Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Abús sexual infantil. Valoració psicosocial

851 views

Published on

Entrevistant infants preescolars víctimes d'abús i/o maltractament famliar: eficàcia dels models d'entrevista forense. Sessió d'investigació que va tenir lloc al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada el 22 de febrer de 2011

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Abús sexual infantil. Valoració psicosocial

 1. 1. Sessió d’investigació: ABÚS SEXUAL INFANTIL: VALORACIÓ PSICOSOCIAL CEJFE, 22 de febrer de 2011Entrevistant infants preescolars víctimes d’abús i/o maltractament familiar: eficàcia dels models d’entrevista forense Eva Sala Josep Ramon Juárez Psicòloga de l’EATAF Psicòleg de l’EAT-P
 2. 2. Justificació Entrevistar a infants en edat preescolar víctimes de presumptes delictes d’abús sexual i maltractament és una de les tasques més exigents, angoixants i, Justificació alhora, poc analitzades, de la pràctica pericial. Continguts Recentment ha estat producte d’una interessantMetodologia confrontació acadèmica entre Michael Lamb i Víctor Història Vieth a la revista Child Abuse & Neglect pel que fa a Objectius qüestions d’especial transcendència, com són: HipòtesiParticularitats • el suport psicològic i legal per a la utilització dels diferents Mostra protocols d’entrevista forense, Resultats • el consens científic sobre com s’han de portar a terme,Conclusions • l’entrenament necessari dels professionals entrevistadors, • l’acceptació legal dels protocols dins del sistema judicial, • quin és el paper de determinats elements auxiliars i d’ajuda en aquests tipus d’entrevistes i el seu potencial efecte suggestiu, • quins problemes es poden derivar de les instruccions utilitzades en les entrevistes, i finalment, • com pot la investigació millorar la pràctica d’aquestes entrevistes.
 3. 3. Continguts del treball • Descripció de les principals característiques pròpies dels infants en edat preescolar pel que fa a memòria, Justificació llenguatge, pensament, suggestionabilitat, sexualitat i Continguts desenvolupament del judici moral i de la mentida.Metodologia Història • Tipologia de les preguntes que s’utilitzen en Objectius l’exploració forense i el grau de suggestionabilitat Hipòtesi • Desenvolupament dels models d’entrevista forenseParticularitats Mostra • Proposta d’un model d’entrevista propi, fruit de les Resultats aportacions del present estudi, que hem denominatConclusions EATI (Entrevista d’Avaluació del Testimoni Infantil) • Tres esquemes pràctics destinats a oferir, d’una forma ràpida i sintètica, les principals consideracions per tal d’efectuar una entrevista forense a infants preescolars: a) Estructura bàsica de l’entrevista forense, b) Consideracions prèvies per entrevistar infants i c) L’ordre de les preguntes i la metàfora de l’urna.
 4. 4. Metodologia Per raons òbvies, la metodologia no ha inclòs l’abordatge directe del binomi infant - esdeveniment traumàtic. Justificació ContingutsMetodologia Per aquest motiu, hem utilitzat la visualització i l’explicació Història d’un esdeveniment emocionalment significatiu amb el Objectius qual es podien sentir identificats, com és l’accident Hipòtesi en bicicleta d’un infant d’aquest període evolutiu queParticularitats cau, es fa mal, sagna i, finalment, el seu pare el cura. Mostra ResultatsConclusions A partir d’aquí, els infants s’han enfrontat a una demanda específica: recordar i narrar aquest esdeveniment.
 5. 5. Història1. Us presento l’Èric. L’Èric és un nen de 3/4/5/ anys i li encanta anar en bicicleta.2. Un dia, arriba amb el seu pare a un parc solejat i molt bonic, amb un tobogan vermell. L’Èric vol córrer molt amb la bicicleta.3. El seu pare l’avisa que ha d’anar més a poc a poc per no caure.4. Tot i que el seu pare li diu que no corri tant, l’Èric comença a córrer molt i molt de pressa, fins que xoca contra un pal de fusta... i cau!5. Es fa mal a la cama i li surt molta sang.6. Mireu quant de mal s’ha fet a la cama!7. Però, sort que hi havia el seu pare i el va curar amb una mica de cotó. I ara, l’Èric ja està bé i torna a anar en bicicleta.
 6. 6. Objectius 1. Determinar quin model d’entrevista (PM, NICHD/EASI, EC) aplicat a infants en edat preescolar, en el context Justificació Continguts de la valoració forense, permet obtenir un volumMetodologia informatiu amb més precisions i, alhora, amb menys Història errors. Objectius Hipòtesi 2. Dissenyar un model d’entrevista obtingut a partir delsParticularitats Mostra resultats de l’estudi, aprofitant les potencialitats dels Resultats models avaluats i minimitzant els defectes detectatsConclusions en aquests models. 3. Consensuar aquest model propi per tal d’instaurar-lo com a model professional, tant d’actuació pericial com per a futures recerques i anàlisis d’efectivitat i precisió.
 7. 7. Hipòtesi Els diferents models d’entrevista (E1, E2 i E3) permeten obtenir volums informatius diferents en infants en Justificació edat preescolars que han visionat i escoltat una ContingutsMetodologia història emocionalment significativa. Història Objectius A partir d’aquí, establim dues hipòtesis pel que fa a la Hipòtesi quantificació dels volums informatius, dicotomitzatsParticularitats entre informació correcta i informació errònia. Mostra Resultats Aquestes són les dues hipòtesis teòriques queConclusions condueixen aquest estudi: 1. La informació correcta (encerts) aportada pels nens i nenes en edat preescolar és diferent en funció del model d’entrevista utilitzat. 2. La informació incorrecta (errors) emesa pels nens i nenes en edat preescolar és diferent en funció del model d’entrevista utilitzat.
 8. 8. Particularitats / adaptació dels diferents models d’entrevista Justificació Continguts Metodologia Història Entrevista de Entrevista NCHD- Entrevista Objectius menors (E1) EASI (E2) cognitiva (E3) Hipòtesi 1. Presentació, rapport iParticularitats 1. Presentació i rapport 1. Presentació i rapport cerimònia de dir veritat Mostra 2. Narració lliure 2. Regles i cerimònia 2. Narració lliure Resultats 3. Preguntes obertes 3. Narració lliure 3. Preguntes obertes Conclusions 4. Preguntes concretes 4. Preguntes obertes 4. Preguntes concretes 5. Tancament 5. Preguntes concretes 5. Tècniques recuperació 6. Tancament memòria 6. Síntesi 7. Tancament
 9. 9. Mostra Justificació ContingutsMetodologia Distribució dels infants de la mostra estudiada: total (nens - nenes) Història E1 E2 E3 TOTAL Objectius Hipòtesi P3 15 (7-8) 15 (8-7) 15 (9-6) 45Particularitats Mostra P4 15 (6-9) 15 (7-8) 15 (9-6) 45 Resultats P5 15 (9-6) 15 (6-9) 15 (7-8) 45Conclusions TOTAL 45 (22-23) 45 (21-24) 45 (25-20) 135
 10. 10. Resultats Ítems encertats: informació correcta: mitjana i percentatge E1 E2 E3 TOTALS Justificació Continguts P3 6,13 (38,31%) 11,40 (71,75%) 7,87 (49,18%) 8,47 (52,93%)Metodologia P4 11,93 (74,56%) 14,07 (87,93%) 12 (75%) 12,67 (79,18%) Història P5 11,67 (72,93%) 14,07 (87,93%) 13,87 (86,68%) 13,20 (82,50%) Objectius Hipòtesi TOTALS 9,91 (61,93%) 13,18 (82,31%) 11,24 (70,25%) 11,44 (71,50%)Particularitats Mostra Resultats Ítems incorrectes, informació errònia: mitjana i percentatgeConclusions E1 E2 E3 TOTALS P3 0,87 (5,43%) 0,73 (4,56%) 0,93 (5,81%) 0,84 (5,25%) P4 2,20 (13,75%) 0,80 (5%) 0,93 (5,81%) 1,31 (8,18%) P5 1,40 (8,75%) 0,53 (3,31%) 0,87 (5,43%) 0,93 (5,81%) TOTALS 1,49 (9,31%) 0,69 (4,31%) 0,91 (5,68%) 1,03 (6,43%)
 11. 11. Resultats: encerts P3 Justificació Continguts E1 E2 E3 TOTALSMetodologia Història P3 6,13 (38,31%) 11,40 (71,75%) 7,87 (49,18%) 8,47 (52,93%) Objectius Hipòtesi P4 11,93 (74,56%) 14,07 (87,93%) 12 (75%) 12,67 (79,18%)Particularitats P5 11,67 (72,93%) 14,07 (87,93%) 13,87 (86,68%) 13,20 (82,50%) Mostra Resultats TOTALS 9,91 (61,93%) 13,18 (82,31%) 11,24 (70,25%) 11,44 (71,50%)Conclusions
 12. 12. Resultats: encerts P4 Justificació Continguts E1 E2 E3 TOTALSMetodologia Història P3 6,13 (38,31%) 11,40 (71,75%) 7,87 (49,18%) 8,47 (52,93%) Objectius Hipòtesi P4 11,93 (74,56%) 14,07 (87,93%) 12 (75%) 12,67 (79,18%)Particularitats P5 11,67 (72,93%) 14,07 (87,93%) 13,87 (86,68%) 13,20 (82,50%) Mostra Resultats TOTALS 9,91 (61,93%) 13,18 (82,31%) 11,24 (70,25%) 11,44 (71,50%)Conclusions
 13. 13. Resultats: encerts P5 Justificació Continguts E1 E2 E3 TOTALSMetodologia Història P3 6,13 (38,31%) 11,40 (71,75%) 7,87 (49,18%) 8,47 (52,93%) Objectius Hipòtesi P4 11,93 (74,56%) 14,07 (87,93%) 12 (75%) 12,67 (79,18%)Particularitats P5 11,67 (72,93%) 14,07 (87,93%) 13,87 (86,68%) 13,20 (82,50%) Mostra Resultats TOTALS 9,91 (61,93%) 13,18 (82,31%) 11,24 (70,25%) 11,44 (71,50%)Conclusions
 14. 14. Resultats: errors P3 Justificació Continguts E1 E2 E3 TOTALSMetodologia Història P3 0,87 (5,43%) 0,73 (4,56%) 0,93 (5,81%) 0,84 (5,25%) Objectius P4 2,20 (13,75%) 0,80 (5%) 0,93 (5,81%) 1,31 (8,18%) HipòtesiParticularitats P5 1,40 (8,75%) 0,53 (3,31%) 0,87 (5,43%) 0,93 (5,81%) Mostra TOTALS 1,49 (9,31%) 0,69 (4,31%) 0,91 (5,68%) 1,03 (6,43%) ResultatsConclusions
 15. 15. Resultats: errors P4 Justificació Continguts E1 E2 E3 TOTALSMetodologia Història P3 0,87 (5,43%) 0,73 (4,56%) 0,93 (5,81%) 0,84 (5,25%) Objectius P4 2,20 (13,75%) 0,80 (5%) 0,93 (5,81%) 1,31 (8,18%) HipòtesiParticularitats P5 1,40 (8,75%) 0,53 (3,31%) 0,87 (5,43%) 0,93 (5,81%) Mostra TOTALS 1,49 (9,31%) 0,69 (4,31%) 0,91 (5,68%) 1,03 (6,43%) ResultatsConclusions
 16. 16. Resultats: errors P5 Justificació Continguts E1 E2 E3 TOTALSMetodologia Història P3 0,87 (5,43%) 0,73 (4,56%) 0,93 (5,81%) 0,84 (5,25%) Objectius P4 2,20 (13,75%) 0,80 (5%) 0,93 (5,81%) 1,31 (8,18%) HipòtesiParticularitats P5 1,40 (8,75%) 0,53 (3,31%) 0,87 (5,43%) 0,93 (5,81%) Mostra TOTALS 1,49 (9,31%) 0,69 (4,31%) 0,91 (5,68%) 1,03 (6,43%) ResultatsConclusions
 17. 17. Conclusions 1. Necessitat d’establir perfectament les regles de l’entrevista en qualsevol edat dels infants preescolars, però especialment amb els nens i nenes Justificació de P4. ContingutsMetodologia 2. Ineficàcia de les tècniques de memòria de l’entrevista Història cognitiva en els infants de P3 i P4. En els de P5 es Objectius comencen a evidenciar beneficis, però exclusivament Hipòtesi gràcies a la tècnica de la reinstauració contextual.Particularitats 3. Constatar que el percentatge d’emissions incorrectes, Mostra Resultats és a dir, d’errors emesos pels infants en edatConclusions preescolar són mínims, amb xifres que giren al voltant de 5-6%. 4. Aclarir que el nivell de record correcte quan utilitzem un model d’entrevista adequat amb els infants en edat preescolar oscil·la entre el 70-90%, fet que ens permet defensar la confiança en els infants quan expressen relats d’esdeveniments emocionalment significatius.
 18. 18. GRÀCIES PERLA VOSTRA ATENCIÓ!
 19. 19. Recerques consultables a:www.gencat.cat/justicia/cejfe recerca catàleg d’investigacions i biblioteca del CEJFE

×