Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La documentació al Parlament de Catalunya. Mercè Mateu

488 views

Published on

VII Jornada de biblioteques judicials. Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 16 d'abril de 2013

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La documentació al Parlament de Catalunya. Mercè Mateu

 1. 1. 1La documentació al Parlamentde CatalunyaVII Jornada de BibliotequesJudicialsMercè Mateu Escoda16 d’abril de 2013, CEJFE (programa Compartim)Avís legalAquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Sen permet la reproducció, la distribució, la comunicaciópública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que sen citi el titular dels drets (Generalitat de Catalunya.Departament de Justícia). La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.
 2. 2. 2La documentaciLa documentacióó parlamentparlamentààriaria· El Parlament exerceix la potestat legislativa, aprova elspressupostos, impulsa i controla lacció política i de governi exerceix altres competències estatutàriament encomanades,i ha d’estar ben informat per a poder tenir un coneixementsobre allò que ha de debatre o sobre qüestions en què hade prendre decisions importants.· Crea uns serveis documentals per satisfer les sevesnecessitats d’informació.· Generalment són per a ús exclusiu de la cambra.
 3. 3. 3La Direcció d’Estudis ParlamentarisInformació, recerca i assistència als membres del Parlament deCatalunyaProporciona el suport documental que la cambra i els seusmembres necessiten per a la realització dels treballs parlamentaris.Evolució1980 restabliment del Parlament1983 s’inicien els treballs per organitzar el Servei de Biblioteca,Documentació i Arxiu1984 s’inaugura la Biblioteca i l’Arxiu1989 es crea la Direcció d’Estudis Parlamentaris (amplia l’abast deles seves funcions de suport a la recerca)2010 reorganització de la DEP (àrees funcionals)
 4. 4. 4Direcció d’Estudis Parlamentaris-La BibliotecaAdquisició, tractament i gestió dels fons bibliogràficsElaboració de dossiers i publicacions dinterès que puguin servir desuport als treballs de la Cambra.- LArxiuDipositari del patrimoni historicodocumental de la cambraTractament i gestió de la documentació del ParlamentElaboració de publicacions sobre la composició i activitatparlamentàries-L’Oficina de Consultes i Atenció als UsuarisFinestreta única d’atenció als usuaris de la Direcció d’EstudisParlamentarisAtenció de les consultes adreçades a la Direcció (arxiu, biblioteca)
 5. 5. 5UsuarisInternsDiputats, grups parlamentaris i òrgans de la cambra.Administració parlamentària.ExternsAdministracions públiques. Investigadors. Ciutadans.
 6. 6. 6Fons bibliogràfic i documentalFons bibliogràfics relacionats amb les ciències jurídiques, eldret públic i les ciències socialsAmplitud temàtica i de tipologia documental de fonsDocuments en diferents suportsBases de dades externes- De legislació, jurisprudència i publicacions oficials- De premsa- De revistes de l’Estat i estrangeres de l’àmbit de lesciències jurídiques i socials
 7. 7. 7ArxiuArxiu parlamentariparlamentariDocumentació parlamentària (projectes de llei, mocions,preguntes...), principalment des del restabliment delParlament el 1980Documentació històrica del Parlament republicàDocumentació administrativaCol·lecció d’imatge i so (vídeos, films, fotografies)Fons documental de l’Estatut de Sau
 8. 8. 8Serveis• Informació general i especialitzada sobre matèriesrelacionades amb les funcions del Parlament• Elaboració de recerques a petició dels diputats o delsgrups parlamentaris• Informació i consulta de les iniciatives de l’activitatparlamentària i de la documentació dels òrgans de lacambra• Informació i consulta dels fons documentals• Catàleg en línia de la Biblioteca• Consulta en sala, on es poden consultar els nostres fons ila premsa en paper, i amb ordinadors de treball ambconnexió a Internet i connexió wi-fi per als ordinadorsportàtils i altres dispositius• Servei de préstec: intern i interbibliotecari• Formació d’usuaris
 9. 9. 9DifusiDifusióóRecursos documentalsDifusió de recursos documentals elaborats per la Direcciód’Estudis a través de la intranet i el portal parlamentarihttp://www.parlament.cat/web/documentacio/recursos-documentals
 10. 10. 10Cooperació- Intercanvi d’informació i documentació amb altres serveisparlamentaris. Redparlamenta- Intercanvi d’informació i documentació amb biblioteques i arxiuscatalans- Dialnet
 11. 11. 11Gràcies per la vostra atenció.Mercè MateuCap de l’Oficina de Consultes i Atenció als UsuarisDirecció d’Estudis Parlamentarisdireccioestudis@parlament.cat

×