Contemplació Precontemplació Grup PIM Pre-tractament Post-tractament 2 -0,35 -0,25 -0,15 -0,05 0,05 0,15 0,25 0,35 Manteniment Acció Contemplació Precontemplació Grup PIM Pre-tractament Post-tractament 1
 16. 16. RESULTATS: Puntuacions a cada estadi en comparació a la mitjana de la mostra total -0,35 -0,25 -0,15 -0,05 0,05 0,15 0,25 0,35 Manteniment Acció Contemplació Precontemplació Grup Control Pre-tractament Post-tractament 2 -0,35 -0,25 -0,15 -0,05 0,05 0,15 0,25 0,35 Manteniment Acció Contemplació Precontemplació Grup PF Pre-tractament Post-tractament 2
 17. 17. RESULTATS QUALITATIUS: Descripció del perfil PAI dels subjectes i la seva evolució a la intervenció Subjecte Perfil psicopatològic inicial Evolució PIM 1 Moderat Consolida conscienciació PIM 2 Negador PIM 3 Realista PIM 8 Realista PIM 12 Negador PIM 4 Negador Augmenta conscienciacióPIM 10 Negador PIM 5 Negador-Moderat Consolida conscienciació i es mou cap a acció PIM 7 Negador PIM 9 Negador PIM 11 Realista PIM 6 Negador Decau
 18. 18. RESULTATS QUALITATIUS: Evolució segons informes finals dels PFS Subj. Finalització PF Faltes Responsabilització dels fets Aprofitament Motivació Actitud Grau de participació Risc actual PIM 1 El finalitza 0 - ++ + ++ - Baix PIM 2 El finalitza 0 ++ ++ ++ ++ +++ Baix PIM3 El finalitza 0 ++ ++ ++ ++ ++ Baix PIM 4 El finalitza 1 ++ +++ ++ ++ ++ Baix- moderat PIM6 El finalitza 0 - ++ ++ ++ ++ Baix PIM7 El finalitza 1 ++ + ++ ++ +++ Baix PIM8 Baixa del grup ++ ++ PIM9 El finalitza 0 +++ ++ +++ ++ +++ Baix PIM 10 El finalitza 1 ++ ++ ++ ++ ++ Moderat PIM 11 El finalitza 0 +++ +++ +++ ++ +++ Baix PIM 12 El finalitza 0 ++ ++ ++ ++ - Baix
 19. 19. RESULTATS QUALITATIUS: Evolució segons informes finals dels PFS Subj. Conscienciació emocional Habilitats comunicatives Distorsions cognitives Empatia Resolució de problemes Prevenció de recaigudes PIM 1 ++ ++ ++ ++ PIM 2 ++ ++ ++ ++ ++ PIM3 ++ ++ ++ PIM 4 ++ ++ + + ++ PIM 6 - ++ - + ++ PIM 7 ++ ++ ++ ++ PIM 8 PIM 9 ++ ++ PIM 10 ++ ++ ++ ++ ++ PIM 11 ++ ++ + + ++ PIM 12 ++ + - - -
 20. 20. CONCLUSIONS  Poques diferències significatives i de difícil interpretació entre els grups després de la participación al PIM i al PF limitacions de l’instrument de mesura (URICA)  L’anàlisis individualitzat i qualitatiu suggereix que es produeixen canvis motivacionals que faciliten el major aprofitament del PF Tot i això
 21. 21. PROPOSTES DE FUTUR: PLA D’IMPLEMENTACIÓ  Tenint en compte la consideració dels indicadors favorables a la utilitat del PIM  es valora com a necessària l’aplicació generalitzada del PIM per optimitzar l’eficàcia de la mesura penal alternativa,  sense perjudici que aquest tipus d’implementació contribueixi a donar continuïtat en l’avaluació de la seva eficàcia.
 22. 22. GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ a.martinez.catena@ub.edu nuria.iturbe@intress.org

×