Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gestors culturals en l'àmbit penitenciari

690 views

Published on

V Jornada d'educadors socials de centres penitenciaris. Canviem realitats, revoluciona't!
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 15 de maig de 2013

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gestors culturals en l'àmbit penitenciari

 1. 1. Gestors culturalsen l’àmbit penitenciariComunitat de pràctica d’educadors socialsEducació en el lleure15 de maig de 2013Programa CompartimV Jornada d’Educadors Socials de Centres PenitenciarisCanviem realitats, revoluciona’t !Avís legalAquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Sen permet la reproducció, la distribució, la comunicaciópública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se citi l’autoria del material i el Centre d’Estudis Jurídics iFormació Especialitzada (Departament de Justícia). La llicència Reconeixement es pot consultar ahttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.
 2. 2. Educadors socials de centres penitenciaris... que es va parlar de gestors culturals:- a la IV Jornada d’Educadors, el 23 de març de 2011, al taller que es vadissenyar com un Espai d’experiències.En aquest taller, la Joana i jo mateixa vam presentar el que estàvem treballant aBrians 2 i Brians 1, des de feia un any, durant els caps de setmana.La primera vegada...2
 3. 3. Educadors socials de centres penitenciarisCogestió del lleureMetodologia ApS o aprenentatge i serveiGestors culturalsConceptes clau del programa3
 4. 4. Educadors socials de centres penitenciarisAquest primer pas va comportar trencar amb dos conceptes:La identificació del lleure com a funció d’entreteniment.La identificació de l’educador com a animador.Per què parlem de cogestió i per què en l’àmbit del lleure4
 5. 5. Educadors socials de centres penitenciarisAntecedents: el projecte EUREKAVa permetre:Dinamitzar les activitats de lleure a les presons i potenciar recursos iaccions.Va suposar:L’obertura dels centres penitenciaris a la societat i la participació delsagents i de les entitats, associacions i fundacions socials.Va generar:Pautes de socialització, utilització i aprofitament de recursos.Un consum cultural que es podia reproduir un cop en llibertat.Trencar amb la identificació del lleure com a funciód’entretenir5
 6. 6. Educadors socials de centres penitenciarisApareix l’educador com a generador de contextos educatius i accionsmediadores i formatives que permeten a l’intern relacionar-se amb elsaltres i amb l’entorn a través de la cultura en el sentit més ampli.Trencar amb la idea que identifica l’educador social com aanimador6
 7. 7. Educadors socials de centres penitenciarisla participació,l’assumpció de responsabilitatsi el compromís social.Implicar els interns en la decisió de com gestionar i organitzar elseu lleure i a què volen dedicar-lo. Això comporta:Organitzar les activitats de lleure juntament amb l’educadorCogestió del lleureTreballar el lleure com a eina educativa que permetés...7
 8. 8. Educadors socials de centres penitenciarisMetodologia ApS: aprenentatge i serveiProposta educativa que combina:L’aprenentatgeEl servei a la comunitatLa intencionalitat pedagògicaLa participació activaLa reflexióD’aquí es desprèn que el nostre programa es basa en una metodologiaaplicada a la participació.Com ho fem. Metodologia ApS8
 9. 9. Educadors socials de centres penitenciarisEl nou concepte de lleureLa metodologia ApS basada en la participacióEls interns com a dinamitzadors en cogestió amb l’educadorAquests tres conceptes ens porten a treballar amb interns formats com agestors culturalsEls interns com a gestors culturals9
 10. 10. Educadors socials de centres penitenciarisA nivell col·lectiu: compromís en el desenvolupament de l’activitatcultural i social que necessita la població interna.A nivell individual: responsabilització del seu procés de formació i decreixement personal.Què suposa per al gestor cultural?10
 11. 11. Educadors socials de centres penitenciarisCompetències bàsiques que es treballen: analitzar, detectarnecessitats, planificar, organitzarTreball afegit que comporta: de negociació, d’acceptació, de renúncia,de respecte, de saber argumentar, de comunicació, de treball en equipDimensió de reflexióFormació críticaQuè es treballa com a gestor cultural?11
 12. 12. Educadors socials de centres penitenciarisQuè li ha aportat, al Manel, el fet de ser gestor cultural?Què m’ha aportat, a mi, com a educadora social, treballar amb gestorsculturals?Des de dins12
 13. 13. Educadors socials de centres penitenciarisFormar un grup d’interns com a gestors culturals.Fer del lleure una eina educativa.Normalitzar les activitats educatives del centre envers la societat civil.Objectius generals13
 14. 14. Educadors socials de centres penitenciarisDotar els interns de més protagonisme en la presa de decisions perplanificar el lleure.Diversificar les activitats socioculturals del centre.Enriquir la vida cultural del centre.Promoure la participació dels interns en les activitats de lleure.Facilitar la difusió de les activitats del centre entre els interns.Generar recursos organitzatius per a la realització de les activitats.Enfortir el compromís social.Afavorir lintercanvi de xarxa de coneixements dels interns.Objectius específics14
 15. 15. Educadors socials de centres penitenciarisMarc teòricGuia pràctica del projecteBanc d’experiènciesEstructura del programa15
 16. 16. Educadors socials de centres penitenciarisEstructura molt elaborada.Van començar a establir les bases del programa per escrit i ara, desprèsde tres anys, ens aporta un bon referent d’aplicabilitat.Brians 216
 17. 17. Educadors socials de centres penitenciarisBrians 1 va començar treballant amb els grups la part més pràctica,sense estructurar-ho per escrit.Des de fa un any està establint estructures de funcionament, perquè unade les coses que hem tingut clares és que “tot allò de què no deixemconstància, és com si no existís”.Brians 117
 18. 18. Educadors socials de centres penitenciarisFigueres ens aporta l’experiència d’un centre de preventius, amb moltamobilitat de la població. Aquí l’experiència és una estructura en xarxa.L’estructura no és la mateixa, principalment per les característiquesespecífiques d’aquest centre, però ens mostra una alternativa viable pertreballar amb preventius.Figueres18
 19. 19. Educadors socials de centres penitenciarisEl programa està basat en el treball fet els caps de setmana, però ambla idea de fer-lo extensiu a la tasca que es desenvolupa entre setmanaPresentem una proposta metodològica aplicable a qualsevol àmbit, nonomés el lleure. De fet, ja tenim un altre programa d’aquestescaracterístiques, el d’agents de salut.A l’ecatalunya hi penjarem una versió més extensa del programa: alsannexos hi trobareu models i plantilles que podreu adaptar als vostrescentres i que us facilitaran la feina.No és un programa tancat, esperem les vostres experiències perenriquir-lo i mantenir-lo actualitzat.I, per acabar, unes puntualitzacions19
 20. 20. Brians 1: juoeducscpbri.dj@gencat.catBrians 2: jueducscpbri2@gencat.catEducadors socials de centres penitenciaris

×