Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La comunicació relacional al Departament de Justícia. Octubre 2007

Síntesi de les diferents eines de comunicació relacional que es fan servir al Departament de Justícia.

Synthesis of the different tools of relational communication that they are used in the Department of Justice.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La comunicació relacional al Departament de Justícia. Octubre 2007

 1. 1. La comunicació relacional al Departament de Justícia Barcelona, maig de 2007 1
 2. 2. Dret de la ciutadania a la informació Martí © Jordi2007. CC BY-NC-ND 2.0 Dret suprem de la ciutadania i de l’usuari a la informació 2
 3. 3. Què és la comunicació relacional? En què es diferencia de la comunicació tradicional? Basada en sistemes oberts de relació institucional, que propicien la participació del ciutadà i del personal del Departament. Aquesta relació es mesura amb la finalitat de captar la seva atenció i poder-los fidelitzar. 3 Martí i Alba. © Jordi2007. CC BY-NC-ND 2.0
 4. 4. Com ens canvia la tecnologia? Tecnologies Noves relacions de la informació i Internet Nou temps Nou coneixement Nova gestió i organització Nou valor 4 We are live and trying to figure it out. © lhirlimann's photos. CC BY-SA 2.0
 5. 5. Sistema multicanal d’atenció DGAC Informació multicanal a la ciutadania Mòbil 012 PDA TV TDT PC-TFT 5
 6. 6. Sistema multicanal d’atenció al DJ Canals de comunicació relacional o estratègica al Departament de Justícia 7. e-Justícia 8. Butlletins 1. Gencat.net 3. justicia@gencat.net d’unitats directives 6. Intranets 2. Webs: DJ (troncal, DJ i AJ AJ, CEJFE) i 4. SAC 9. Publicacions CIRE 11. e-Catalunya 5. Portal de l’Informador 10. OAC 6
 7. 7. 2006: web DJ canvi a imatge nou Gencat > Internet > PDA > Mòbil > 012… > Recursos Web 2.0 XHTML + Gestor disseny dades corporatiu Generador 2n semestre 2007 departamental Juny de 2006: canvi al nou disseny Gencat 2006 7
 8. 8. Web DJ dins el Gencat De os ti ó pa urs Tràmits Ges rta rec me de nt Bases de dades: SAC, Guia d’entitats, Cercador de noms, Justiterm, Agenda citacions, Jutjats de guàrdia, Seus i directoris AJ, CEJFE virtual > Licitacions > Tràmits en línia > Presentació > Ofertes de treball > CAT365 Gencat > Pla del Departament > Ajuts i subvencions > Comptes fundacions > Organigrama 8
 9. 9. Web DJ El Servei de Difusió coordina el web del Departament, que es gestiona des de tres unitats diferents: - Web troncal (el gestiona el Servei de Difusió) - Àmbit ‘Administració de justícia’ (el gestiona la SGRAJ) - Àmbit ‘Formació, recerca i documentació’ (el gestiona el CEJFE) A més a més, hi ha el web del CIRE, que gestiona el mateix CIRE. Visites per àmbits i web Visites web DJ CIRE 2.000.000 250.000 1.500.000 200.000 2005 150.000 1.000.000 100.000 2006 500.000 50.000 0 0 Adm. CEJFE CIRE 2005 2006 justícia 9
 10. 10. Web www.gencat.cat/justicia El Departament informa el ciutadà i les organitzacions que s’hi relacionen, els presta serveis i els ofereix canals per comunicar-s’hi directament. Nombre de visites al web (2004-2006) 160.000 140.000 120.000 100.000 2006 80.000 2005 60.000 2004 40.000 Nombre de visitants únics al web (2004-2006) 20.000 0 80.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 70.000 60.000 50.000 2006 40.000 2005 2004 30.000 20.000 10.000 0 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 11. 11. 2007: gestor de continguts Vignette al web 1/4 Edició del web del Departament amb el gestor de continguts corporatiu Vignette: 1. Serveis comuns: formularis, cercadors, SAC, traducció automàtica 2. Recursos web 2.0: butlletins electrònics, eines de recomanació, RSS Entorn de gestió de la pàgina 11
 12. 12. 2007: gestor de continguts Vignette al web 2/4 Justícia 12
 13. 13. 2007: gestor de continguts Vignette al web 3/4 13
 14. 14. 2007: gestor de continguts Vignette al web 4/4 14
 15. 15. Captar l’atenció de l’usuari Les aplicacions ideades i elaborades per Difusió per captar l’atenció del visitant del web: 1. Cercador de noms de persona 2. Autoaprenentatge de llenguatge jurídic 3. Justiterm Terminologia en línia 15 Celastrina argiolus, Spring Azure. © Kropsoq. CC BY-SA 2.0
 16. 16. Aplicacions per captar l’atenció de l’usuari 1/3 Cercador de noms de persona 16
 17. 17. Aplicacions per captar l’atenció de l’usuari 2/3 Autoaprenentatge de llenguatge jurídic 17
 18. 18. Aplicacions per captar l’atenció de l’usuari 3/3 Justiterm. Terminologia en línia 18
 19. 19. 19 0 100 200 300 400 500 600 Entitats 161 67 SOJ Adm. justícia 160 Borsa Adm. 120 justícia Mediació 12 familiar Selecció de 95 personal Borsa SP 110 Cercador de Nombre de missatges 2006 = 1.432 24 noms 9 Publicacions SP 176 Diversos 498 Bústia de correu electrònic al web 1/2
 20. 20. Bústia de correu electrònic al web 2/2 Mitjana de dies de resposta 2006 nre. dies 12,0 10,0 9,0 10,0 8,0 6,0 4,5 6,0 4,0 4,0 3,5 3,0 4,0 2,0 0,5 2,0 0,0 s) al ) JJ ió E J ia ) JJ es ns DE on F rin s or PR ifu ltr EJ io ss rs te G (a sic D SS C Pe (in se D S. AJ po As AJ R (o SG R AJ SG R SG Interlocutors 20
 21. 21. SAC (Sistema d’Atenció al Ciutadà) > Amb el SAC, el ciutadà pot trobar més fàcilment la informació que necessita sense que hagi de saber quin n’és l’organisme responsable. > El nou Gencat incorporarà properament l’Oficina d’Atenció Virtual per aplegar tots els tràmits en línia de totes les administracions catalanes, entre les quals la Generalitat. 21
 22. 22. Portal de l’Informador 22
 23. 23. Intranet Instrument fonamental per a la comunicació de proximitat: · Serveis informatius (butlletins, plantilles, biblioteca...) · Serveis interactius (comunitats, notícies, formularis, hemeroteca...) Visites a la intranet (2005-2006) Visitants únics a la intranet (2005-2006) 4.000 1.600.000 1.400.000 3.500 1.200.000 3.000 2.500 1.000.000 2006 2006 2.000 800.000 2005 2005 600.000 1.500 400.000 1.000 500 200.000 0 0 es bre e O re g Ag l g l es re e e er er ri l ov re ri l Fe r ny er ny ov e ç lio li o ç te t t e os os br br ai br ai ar ar r b b Ab Ab br br en en ub ub Ju Ju Ju Ju M M em em m em em m M M Ag Fe G ct G ct te O Se Se N D N D Visitants únics intranet Adm. de justícia (2006) Visites intranet Adm. de justícia (2006) 8000 1.200.000 7000 1.000.000 6000 800.000 5000 4000 600.000 3000 400.000 2000 200.000 1000 0 0 ç t r l e ny ç t r l e ny ril g er ril g e er e e e e e lio lio os os ne ne ar br ar br br ai br ai br br br br ab ab br br ju ju ju ju ag m m ag m m tu tu ge ge m m m m m m fe fe oc oc te te se se ve ve se se de de no no 23
 24. 24. Evolució de la intranet Evolució de la intranet segons les necessitats. Intranet del Departament per al 2007 editada amb gestor de pàgines, com a primer pas cap a la futura edició per gestor de continguts. 24
 25. 25. Intranet: portal del coneixement Comunitats de pràctica i de coneixement. 25
 26. 26. Publicacions Distribució de les publicacions per tipus 2006 El fons editorial del Departament està 19 Llibres constituït per llibres, materials Materials informatius informatius i publicacions 5 Publicacions 49 electròniques electròniques. Pressupost destinat a publicacions per unitats directives. 2006 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 SG SSPRJJ SGRAJ DGDEJ CEJFE Més informació a: Comunitat ‘Publicacions’ a intranet: http://justicia.intranet/mesintra/professionals/publicacions/index.htm 26 Web de publicacions del DJ: www.gencat.cat/justicia/publicacions
 27. 27. Butlletins informatius Butlletins informatius d’unitats directives (SRAJ, SSPRJJ...) sobre qüestions de recursos humans, legislació, formació, activitats, acords... En suport digital (publicat a la intranet) En paper (3.500 destinataris) i suport digital (publicat a la intranet) 27
 28. 28. e-Justícia www.gencat.cat/justicia/ejusticia Destinataris interns: 13.488 Destinataris externs: 13.313 Destinataris externs 14.500 13.500 13.313 12.500 11.500 10.500 2005 9.500 2006 8.500 7.500 6.130 6.058 6.500 5.648 5.500 març maig setembre novembre desembre abril juliol juny agost octubre febrer Nombre de visites al web e-Justícia 1.800 1.600 1.400 1.200 2005 1.000 800 2006 600 400 200 0 maig setembre novembre desembre març abril juliol octubre agost gener juny febrer 28 20
 29. 29. Informació amb recursos push «Dóna’m només el que necessito quan a mi m’interessi»· RSS Butlletí-e Google al web: GSA 29
 30. 30. eCatalunya: portal social complementari a Gencat Departament Departament Relació tradicional amb Relació actual amb ciutadans i ciutadans i empleats empleats e-Catalunya Web Gencat Gencat social Gencat institucional 30
 31. 31. e-Catalunya: treball col·laboratiu a Dept. Justícia La plataforma e-Catalunya, impulsada i subministrada per la DG d’Atenció Ciutadana del Departament de la Presidència, és la plataforma on professionals del Departament treballen col·laborativament en comunitats de pràctica (dins el projecte de gestió del coneixement del CEJFE) o bé l'usen d'instrument de suport en la seva activitat professional. 31
 32. 32. Altres canals i suports Altres canals, projectes i equips interdepartamentals: Òrgans interdepartamentals relacionats (Consell Editorial, DG Atenció Ciutadana, Secretaria de Telecomunicacions i SI...) > Funció Publicació (Difusió és al Consell de Redacció) > Impartició de formació especialitzada a l’EAPC i altres. 32
 33. 33. Publicacions de Justícia en Creative Commons Cd-rom. © Anton Peck. CC BY-NC-ND 2.0 Edició de les publicacions de l’Adminsitració pública amb llicències Creative Commons: - Departament de Justícia - Escola d’Administració Pública - Departament de Cultura - Etc. 33
 34. 34. Sessions web: sensibilitzar per al canvi 10a sessió 5a sessió Les sessions web, organitzades Albert Armengol (eConozco). Ignasi Labastida 9.10.2007 (Creative Commons). 19.10.2006 per Difusió i el CEJFE, són actuacions 9a sessió 4a sessió de sensibilització per facilitar el canvi cap a una Mario Pérez-Montoro (UB). Antoni Farrés (Farrés 5.06.2007 Associats SL). 13.06.2006 organització que comunica i dialoga amb el ciutadà 8a sessió 3a sessió i que gestiona el coneixement que produeix. David Boronat (Multiplica.com). Sergio Vasquez (expert gestió 27.03.2007 coneixement). 16.02.2006 7a sessió 2a sessió Javier Martínez Aldanondo Marta Continente (DGAC). (Catenaria SL). 21.03.2007 24.11.2005 6a sessió 1a sessió Roc Fages (Goldmundus.com) Alfons Cornella (Infonomia.com). 30.01.2007 14.04.2005 34 © Departament de Justícia. CC BY
 35. 35. Qualitat de la comunicació > Reorientació professional dels lingüistes del DJ cap a feines amb un perfil més de comunicòlegs. La seva preparació garanteix una comunicació de qualitat en els canals de comunicació del DJ. CQC! > Difusió es responsabilitza també de l’aplicació de la imatge gràfica corporativa institucional en tots els suports comunicatius (formularis, CQC = aplicacions informàtiques, caram, retolació, papereria, segells, etc.). quin cacau! 35 Alba. © Jordi2007. CC BY-NC-ND 2.0
 36. 36. Difusió = innovació + eficiència Innovar = productivitat x diferència x acceptació dels usuaris Innovar la gestió o la prestació de serveis. Com? 1. Millorant l’eficiència (productivitat) 2. Marcant el valor distintiu del servei 3. Sent acceptats pels destinataris (a partir de les seves necessitats) Increment d’eficiència 1. Pel fet de disposar d’intranet: a) Nombre de consultes al directori telefònic (p.ex. abril 2007): 38.207 b) Guany estimat (en segons) respecte a la consulta en paper: 25 segons Guany total: a x b = 955.175 segons (265,32 h) És a dir, guanya 35,4 dies laborables. 2. Amb intranet, però amb servei deficient: Un estudi de Jakob Nielsen fixa en 169 hores anuals el temps que perd un empleat d’una gran empresa a causa d’una intranet amb serveis mal implantats. 36

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Síntesi de les diferents eines de comunicació relacional que es fan servir al Departament de Justícia. Synthesis of the different tools of relational communication that they are used in the Department of Justice.

Views

Total views

2,100

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

36

Actions

Downloads

19

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×