Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Integració natural dins l'organització. Rosa Aragonés

537 views

Published on

Integració natural dins l'organització. Taller 1 de la VII Jornada del Programa Compartim. CEJFE, 4 de desembre de 2012

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Integració natural dins l'organització. Rosa Aragonés

 1. 1. CoP Psicòlegs dels equips d’assessorament tècnic penal La comunitat de pràctica de psicòlegs d’assessorament tècnic penal Rosa Aragonés de la Cruz E-moderadora Barcelona, 4 de desembre de 2012 Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Sen permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que sen citi el titular dels drets (Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia). La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.1
 2. 2. CoP Psicòlegs dels equips d’assessorament tècnic penalQui som?, què fem?Som tots els psicòlegs dels equips d’assessorament tècnic penalAssessorem els diferents òrgans judicials penals perquè la presa dedecisions judicials tingui en compte les circumstàncies psicològiquesque envolten els denunciats i els denunciants en un procés penal.2
 3. 3. CoP Psicòlegs dels equips d’assessorament tècnic penal Història de la nostra comunitat de pràctica Inici: 2009 Fi: 2012 Durada: 4 anys Objectiu: assolit (millorar la resposta pericial en credibilitat del testimoni en violència de gènere) Valoració: molt positiva. Per què? No només per haver assolit l’objectiu plantejat, sinó per com l’hem aconseguit... debatent, compartint, participant, creant, gaudint... des de l’horitzontalitat.3
 4. 4. CoP Psicòlegs dels equips d’assessorament tècnic penal Què ens ha funcionat? - El mateix grup va escollir el contingut a treballar. - El contingut a treballar responia a necessitats tècniques no cobertes, angoixants per al tècnic i en demanda creixent. - El 100 % del grup va voler formar part de la COP. - El contingut de les reunions i de la feina era estrictament tècnic. - No hi ha hagut interferències jeràrquiques o administratives.4
 5. 5. CoP Psicòlegs dels equips d’assessorament tècnic penal Què ens ha funcionat? - Treball caracteritzat per l’horitzontalitat dels seus membres, pel debat tècnic i pel fet de compartir coneixements. - Repartiment equitatiu de tasques. - Autogovern: calendari i tasques fixades pel mateix grup. - Reunions territorials - Exposicions de jornades rotatòria per part dels diferents territoris. - Utilitat del producte5
 6. 6. CoP Psicòlegs dels equips d’assessorament tècnic penal Què no ens ha funcionat? -Relació objectiu/recursos Treball ambiciós: investigació -Molta feina, molt feixuga: transcripcions entrevistes, base de dades... -Sobrecàrrega de feina al tècnic = feina pròpia + feina de la COP -A llarg termini (4 anys) cansament, baixada de la motivació i de la implicació -Al final del trajecte diferents tipus d’implicació i ritmes i retallades de personal6
 7. 7. CoP Psicòlegs dels equips d’assessorament tècnic penal I... el futur de la nostra CoP? Servei públic de qualitat....... contínua innovació...... ....... contínua innovació......... contínua formació....... .... contínua formació..... contínua gestió del coneixement..... ..... contínua gestió del coneixement.................. ... ha de ser voluntària?? Ha de ser voluntari treballar més bé dins d’un servei públic??7
 8. 8. CoP Psicòlegs dels equips d’assessorament tècnic penal Nosaltres pensem que no. És massa important el que s’ha generat dins el programa Compartim perquè depengui d’un grup d’entusiastes que vulguin participar-hi. Pensem que la gestió del coneixement dels diferents equips en què treballem ha de ser com una funció més de les que tenen els equips de treball. Compartir el coneixement, la creació de protocols, el consens d’eines per treballar millor... Tot això és massa important per no comptar amb totes les opinions dels qui després hauran de fer una aplicació pràctica dels productes elaborats.8
 9. 9. CoP Psicòlegs dels equips d’assessorament tècnic penal Si volem que realment el coneixement tàcit de tots els membres de la institució passi a ser coneixement explícit i aquest passi a formar part del patrimoni intel·lectual de la institució, s’ha de gestionar el coneixement d’una manera estructurada i sistemàtica, com una funció fonamental més dins de la institució i dels equips de treball.9
 10. 10. CoP Psicòlegs dels equips d’assessorament tècnic penal La gestió del coneixement no pot i no ha de desaparèixer dels equips, sinó que hi ha de quedar integrada com una funció imprescindible i fonamental dels membres que en formen part. Això ha de ser així per tal que la institució continuï innovant i per continuar oferint un servei públic de qualitat que millori en: Objectivitat Eficàcia Eficiència Temps de resposta Qualitat de la resposta Atenció a l’usuari...10
 11. 11. CoP Psicòlegs dels equips d’assessorament tècnic penal Moltes gràcies per la vostra atenció!11

×