Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

32a sessió web. Estratègia tecnològica per a un govern obert. M. Torregrosa

32a sessió web. Estratègia tecnològica per a un govern obert. Miquel Torregrosa
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 22 de maig de 2013

 • Be the first to comment

32a sessió web. Estratègia tecnològica per a un govern obert. M. Torregrosa

 1. 1. Estratègia tecnològica per a un govern obertMiquel Torregrosa@matorregrosaCap de la Unitat de Govern Obert i Difusió Multicanal32a sessió web22 de maig de 2013
 2. 2. MulticanalitatEl nou paradigma de la comunicació virtualamb el ciutadà
 3. 3. gencat
 4. 4. webgencat
 5. 5. web multimèdiagencat
 6. 6. xarxes socialsgencatweb multimèdia
 7. 7. mòbilgencatxarxes socialsweb multimèdia
 8. 8. dades obertesgencatmòbilxarxes socialsweb multimèdia
 9. 9. dades obertesmòbilxarxes socialsweb multimèdiagencat
 10. 10. dades obertesmòbilxarxes socialsweb multimèdiagencat
 11. 11. dades obertesmòbilxarxes socialsweb multimèdiagencatObjectius1. Disposar d’un sistemade comunicaciómulticanal i obert
 12. 12. Objectius2. Reduir costos
 13. 13. EstratègiaVera SalvatDissenyadora i creadora delgabinet iloftyouInteriorisme “low cost”Una jove dissenyadora reinventa el seuofici amb projectes basats en moblesd’Ikea“Em vaig adonar que calia renovar la figura del’interiorista, perquè ja no valen els projectesllargs i costosos. La gent no té temps ni diners, iel que necessita és un servei ràpid, econòmic ieficient”“Després de mirar altres botigues del sector, emvaig decidir per Ikea perquè ésté millorsdissenyadors i últimament ha donat un salt en laqualitat dels seus productes. Ja no es potconsiderar que sigui un mobiliari galdós. En elseu sector no té competència”Interiorisme “low cost”Una jove dissenyadora reiventa el seuofici amb projectes basats en moblesd’Ikea“Em vaig adonar que calia renovar la figura del’interiorista, perquè ja no valen els projectesllargs i costosos. La gent no té temps ni diners, iel que necessita és un servei ràpid, econòmic ieficient”“Després de mirar altres botigues del sector, emvaig decidir per Ikea perquè és la que té millorsdissenyadors i últimament ha donat un salt en laqualitat dels seus productes. Ja no es potconsiderar que sigui un mobiliari galdós. En elseu sector no té competència”
 14. 14. EstratègiaINFORMÀTICA EN NÚVOLSIMPLIFICARPROGRAMARI LLIURE
 15. 15. Simplificar“Fer complicat allòque és senzill hopot fer tothom;creativitat és fersenzill allò que éscomplicat”Charles MingusMúsic de jazz
 16. 16. Simplificarobtindrem mésfacilitat d’úseficiències econòmiquesSi demanem menysfuncionalitats innecessàries
 17. 17. SimplificarRacionalitzar
 18. 18. Informàtica en núvolChris ChantExdirector del programa G-Cloud delgovern del Regne Unit“Durant massa temps, des delGovern vam pensar que éremespecials i que necessitàvem TIespecials. Per tant, els nostresproveïdors ens han estatproposant solucions cada vegadamés complexes a problemessenzills. És hora de canviar”.“La informàtica en núvol és el que permetrà als governs fer aquestcanvi, ja que podrem comprar el que tothom està comprant i usant.Tot canviarà quan ho fem. Pagarem menys, obtindrem més i hofarem més ràpid.”http://gcloud.civilservice.gov.uk/
 19. 19. Informàtica en núvolEls clients de la informàtica en núvol no són propietaris de lainfraestructura física, sinó que paguen pel lloguer dús dunproveïdor extern. Consumeixen recursos com a servei i paguennomés pels recursos que utilitzen. El model de consum ésanàleg al de les formes tradicionals dels serveis públics, com perexemple lelectricitat.Es poden llogar:Servidors Plataformes dedesenvolupamentAplicacions
 20. 20. Informàtica en núvolmultimèdiagencatmultimèdiagencatMultidispositiuAlta disponibilitatIntegració ambYouTubeAlta capacitatReduccióde costos
 21. 21. Programari lliureSI!, però:1. No siguis dogmàtic2. No pensis que el canvi és trivial3. No pensis que és totalmentgratuït4. No et focalitzis en el ROI5. No pensis que el cost és el mésimportant:qEstabilitatqUsabilitatqFlexibilitatqSeguretat
 22. 22. Dades obertesLa peça clau per a un model centrat en lainformació
 23. 23. Dades obertes
 24. 24. Dades oberteshttp://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/egov/digital-government/digital-government.html
 25. 25. EstratègiaServeis web obertsFitxers obertsDadesobertesPropis ExternsSistemes depresentació
 26. 26. Fitxers obertsSón fitxers publicats a Internet en diversos formats quecontenen informació no tractada de les dades a difondre.Per exemple, el fitxer dels equipaments de Catalunya enformat RDF i XML.gencatFormats propietarisFormats lliuresDades complexes RDF </> XML { } JSONDades d’actualitat RSSDades simples x,y CSV XLSDades geogràfiques KML SHP
 27. 27. Serveis web obertsSón serveis d’accés programàtic a les dades obertes. D’aquestamanera, qualsevol lloc web, aplicació mòbil, etc. pot ferconsultes dinàmiques sobre les dades. Per exemple, obtenirels equipaments ubicats en un radi de 5 kilòmetres.gencat
 28. 28. Serveis web obertsgencatObjectiusEls serveis web han de ser:qFiablesqÀgilsqEscalablesqAssequibles econòmicament
 29. 29. Tecnologia clau: Big DatagencatServeis web oberts
 30. 30. gencatServeis web obertsBig DataBig DataBases de dadesNoSQL
 31. 31. V + V + V = VOLUMELOCITATARIETATALORgencatServeis web obertsBases de dades NoSQL
 32. 32. Sistemes de presentació propisCercador genèric de dades obertesgencat
 33. 33. Sistemes de presentació propisCercador genèric de dades obertesgencat
 34. 34. gencatExplorador genèric de dades obertesSistemes de presentació propis
 35. 35. Sistemes de presentació externsgencat“Si la muntanyano ve a Mahoma,Mahoma va a lamuntanya”Francis BaconFilòsof anglèsPresència en plataformes públiques
 36. 36. Sistemes de presentació externsgencatPresència en plataformes públiques
 37. 37. Sistemes de presentació externsgencatPresència en plataformes públiques
 38. 38. Sistemes de presentació externsgencatEines de visualització de dades
 39. 39. Sistemes de presentació externsgencatEines de visualització de dadesvisual.ly
 40. 40. Sistemes de presentació externsgencatEines de visualització de dadesIBM Many Eyes
 41. 41. Sistemes de presentació externsgencatEines de visualització de dades
 42. 42. AnytimeAnywhereAny device
 43. 43. MobilitatAugment de l’ús d’internet des de dispositius mòbils
 44. 44. MobilitatDiversitat de dispositius
 45. 45. EstratègiaServeis web obertsAplicacionsnativesAplicacionswebResponsivedesignWebs gencat
 46. 46. Responsive design
 47. 47. Responsive designhttp://www.bostonglobe.com/
 48. 48. Eines de participació i col·laboració
 49. 49. Programari lliurehttps://petitions.whitehouse.govWe the People
 50. 50. IrekiaProgramari lliurehttp://www.irekia.euskadi.net/
 51. 51. IrekiaProgramari lliurehttp://www.irekia.euskadi.net/
 52. 52. iParticipaInformàtica en núvol
 53. 53. Xarxes socialsTwitter, Facebook, etc.
 54. 54. Eines corporativese-Catalunyahttp://ecatalunya.gencat.cat
 55. 55. Eines externesLaCasaPúblicahttp://www.lacasapublica.com
 56. 56. 8 consells
 57. 57. 8 consells1. Qüestiona’t el que està establert2. Marca’t reptes impossibles3. Canvia-ho tot4. Pensar és un ofici5. La creativitat és contagiosa6. Comparteix el coneixement7. Reinventa’t8. No perdis l’humor
 58. 58. GRÀCIES!

×