Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
APRENENTATGE EN EL LLOC
DE TREBALL
Models de formació a debat
Barcelona – 14 de maig de 2015
Fernando Marhuenda Fluixà
Uni...
1. Questionant alguns supòsits
2. El contingut…
3. ..., la forma…
4. ... i l’organització
1
Supòsits
1
El lloc de treball
• El lloc de treball té potencial educatiu /
d’aprenentatge
• El treball i l’ocupació com a contingut...
2
Professions i ocupacions
• Tradicions formatives i títols reconeguts
• Nivells de qualificació
– Acords i confusions
• L...
3
Aprendre al lloc de treball
• La FCT
• El pràcticum
• Pràctica postgraduada
• Les PNL
• La FPD
…i la formació contínua?
...
4
Tensions entre formació i producció
• Escoles d’aprenents
• Usos i abusos de la formació
• La formació a l’economia soci...
5
El coneixement de la feina
• El mateix, diferent o nou?
• Coneixement acadèmic
– Programar l’aprenentatge
• Coneixement ...
6
L’aprenentatge al llarg de la vida
• Aprenentatges complexos fora de les
institucions educatives
• Tothom aprèn
– Menys ...
2
Què podem aprendre
Per què Eraut?
• Trajectòries d’aprenentatge individual
• Estudi al principi i a la meitat de la vida
professional
• Atenc...
El coneixement (professional)
1
• Expert/codificat
– Acceptació i veritat
• Cultural
– Socialització, implícit
• Personal
...
El coneixement (professional)
2
• Ciència bàsica
• Anàlisi de casos
Modes de pensar incompatibles…
…, però imprescindibles...
El coneixement
EQF
• resultado de la asimilación de
información gracias al aprendizaje;
• acervo de hechos, principios, ...
Les destreses
EQF
• habilidad para aplicar conocimientos
y utilizar técnicas a fin de completar
tareas y resolver problem...
Les competències
EQF
• demostrada capacidad para utilizar
conocimientos, destrezas y
habilidades personales, sociales y
me...
Nivells de competència
Dreyfus i Dreyfus, 1980
• Aprenent
• Principiant avançat
• Competent
• Expert
• Mestre
Què ensenya la pràctica?
Eraut, 1994
1. Comprensió
2. Competències
3. Coneixement proposicional
4. Coneixement de recursos...
Què ensenya la pràctica?
Eraut, 2005
1. Execució de les tasques
2. Consciència i comprensió
3. Desenvolupament personal
4....
3
Com aprenem
1
Aprendre de l’experiència
• Pràctica
• Pràctica activa
• Pràctica activa reflexiva
• Pràctica activa reflexiva crítica
•...
2
Aprenentatge experiencial
Kolb, 1984
Experiència
concreta
Experiència
concreta
Observació reflexivaObservació reflexiva
...
3
1. Aprendre a la feina
• Quanta pràctica cal?
– Pendre consciència del camp professional
• Quanta competència és necessà...
4
2. Aprendre a la feina
• Aprenentatge a la vida adulta
– Prendre la iniciativa
• Alternança i transferència
• Processos ...
Avaluar a la feina
5
• Avaluació formativa
• Prendre consciència
• Prendre la iniciativa
• Fer públic el progrés
Aprendre ...
4
Contextos i processos
Processos d’aprenentatge
1
• Tindre supervisió
• Tindre coach / mentor
• Seguir un altre treballador
• Visitar altres lloc...
Processos d’aprenentatge
2
• Valor i repte que suposa la feina
• Confiança i compromís
• Feedback i suport
– Avaluació a c...
Processos productius
1
• Participació en processos grupals
• Treballar amb altres
• Consultar
• Atendre tasques i rols com...
Processos productius
2
• Assignació i estructuració de la feina
– Gestió del lloc de treball
• Encontres i relacions amb a...
Activitats d’aprenentatge al lloc
de treball
• Preguntar
• Obtindre informació
• Localitzar el personal que controla els r...
Cultura de l’aprenentatge:
entorn expansiu
• Confiança en altres
• Suport i aprenentatge mutu
• Donar i rebre feedback sen...
5
En resum
• Formació i avaluació
• Progrés i perspectiva de carrera
• Relacions de poder
• Aprenentatge professional, però també soc...
No es pot visualitzar la imatge en aquest moment.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Conversar amb la ciutadania per les xarxes socials. Aurora Massip i Manel Gastó
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Aprenentatge en el lloc de treball. Fernando Marhuenda

Download to read offline

II Jornada EAPC / CEJFE / EDO (UAB). Models de formació a debat.
Aprenentatge en el lloc de treball. Fernando Marhuenda, Universitat de València
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 14 de maig de 2015

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Aprenentatge en el lloc de treball. Fernando Marhuenda

 1. 1. APRENENTATGE EN EL LLOC DE TREBALL Models de formació a debat Barcelona – 14 de maig de 2015 Fernando Marhuenda Fluixà Universitat de València
 2. 2. 1. Questionant alguns supòsits 2. El contingut… 3. ..., la forma… 4. ... i l’organització
 3. 3. 1 Supòsits
 4. 4. 1 El lloc de treball • El lloc de treball té potencial educatiu / d’aprenentatge • El treball i l’ocupació com a contingut – Es pot treballar bé de diferents maneres • Ensenyar al lloc de treball
 5. 5. 2 Professions i ocupacions • Tradicions formatives i títols reconeguts • Nivells de qualificació – Acords i confusions • La competència professional és gradual • Condicions de treball • Difuminació dels perfils professionals
 6. 6. 3 Aprendre al lloc de treball • La FCT • El pràcticum • Pràctica postgraduada • Les PNL • La FPD …i la formació contínua? … i els contractes d’aprenentatge i per a la formació i en pràctiques?
 7. 7. 4 Tensions entre formació i producció • Escoles d’aprenents • Usos i abusos de la formació • La formació a l’economia social • Les empreses d’inserció
 8. 8. 5 El coneixement de la feina • El mateix, diferent o nou? • Coneixement acadèmic – Programar l’aprenentatge • Coneixement tàcit – Aprendre fent • Contingut dels aprenentatges: – Coneixement específic de la feina – Socialització professional • Identitat laboral – Desenvolupament professional
 9. 9. 6 L’aprenentatge al llarg de la vida • Aprenentatges complexos fora de les institucions educatives • Tothom aprèn – Menys dependent de posicions de classe • Les qualificacions formals excedeixen les demandes del lloc de treball • Aprenem allò que necessitem aprendre • No tot el que aprenem és desitjable
 10. 10. 2 Què podem aprendre
 11. 11. Per què Eraut? • Trajectòries d’aprenentatge individual • Estudi al principi i a la meitat de la vida professional • Atenció als processos de treball i aprenentatge – Condicions de treball – Factors personals i contextuals • Estudi longitudinal i perspectiva de carrera • Context: – Alta qualificació – Formació reconeguda – Capacitat d’innovació
 12. 12. El coneixement (professional) 1 • Expert/codificat – Acceptació i veritat • Cultural – Socialització, implícit • Personal – El que ens fa pensar i actuar • Coneixement en acció Col· lectiu Situat, contextualitzat
 13. 13. El coneixement (professional) 2 • Ciència bàsica • Anàlisi de casos Modes de pensar incompatibles… …, però imprescindibles • Pràctica professional – Principis morals – Creences ocupacionals • Coneixement expert – Criteris de judici – Protocols d’actuació – Memòria de casos
 14. 14. El coneixement EQF • resultado de la asimilación de información gracias al aprendizaje; • acervo de hechos, principios, teorías y prácticas relacionados con un campo de trabajo o estudio concreto • en el Marco Europeo de Cualificaciones, los conocimientos se describen como teóricos o fácticos
 15. 15. Les destreses EQF • habilidad para aplicar conocimientos y utilizar técnicas a fin de completar tareas y resolver problemas • cognitivas (del uso del pensamiento lógico, intuitivo y creativo) • prácticas (de la destreza manual y en el uso de métodos, materiales, herramientas e instrumentos) •
 16. 16. Les competències EQF • demostrada capacidad para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales y metodológicas, en situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y personal • la competencia se describe en términos de responsabilidad y autonomía
 17. 17. Nivells de competència Dreyfus i Dreyfus, 1980 • Aprenent • Principiant avançat • Competent • Expert • Mestre
 18. 18. Què ensenya la pràctica? Eraut, 1994 1. Comprensió 2. Competències 3. Coneixement proposicional 4. Coneixement de recursos 5. Judici
 19. 19. Què ensenya la pràctica? Eraut, 2005 1. Execució de les tasques 2. Consciència i comprensió 3. Desenvolupament personal 4. Treball en equip 5. Desenvolupament del rol 6. Coneixement i destreses acadèmiques 7. Presa de decisions i solució de problemes 8. Judici
 20. 20. 3 Com aprenem
 21. 21. 1 Aprendre de l’experiència • Pràctica • Pràctica activa • Pràctica activa reflexiva • Pràctica activa reflexiva crítica • Pràctica activa reflexiva crítica col· laborativa
 22. 22. 2 Aprenentatge experiencial Kolb, 1984 Experiència concreta Experiència concreta Observació reflexivaObservació reflexiva Experimentació activa Experimentació activa Conceptualització abstracta Conceptualització abstracta
 23. 23. 3 1. Aprendre a la feina • Quanta pràctica cal? – Pendre consciència del camp professional • Quanta competència és necessària? – Sentir-se competent • La feina com a entorn quotidià – Relacions, disciplina…, sentir-se satisfet • Vocació, socialització i identitat professional – Pertànyer a una ocupació: sentir-se reconegut • Innovació a la feina?
 24. 24. 4 2. Aprendre a la feina • Aprenentatge a la vida adulta – Prendre la iniciativa • Alternança i transferència • Processos educatius, tensions i resistències – Dimensió moral – Dimensió socialitzadora – Dimensió ciutadana Aprendre per produir i produir per aprendre Produir per contribuir al desenvolupament
 25. 25. Avaluar a la feina 5 • Avaluació formativa • Prendre consciència • Prendre la iniciativa • Fer públic el progrés Aprendre per produir i produir per aprendre
 26. 26. 4 Contextos i processos
 27. 27. Processos d’aprenentatge 1 • Tindre supervisió • Tindre coach / mentor • Seguir un altre treballador • Visitar altres llocs de treball • Assistir a conferències • Participar en cursos • Treballar per obtindre una qualificació • Estudiar
 28. 28. Processos d’aprenentatge 2 • Valor i repte que suposa la feina • Confiança i compromís • Feedback i suport – Avaluació a curt termini: orientada a la tasca • Coaching – Avaluació a llarg termini: caire estratègic • Mentoria
 29. 29. Processos productius 1 • Participació en processos grupals • Treballar amb altres • Consultar • Atendre tasques i rols complexos • Solució de problemes • Experimentació • Consolidació, ampliació i millora de les destreses • Treballar amb clientela
 30. 30. Processos productius 2 • Assignació i estructuració de la feina – Gestió del lloc de treball • Encontres i relacions amb altres – ‘Altres significatius’ – Reconeixement – Pertinença • Participació i expectatives individuals – Sentit de competència – Sentit de carrera: progressió professional
 31. 31. Activitats d’aprenentatge al lloc de treball • Preguntar • Obtindre informació • Localitzar el personal que controla els recursos • Observar i escoltar • Reflectir • Aprendre dels errors • Donar i rebre feedback • Emprar eines per aprendre
 32. 32. Cultura de l’aprenentatge: entorn expansiu • Confiança en altres • Suport i aprenentatge mutu • Donar i rebre feedback sense culpabilitzar • Aprendre d’experiències positives (o no) • Aprendre de col· legues i clients • Emprar coneixement de dintre i de fora de l’organització • Dimensió emocional de la feina • Discutir i revisar incidents a la feina – Rutinaris i extraordinaris • Millora dels processos de treball
 33. 33. 5 En resum
 34. 34. • Formació i avaluació • Progrés i perspectiva de carrera • Relacions de poder • Aprenentatge professional, però també social i personal • Cultura d’aprenentatge de l’empresa – Facilitar els processos més que controlar-los – Flexibilitat – Avaluació de les práctiques directives/gerencials – Acomodació als sabers dels treballadors
 35. 35. No es pot visualitzar la imatge en aquest moment.

II Jornada EAPC / CEJFE / EDO (UAB). Models de formació a debat. Aprenentatge en el lloc de treball. Fernando Marhuenda, Universitat de València Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 14 de maig de 2015

Views

Total views

883

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

17

Actions

Downloads

10

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×