Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010:
         Objectius i mètode de treball


      Progra...
La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010:
         Objectius i mètode de treball


Què et suggereix
...
La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010:
       Objectius i mètode de treball
CIRSO       ...
La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010:
         Objectius i mètode de treball
CIRSO: Què és ?...
La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010:
         Objectius i mètode de treball
CIRSO: Què és ?...
La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010:
         Objectius i mètode de treball
CIRSO: Què és ?...
La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010:
         Objectius i mètode de treball
CIRSO: Què és ?...
La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010:
           Objectius i mètode de treball
Comunitat d...
La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010:
          Objectius i mètode de treball
Comunitat de ...
La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010:
          Objectius i mètode de treball

 Comunitat de pr...
La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010:
           Objectius i mètode de treball

  Comunitat ...
La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010:
         Objectius i mètode de treball

Comunitat de pràc...
La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010:
          Objectius i mètode de treball

Comunitat de pr...
La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010:
              Objectius i mètode de treball

Comunit...
La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010:
          Objectius i mètode de treball
Comunitat de...
La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010:
         Objectius i mètode de treball
Comunitat de pr...
La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010:
          Objectius i mètode de treball
Comunitat de...
La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010:
            Objectius i mètode de treball
Comunitat...
La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010:
          Objectius i mètode de treball
Comunitat de...
La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010:
            Objectius i mètode de treball
   Comunit...
La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010:
         Objectius i mètode de treball

Comunitat de pràct...
La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010:
          Objectius i mètode de treball
  Aprendre compa...
La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010:
       Objectius i mètode de treball

“El coneixement és l’ú...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010. Objectius i mètode de treball

952 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010. Objectius i mètode de treball

 1. 1. La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010: Objectius i mètode de treball Programa Compartim de gestió del coneixement 1a Jornada de la comunitat de pràctica de la Comissió Interinstitucional per a la Reinserció Social (CIRSO) de Tarragona Constitució del Consell d’Experts 1
 2. 2. La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010: Objectius i mètode de treball Què et suggereix aquesta imatge? 2
 3. 3. La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010: Objectius i mètode de treball CIRSO Comunitat de pràctica Què és ? Què és? Objectius Objectius Estructura i Estructura funcionament Mètode de treball Antecedents CIRSO Eines Tarragona Calendari 3
 4. 4. La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010: Objectius i mètode de treball CIRSO: Què és ? Comissió Interinstitucional per a la Reinserció Social, òrgan de coordinació dels sectors públics implicats en l'àmbit de la rehabilitació i de la reinserció social de les persones menors, joves i adultes, sotmeses a mesures d'execució penal. Territorialitat: Descentralització de les decisions. Transversalitat: Menors i adults. 4
 5. 5. La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010: Objectius i mètode de treball CIRSO: Què és ? / Objectius Elaborar propostes adreçades al Departament de Justícia per implementar-les i executar la política de serveis penitenciaris, rehabilitació i justícia juvenil. Millorar el servei de coordinació de les diferents actuacions que desenvolupen els diferents departaments i integrar altres administracions i institucions en els processos de reinserció. 5
 6. 6. La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010: Objectius i mètode de treball CIRSO: Què és ? / Objectius / Estructura i funcionament El Ple La comissió permanent Les comissions delegades territorials 4 àmbits i grups de treball 6
 7. 7. La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010: Objectius i mètode de treball CIRSO: Què és ? / Objectius / Estructura i funcionament/ Antecedents CIRSO Tarragona La Comissió General d’Assistència Social Penitenciària 1983 El Pla director de política penitenciària 2004-2007 Constitució CIRSO Tarragona 2006 Informar de les diferents activitats desenvolupades Valoració de resultats Disseny de propostes CIRSP 2010. Constitució Consell d’Experts. 4 àmbits i grups de treball Donar un nou impuls i dinamitzar la CIRSO de Tarragona Implementar un mètode de treball col·laboratiu 7
 8. 8. La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010: Objectius i mètode de treball Comunitat de pràctica: Què és? “Un grup de persones que comparteixen una preocupació, un conjunt de problemes o un interès comú respecte d’un tema, i que aprofundeixen el seu coneixement i competència en aquesta àrea per mitjà d’una interacció continuada”. Wenger, McDermott i Snyder (2002) Les comunitats de pràctica estan compostes per grups de professionals que transformen el seu saber fer personal en valors col·lectius (coneixement comú del grup), que, amb el temps, poden esdevenir coneixement compartit posat al servei d’un objectiu. 8
 9. 9. La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010: Objectius i mètode de treball Comunitat de pràctica: Què és?/ Objectius Avaluar l’estat actual, el nivell d’eficàcia i eficiència de les diferents actuacions que es porten a terme en matèria de reinserció social en l’àmbit del Camp de Tarragona, pels diferents departaments de la Generalitat, altres administracions, institucions i entitats. Realitzar l’anàlisi estratègica DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats) per concretar l’avaluació de les possibilitats per desenvolupar un projecte. Definir estratègies i accions per ser presentades a la Comissió Delegada Territorial. 9
 10. 10. La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010: Objectius i mètode de treball Comunitat de pràctica: Què és?/ Objectius Anàlisi DAFO ANÀLISI DAFO DEBILITATS FORTALESES 1 1 Punts dèbils, limitacions, Punts forts disponibles, 2 (interns) 2 capacitats, (interns) 3 3 AMENACES OPORTUNITATS 1 1 Riscos externs que s’han Oportunitats de context que es 2 d’afrontar (entorn) 2 poden aprofitar (entorn) 3 3 10
 11. 11. La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010: Objectius i mètode de treball Comunitat de pràctica: Què és?/ Objectius Anàlisi DAFO: Estratègies Matriu DAFO Relació d’oportunitats Relació d’amenaces Estratègies ofensives Estratègies defensives El projecte disposa de possibilitats i El projecte disposa dels recursos per Relació de punts recursos adequats a potenciar superar les amenaces. forts elements externs positius. Accions per superar les dificultats i Accions de creixement i millora pal·liar els seus efectes Estratègies de reorientació Estratègies de supervivència Apareixen oportunitats però no es El projecte s'enfronta a dificultats disposa dels recursos adequats per externes sense els recursos ni Relació de punts aprofitar-les. possibilitats per superar-les dèbils Accions de reorientació de les Accions per compensar les dificultats estratègies anteriors. pròpies 11
 12. 12. La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010: Objectius i mètode de treball Comunitat de pràctica: Què és?/ Objectius / Estructura Execució penal iExecució penal i prevenció comunitària prevenció comunitària 31 membres E-moderador/a Execució penal ii assistència Execució penal assistència Grup especialitzada en l’àmbit especialitzada en l’àmbit Execució penal ii treball Execució penal treball d’entusiastes comunitari comunitari 12 34 membres 27 membres 35 membres Execució penal ii Execució penal cooperació comunitària cooperació comunitària 12
 13. 13. La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010: Objectius i mètode de treball Comunitat de pràctica: Què és?/ Objectius / Estructura EL Consell d’Experts o la comunitat de pràctica: 112 membres Els 4 grups de treball: 1. Execució penal i prevenció comunitària 2. Execució penal i assistència especialitzada 3. Execució penal i cooperació comunitària 4. Execució penal i treball 13
 14. 14. La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010: Objectius i mètode de treball Comunitat de pràctica: Què és?/ Objectius / Estructura. El perfil professional: Distribució àmbits d'experiència professional consell d'experts 31 35 Exec.. penal 30 Salut 25 Formac.,treball ocupació 17 20 12 10 10 Adminis. Justícia. 15 Serveis Socials 8 10 4 2 Seguret. 5 Immigració 0 Altres 1 Distribució àmbits expertesa i grups 10 9 9 9 9 9 Exec.. penal 8 7 7 6 Salut 6 5 4 4 Formac.,treball 4 3 3 3 3 ocupació 3 2 2 2 2 2 2 2 2 Adminis. Justícia. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 Serveis Socials 0 Seguret. Grup Execució Grup Execució Grup Execució Grup Execució penal i prevenció penal i penal i penal i Treball Immigració comunitaria assistència cooperació especialitzada en comunitaria Altres l'ambit comunitari 14
 15. 15. La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010: Objectius i mètode de treball Comunitat de pràctica: Què és?/ Objectius / Estructura: el grup d’entusiastes Membres de la comunitat Especialment compromesos amb l’objectiu Promotors de la participació de tots els membres de la comunitat Oberts als canvis metodològics i a la innovació Disposats a aprendre i compartir coneixements Entusiastes de l’objectiu 15
 16. 16. La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010: Objectius i mètode de treball Comunitat de pràctica: Què és?/ Objectius / Estructura / Mètode de treball Consell d’experts Comunitat de pràctica Treball tradicional Treball col·laboratiu 16
 17. 17. La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010: Objectius i mètode de treball Comunitat de pràctica: Què és?/ Objectius / Estructura / Mètode de treball / Eines Programa Compartim de gestió del coneixement: iniciativa del Departament de Justícia, a través del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), per crear entorns de treball col·laboratiu que apropin les persones al voltant d'oportunitats de millora o de resolució de problemes de la seva feina quotidiana. Plataforma e-Catalunya: plataforma tecnològica on les comunitats de pràctica interaccionen. 17
 18. 18. La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010: Objectius i mètode de treball Comunitat de pràctica: Què és?/ Objectius / Estructura / Mètode de treball / Eines. El portal e-Catalunya • e-Catalunya és el punt de trobada virtual per a comunitats professionals i altres col·lectius amb necessitat d'intercanviar opinions i gestionar coneixement. • Cadascuna d'aquestes comunitats interactua en un portal propi, que pot ser d'accés públic o privat (només per a membres registrats) i mitjançant eines de participació com ara blocs, fòrums, contenidors de documents, wikis, calendaris, etc. • Els portals compten, a més, amb utilitats (llista de correu, RSS, alertes automàtiques de novetats, etc.) per facilitar la comunicació entre els membres del grup. • Els membres d'un portal poden fer aportacions a les eines, respondre i comentar les aportacions d'altres, adjuntar i descarregar arxius, editar documents comuns, enviar missatges de correu simultanis a tota la comunitat, etc. 18
 19. 19. La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010: Objectius i mètode de treball Comunitat de pràctica: Què és?/ Objectius / Estructura / Mètode de treball / Eines. El portal e-Catalunya El portal ens serveix per: Treballar en equip, prendre decisions en consens. Agilitar i millorar la comunicació entre els membres. Accedir a continguts i produir-ne de nous de manera immediata. Gestionar amb eficiència la informació. Ampliar i millorar la xarxa de contactes. Aprendre i compartir coneixements. Dissenyar i desenvolupar projectes col·lectius. 19
 20. 20. La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010: Objectius i mètode de treball Comunitat de pràctica: Què és?/ Objectius / Estructura / Mètode de treball / Eines / Calendari Reunió presencial grup Febrer Constitució grups treball Presentació informes preliminars Març Recollida de dades, estadístiques, documents, etc. Abril Formació mètode de treball col·laboratiu i Maig participació portal. Reunió presencial grup Juny Aportacions DAFO Recollida de dades i opinions Portal e-Catalunya Juliol Elaboració taules i matriu DAFO Agost Anàlisi dades Setembre Octubre Sessió de cloenda i Redacció informe conclusions presentació treballs Novembre Definició estratègies i actuacions Desembre 20
 21. 21. La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010: Objectius i mètode de treball Comunitat de pràctica: Què és?/ Objectius / Estructura / Mètode de treball / Eines / Calendari/ Primeres accions Adhesió a la comunitat. e-mail invitació, propers dies. Exercici pràctic al fòrum. “Case study” Aportacions lliures al bloc. Discussió en línia d’informes preliminars. Participació recollida de dades qüestionaris DAFO. Anàlisi de dades. Conclusions anàlisi i definició estratègies. 21
 22. 22. La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010: Objectius i mètode de treball Aprendre compartint Ampliar la xarxa experiències i coneixements de contactes Dissenyar i desenvolupar Treballar en equip i prendre projectes col·lectius decisions de consens 22
 23. 23. La comunitat de pràctica de la CIRSO de Tarragona 2010: Objectius i mètode de treball “El coneixement és l’únic bé que creix quan és compartit” 23

×