L'aplicació del dret d'asil LGBT a Espanya. Anna Figueras

456 views

Published on

Jornada sobre el dret d'asil per motius d'orientació sexual i identitat de gènere
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 18 de novembre de 2013

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

L'aplicació del dret d'asil LGBT a Espanya. Anna Figueras

 1. 1. DRET D’ASIL PER ORIENTACIÓ SEXUAL / IDENTITAT DE GÈNERE 2013 Anna Figueras. CCAR
 2. 2. BASE NORMATIVA • Normativa en drets humans. DUDH, art. 14 • Pactes internacionals 1966. Civils polítics / ec. socials i culturals (prohibició de la discriminació) • Convenció de Ginebra, 1951 • Protocol de Nova York, 1967 • Refugiats, dona, infants, treballadors migrants / Genocidi, discriminació racial, tortura / Discapacitat, desaparició forçada, minories pobles indígenes (més retardats) • Principis de Yoguiakarta • Directriu núm. 9 ACNUR 2012. Orientació sexual / Identitat de gènere • Directriu ACNUR 2002, pertinença a un grup social determinat
 3. 3. NORMES RELACIONADES • Convenció de Nacions Unides contra la delinqüència organitzada i transnacional • Protocol per a prevenir, reprimir i sancionar el tràfic de persones, especialment de dones i infants (P. de Palermo) • Conveni del Consell d'Europa contra el tràfic d'éssers humans, núm. 197 • Protocol d’Istambul (tortura i tractes cruels, inhumans i degradants) • Principis de Yoguiakarta (LGBT) • ACNUDH, prohibició de discriminació
 4. 4. MARC EUROPEU. EVOLUCIÓ • Tractat d’Amsterdam, art.61 a 69 (creació d’un espai de seguretat, • • • • • • llibertat i justícia), 1997 Desenvolupat per programes. 1999, Tampere, harmonització de normes internes, política comuna Transposició. Directives: normes mínimes de reconeixement 2004/83, procediment 2005/85 i reagrupament familiar 2003/86 L’Haia, obtenció del sistema europeu comú d’asil (SECA). 2004. Libro verde, blanco. 2010 Programa d’Estocolm, 2010-2014 Harmonització. Directiva de reconeixement 2011/95, procediment 2013/32, acollida 2013/33; Reglament de Dublín, Reglament 603/2013 EURODAC… STJUE, de 7 de novembre de 2013 (Directiva 2004/83, art. 10.1.d i art. 9.2.c; Directiva 2011/95, art. 10.1.d i art. 9.2.c)
 5. 5. Comparativa per països (evolució) 60.000 50.000 40.000 Francia Alemania 30.000 Italia España 20.000 Suecia Reino Unido 10.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 6. 6. ANTECEDENTS • Llei 5/1984, de 26 de març. No fa referència a gènere, identitat ni orientació. • Reformada per la llei 9/1994, de 19 de maig. No fa referència a gènere, identitat ni orientació (grup social determinat) • Reglament (modificacions) • Nova Llei 12/2009, de 30 d’octubre • Art. 3 i art. 7.1.e vinculen a situació imperant al país d’origen • Disp. ad. 3a. Reglament en 6 mesos
 7. 7. Sol·licituds per lloc de presentació 3.500 3.097 2.958 3.000 2.491 2.500 2.368 2008 2009 2010 2011 2012 2.001 2.000 1.500 1.070 1.000 454 500 402 300 344 349 92 70 120 177 0 Territorio Nacional Puesto Fronterizo Embajadas
 8. 8. Sol·licituds a Catalunya (2008-2012) 250 239 215 200 195 200 187 2008 2009 150 2010 2011 2012 100 50 23 22 13 14 3 1 4 2 2 0 6 1 1 3 0 Barcelona Girona Lleida Tarragona 3
 9. 9. PROTECCIÓ INTERNACIONAL SISTEMA ESPANYOL • Refugi • Protecció subsidiària • Humanitàries, recomanació d’estrangeria (art. 37b, art. 46.3) • Denegació • Renovacions. DT2 • Familiars • Extensió familiar • Reagrupament familiar (problemàtica actual)
 10. 10. INICI DEL TRÀMIT SOL·LICITUD D’ASIL A FRONTERA INADMISSIÓ DENEGACIÓ ADMISSIÓ A TERRITORI ORDINARI URGÈNCIA ADMISSIÓ/INAD.
 11. 11. FASE D’INSTRUCCIÓ INSTRUCCIÓ DENEGACIÓ R. REPOSICIÓ VIA JUDICIAL ASIL/PROTEC. S. R. H. VIA JUDICIAL
 12. 12. DEFINICIÓ DE REFUGIAT Passat, present, futur Art. 3, a causa de pors fonamentades a ser perseguir per motius de: • Raça • Religió • Nacionalitat • Opinions polítiques • Determinat grup social • Gènere o orientació sexual (art. 7) S’ha de trobar: • Fora del país de nacionalitat o residència • Per la por a patir un dany • No pot o no vol acollir-se a la protecció de l’Estat • Apàtrides
 13. 13. PROTECCIÓ SUBSIDIÀRIA (art. 4) • Es troba en territori espanyol. • No reuneix els requisits per ser refugiat. • En cas de retorn al seu país d’origen, pot sofrir danys greus (art. 10): • Condemna de pena de mort o risc de execució • Tortura, tractes inhumans o degradants • Amenaces greus contra la vida o la integritat física en contextos de conflictes armats.
 14. 14. GÈNERE / SEXE • Gènere, la relació entre homes i dones basada en la identitat, les condicions, les funcions i les responsabilitats, tal com han estat construïdes i definides per la societat i la cultura assignades a un i altre sexe. No es estàtic (home/dona). • Sexe, està determinat per condicions biològiques. • Pertinença a un grup social determinat
 15. 15. ORIENTACIÓ / IDENTITAT • Orientació sexual, identitat de gènere, com a aspectes fonamentals de la dignitat humana, una persona no ha de ser obligada a renunciar-hi o amagar-los • Subgrups específics: • Lesbianes • Gais • Bisexuals • Transgènere • Intersexuals • Desconeixement de la persona necessitada de protecció internacional
 16. 16. ACTES DE PERSECUCIÓ. INTENSITAT • Actes de persecució, asil, art.6 • Actes de violació greu dels drets humans • Acumulació de mesures greus • Danys greus, protecció subsidiària, art. 10 • La pena de mort • Tortura, tracte inhumà i degradant • Amenaces greus contra la vida o integritat (STJUE, de 7 de novembre de 2013 / Directiu núm. 9 ACNUR, 29)
 17. 17. FORMES DE VIOLÈNCIA Sexual, física, emocional i psicològica • Normatives, actuacions policials o judicials discriminatòries • Penes discriminatòries, manca de tutela judicial efectiva • Pràctiques tradicionals perjudicials • Violència socioeconòmica.
 18. 18. VIOLÈNCIA AL CICLE DE L’ASIL • Passat. Abans de la fugida • Motiu principal • Situació incorporada • Passat. Durant la fugida • Situació incorporada • Sobrevinguda. Sumatòria a l’asil • Present. Al país d’asil. • Situació incorporada • Eliminar riscos • Futur. Retorn • Element futur de la definició. Risc
 19. 19. LLOCS DE VIOLÈNCIA Agent perseguidor, protector, art. 13, 14? • FAMÍLIA: maltractament, explotació sexual, abusos sexuals, MGF, violació per la parella, violació correctiva, matrimoni forçós • COMUNITAT, MEMBRES INFLUENTS, ONG, violació, abusos sexuals, tràfic, prostitució forçada, rebuig, discriminació • ESTATAL, TROPES ENCARREGADES DE LA PAU, realitzada, permesa, incapacitat de protecció: planificació familiar obligatòria, normes discriminatòries: al treball, l’educació, la sanitat
 20. 20. VIOLÈNCIA CONSEQÜÈNCIES DE LA VIOLÈNCIA, AL·LEGACIONS • Síndrome de la dona maltractada (L. Walker, 1979): baixa autoestima, maltractament crònic, estrès, ansietat, depressió, apatia, dependència emocional, aïllament. Estrès posttraumàtic • Lesions: físiques, sexuals, psicològiques (hematomes, cremades, mossegades, arma blanca, lesió comuna, el trencament de timpans. La sexual pot ser anal, vaginal, bucal • Mort • La violència psíquica és difícil de detectar: suïcidi, acceptació pròpia PROTOCOL A BARCELONA SI HI HA AGRESSIÓ • L’hospital de referència és l’Hospital Clínic (P. Internacional, la violència és fora)
 21. 21. VALORACIÓ • Elaboració del relat. Element objectiu/subjectiu • Benefici del dubte • Credibilitat/ versemblança / coherència interna • Estàndard probatori, no prova plena, indicis suficients • “Perfil” • C.O.I • Informes complementaris • Mèdics, psicològics (salut mental, suïcidi, acceptació pròpia) • Situació del país
 22. 22. PERSPECTIVA DE GÈNERE/LGBTI • Entrevistador/a i traductor/a del mateix sexe • Grups familiars: entrevistes per separat (molta cura a l’hora d’explicar el motiu) • Víctimes de tortura / tràfic de persones • Empatia. Paciència. Treball lent. Intentar respectar el ritme • Ocultació, vergonya, desconeixement, no acceptació. Diferències culturals • Trauma, determinació del comportament • No forçar, no intervenir, no assegurar
 23. 23. VÍCTIMES DE TORTURA • La persona s’ha de sentir bé amb l’entrevistador. • Obtenir la màxima informació, amb cura: detenció, abusos, situació de la detenció, lloc, condicions, sistema de tortura. • Dificultats d’informació: ulls tapats, drogues, pèrdua de coneixement, pèrdua de memòria, estrès posttraumàtic, asfíxia, desnutrició, mecanismes protectors com la negació. • (Llei 2009, de tràfic de persones. Elements: els actes: transport, captació, acollida, recepció. Mitjans: amenaça, força, coacció, engany, abús de poder, vulnerabilitat. El consentiment no val. Propòsit: explotació sexual, laboral, servitud, mendicitat, extracció d’òrgans. Grup delictiu organitzat.)
 24. 24. PETICIONS CCAR Llocs d’origen: Algèria, Marroc, Mauritània, RASD, Camerun, Gàmbia, Palestina, Rússia, Bielorússia, Uzbekistan, Geòrgia, Kazajastan, Colòmbia, Panamà, Cuba, Afganistan http://www.ccar.cat: http://www.ccar.cat/wp-content/uploads/2013/02/Perseguit-per-Haver-Escollit-la-Meva-Sexualitat-2012-CCAR.pdf
 25. 25. Principals nacionalitats (2012) Síria; 205 Nigèria; 204 Argèlia; 202 Camerún; 121 Altres; 1.454 Costa Ivori; 106 Mali; 101 Somàlia; 99 Pakistan; 88
 26. 26. CRISI DEL DRET D’ASIL El nombre de refugiats i desplaçats no para d’augmentar. Segons ACNUR, són 42 milions de persones (refugiats, desplaçats). L’externalització de les fronteres, mesures de control, Europa Fortalesa. FRONTEX, EURODAC, EUROPOL, SIS, VIS... Necessitat del Reglament. Necessitat de dades oficials. En relació amb el procediment, necessitat de formació de totes les parts implicades. Falta un sistema de COI, centralització a Madrid, entrevista... En relació amb l’acollida, les retallades fan perillar el sistema espanyol. A Catalunya no hi ha prou places d’acollida a la CCAR 10. Dificulta la integració de la persona. Funciona el treball en xarxa de les organitzacions http://cear.es/wp-content/uploads/2013/06/InformeCEAR_2013.pdf

×