Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Infooperacijos jasinskas

792 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Infooperacijos jasinskas

 1. 1. PRANEŠIMO TURINYS• Informacinės operacijos• Lietuvos kariuomenė ir informacinė erdvė• Situacija Lietuvos informacinėje erdvėje• Priešiška informacinė veikla• Lietuvos kariuomenės veikla mažinant priešiškosinformacinės veiklos įtaką
 2. 2. INFORMACINĖ OPERACIJOS“Romėnai mokėjo kariauti žemės ūkio laikotarpyje, britai - angliesir plieno amžiuje, mes turime mokėti kovoti informaciniameamžiuje” Ch. de Caro, JAV SOFTWAR teoretikas“Mūsų laikais „fizinė okupacija“ nebėra būtina, įtaką ir galią galimarodyti ir kitais būdais. Šiam tikslui iš pradžių keičiamas žmoniųmąstymas, šalinamas nacionalinis išdidumas, o galiausiaipakeičiama ir pati nacionalinė tapatybė.” Dr. Valdas Rakutis„greito atsako ginklas, turintis greitį ir tikslumą, efektyvus ir lengvaipristatomas, ypač šiuo metu ISAF misijoje” Gen ALLEN, ISAF vadas 2012.06.18“Dabartiniai mūšiai yra ne dėl teritorijų, tai kova dėl žmonių, dėlžmonių elgesio, nuostatų ir suvokimo. Čia yra mūšio laukas” Gen. Michael Jackson (Feb 2000)
 3. 3. INFORMACINIŲ OPERACIJŲ APIBRĖŽIMASTai koordinuoti veiksmai skirti daryti įtaką priešininkosprendimo priėmimo procesui, paveikiant priešininkoinformacinius procesus ir sistemas, kartu apsaugantsavas
 4. 4. LK UŽDUOTIS – LIETUVOS GYNYBALK tikslas – įvykdyti užduotįUžduotį lengviau įvykdyti palankioje/draugiškojeinformacinėje aplinkoje, turint motyvuotą personaląSTRATKOM auditorijos Lietuvoje - kariai profesionalaiir potencialūs šalies gynėjai
 5. 5. SITUACIJA... 3 proc. Suomijos jaunuolių atsisakytų arba ieškotų priežasčių netarnauti šauktiniu...... 70 proc. šalies gyventojų mieliau rinktųsi ekonominę gerovę, o ne Lietuvos nepriklausomybę...
 6. 6. SITUACIJA... Sausio 13-osios išvakarėse isterijos viršūnę pasiekusi koordinuota informacinė ataka prieš Lietuvą šią savaitę baigėsi skambiu akordu......Istorija, pradėta nuo absurdiškos frazės eteryje, išgryninta iki klasikinio propagandinio karo ir jau brandinanti vaisius...... Po jo paskelbimo sausio 18 d. iš Rytų propagandos fronto plūstelėjo džiugesio banga. .. KAS TAI ???
 7. 7. SITUACIJA
 8. 8. SITUACIJA“Mokykloje atšventė Tarybinės armijos dieną”“Sovietinius laikus menančios Tarybinės armijos ir karinių jūrųlaivyno dienos, kaip neoficialios vyrų šventės, nepamiršo ne tikbuvę karininkai, bet ir dabartiniai pedagogai. Jaunimomokykloje dirbantys keli vyrai tradiciškai vasario 23-iąją iškolegių sulaukė išskirtinio dėmesio – dainų, gėlių ir lašinių”
 9. 9. Dalį eterio laiko užimaretransliuojami Rufilmai ir laidos Ru kanalai Tik En arba Ru
 10. 10. SITUACIJA“Rusija vis dar siekia išlaikyti Baltijos šalis savo įtakoszonoje ir sutrukdyti tiems, kurie bando šią įtakąmažinti.Rusijos klausimas Baltijos šalyse dar neišspręstas,kaip tikėtasi šalims įstojus į Europos Sąjungą irNATO.” Agnia Grigas – Baranauskaitė, LR 2012.08.24“2003 m. M. Kolerovas ...paskelbė Rusijos politikos Baltijosšalyse „memorandumą“. Jame teigiama, kad „nacionaliniaiRusijos interesai Baltijos regione grindžiami amžinu Rusijossiekiu realizuoti strateginę Baltijos jūros kranto kontrolę…” LTV „Panorama“, 2012 m. rugpjūčio 19 d.
 11. 11. Pagrindiniai priešiškų INFOOPS taikiniai LTU T.1 Lietuvos istorija T.2 Lietuvos kariuomenė T.3 NATO T.4 Lietuvos narystė NATO T.5 LTU – POL santykiai T.6 Kultūra T.7 Sportas T.8 Energetika
 12. 12. PRIEŠIŠKA INFORMACINĖ VEIKLA LIETUVOJEPASISAKYMAI: - žalos atlyginimas - nacizmo apraiškosISTORIJOS IŠKRAIPYMAS (RUS/BLR/LTU istorikai): - Lietuva tai BLR/RU žemės - LDK svarbos menkinimas - karas po karo - 1939 m.KULTŪRA: - koncertai Lietuvoje - LTU meno viliojimas į RUSREGNUM.RU - kariuomenės menkinimas - valdžios menkinimas
 13. 13. Priešiškų INFOOPS žinutės, priemonės ir metodai
 14. 14. Konkursas “Naujoji banga” “Slavianskij Bazar” Festivalis “Ruskaja volna”Palangos “Šlagerių festivalis”
 15. 15. TIKSLAI• Per tokius konkursus ir bendrus renginius viešoje erdvėje yra siekiama sutapatinti mus (3B) su NVS;• Rusijos konkursas vienoje iš 3B matomas kaip vykstantis Rusijoje, nes pvz. Jurmala neįvardijama kaip ES ar NATO valstybės miestas;• Norima mus laikyti toje pačioje „Sovietinėje- Rusiškoje erdvėje“ – renginiai vyksta rusų kalba.
 16. 16. ĮTAKOS ĮGYVENDINIMAS Rusijos profesorius Aleksandr Selivanov, 2008 m: Teritorijos užėmimas naudojant Informacinio karo priemones sudaro sąlygas “netradicinei okupacijai”. Tai tokia okupacija kada yra sudaroma galimybė kontroliuoti nugalėtą teritoriją ir naudoti jos resursus neesant fiziškai tos šalies teritorijoje.* Russian Information Warfare Theory:The Consequences of August 2008 Timothy L. Thomas
 17. 17. ĮTAKOS ĮGYVENDINIMAS „Padaryti galima viską... jei valdžia suskaldyta,tai gali įvykti ne tik „oranžinės“ revoliucijos, bet irvalstybės susinaikinimas. Galiu pasakyti, kad techniškai tėra vienas būdaskaip nugalėti veikiančią valdžią: tu privalai padarytitaip, kad ji būtų paralyžiuota kaip valdžia“, – teigia M.Kolerovas.
 18. 18. RUSIJOS STRATEGIJA Geopolitinės analizės centras STRATFOR, 12.04.12•Rusijai reikia ekonominės integracijos ir “buferinės zonos”• susilyginimas su Kazachstanu energetinių resursų srityje irsu Ukraina grūdų ištekliuose suteikia Maskvai reikiamą svorįpasaulyje• tai užtikrina ir “buferinę zoną’ arba “strateginę gilumą”• Rusijos strategija – santykių sistema kuri suteikia ekonominęlygybę/nepriklausomybę ir “strateginę gilumą”, dominavimąbuvusioje SSSR erdvėje fiziškai nesikišant į valstybių valdymą• Baltijos šalys – strateginė RUS giluma į kurias RUSdar nežengė ???
 19. 19. 2006 UKRAINA, MITINGAS PRIEŠ NATO2010 UKRAINA ATSISAKO SIEKIO TAPTI NATO NARE2012 UKRAINOJE ĮTEISINAMA RUSŲ KALBA
 20. 20. Ideologinės propagandos planas Suomijai 1987-1989 – “Pirmas kanalas” turi būti transliuojamas per kabelinę TV Suomijos teritorijoje. – Estijos Radijas ir TV turi kurti ir transliuoti laidas suomių kalba nemokamai; – turi būti įkurta bendra kompanija skirta video produktų sklaidos vykdymo užtikrinimui; – organizuoti koncertus vietos gyventojams; – ,,dirbti” su jaunimu per: • pop muziką; • kiną.
 21. 21. RUSIJOS FEDERACIJOS KARINĖ DOKTRINAŠIUOLAIKINIŲ KARINIŲ KONFLIKTŲ SAVITUMAI- Informacinės konfrontacijos vaidmens stiprinimas.ŠIUOLAIKINIŲ KARINIŲ KONFLIKTŲ YPATUMAI - Iš pradžių naudojant informacines priemones pasiekti politiniustikslus, be karinės jėgos, ir tik vėliau naudoti karinę jėgą - gavusteigiamą tarptautinės bendruomenės pritarimą.GINKLUOTUJŲ PAJĖGŲ APRŪPINIMAS GINKLUOTE IR SPEC. PRIEMONĖMIS- Vystyti informacines konfrontacines pajėgas ir priemones. + RF informacinio saugumo doktrina
 22. 22. “Rusijos specialiosios tarnybos aktyvina žvalgybinę veiklą šalyje” - teigia Estijos saugumo policijaEstijos saugumo policija:- Rusijos žvalgyba 2011 metais suaktyvėjo, NATO kuriant PRGEuropoje, Vakarams parduodant ginkluotę Rusijai ir Rusijai bandantNATO veiksmuose rasti agresyvių ketinimų jos atžvilgiu;- žvalgybine veikla Estijos teritorijoje siekiama gauti informacijosapie NATO gynybinius pajėgumus ir numatomą jų plėtotę.
 23. 23. Latvijos specialiosios tarnybos: “Maskva vykdo šmeižto kampanijąLatvijos konstitucijos apsaugos biuras:- viešojoje erdvėje Latvija yra nuolat šmeižiama ir bandoma vaizduotikaip fašistinė;- ilgalaikė Rusijos informacinė kampanija kelia grėsmę valstybėsnacionaliniam saugumui;- kampanijoje naudojamas instrumentas – propagandinė informacija.Platinama per žiniasklaidos priemones, kurios būtent tam ir sukurtos –kad manipuliuotų faktais ir įvykius nušviestų tendencingai;- rusų pareigūnai atvirai demonstruoja savo pasiryžimą suvienyti „rusųtautiečius“, plėsti bendradarbiavimą su jais, užtikrinti stiprų informacinįpoveikį ir kuo aktyviau dirbti su jaunimu.
 24. 24. Užsienio žvalgybų veikla aktyvės, siekiama trukdyti vykdyti strateginius energetinius projektusVALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTAS:-nepalankaus informacinio fono strategai - trečiųjų šalių užsienio politikąformuojantys subjektai, susiję mokslo tyrimų centrai, NVO, informacinėsagentūros;- Informacines kampanijas už atlygį vykdo kai kurios Lietuvoje veikiančiosžiniasklaidos priemonės, NVO ir judėjimai-Lietuvos konstitucinės santvarkos, demokratinės politinės sistemos kritika-etninės, socialinės ir ideologinės nesantaikos kurstymas-siekiamas “pasinaudoti politinėmis jėgomis, galinčiomis patekti į Seimą irateityje atstovauti trečiųjų valstybių interesams“-Lietuvai priešiškos istorijos politikos įgyvendinimas-Lietuvos užsienio bei vidaus politikos diskreditavimas, visuomenės priešiškumo NATObei ES skatinimas;
 25. 25. • Pripažinti, kad grėsmė egzistuoja - Grėsmės ir pavojaus konstatavimas jau yra rimtas žingsnis link realios situacijos supratimo. - Galbūt kas nors pasikeis, kai pagaliau bus priimta naujoji Nacionalinio saugumo strategija. - Tačiau strategija be efektyvaus ir tikslaus jos įgyvendinimo nėra išganymas.• Monitoringas ir fiksavimas - Vienas iš prevencinių žingsnių galėtų būti nuoseklus informacinių ir propagandinių išpuolių monitoringas.Kiekviena panašaus pobūdžio agresija turi būti tiksliai įvardijama, pažymima ir klasifikuojama.• Dėmesys informacinei erdvei - Valstybė turi skirti ypatingą dėmesį savo informacinei erdvei. Aš nekalbu apie kokią nors griežtą kontrolę.Informacinės erdvės priežiūra ir reguliavimas turėtų vykti tik demokratinėmis priemonėmis. - Būtų neblogai, kad ir Lietuva galėtų pasiūlyti savo alternatyvą Rusijos propagandai.• Pajėgumų konsolidavimas - Sąjungininkės taip pat galėtų suvienyti pastangas savo informacinei erdvei saugoti, jos galėtų koordinuotisavo veiksmus informacinei agresijai nustatyti ir gintis nuo jos.• Post scriptum - Pasipriešinimo informacinei ir propagandinei agresijai klausimas dar ilgai išliks aktualus. Nei Baltijos šalims,nei Gruzijai artimiausiu metu neverta tikėtis Rusijos malonės ir ramaus gyvenimo.
 26. 26. Pasieniečiai į Lietuvą neįleido sovietine simbolika paženklinto „Porsche“ lrytas.lt 2012-07-31 14:50
 27. 27. SIMBOLIAI
 28. 28. • Dėl atsakomybės už nacistinių ar komunistinių simboliųI. platinimą ar demonstravimą (ATPK 18818 str.) Fizinių ar juridinių asmenų pranešimai, pareiškimai, skundai. • Šmeižimas (BK 154 str.)II. Procesas prasideda pagal apšmeižto asmens pareiškimą teismui, policijai ar prokuratūrai. • Įžeidimas (BK 155 str.) Procesas prasideda pagal įžeisto asmens pareiškimąIII. teismui, policijai ar prokuratūrai. • Valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmensIV. įžeidimas (BK 290 str.) Bet kurio asmens ar organizacijos pranešimai, pareiškimai, skundai.
 29. 29. Dėl atsakomybės už nacistinių ar komunistinių simbolių platinimą ar demonstravimą (ATPK 18818 straipsnis) =
 30. 30. TEIGIAMOS TENDENCIJOSVILNIETIS „VW GOLF“ NUMERIUS „PAPUOŠĖ“ SOVIETINESIMBOLIKAPenktadienį apie 12 val. Vilniaus pareigūnai pastebėjo sovietine simbolikaapklijuotą automobilį.Pilietis V. A. vairavo transporto priemonę „VW Golf“, demonstruodamas sovietinęsimboliką – kūjo ir pjautuvo ženklus, kurie buvo pavaizduoti ant valstybinių numeriųženklų tvirtinimo rėmeliųVyrui surašytas administracinioteisės pažeidimo protokolas pagal LR ATPK 188(18) str. 1d.(Nacistinių ar komunistinių simboliųplatinimas ar demonstravimas)
 31. 31. Del simbolikos demonstravimo• Pagal ATPK 259 (1) str. pažeidimų protokolą dėl ATPK 188 (18) str. turi teisę surašyti policijos pareigūnai, o teismas nagrinėja administracinės teisės pažeidimo bylą ir skiria administracinę nuobaudą;• LR valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informavo, kad jie vertina ir nagrinėja skundus dėl produktų ženklinimo.
 32. 32. AR REIKIA APIE TAI KALBĖTI ???
 33. 33. Turistai Vilniuje,“Budionovkės” ir Sovietiniai desantininkai Trakuose VSUž rasistinį išpuolį Londono olimpiadojenuteistas krepšinio sirgalius Petras Leščinskas…
 34. 34. MADONNOS TŪPSNIS LENKAMS Priešingai nei buvo baiminamasi, JAV superžvaigždėsMadonnos koncertas trečiadienį neaptemdė Varšuvos sukilimopradžios metinių. Pasistengė pati amerikietė, prieš šouparodžiusi istorinį filmą. Madonna išgirdo Varšuvos rotušės prašymą. Ir po filmosulaukė tūkstančių gerbėjų, laukusių valandą vėlavusio koncertopradžios, ovacijų
 35. 35. VS
 36. 36.  KASP rinktiniųpavadinimai
 37. 37. 1. R.Bogdanas. Gastroliuojantys muzikantai ir Sausio 13-oji 2012-01-232. M. Martišius: mūsų visuomenė vis dar pernelyg priklausoma nuo rusų kalba gaunamos inform 2012-01-293. Viktor Denisenko Lietuva informacinio karo lauke (I) 2012 02 244. Viktor Denisenko Lietuva informacinio karo lauke (II) 2012 02 275. N.Maliukevičius . Skaitmeninė TV Lietuvoje - ar ištrūksime iš rusiškos informacijos gniaužtų? 2012-01-316. Baltijos šalių okupacijos scenarijai – hipotezės ar realios ateities grėsmės? - Aleksandras Matonis 2012-02-257. Grįžti į Rusijos glėbį lietuvius vilioja sovietinės degtinės ir dešros ilgesys - Artūras Jančys 2012-05-318. JAV jūrų pėstininkai – geriausias draugas ir didžiausias priešas 2012-06-109. Rusiškos propagandos legionai šturmuoja lietuvių protus Dovydas Pancerovas 2012-06-2610. Kol rusų smogikai lietuviams patrauklesni už Vakarų kaubojus, grėsmė laisvei išliks - Artūras Jančys 2012-07-1111. Šnipinėti Lietuvai baltarusiai užverbuojami Vilniaus prekybos centre Artūras Jančys 2012- 07-1612. Lietuviškame žemėlapyje – išsipildžiusios Kremliaus svajonės Artūras Jančys 2012-07-1913. Grėsmių Rusijai sąrašo viršuje – ir Lietuvos valstybė Aleksandras Matonis 2012-07-2014. Viktor Denisenko Žaislų istorija 2012- 07 -2515. Strateginė misija - perrašyti Lietuvos istoriją Dovydas Pancerovas (I) 2012-07-2516. Strateginė misija - perrašyti Lietuvos istoriją Dovydas Pancerovas (II) 2012-07-2617. Strateginė misija - perrašyti Lietuvos istoriją Dovydas Pancerovas (III) 2012-07-27
 38. 38. VS
 39. 39. Savišaudėį savus...
 40. 40. DIDŽIUOJASI LIETUVOS PILIETYBE, JEI DOMISI ISTORIJA Politologė Inga Vinogradnaitė “Vilmorus“ apklausa“Kuo labiau domisi Lietuvos istorija, tuo didesnė dalis didžiuojasi tuo, kad yra Lietuvos piliečiai.”“Apklausa parodė ir domėjimosi istorija ryšį su patriotinių jausmų intensyvumu. „Mes klausėme, kiek svarbu, kad vaikai, anūkai ir kiti palikuonys gyventų, augtų ir dirbtų Lietuvoje, o ne kitoje valstybėje. Tokios ateities svarba auga augant domėjimuisi istorija. Kitaip sakant, domėjimąsi istorija galime laikyti vienu iš tų šaltinių, kuris maitina patriotinį tapatumą…“
 41. 41. Vytauto Didžiojo žygis pakartotas: raiteliai pagirdė žemaitukus Juodojoje jūrojeSeptyni vyrai ir dvi moterys po trisdešimt aštuonių parų žygio VytautoDidžiojo keliais prijojo finalinį tašką –Juodąją jūrą. Projekto „2000 istorijoskilometrų“ žygio dalyviai praėjusią savaitę atgaivino 600 metų senumoistorinę legendą ir pagirdė ištverminguosius žemaitukus Juodojos jūrosbangose, teigiama dalyvių išplatintame pranešime spaudai.
 42. 42. KLAUSIMAI ? LIETUVOS KARIUOMENĖyra daugiau nei 2 000 000 karių turinčios NATO aljanso sudedamoji dalis

×