Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Innovació
oberta a 
l’Administració
34 sessió web
Generalitat 
de Catalunya

Jordi Graells i Costa
1

Barcelona, 22 de gen...
1. Començant

2
opensourceway © Teaching Open Source Practices CC BY-SA 2.0

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi G...
Eclosió del coneixement amb Internet

3

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gen...
Accés al coneixement

4

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC –...
Als cercadors 1/6

5

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY...
Als cercadors 2/6

6

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY...
Als cercadors 3/6

7

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY...
Als cercadors 4/6

8

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY...
Als cercadors 5/6

9

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY...
Als cercadors 6/6

10

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – B...
Persones que ensenyen a través de la Xarxa

isasaweis.com

11

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa...
però podem trobar resposta a altres dubtes...

>youtube.com/watch?v=Y1L2sAt9lxU

O com separar el rovell de
la clara de l’...
com ara ballar merengue; us interessa?

bit.ly/ballmerengue
13

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Cost...
... s’acaben convertint en oficials

• TUBERSIDAD
• iTunesU
• OER
• TED
• MOOC
• MOC
• SPOC

14

‘Innovació oberta a l’Adm...
Els líders ara són els que donen coneixement

15

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, ...
2. Canviant

16
opensourceway © Teaching Open Source Practices CC BY-SA 2.0

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi G...
Tot això és possible perquè ara la 
tecnologia és més oberta, social i mòbil. 
És a dir, és més a prop nostre. I en podem ...
Neix una nova era, es transforma el món...

18

Chick broke the egg © sheilapic76 CC BY 2.0 flickr.com/photos/53344659@N05...
Canvi en el cicle econòmic

19

Global Network © WebWizzard CC-BY 2.0

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells...
>Vivim un moment
De la concentració fabril... de canvi
de cicle econòmic

20

DSC06319-Enterprise_Mill © Sir Midred Pierce...
a una producció més distribuïda, basada 
en el coneixement com a factor diferencial

Stress Toy Brain © Kuroda CC BY 2.0

...
L’economia de la Llarga cua – The Long Tail
Tot un món per treballar en la prestació de serveis de l’Administració
adaptad...
Do it yourself DIY
Fab Labs

23

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 20...
DIY amb productes IKEA

24

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  C...
Fórmula DIY equivalent en els serveis

http://barcelonagovjam.wordpress.com
25

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jord...
Els makers a l’Administració
Formar professionals en clau maker
també a l’Administració:
Crear una nova generació
de disse...
>Passem a una que afegeix
i també en estratègies col∙laboratives

valor en forma de coneixement

27

castellers © Ramon Ro...
Estratègies de generació de valor compartit

28

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 2...
Verkami: micromecenatge
www.verkami.cat

29

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de...
Trip4real:  turistes acompanyats per locals

30

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 2...
Meetup

31

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
S’hi comparteix de tot ;)

32

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013...
http://express.imagine.cc/

Imagine Express 2014: 24‐27 febrer de 2014

33

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Gr...
I a l’Administració?

Thomas Jefferson Memorial: Closed Due to Government Shutdown © NPCA Photos CC BY-ND 2.0
34

‘Innovac...
Adaptació del servei a l’usuari

35

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener d...
A un cost diferent
Els costos
D’una banda, s’incrementen per la personalització dels 
serveis i perquè n’hi ha més (n’augm...
On interaccionar amb la ciutadania? 

37

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de ge...
38
>http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/gencat/2013/02/12/idees-obertes-per-millorar-els-serveismobils-i-proposar-ne-de-n...
On interaccionar? 2/3
Aportacions socials 
votades i comentades.

https://please.to/
39

‘Innovació oberta a l’Administrac...
On interaccionar? 3/3
Allà on són els ciutadans i escoltar‐ne la veu. Si ho fem des d’un sistema extern, ha 
d’estar justi...
‘We The
People’: 
interacció
amb la 
ciutadania

https://petitions.whitehouse.gov

41

‘Innovació oberta a l’Administració...
Coproduïm serveis comptant amb tothom

42

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de g...
twitter.com/copdema

1. Persones i organitzacions ciutadanes 

43

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i C...
2. Presa de la tensió a les farmàcies

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=140738

44

‘I...
3. Equips de voluntaris d’emergències (VOST) 

twitter.com/VOSTcat

twitter.com/vostSPAIN

twitter.com/VOSTcat

45

‘Innov...
Complement d’emergències i protecció civil

46

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22...
4. CoP inspectors de salut

47

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 201...
3. Innovant

48
opensourceway © Teaching Open Source Practices CC BY-SA 2.0

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi G...
Quina és la clau?

49

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – B...
Un model vàlid per a tots els professionals

50

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 2...
Model d’innovació de la Univ. Hebrea
Per innovar productes i serveis 
per:
1. Unificació
2. Multiplicació
3. Divisió
4. Re...
1. Unificació
S’uneixen dos components o més del producte o del servei i 
se’ls atorga una nova funció.

52

‘Innovació ob...
2. Multiplicació
Es duplica, triplica... un dels components (o similar).

53

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi ...
3. Divisió
Es divideixen els components i se’ls dóna un ús diferent.

54

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Grae...
4. Remoció o resta
Es treu un component o més del producte o servei.

55

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Grae...
5. Canvi d’atributs
S’afegeix una nova dimensió o es trenca la simetria dels 
components (o s’ajusten al medi ambient).

5...
La innovació és a l’Administració!

57

Crowds © Mike PD. CC BY-NC 2.0

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graell...
Fórmules per innovar serveis 1/2

Imatge de l’article “Com innovar serveis a l’Administració” de Jordi Graells Costa a Esc...
Com la digitalització aporta valor a organitzacions?

Informe McKinsey: Com la transformació digital 
pot fer avançar empr...
La teva Administració és digital segons tu?

60

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 2...
La gent veu innovadora la teva Administració?

61

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona,...
Quin valor té la innovació d’un servei?

62

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de...
Un exemple proper

63

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – B...
Què la feia diferent?

64

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC...
De vacances a la caleta: quin triarem?

65

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de ...
Proposta de valor d’un servei innovat

66

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de g...
Fórmules per innovar serveis 2/2

prestacions x emocions
cost x incomoditat x inseguretat

67

‘Innovació oberta a l’Admin...
Un llibre que ens hi ajudarà

68

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2...
4. Concloent

69
opensourceway © Teaching Open Source Practices CC BY-SA 2.0

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi ...
Enfocar molt bé l’estratègia

70

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2...
Implantar canvis en l’operativa
Què vol dir aplicar la innovació oberta?
1. El coneixement és arreu. No crear un departame...
Avancem cap a la governança oberta...

72

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de g...
... tal com expliquen els estudis

Sisena edició:
octubre 2013
Sisena edició:
octubre 2013

73

‘Innovació oberta a l’Admi...
Fent transparent tota l’acció de gencat

74

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de...
Fent tallers de dades obertes amb empreses

75

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22...
Promovent que es reaprofitin les dades
Wikipedia a l’Estat espanyol, on es publica més?

76

‘Innovació oberta a l’Adminis...
Posant dades en entorns relacionals: les xarxes

77

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelon...
Facilitant l’accés mòbil i ubic a les dades

78

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 2...
Donant valor al que fem per la mobilitat

79

‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 d...
Innovació a la salut

Revista Ábaco BBVA ‘La hora de los e‐doctors’ http://inversores.bbva.com/TLBB/fbinir/mult/AB63Conect...
Departamentalització vs. digitalització
La cultura de les organitzacions sol anar en contra de l’oferta dels 
serveis des ...
ETC: Estació de treball col∙laboratiu
Canviar la manera de treballar: compartint operativa, 
bones pràctiques i experiènci...
A tall de conclusió
Us apunteu a implantar i liderar el canvi?
«Les capacitats diferencials són la imaginació, la creativi...
Innovació
oberta a 
l’Administració

Gràcies!

34 sessió web
Generalitat 
de Catalunya

Jordi Graells i Costa
84

Barcelon...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 1 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 2 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 3 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 4 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 5 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 6 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 7 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 8 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 9 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 10 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 11 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 12 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 13 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 14 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 15 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 16 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 17 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 18 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 19 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 20 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 21 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 22 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 23 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 24 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 25 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 26 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 27 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 28 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 29 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 30 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 31 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 32 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 33 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 34 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 35 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 36 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 37 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 38 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 39 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 40 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 41 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 42 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 43 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 44 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 45 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 46 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 47 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 48 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 49 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 50 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 51 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 52 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 53 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 54 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 55 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 56 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 57 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 58 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 59 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 60 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 61 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 62 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 63 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 64 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 65 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 66 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 67 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 68 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 69 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 70 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 71 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 72 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 73 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 74 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 75 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 76 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 77 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 78 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 79 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 80 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 81 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 82 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 83 Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells Slide 84
Upcoming SlideShare
Undrip
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells

Download to read offline

34a sessió web. Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 22 de gener de 2014

 • Be the first to like this

Innovació oberta a l'Administració. Jordi Graells

 1. 1. Innovació oberta a  l’Administració 34 sessió web Generalitat  de Catalunya Jordi Graells i Costa 1 Barcelona, 22 de gener de 2013
 2. 2. 1. Començant 2 opensourceway © Teaching Open Source Practices CC BY-SA 2.0 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 3. 3. Eclosió del coneixement amb Internet 3 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 4. 4. Accés al coneixement 4 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 5. 5. Als cercadors 1/6 5 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 6. 6. Als cercadors 2/6 6 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 7. 7. Als cercadors 3/6 7 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 8. 8. Als cercadors 4/6 8 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 9. 9. Als cercadors 5/6 9 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 10. 10. Als cercadors 6/6 10 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 11. 11. Persones que ensenyen a través de la Xarxa isasaweis.com 11 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 12. 12. però podem trobar resposta a altres dubtes... >youtube.com/watch?v=Y1L2sAt9lxU O com separar el rovell de la clara de l’ou 12 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 13. 13. com ara ballar merengue; us interessa? bit.ly/ballmerengue 13 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 14. 14. ... s’acaben convertint en oficials • TUBERSIDAD • iTunesU • OER • TED • MOOC • MOC • SPOC 14 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 15. 15. Els líders ara són els que donen coneixement 15 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 16. 16. 2. Canviant 16 opensourceway © Teaching Open Source Practices CC BY-SA 2.0 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 17. 17. Tot això és possible perquè ara la  tecnologia és més oberta, social i mòbil.  És a dir, és més a prop nostre. I en podem  fer moltes coses, si ens ho proposem... 17 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 18. 18. Neix una nova era, es transforma el món... 18 Chick broke the egg © sheilapic76 CC BY 2.0 flickr.com/photos/53344659@N05/4978438263 / ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 19. 19. Canvi en el cicle econòmic 19 Global Network © WebWizzard CC-BY 2.0 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 20. 20. >Vivim un moment De la concentració fabril... de canvi de cicle econòmic 20 DSC06319-Enterprise_Mill © Sir Midred Pierce. CC BY 2.0 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 21. 21. a una producció més distribuïda, basada  en el coneixement com a factor diferencial Stress Toy Brain © Kuroda CC BY 2.0 21 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 22. 22. L’economia de la Llarga cua – The Long Tail Tot un món per treballar en la prestació de serveis de l’Administració adaptada a la teoria de The Long Tail. www.tecno‐slot.com Serveis de l’Administració més  personalitzats, que s’adaptin a  les preferències de la ciutadania 22 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 23. 23. Do it yourself DIY Fab Labs 23 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 24. 24. DIY amb productes IKEA 24 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 25. 25. Fórmula DIY equivalent en els serveis http://barcelonagovjam.wordpress.com 25 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 26. 26. Els makers a l’Administració Formar professionals en clau maker també a l’Administració: Crear una nova generació de dissenyadors de processos  i sistemes en perspectiva emprenedora.  Qualsevol idea pot esdevenir un gran  servei només amb un ordinador, línies de codi i intel∙ligència... Els makers inventen productes que poden dissenyar i posar al mercat  directament sense grans empreses intermediàries, gràcies a la  tecnologia (impressores en 3D, talladores làser...). 26 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 27. 27. >Passem a una que afegeix i també en estratègies col∙laboratives valor en forma de coneixement 27 castellers © Ramon Roura (rnyeua) CC NC 2.0 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 28. 28. Estratègies de generació de valor compartit 28 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 29. 29. Verkami: micromecenatge www.verkami.cat 29 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 30. 30. Trip4real:  turistes acompanyats per locals 30 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 31. 31. Meetup 31 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 32. 32. S’hi comparteix de tot ;) 32 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 33. 33. http://express.imagine.cc/ Imagine Express 2014: 24‐27 febrer de 2014 33 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 34. 34. I a l’Administració? Thomas Jefferson Memorial: Closed Due to Government Shutdown © NPCA Photos CC BY-ND 2.0 34 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 35. 35. Adaptació del servei a l’usuari 35 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 36. 36. A un cost diferent Els costos D’una banda, s’incrementen per la personalització dels  serveis i perquè n’hi ha més (n’augmenta el catàleg). De l’altra, es presten de manera més rendible, per exemple  en l’atenció ciutadana:  1. Respostes agregades a consultes semblants a xarxes  socials. 2. Explotació de les funcionalitats mòbils en la mobilitat. 3. Generació de valor en l’obertura i la reutilització de dades. 36 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 37. 37. On interaccionar amb la ciutadania?  37 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 38. 38. 38 >http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/gencat/2013/02/12/idees-obertes-per-millorar-els-serveismobils-i-proposar-ne-de-nous/ >http://ideesobertes.gencat.cat On interaccionar? 1/3 – Idees obertes ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 39. 39. On interaccionar? 2/3 Aportacions socials  votades i comentades. https://please.to/ 39 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 40. 40. On interaccionar? 3/3 Allà on són els ciutadans i escoltar‐ne la veu. Si ho fem des d’un sistema extern, ha  d’estar justificat per a l’Administració (perquè n’obté avantatges): 1. Simplificació del procés de suggeriments (feedback) i recepció de les idees de manera ordenada i ponderada socialment per la comunitat mateixa. 2. Integrable a qualsevol canal mòbil, web, codis QR... I adaptable amb mòduls  multimèdia (Youtube...). 3. Gestionable des d’un sol lloc. 4. Personalitzable (web per gestionar‐ne els continguts), interactiu (publicació per notificació push i correu electrònic  als ciutadans que s’uneixin a la idea),  social (compartició de les idees amb  la comunitat pròpia) i mesurable  (veure impacte de les idees  i poder‐les comparar). 40 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 41. 41. ‘We The People’:  interacció amb la  ciutadania https://petitions.whitehouse.gov 41 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 42. 42. Coproduïm serveis comptant amb tothom 42 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 43. 43. twitter.com/copdema 1. Persones i organitzacions ciutadanes  43 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 44. 44. 2. Presa de la tensió a les farmàcies http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=140738 44 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 45. 45. 3. Equips de voluntaris d’emergències (VOST)  twitter.com/VOSTcat twitter.com/vostSPAIN twitter.com/VOSTcat 45 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 46. 46. Complement d’emergències i protecció civil 46 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 47. 47. 4. CoP inspectors de salut 47 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 48. 48. 3. Innovant 48 opensourceway © Teaching Open Source Practices CC BY-SA 2.0 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 49. 49. Quina és la clau? 49 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 50. 50. Un model vàlid per a tots els professionals 50 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 51. 51. Model d’innovació de la Univ. Hebrea Per innovar productes i serveis  per: 1. Unificació 2. Multiplicació 3. Divisió 4. Remoció – resta 5. Canvi d’atributs 51 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 52. 52. 1. Unificació S’uneixen dos components o més del producte o del servei i  se’ls atorga una nova funció. 52 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 53. 53. 2. Multiplicació Es duplica, triplica... un dels components (o similar). 53 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 54. 54. 3. Divisió Es divideixen els components i se’ls dóna un ús diferent. 54 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 55. 55. 4. Remoció o resta Es treu un component o més del producte o servei. 55 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 56. 56. 5. Canvi d’atributs S’afegeix una nova dimensió o es trenca la simetria dels  components (o s’ajusten al medi ambient). 56 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 57. 57. La innovació és a l’Administració! 57 Crowds © Mike PD. CC BY-NC 2.0 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 58. 58. Fórmules per innovar serveis 1/2 Imatge de l’article “Com innovar serveis a l’Administració” de Jordi Graells Costa a Escola Innovació. Butlletí de la funció directiva núm. 1. Barcelona: EAPC, nov. 2007 La innovació és un procés participat per diferents actors públics pel qual el  coneixement (una idea) es transforma en valor i com a tal el percep l’usuari.  58 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 59. 59. Com la digitalització aporta valor a organitzacions? Informe McKinsey: Com la transformació digital  pot fer avançar empreses i administracions. 59 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 60. 60. La teva Administració és digital segons tu? 60 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 61. 61. La gent veu innovadora la teva Administració? 61 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 62. 62. Quin valor té la innovació d’un servei? 62 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 63. 63. Un exemple proper 63 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 64. 64. Què la feia diferent? 64 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 65. 65. De vacances a la caleta: quin triarem? 65 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 66. 66. Proposta de valor d’un servei innovat 66 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 67. 67. Fórmules per innovar serveis 2/2 prestacions x emocions cost x incomoditat x inseguretat 67 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 68. 68. Un llibre que ens hi ajudarà 68 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 69. 69. 4. Concloent 69 opensourceway © Teaching Open Source Practices CC BY-SA 2.0 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 70. 70. Enfocar molt bé l’estratègia 70 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 71. 71. Implantar canvis en l’operativa Què vol dir aplicar la innovació oberta? 1. El coneixement és arreu. No crear un departament d’innovació. 2. Es tracta d’identificar oportunitats més que no pas ser el primer a tenir  una idea i de destinar‐hi els recursos necessaris. 3. Cal definir objectius per a la innovació oberta (què volem aconseguir?  reforçar vincles amb usuaris? practicar el crowdsourcing?) i bastir  estratègia de màrqueting. 4. La interacció a les xarxes col∙laboratives genera informació, que ha de  ser de qualitat i que es pot transformar en coneixement per identificar  oportunitats de negoci.  5. Aquestes xarxes d’innovació s’han de relacionar amb les polítiques de  dades obertes, xarxes socials i serveis mòbils, en un marc general de  governança oberta. 71 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 72. 72. Avancem cap a la governança oberta... 72 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 73. 73. ... tal com expliquen els estudis Sisena edició: octubre 2013 Sisena edició: octubre 2013 73 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 74. 74. Fent transparent tota l’acció de gencat 74 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 75. 75. Fent tallers de dades obertes amb empreses 75 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 76. 76. Promovent que es reaprofitin les dades Wikipedia a l’Estat espanyol, on es publica més? 76 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 77. 77. Posant dades en entorns relacionals: les xarxes 77 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 78. 78. Facilitant l’accés mòbil i ubic a les dades 78 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 79. 79. Donant valor al que fem per la mobilitat 79 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 80. 80. Innovació a la salut Revista Ábaco BBVA ‘La hora de los e‐doctors’ http://inversores.bbva.com/TLBB/fbinir/mult/AB63Conectados_tcm926‐345474.pdf 80 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 81. 81. Departamentalització vs. digitalització La cultura de les organitzacions sol anar en contra de l’oferta dels  serveis des de les plataformes digitals, mòbils i xarxes socials. dades obertes mòbils xarxes socials 81 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 82. 82. ETC: Estació de treball col∙laboratiu Canviar la manera de treballar: compartint operativa,  bones pràctiques i experiències.  Configuració d’una estació de treball comú 1. Monitoratge compartit  (mateixos lectors de feeds). 2. Treball col∙laboratiu a blogs, xarxes  socials... 3. Compartició/Transferència de fitxers  a Dropbox, Drive o Evernote. 4. Etiquetatge comú estratificat  de preferits a Delicious/Diigo. 5. Producció de continguts i participació a cursos i altres. 82 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 83. 83. A tall de conclusió Us apunteu a implantar i liderar el canvi? «Les capacitats diferencials són la imaginació, la creativitat  i la passió.» (Gary Hamel) L’objectiu ha de ser com construir una organització, una comunitat  i un país que motivin la gent a oferir la seva creativitat i passió tots els dies. Quines són les 3 paraules  més difícils de dir? 1. desoxiribonucleic 2. esternoclidomastoïdal 3. perdó 83 ‘Innovació oberta a l’Administració’. Jordi Graells i Costa. Barcelona, 22 de gener de 2013  CC – BY 3.0
 84. 84. Innovació oberta a  l’Administració Gràcies! 34 sessió web Generalitat  de Catalunya Jordi Graells i Costa 84 Barcelona, 22 de gener de 2013

34a sessió web. Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 22 de gener de 2014

Views

Total views

1,704

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

224

Actions

Downloads

18

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×