Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

44a sessió web. Economia de la compartició. Àngel Mesado

705 views

Published on

44a sessió web
Economia de la compartició. Àngel Mesado, responsable d’Assumptes Públics d’Airbnb a Espanya i Portugal
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 18 de maig de 2016

Published in: Education
 • Be the first to comment

44a sessió web. Economia de la compartició. Àngel Mesado

 1. 1. Anuncis Ciutats Països A I R B N B 2M 34K+ 191
 2. 2. 0M 16M 32M 48M 64M 80M 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 80M+VIATGERS AIRBNB Creixement a escala global
 3. 3. Airbnb és una plataforma que permet els viatgers que busquen experiències autèntiques connectar amb amfitrions que ofereixen espais únics a tot el món.
 4. 4. Com funciona la plataforma?
 5. 5. Viatger sol·licita reserva a amfitrió
 6. 6. Viatger sol·licita reserva a amfitrió
 7. 7. Viatger sol·licita reserva a amfitrió
 8. 8. Amfitrió (també) avalua al viatger
 9. 9. Informació normativa a l’amfitrió
 10. 10. Informació normativa a l’amfitrió
 11. 11. A I R B N B Definim l’economia col·laborativa ____________________________ És possible gràcies a internet i les noves tecnologies. Connecta xarxes de persones i/o actius. Utilitza la capacitat infrautilizada d’actius tangibles i intangibles. Fomenta interaccions amb contingut i la confiança. Implica obertura de mires, inclusivitat i sentit d’allò que és comú. Font: NESTA-Making Sense of the UK Collaborative Economy
 12. 12. Segle 20: Hiper-Consum crèdit propietatpublicitat Productor - Consumidor
 13. 13. Segle 21: Consum Col·laboratiu Particular - Particular (P2P) reputació accés compartitcomunitat
 14. 14. Edad mitjana 38 anys 64% hosts tenen entre 30 i 50 anys Hombre 47% Mujer 53% Gènere Mitjana de nits d’allotjament (any) 58 nits Ingressos típics anuals 5.100€ 2013 2015 9,2004,000 Amfitrions Amfitrions Perfil
 15. 15. Despesa total dels viatgers (2015) 500 milions € Mitjana de persones 
 per reserva 2.6 Edad mitjana 34 anys Hostes Perfil 2013 2014 2015 889,000 563,000 277,000 Total de viatgers
 a Barcelona Viatgers de Barcelona 
 cap a l’exterior 2013 2014 2015 217,000 116,000 55,000
 16. 16. Anuncis Amfitrions que anuncien un sol espai 73% Anfitrions que comparteixen la casa sencera i que anuncian un solo espacio 78% Anuncis totals a BCN 16.000 Ingrés anual típic 5.100€ Casa sencera Habitacions 46%54% Tipologia de l’anunci Lovely countryside house Barcelona Casa entera Hospedado por Luis 89 4 huéspedes 2 habitaciones 3 camas Reserva inmediata Escribe al anfitrión
 17. 17. t Tota Barcelona / per amfitrió i per any Dies d’allotjament 2015 Van allotjar més de 120 nits 20% Van allotjar menys de 90 nits 74% 180 + noches 11% 121-180 noches 9% 91-120 noches 7% 61-90 noches 10% 31-60 noches 17% 0-30 noches 47%
 18. 18. Una història real - The Locomotive Act 1865
 19. 19. Allotjament tradicional Habitatge d’ús turístic Allotjament no-professional en residència habitual Regulat ?Regulat C O M R E G U L A R E L C A S D ’ U N A M F I T R I Ó Q U E A L L O TJ A V I ATJ E R S A C A S A S E VA D E M A N E R A N O P R O F E S S I O N A L N I E X C L U S I VA? ? Professional / ús exclusiu No Professional / ús residència habitual
 20. 20. E X E M P L E S D E N O R M AT I VA A N I V E L L I N T E R N A C I O N A L Regne Unit Març de 2015. El Govern Britànic permet tot tipus de lloguer de curta durada fins a 90 dies. Residències habituals, senceres o per habitacions, queden incloses. Portugal Novembre 2014. Nova Llei de turisme permet lloguers de curta durada en residència habitual. Airbnb recapta i liquida la taxa turística de part dels seus amfitrions. França Març 2014. Llei de vivenda de França permet compartir residència habitual amb viatgers, sencera o per habitacions, sense necessitat de permissos ni autoritzacions. Airbnb recapta i liquida la taxa turística de part dels seus amfitrions. Àmsterdam Febrer 2014. La ciutat permet compartir residència habitual amb viatgers, sencera o per habitacionas, i incorpora aquesta modalitat al catàleg d’allotjament turístic. Airbnb recapta i liquida la taxa turística de part dels seus amfitrions. Hamburg Juliol 2013. La ciutat permet compartir residència habitual amb viatgers, sencera durant el 50% de l’any i per habitacions fins el 50% de la superfície de l’habitatge. Estats Units Nova normativa a moltes ciutats nordamericanes com ara San Francisco, Philadelphia, Portland, Nashville o San Jose ja permeten els particulars compartir les seves residències habituals.

×