El programa Compartim: una experiència de gestió del coneixement al Departament de Justícia

1,579 views

Published on

Presentació a PodCamp Barcelona 2008: "El programa Compartim: una experiència de gestió del coneixement al Departament de Justícia".

Presentación en PodCamp Barcelona 2008: "El programa Compartim: una experiencia de gestión del conocimiento en la Consejería de justicia".

PodCamp presentation in Barcelona 2008: "The program compartments: an experience in knowledge management in the Ministry of justice."

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,579
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
38
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

El programa Compartim: una experiència de gestió del coneixement al Departament de Justícia

 1. 1. EL PROGRAMA COMPARTIM: UNA EXPERIÈNCIA DE GESTIÓ DEL CONEIXEMENT AL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA Jesús Martínez Marín
 2. 2. CoP Nombre de professionals Participants directes Psicòlegs 106 25 Juristes criminòlegs 80 18 Docents 125 12 Monitors artístics 40 11 Educadors socials de 140 25 centres penitenciaris Professionals de medi 45 12 obert de justícia juvenil Mediadors de justícia 35 8 juvenil Educadors socials de 150 12 justícia juvenil Assessors judicials de 35 6 justícia juvenil Bibliotecaris judicials 25 12 Arxivers judicials 45 12 Dinamitzadors 35 8 lingüístics Mediadors familiars 175 15 Assessors judicials d’adults 30 30 Treballadors socials 95 25
 3. 3. CoP Productes 2007 Productes 2008 Entrevista clínica Banc de tècniques de treball Psicòlegs Protocol Indicadors de canvi Juristes criminòlegs Bones pràctiques Guia estratègica Autoformació Docents (CoP no vigent el 2008) Currículum Art teràpia Recursos formatius Monitors artístics Confecció manual Didàctica de l’art Educadors socials de Bones pràctiques Manual centres penitenciaris Treball amb menors Decàlegs d’actuació per a Professionals de medi Intervenció professionals de medi obert de justícia juvenil Violència neonazi obert Violència domèstica Estudi participants en Mediadors de justícia Mediació mediació juvenil Orientacions pràctica Educadors socials de Bones pràctiques Manual justícia juvenil Assessors judicials de Bones pràctiques Manual justícia juvenil Difusió Bibliotecaris judicials Màrqueting Protocols Carta de serveis Protocols Arxivers judicials Protocols Matriu de dades Dinamitzadors Catàleg de serveis (CoP no vigent el 2008) lingüístics Terminologia Mediadors familiars Mediació Mediació
 4. 4. Mapa de comunitats de pràctica Comunitat de pràctica 15 comunitats + 190 e-moderador Grup de treball integrants actius + 900 Reunions presencials Treball en línia participants Discussió Difusió Productes Avaluació
 5. 5. 14 solucions a problemes el 2007
 6. 6. 27 noves respostes i solucions per al 2008
 7. 7. per a ser usades i aplicades al lloc de treball
 8. 8. Mediació de justícia juvenil. Productes de coneixement Nom del producte: La restitució econòmica a les víctimes Breu descripció: document que recull les diferents reflexions al voltant de la reparació econòmica a la víctima, l’alternativa belga de fons restauratiu i la responsabilitat civil en el procés penal de menors. Millores que aporta a l’organització i/o problemes que resol: haver fet aflorar un tema (la reparació econòmica a la víctima) que no s’havia treballat prou des de la promulgació de la Llei 5/2000, de responsabilitat penal del menor. Provocar l’interès en la continuació del treball a un nivell més ampli: “el nivell de satisfacció de les víctimes amb el programa de mediació i reparació”. Indicadors per avaluar-ne l’aplicació: es pot avaluar l’aplicació del treball fet mitjançant l’anàlisi dels programes de reparació econòmica efectuats l’any 2008. També es pot saber si es comprova la implicació i participació del col·lectiu en l’enquesta a víctimes durant l’any 2008. Nivell d’utilització per al col·lectiu: El tema econòmic és una alternativa a tenir sempre en compte dins del programa de mediació i reparació a la víctima.
 9. 9. Preguntes que fan pensar
 10. 10. No és una pregunta òbvia Com va sorgir i es manté tot això?
 11. 11. El gran repte per a les organitzacions a la societat del coneixement
 12. 12. De la societat del coneixement a la societat del coneixement compartit www.flickr.com/photos/choconancy/396841748/
 13. 13. Prosumers a l‘Administració?
 14. 14. De la societat del coneixement a la societat del coneixement... compartit... en els contextos públics?
 15. 15. Som possibles organitzacions públiques amb coneixement compartit?
 16. 16. “La web 2.0 serà o està essent la revolució de les persones, però la transferència d’aquest potencial a les organitzacions no serà trivial. No és directe. Les organitzacions són alguna cosa més que persones juntes. Tenen les seves pròpies dinàmiques, són un ens viu i amb personalitat, necessitats i patologies pròpies.”
 17. 17. Sabem com ha de ser la nova organització que volem… o El coneixement intern i creat en xarxa és el més valorat o Tothom és conscient del que aporta la intel·ligència col·lectiva a la millora de la l’eficiència i la innovació. o Tothom voldria treballar en aquestes organitzacions...
 18. 18. On …les distàncies entre la informació i el coneixement que necessiten els professionals en el seu treball no existissin.
 19. 19. On …l’experiència dels altres -els companys excel·lents- estiguessin al meu abast sempre
 20. 20. …on sempre trobi la 3 persona adequada que respongui les meves preguntes.
 21. 21. on … trobi noves respostes davant els problemes que vagin sorgint
 22. 22. Limitacions La realitat és que no és fàcil i que encara estem molt lluny del perill de la popularització / (banalització? ) que s'anuncia
 23. 23. skitch.com/samlawrence/1ufx/hype-cycle-for-social-software-2008
 24. 24. eadminblog.net/post/2008/09/24/vulgarizacian-de-la-web-20-las-invasiones-barbaras
 25. 25. Barreres: mites i realitats No és la desconfiança (la gent vol col·laborar)
 26. 26. Barreres No és la tecnologia -Cada vegada més transparent. -Cada vegada més entesa com a vehicle i facilitador d'una actitud / valors previs.
 27. 27. Barreres No és la formació -Usuaris sense experiències prèvies estan treballant de manera molt eficaç amb les TIC.
 28. 28. www.flickr.com/photos/nosha/2433030429/
 29. 29. Barreres reals -Estructures organitzatives rígides -Molt jerarquitzades -Parcel·les de poder -Espais acotats -Escassa transversalitat -Clima / ambient laboral alterat -Agendes sobrecarregades
 30. 30. Tot i així trobem experiències d’èxit
 31. 31. Programa Compartim © Departament de Justícia. CC BY Professionals que hi col·laboren i aprenen fent
 32. 32. Principals trets del programa
 33. 33. Identitat del programa Metodologia específica i pròpia dins l'entorn de l'Administració pública. 1- Amb l'objectiu de producció de coneixement aplicable directament a l'organització.
 34. 34. Treball col·laboratiu 2- A través del treball col·laboratiu dels mateixos professionals. –Els professionals no vénen (sols) a aprendre, vénen a aportar coneixement...i per aquesta via s'arriba a l'expertesa. (comunitats de consecució versus comunitats de capacitació).
 35. 35. E-moderadors 3- e-Moderador com a figura clau •Connecta els objectius estratègics de la Direcció amb les necessitats dels professionals (i a la inversa) •Catalitzador 2.0. (responsable de passar coneixement tàcit a explícit a través d’espais de socialització presencial / en línia) •És posseïdor de competències –Dinamització social –Informacionals i tecnològiques –Aprenentatge (formació i treball en línia versus presencial)
 36. 36. Metodologia Programa Compartim de gestió del coneixement al Dept. de Justícia 1. Objectiu: Millorar la nostra pràctica professional quotidiana, podent disposar de la informació i el coneixement que necessitem els professionals al nostre lloc de treball, aprofitant l’experiència dels companys. Aprendre pel xoc del coneixement nou (après fent) i el saber i experiència que ja teníem. 2. Fases del programa 3. Disseny organitzatiu 4. Eines - Metodològiques: > Sessions de bones pràctiques (benchmarking intern i extern) > Comunitats de pràctica - Tecnològiques: > Repositori de coneixement intranet > Llistes de distribució llista de correu electrònic > Eines de treball col·laboratiu e-Catalunya Reunió de coordinació del projecte © Departament de Justícia. CC BY
 37. 37. Departament Departament Relació tradicional amb Relació actual amb ciutadans i ciutadans i empleats empleats Treball virtual complementari al presencial Web Gencat e-Catalunya Gencat institucional Gencat social
 38. 38. e-Catalunya: plataforma de treball col·laboratiu per a les comunitats de pràctica del Programa Compartim
 39. 39. www.gencat.cat/justicia/bloc-emoderadors Difusió interna i externa del programa http://gestioconeixement.blogspot.com
 40. 40. Indicadors per avaluar el programa Indicadors d’activitat • Percentatge de participació dels e-moderadors al grup e-moderadors (nombre d’intervencions de cada e-moderador i nombre d’intervencions totals al grup e-moderadors, per eina, per exemple) • Percentatge de participació dels e-moderadors a la seva comunitat (nombre d’intervencions de cada e-moderador i nombre d’intervencions totals del seu grup, per eina, per exemple) • Ràtio nre. de missatges o posts publicats a e-moderadors / nre. d’activitats totals (nombre de posts, documents, missatges al fòrum... publicats i nombre d'activitats totals) • Ràtio nre. de missatges o posts publicats a la seva comunitat / nre. d’activitats totals (nombre de posts, documents, missatges al fòrum... publicats i nombre d'activitats totals) Indicadors de producció • Nombre de sessions presencials • Nombre de productes elaborats / documents produïts en les sessions presencials Indicadors d’impacte Quantitatius • Nre. de casos anàlegs en què s'ha aplicat un protocol, un procediment, elaborat en el si de la comunitat de pràctiques • Nre. de professionals que s'han beneficiat del manual de bones pràctiques redactat per la comunitat • Indicador d'eficiència econòmica Qualitatius • Recull d'històries de les persones a qui els ha millorat la seva praxi professional gràcies als productes elaborats per la comunitat de pràctiques • Opinions de l'estructura directiva
 41. 41. Aportacions del Programa Compartim Aspectes més importants: 1. Llista de control (checklist), per discriminar unitats que ofereixen garanties per ser comunitats de pràctica (CoP). 2. Model de cicle de vida de les CoP. Tipus de CoP. 3. Indicadors per a cada estadi del model de cicle de vida de les CoP. Classificació de les CoP. 4. Factors crítics d’èxit per al funcionament i supervivència de les CoP a l’Administració pública.
 42. 42. Conclusions Lliçons útils per a projectes CoP a l’Administració i altres organitzacions: 1. És molt difícil que les comunitats esdevinguin madures ja que han de ser conseqüència de canvis culturals i de valors molt importants, que a l’Administració són particularment lents. 2. Els grups de professionals que treballin en CoP han de estar exempts de conflictes laborals (salarials, processos selectius). 3. Participació d’expert extern i formació sobre TIC i comunicació. 4. Fixar reunions presencials, que generin cohesió per poder treballar en línia després, i política d’incentius pública. 5. Doble benefici per a l’Administració. D’una banda, feina més productiva i de més qualitat. De l’altra, el personal que hi participa té més compromís institucional.
 43. 43. Conclusions • 6- Aflorament del talent ocult. • 7- Impuls dels aprenentatges informals dins de l’organització. • 8- Alfabetització informacional als col·lectius professionals.
 44. 44. Resum de factors clau • No és un programa barat. • Cal una política clara d’incentius. • Identificar bé els líders és fonamental. • En el procés no totes les CoP sobreviuen (multifactors relacionats, però els del clima laboral són els primers que surten) • Orientació a la producció però sense perdre de vista dinàmiques professionals de capacitació de cada CoP. • El procés d'implantació i a qui es vincula no és un tema menor. • És sostenible si hi ha mètriques que demostrin retorn a l’organització. • L’etapa d’èxit és l’etapa del tancament...

×