Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fòrum Emprenedors - Presentació Compartim 20080605

2,289 views

Published on

Presentació del programa 'Compartim', de gestió del coneixement al Departament de Justícia, al Fòrum Catalunya - Club Excel·lència en la Gestió, a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat - Presentation of the program 'Compartim', of knowledge management in the Ministry of Justice (Government of Catalonia) at Catalonia Forum - Club Excellence in the Management, in the Town Council of Esplugues de Llobregat

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fòrum Emprenedors - Presentació Compartim 20080605

 1. 1. Programa Compartim de gestió del coneixement del de Gestió del Coneixement II Jornada de Bones Pràctiques Departament de Justícia Lacasets-KM © Departament de Justícia. CC BY-NC-ND 2.0 Compartim Gestionant el coneixement a les organitzacions Fòrum Catalunya – Club Excel·lència en Gestió Jordi Graells jgraells@gencat.cat Jesús Martínez jmm@gencat.cat Esplugues de Llobregat, 5 de juny de 2008 Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 2.5 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citin els autors (Jordi Graells Costa i Jesús Martínez Marín). La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/legalcode.ca. 1
 2. 2. 2 A l’economia del coneixement... USB Flash drive © Ambuj Saxena. CC BY 2.0
 3. 3. 3 ... el coneixement és la variable clau CC BY 2.0 – www.flickr.com/shiffaau/2199579559
 4. 4. ... per innovar tota mena de serveis i productes Imatge de l’article “Com innovar serveis a l’Administració” de Jordi Graells Costa a Escola Innovació. Butlletí de la funció directiva núm. 1. Barcelona: EAPC, nov. 2007 4
 5. 5. ... i, en canvi, les organitzacions tenen molta Gestionar el coneixement per innovar informació i coneixement infrautilitzats www.flickr.com/oceanflynn/2142800130 5
 6. 6. Aleshores... Cal afanyar-se i introduir noves formes d’organització que permetin difondre’l i tractar-lo Alba running 1 © jordigraells. CC BY-NC-ND 2.0 eficaçment per assolir més productivitat i satisfacció... 6
 7. 7. ... com fan algunes organitzacions ideals Segons l’Institut Great Place, els trets de les millors organitzacions per treballar-hi són: estabilitat laboral, rendibilitat, igualitàries, amb poc absentisme, innovació, funcionament en equip i treball col·laboratiu. CC BY 2.0 www.flickr.com/wordridden/502586579 7 CC NC 2.0 www.flickr.com/rnyeua/1430089128
 8. 8. Miren el món d’una altra manera... Consciència Lideratge Seguretat de si mateix Judici Treball en equip Intuïció Creativitat Presa de decisions Responsabilitat Good-looking © Tifotter. CC BY 2.0 Implicació RSS 8
 9. 9. ... fan un ús més intel·ligent de les TIC www.flickr.com/oceanflynn/345173368 9
 10. 10. ... i saben que és barat treballar en xarxa Internet suprimeix el cost d’interaccionar per formar grups o per unir-se als existents. CC BY 2.0 – www.flickr.com/thefangmonster/352439602 10
 11. 11. Com gestionar el coneixement a l’Administració? 11
 12. 12. Gestionar el coneixement per innovar Stress Toy Brain © Kuroda. CC BY 2.0 Condicions per innovar Creant coneixement col·lectiu dins l’organització: estratègies i eines. Mesclant-lo amb altre coneixement: canvis necessaris. Compartint-lo amb els altres: llicències de difusió oberta de propietat intel·lectual. 12
 13. 13. El document digital és alhora definitiu i temporal, que s’ha de remesclar per tornar a ser un document nou! 13
 14. 14. Afavorint la difusió del coneixement Poder Creativitat atrofiat de la burocràcia Grans empreses Creativitat tradicionals cultural i de i entitats coneixement gestores de lliure drets d’autors 30173-ni_web © MarkHaertl. CC BY-NC-SA 2.0 14
 15. 15. L’Administració www.munimadrid.es ha d’obrir els drets d’explotació de les seves obres... www.bcn.es/estadistica/catala/ dades/inf/guies/dte02.pdf www.mcu.es 15
 16. 16. ... com s’esdevé en algunes institucions Cd-rom. © Anton Peck. CC BY-NC-ND 2.0 Edició de les publicacions de l’Administració amb llicències Creative Commons: - Departament de Justícia - EAPC - Departament de Cultura - ... Que l’Administració reverteixi en la ciutadania –persones i organitzacions– el coneixement contingut en les seves publicacions i facilitar © Departament de Justícia. CC BY així la innovació (requisit essencial en el nou marc social econòmic). 16
 17. 17. ... respectant escrupolosament drets d’imatge i d’autor 17
 18. 18. I programar activitats que facin més competitius els empleats, emprant recursos de la gestió del coneixement 18
 19. 19. Les persones són la Les organitzacions principal variable necessiten fomentar el de les organitzacions en la societat xarxa coneixement com a principal font de valor competitiu competitius els empleats Fer més programant formació i mesurant els seus efectes en els resultats de l’activitat Desenvolupar els hàbits de innovar, emprendre i col·laborar invertint en eines col·laboratives que propiciïn l’aprenentatge i el coneixement 19
 20. 20. ¿Com introduir la gestió del coneixement a l’Administració? 20
 21. 21. Components de la gestió del coneixement Extret de la Guia de Gestió del Coneixement (CIDEM, 2003) 21
 22. 22. Dues perspectives complementàries: la perspectiva macro 22
 23. 23. On situar la gestió del coneixement? Cal situar la gestió del coneixement (GC) al lloc adequat: 1. Elements: persones, continguts, processos, tecnologia. 2. Gestió del coneixement intricada en el pla estratègic de l’organització. 3. Elaboració del Pla de gestió del coneixement per a la organització. Qui té el coneixement, quins valors ens distingeixen de la competència, ? gestionar el coneixement de processos clau per a l’organització, capturar i processar el coneixement explícit i el tàcit. Comunitats de pràctica 4. Identificació de les competències clau per a l’organització i les específiques de cada grup professional. Amb el mapa de competències per objectius. Pla estratègic de formació. Cadira5. © jordigraells. CC BY-NC-ND 2.0 23
 24. 24. En el cas del Departament de Justícia, per exemple... La GC ha de ser present al Pla estratègic de l’organització Cal introduir els objectius de GC en el nivell màxim de planificació de l’organització. Per exemple, el Pla del Departament de Justícia consta de 4 objectius estratègics, resumidament: 1. Transformar el DJ en una organització eficient de serveis públics, 2. Modernitzar el servei d’Administració de justícia, 3. Considerar la política penitenciària i de justícia juvenil com a política social, 4. Reforçar la utilitat social del dret català. El primer objectiu estratègic es desplega en 7 objectius operatius, el setè dels quals és: [...] «7. Promoure la transparència informativa i la comunicació als sectors interessats». Aquest objectiu es completa així: «...per ser Departament referent en el coneixement: - Comunitats de pràctica - Eines web com a instruments de coneixement - Sistemes de coneixement jurídic a l’abast dels professionals - Formació i recerca jurídica especialitzada» 24
 25. 25. Dues perspectives complementàries: la perspectiva micro 25
 26. 26. La pregunta clau del directiu 26
 27. 27. Per què hauria de funcionar? Què hi guanyo? 27
 28. 28. Les dades principals 2008 28
 29. 29. Programa Compartim © Departament de Justícia. CC BY Professionals que col·laboren i aprenen fent 29
 30. 30. 30
 31. 31. 31
 32. 32. 32
 33. 33. 33
 34. 34. Dades de participació (2008) Tercer any d’evolució - 15 Comunitats professionals vinculades a CoP - 1.200 professionals - 4 àmbits professionals - 250 participants directes - 27 grups de treball actius - 14 e-moderadors - 15 assessors externs per a cada CoP 34
 35. 35. Participació 15 Jornades anuals de bones pràctiques - 1.200 professionals - 60 ponents (externs i interns) Línea de formació i d’assessorament externa - IADE, UOC, UAB,etc. 35
 36. 36. Procés de treball Primer semestre 2008 Activitat presencial - 98 reunions presencials: 497 hores de treball. - Mitjana de participació del 25% Activitat en línia - 800 persones donades d’alta a la plataforma de treball col·laboratiu. - 12 % de participació (aportacions) del global dels col·lectius. Eines més usades: blocs i fòrums de debat. - Eines de multidifusió: blocs, intranet, web, altres canals (YouTube, Sclipo...) 36
 37. 37. I tot això què està produint? 37
 38. 38. Nous productes de coneixement Noves respostes davant de problemes que té l’organització 38
 39. 39. 14 solucions a problemes el 2007 39
 40. 40. 40
 41. 41. 41
 42. 42. 42
 43. 43. 43
 44. 44. 44
 45. 45. 45
 46. 46. 46
 47. 47. 47
 48. 48. 48
 49. 49. 27 noves respostes i solucions per al 2008... 49
 50. 50. ... per a ser usades i aplicades al lloc de treball 50
 51. 51. Resum dels trets distintius 51
 52. 52. Principals trets del programa Compartim, de gestió del coneixement En vies de consolidació com a experiència innovadora a l'àmbit públic. Procés d’evolució de tres anys: de les barreres i obstacles... a les turbulències... després a la difusió i disseminació en l'organització... ... ara toca la qualitat i la institucionalització (tercer/quart estadi del cicle evolutiu de les CoP) 52
 53. 53. Trets del programa 1. Orientació a la producció de coneixement aplicable directament a l'organització (comunitats de consecució versus comunitats de capacitació). 2. CoP com a espais de referència professional: - Antena - Organització del know-how - Consulta 53
 54. 54. Mapa de comunitats de pràctica Comunitat de pràctica 15 comunitats + 250 e-moderador Grup de treball integrants actius + 1.200 Reunions presencials Treball en línia participants Discussió Difusió Productes Avaluació 54
 55. 55. 55 e-Catalunya: plataforma de treball col·laboratiu per a les comunitats de pràctica del programa ‘Compartim’
 56. 56. Difusió interna i externa del programa www.gencat.cat/justicia/bloc-emoderadors 56 http://gestioconeixement.blogspot.com
 57. 57. Indicadors per avaluar el programa Indicadors d’activitat / procés de treball 1. Activitat en línia e-moderadors: connexió e-Catalunya (nre. visites), nre participacions al bloc e-moderadors, nre participacions dins la CoP. 2. Activitat en línia de la CoP: connexions e-Catalunya (nre visites totals), nre membres diferents connectats a e-Catalunya, percentatge de participació per eines, percentatge de participació del col·lectiu de professionals dins la CoP. 3. Participació treball presencial: nre de sessions presencials, nre de participants totals, nre de participants diferents CC BY - www.flickr.com/photos/puntodevista/122614332 Indicadors de producció • Nre de productes elaborats dins el termini previst Indicadors d’impacte (productes elaborats els 2007) QUANTITATIUS • Nom del producte elaborat • Tipus de difusió feta • Nre aplicacions del producte: nre professionals que l’usen, nre estimat d’aplicacions, impacte econòmic, altres tipus d’impacte... QUALITATIUS • Recull d'històries de persones a qui els ha millorat la praxi, opinions directives... 57
 58. 58. Aportacions del programa Compartim 58
 59. 59. Aportacions del Programa Compartim Aspectes més importants: 1. Llista de control (checklist), per discriminar unitats que ofereixen garanties per ser comunitats de pràctica (CoP). 2. Model de cicle de vida de les CoP. Tipus de CoP. 3. Indicadors per a cada estadi del model de cicle de vida de les CoP. Classificació de les CoP. 4. Factors crítics d’èxit per al funcionament i supervivència de les CoP a l’Administració pública. 59
 60. 60. Conclusions 1. És molt difícil que les comunitats esdevinguin madures ja que han de ser conseqüència de canvis culturals i de valors molt importants, que a l’Administració són particularment lents. 2. Els grups de professionals que treballin en CoP han de ser exempts de conflictes laborals (salarials, processos selectius). 3. Participació d’expert extern i formació sobre TIC i comunicació. 4. Fixar reunions presencials, que generin cohesió per poder treballar en línia després, i política d’incentius pública. 5. Doble benefici per a l’Administració. D’una banda, feina més productiva i de més qualitat. De l’altra, el personal que hi participa té més compromís institucional. 6. Aflorament del talent ocult. 7. Impuls als aprenentatges informals dins l’organització. 8. Alfabetització digital als col·lectius professionals. 60
 61. 61. I, per acabar, una reflexió sobre els factors clau 61
 62. 62. Factors clau No és un programa barat. Cal una política clara d’incentius. Identificar bé els líders és fonamental. En el procés no totes les CoP sobreviuen (multifactors relacionats, però els referits al clima laboral són al capdavant) Orientació a la producció però sense perdre de vista dinàmiques professionals de capacitació de cada CoP. Cal prestar atenció al procés d'implantació, i a qui es vincula. És sostenible si hi ha mètriques que demostrin retorn a l’organització. Una paradoxa final: l’etapa d’èxit és la etapa del tancament. 62
 63. 63. Learning to fly CC BY Rodrigo Sá www.flickr.com/photos/rodrigosa/2465650425 63
 64. 64. Creieu que us pot ser útil l’experiència del programa Joc-Trantrix © jordigraells. CC BY 2.0 Compartim? 64
 65. 65. 65 Gràcies per l’atenció! Joc-Trantrix © jordigraells. CC BY 2.0
 66. 66. Programa Compartim de gestió del coneixement del de Gestió del Coneixement II Jornada de Bones Pràctiques Departament de Justícia Fòrum Catalunya – Club Excel·lència en Gestió Jordi Graells jgraells@gencat.cat Jesús Martínez jmm@gencat.cat Esplugues de Llobregat, 5 de juny de 2008 Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 2.5 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citin els autors (Jordi Graells Costa i Jesús Martínez Marín). La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/legalcode.ca. 66

×