Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

131009presentatie mkb kc

255 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

131009presentatie mkb kc

 1. 1. Presentatie 9 november 2013 Houten
 2. 2.  Coördinator post-hbo-trajecten Accountancy HAN Secretaris AC-scholenoverleg / voorzitter LCE Directeur (samen met ) Mede-initiatiefnemer
 3. 3. AFE Beroeps- en opleidingsprofiel MKB-kredietcoach Beroepstaken en beroepsproducten Competenties (en voorbeelden) Instroomvereisten Opzet van de opleiding Toetsing Vragen
 4. 4. Boan Kattenberg (Dilemmamanager) Jan Wietsma Jurroen Cluitmans (#TeachMeSo)
 5. 5.  Totstandkoming: diepte-interviews, enqûetes, valideringssessie met stakeholders  Beschrijft: •Beroepstaken en beroepsproducten •Competentieprofiel •Opleidingsprofiel •Schets van de opleiding
 6. 6. Kernvragen, gesteld aan de stakeholders: Wat gaat een kredietcoach eigenlijk doen? Welke beroepsproducten (en – diensten) levert hij op? Hoe doet hij dat? Antwoorden leiden tot:
 7. 7. 1. Het coachen van de persoon van de ondernemer, in relatie tot de onderneming 2. Het coachen en begeleiden van de ondernemer bij de bedrijfsvoering 3. Het coachen en begeleiden van de ondernemer bij het verkrijgen van krediet
 8. 8. Het coachen van de persoon van de ondernemer, in relatie tot de onderneming Zelfinzicht en reflectief vermogen van de ondernemer inschatten, zodanig dat hij de afweging kan maken of de ondernemer te coachen is Neemt (persoonlijkheids-)testen af bij de ondernemer, deze interpreteren vanuit de relatie tussen ondernemer en onderneming en gebruiken als basis voor zijn coaching en begeleiding Hanteert een evolutionair model bij zijn begeleiding en coaching, waarbij hij in het begin meer sturend is en later meer overlatend
 9. 9. Het coachen en begeleiden van de ondernemer bij de bedrijfsvoering Professionaliseert ondernemer bij management en neemt persoon ondernemer nadrukkelijk mee in het advies. Ondersteunt bij het beperken van risico’s waardoor er meer ruimte is voor kapitaalverstrekking Verwijst waar nodig door naar andere adviseurs
 10. 10. Het coachen en begeleiden van de ondernemer bij het verkrijgen van krediet Helpt de ondernemer om zelf grip te krijgen op zijn financiën en een beter inzicht te krijgen in zijn financiële positie, om zo een gelijkwaardiger gesprekspartner van de financier te worden. Vergroot het bewustzijn bij de ondernemer dat financieel management de belangrijkste pijler is waar de onderneming op steunt. Begeleidt de ondernemer in het kredietproces, waarbij hij niet zelf op de stoel van de ondernemer gaat zitten en de ondernemer uiteindelijk zelf laat bepalen of de voorwaarden aanvaardbaar zijn.
 11. 11. Het coachen en begeleiden van de ondernemer bij het verkrijgen van krediet Coacht de ondernemer naar zowel de accountant als naar de bank, ondersteunt de totstandkoming van een duurzame kredietrelatie tussen ondernemer en financier en is bruggenbouwer tussen ondernemer en financier. Gaan een financieringsaanvraag een meerwaarde mee, die door de financier herkend wordt.
 12. 12. Integriteit, transparantie en onafhankelijkheid Zorgvuldigheid Gericht op (relatie met) ondernemer Gaat niet op de stoel van de ondernemer zitten Benadert vanuit ontwikkelingsgerichte insteek Te allen tijde dienstverlenend Kent zijn grenzen en weet wanneer hij moet doorverwijzen
 13. 13. Competentie 1: Coachen De MKB-kredietcoach is in staat om de mkb-ondernemer te coachen, in relatie tot de onderneming. Competentie 2: Testen De MKB-kredietcoach is in staat om bij de mkb-ondernemer (persoonsgerichte) testen af te nemen de resultaten hiervan terug te koppelen naar de ondernemer en te vertalen naar de betekenis voor ondernemen en financieel managen. Competentie 3: Communiceren De MKB-kredietcoach is in staat om op een goede manier met de ondernemer te communiceren en daarbij te luisteren naar de ondernemer, zodanig dat hijzelf en de ondernemer zich een volledig beeld van de ondernemer en diens wensen kunnen vormen.
 14. 14. Competentie 4: (Financieel) analyseren De MKB-kredietcoach is in staat om de (financiële) gegevens van een onderneming te analyseren, te duiden in de context en de impact op de bedrijfsvoering weer te geven. Competentie 5: Leren (financieel) analyseren De MKB-kredietcoach is in staat om een mkb-ondernemer zelf te leren de financiële gegevens van zijn eigen onderneming te analyseren. Competentie 6: Adviseren De MKB-kredietcoach is in staat om een mkb-ondernemer te adviseren, in het bijzonder op financieel terrein, bij de bedrijfsvoering en bij het opstellen van een financieringsaanvraag en ondernemingsplan.
 15. 15. Competentie 7: Financieren De MKB-kredietcoach is in staat om de ondernemer te begeleiden en te coachen gedurende het gehele kredietproces. Competentie 8: Verbinden De MKB-kredietcoach is in staat om ondernemer en financier duurzaam aan elkaar te verbinden.
 16. 16. Competentie 9: Ondernemen De MKB-kredietcoach is in staat om zijn eigen onderneming als kredietcoach vorm te geven en te onderhouden. Competentie 10: Netwerken De MKB-kredietcoach is in staat een netwerk op te zetten en te onderhouden, zodanig dat hij de ondernemer kan doorverwijzen naar andere specialisten dan wel zelf anderen kan inschakelen.
 17. 17. Competentie 1: Coachen De MKB-kredietcoach is in staat om de mkb-ondernemer te coachen, in relatie tot de onderneming. Coachen •Is in staat om coachingsvaardigheden gedurende het gehele traject in te zetten; •Is in staat om op een respectvolle manier de ondernemer te confronteren, naar zichzelf te laten kijken en te laten reflecteren; •Is in staat met de ondernemer de levenswensen en het geldprofiel van de ondernemer in kaart te brengen en te vertalen in een financieel plan en weet hierbij de grenzen die gesteld worden door de Wft te bewaken; •Is in staat een geldcoachingstraject met een ondernemer in te gaan;
 18. 18. •Is in staat de ondernemer zo goed mogelijk voor te bereiden op het kredietproces; •Is in staat de ondernemer te begeleiden en coachen in het kredietproces en bij het opstellen van de kredietaanvraag, zowel richting bank of andere financieringspartijen als richting accountant, en hierbij de regie over dit proces te behouden; •Is in staat de kennis en vaardigheden over te dragen die de ondernemer nodig heeft om het kredietproces op een voor de ondernemer optimale wijze te doorlopen; •Is in staat de ondernemer te leren welke voorwaarden er bij een kredietverstrekking gesteld kunnen worden en wat de consequenties van deze voorwaarden kunnen zijn; •Is in staat de ondernemer te leren welke factoren een rol spelen voor de bank in de besluitvorming over een kredietaanvraag; •Is in staat de ondernemer te leren op welke wijze deze het beste een kredietaanvraag kan opstellen; •Is in staat de ondernemer intensief te begeleiden bij crisissituaties.
 19. 19. Competentie 2: Testen De MKB-kredietcoach is in staat om bij de mkb-ondernemer (persoonsgerichte) testen af te nemen de resultaten hiervan terug te koppelen naar de ondernemer en te vertalen naar de betekenis voor ondernemen en financieel managen. Psychologie •Is in staat om zelfinzicht en reflectief vermogen van de ondernemer in te schatten om zo de afweging te kunnen maken of de ondernemer te coachen is; •Heeft kennis van de menselijke aspecten die belangrijk zijn voor ondernemers; •Heeft inzicht in menselijk gedrag en drijfveren en de impact ervan op ondernemerschap;
 20. 20. •Is in staat om (persoonlijkheids-)testen en testen met betrekking tot persoonlijke vaardigheden bij ondernemers af te nemen, zoals de kredietwijzer, een zelftest kredietwaardigheid of een ondernemersprestatietest; •Is in staat om de testresultaten met de ondernemer te bespreken en op deze wijze het inzicht van de ondernemer in zijn persoonlijkheidsprofiel te vergroten; •Is in staat de ondernemer uit te leggen wat de impact van zijn persoonlijkheidsprofiel is op zijn ondernemerschap; •Is in staat om bij advisering, coaching en begeleiding zijn handelen af te stemmen op de testresultaten; •Is in staat om de persoon van de ondernemer, zijn persoonlijkheid met specifiek gedrag, te integreren in het coachen op financieel advies.
 21. 21. Competentie 5: Leren (financieel) analyseren De MKB-kredietcoach is in staat om een mkb- ondernemer zelf te leren de financiële gegevens van zijn eigen onderneming te analyseren. Financiering / Bedrijfseconomie / Marketing •Beschikt over de kennis en vaardigheden zoals beschreven bij Competentie 4: (Financieel) analyseren; •Is in staat om ondernemers te begeleiden bij het uitvoeren van tests.
 22. 22. Competentie 5: Leren (financieel) analyseren Didaktiek: •Is in staat om de ondernemer te overtuigen van het belang dat deze zelf over voldoende economische kennis beschikt; •Is in staat om het belang van financiële kennis en vaardigheden aan de ondernemer over te dragen; •Is in staat om zijn eigen kennis en vaardigheden op het gebied van financiering / bedrijfseconomie over te dragen op een ondernemer, zodat deze de kennis en vaardigheden kan toepassen op zijn eigen bedrijf; •Is in staat om de ondernemer te leren voldoende grip te krijgen op zijn financiën, zodat de ondernemer een volwaardig gesprekspartner van de financier wordt.
 23. 23. Bedrijfseconomische kennis op hbo-be-niveau voor wat betreft de volgende vakgebieden: Boekhouden / bedrijfsadministratie, Financiering, Management accounting, Verslaggeving, Bestuurlijke informatievoorziening, Belastingrecht Relevante werk- en levenservaring Als accountant, als zakelijk bancair medewerker, als bedrijfsadviseur of als financieel adviseur, werkervaring waarin een meer coachende rol ten opzichte van ondernemers centraal staat Motivatie die aansluit bij de beroepshouding van de MKB-kredietcoach, voldoende affiniteit met de financiële wereld (accountancy en bancair), de drive te hebben om de ondernemer (beter) te laten ondernemen Potentie als coach goede coachingsvaardigheden te ontwikkelen.
 24. 24. Duur 42 weken x 4 uur Exclusief intake en assessment vooraf Contactmomenten 18 dagdelen Verspreid over het jaar. Zelfstudie 24 dagdelen Studielast 1 dagdeel (4 uur) per week Totaal 168 uur
 25. 25. •Ik en de vent: Portfolio met o.a. testen •Ik en de tent: Praktijkopdrachten, casustoets •Ik en de cent: Praktijkopdrachten, casustoets

×