Iz mzino sp_izvertejums

480 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
480
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Iz mzino sp_izvertejums

 1. 1. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMU SADALĪJUMS PA GRUPĀM (KVANTITATĪVO DATU ANALĪZE) INFORMATĪVAIS MATERIĀLS 2012.
 2. 2. SATURSIevads .................................................................................................................. 41. Augstākās izglītības padomes studiju programmu sadalījums pa kvalitātes grupām .... 52. Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātais alternatīvais studiju programmu sadalījumspa grupām ............................................................................................................ 72.1. Augstākās izglītības padomes iesniegtie dati analīzei ............................................ 72.2. Kvantitatīvo datu analīzes pamatojums ............................................................... 82.3. Metodoloģija studiju programmu sadalījumam grupās ......................................... 102.4. Studiju programmu alternatīvās grupas: A, B, C ................................................. 162.5. Studiju programmu sadalījuma pa alternatīvajām grupām grafiskā interpretācija ..... 203. Studiju virzieni un tajos ietilpstošo studiju programmu vērtējums ......................... 233.1. Izglītība, pedagoģija un sports ......................................................................... 233.3. Reliģija un teoloģija ....................................................................................... 293.4. Vēsture un filozofija ...................................................................................... 303.5. Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas ......... 313.6. Tulkošana ..................................................................................................... 333.8. Socioloģija, politoloģija un antropoloģija .......................................................... 353.9. Ekonomika ................................................................................................... 373.10. Informācijas un komunikācijas zinātnes .......................................................... 403.11. Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība ................................. 423.12. Tiesību zinātne ............................................................................................ 503.13. Dzīvās dabas zinātnes ................................................................................... 523.14. Ģeogrāfijas un zemes zinātnes ....................................................................... 533.15. Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija .................................................... 543.16. Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika .............................................. 553.17. Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība undatorzinātne ........................................................................................................ 563.19. Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas ............................................. 623.20. Ražošana un pārstrāde .................................................................................. 643.21. Arhitektūra un būvniecība ............................................................................. 663.22. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikashigiēna ............................................................................................................... 683.23. Veselības aprūpe .......................................................................................... 69 2
 3. 3. 3.24. Sociālā labklājība ......................................................................................... 723.25. Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija ............................ 733.26. Transporta pakalpojumi ................................................................................ 743.27. Vides aizsardzība ......................................................................................... 753.28. Iekšējā drošība un civilā aizsardzība ............................................................... 763.29. Militārā aizsardzība ...................................................................................... 774. Ministrijas un AIP studiju programmu grupēšanas sinerģija ................................. 78 3
 4. 4. IevadsŠī dokumenta mērķis ir sniegt sabiedrībai, studentiem un augstākās izglītības iestāžupārstāvjiem augstākās izglītības studiju programmu izvērtējuma kvantitatīvo datuanalīzi saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra sēdes protokollēmumaNr.53 22.§ 3.punktu.Dokumenta sagatavošanā ir izmantoti Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projekta„Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātespaaugstināšanai” dati – ekspertu sniegtie studiju programmu kvantitatīvie vērtējumi,kas tika iesniegti Izglītības un zinātnes ministrijā (turpmāk - ministrija) 2012.gada14.septembrī.Par ESF projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumikvalitātes paaugstināšanai” īstenošanas rezultātā iegūto studiju programmu vērtējumudatu kvalitāti ir atbildīgs šī projekta īstenotājs – Augstākās izglītības padome (turpmāk– AIP). 4
 5. 5. 1. Augstākās izglītības padomes studiju programmu sadalījums pa kvalitātes grupām2012.gada 18.jūlijā vietnē www.aip.lv tika publicēts pārskats par ESF projekta"Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātespaaugstināšanai" ietvaros veikto studiju programmu izvērtējumu un sadalījumu pašādām grupām: 1.tabula 854 studiju programmām sadalījums pa grupām (AIP piedāvājums) Grupa Apraksts Skaits I programmas, kas ir pārliecinoši kvalitatīvas un uzskatāmas 589 par ilgtspējīgām II programmas, kuru īstenošanā ir vērojamas problēmas un 210 kuru ilgstošai pastāvēšanai nepieciešami konkrēti uzlabojumi III programmas, kuru pastāvēšana ir problemātiska 55Detalizēts pārskats par novērtētajiem virzieniem un tajos ietilpstošo studijuprogrammu sadalījumu pa grupām tika izskatīts Ministru kabineta sēdē šī gada25.septembrī un ir publicēts Ministru kabineta mājaslapā1.1 http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40262846&mode=mk&date=2012-09-25 5
 6. 6. 1.attēls AIP projekta ietvaros veiktais studiju programmu sadalījums pa programmu grupām un studiju virzieniem*100% 1 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 1 290% 9 2 17 5 1 10 7 3 3 2 4 0 4 280% 7 4 4 7 2270% 2 17 13 31 6260% 5 350% 11 32 6 10 15 15 55 5 23 21 33 6 43 13 1440% 48 1730% 16 7 10 9 8 27 1720% 34 55 13 7 3 III AIP10% II AIP 0% 5. Valodu un kultūras studijas, … 17. Informācijas tehnoloģija,… 8. Socioloģija, politoloģija un… 15. Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un… 18. Mehānika un metālapstrāde,… 19. Enerģētika, elektrotehnika un… 28. Iekšējā drošība un civilā … 10. Informācijas un komunikācijas… 11. Vadība, administrēšana un… 16. Fizika, materiālzinātne,… 22. Lauksaimniecība,… 25. Viesnīcu un restorānu serviss, … I AIP 23. Veselības aprūpe 12. Tiesību zinātne 9. Ekonomika 14. Ģeogrāfijas un zemes zinātnes 20. Ražošana un pārstrāde 6. Tulkošana 7. Psiholoģija 24. Sociālā labklājība 2. Mākslas 3. Reliģija un teoloģija 13. Dzīvās dabas zinātnes 29. Militārā aizsardzība 4. Vēsture un filozofija 26. Transporta pakalpojumi 21. Arhitektūra un būvniecība 27. Vides aizsardzība 1. Izglītība, pedagoģija un sports * saskanā ar 2012.gada 14.septembrī iesniegto informāciju AIP piedāvātais studiju programmu sadalījums tika veikts, pamatojoties uz ekspertu sniegto kvantitatīvo vērtējumu (no 1 līdz 4 punkti), kā arī kvalitatīvo vērtējumu šādās kategorijās: - kvalitāte; - resursi; - ilgtspēja; - sadarbība/ pārklāšanās. 2.tabula Izvērtēšanā izmantotās kategorijas, kritēriji un maksimālais punktu skaits Kategorija (vērtēšanas Kritēriju skaits Maksimālais punktu grupa) skaits Kvalitāte 19 76 Resursi 11 44 Ilgtspēja 18 72 Sadarbība/ pārklāšanās 14 56 KOPĀ 62 248 6
 7. 7. Vērtēšanā tika izmantoti 62 kritēriji (skat. 4.tabulu). Katra kritērija vērtēšanā tikaizmantota četru punktu sistēma: - četri punkti – teicams vērtējums, var būt nenozīmīgas nepilnības; - trīs punkti – labs vērtējums, var būt nebūtiskas nepilnības; - divi punkti – apmierinošs vērtējums, vērojami būtiski trūkumi; - viens punkts – neapmierinošs vērtējums.Saskaņā ar projekta metodoloģiju studiju programma var tikt atzīta par ilgtspējīgu (Igrupa) tad, ja neviens no kritērijiem netika novērtēts ar vienu punktu un ne vairāk kā15% kritēriju tika novērtēti ar diviem punktiem. Studiju programma var tikt atzīta parproblemātisku (III grupa), ja vairāk par 15% kritēriju tika novērtēti ar vienu punktu untika konstatētas būtiskas attīstības problēmas bez skaidriem risinājumiem.2. Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātais alternatīvais studiju programmu sadalījums pa grupām2.1. Augstākās izglītības padomes iesniegtie dati analīzeiPēc ministrijas pieprasījuma 2012.gada 14.septembrī AIP iesniedza Excel datni arekspertu sniegtajiem kvantitatīvajiem vērtējumiem katrā no 852 studiju programmām,kas satur šādus datus: - 62 kritēriju vērtējums ballēs no viens līdz četri vai ar atzīmi „no mark” (atzīme netika piešķirta); - informācija par studiju programmas iekļaušanu vienā no trijām grupām (I, II vai III).Pēc datu pārbaudes 842 programmas tika iekļautas datu kopā turpmākai analīzei(informācija par desmit programmām iesniegtajā datnē tika iekļauta divreiz),Vienlaikus ir jāņem vērā AIP sniegto datu pieejamības ierobežojums. Tikai 17 % novisām vērtētajām studiju programmām ir novērtēti visi 62 kritēriji. 5% no visāmstudiju programmām nav novērtēti desmit un vairāk kritēriji, tajā skaitā sešāmprogrammām vērtējums nav pieejams nevienā kritērijā (skat. 3.tabulu). 3.tabula Izstrūkstošo vērtējumu skaits studiju programmās Programmu skaits Iztrūkstošo vērtējumu skaits 0 145 1-3 494 4-10 164 >10 40Šādas studiju programmas (SP), kurām kvantitatīvais novērtējums nav pieejams,netika iekļautas ministrijas veiktajā analīzē: 7
 8. 8. 1. Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola, SP „Audiovizuālā māksla”; 2. Rīgas Juridiskā augstskola, SP „Starptautiskās un Eiropas tiesības”; 3. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, SP „Skolvadība”; 4. Rīgas Tehniskā koledža, SP „Pasta pakalpojumi”; 5. Liepājas Jūrniecības koledža, SP „Jūras transports”; 6. Latvijas Universitātes P. Stradiņa Medicīnas koledža, SP „Estētiskā kosmetoloģija”.Līdz ar to ministrijas veiktajā studiju programmu izvērtējuma kopā tika iekļautas 836studiju programmas.Jāņem vērā, ka studiju programmu skaits un struktūra ir dinamiski lielumi, kasnepārtraukti mainās. Ministrijas veiktajā analīzē ir izmantota AIP 2012.gada14.septembrī iesniegtā informācija.2.2. Kvantitatīvo datu analīzes pamatojumsKvantitatīvos vērtējumus piešķīra eksperti, pamatojoties uz situācijas vērtējumu katrākritērijā. Vienlaicīgi eksperti piešķīra gala vērtējumu katrai programmai, iekļaujot tāsvienā no trīs grupām.Tomēr korelācija starp kvantitatīvajiem vērtējumiem un gala vērtējumu ne vienmēr irskaidra. 2.attēls Studiju programmu novērtējums (vidējais iegūto punktu skaits 62 kritērijos) un sadalījums kvalitātes grupāsStudiju programmu piederība noteiktai grupai vairākos gadījumos nav saistīta arprogrammas vērtējumā iegūto punktu skaitu, t.i., liela daļa no programmām ar vienādupunktu skaitu ir ieskaitītas atšķirīgās grupās. 8
 9. 9. Konstatēts, ka studiju programmas, kas tika vērtētas pēc vienādiem kritērijiem unmetodoloģijas, ar vienādu punktu skaitu ir iekļautas atšķirīgās kvalitātes grupās.Piemēram, studiju virzienā „Izglītība” 1.grupā ir ieskaitīta studiju programma armazāk punktiem, nekā 3.grupā, - 1. grupā atrodama ar 2,8 punktiem novērtētā LatvijasUniversitātes programma „Speciālās izglītības skolotājs” (kods 48141), tajā pašā laikā3.grupā iekļauta Daugavpils Universitātes programma „Pamatizglītības skolotājs”(kods 42141), kura novērtēta ar 3,66 punktiem.Atšķiras studiju programmu vērtējums un piederība pie konkrētās grupas dažādosstudiju virzienos, t.i., kaut arī programmas vērtētas pēc vienādiem kritērijiem unmetodoloģijas, ir nepieciešams atšķirīgs punktu skaits, lai iekļūtu augstākās kvalitātesgrupās. Piemēram, studiju virzienā „Ģeogrāfija”, lai programmu iekļautu 1.grupā,pietika ar 3 punktiem, tajā pašā laikā studiju virzienā „Vadīšana un administrācija” irSP, kas 3.grupā ir iekļauta 3,3 punktiem.Šajā dokumentā ministrijas piedāvātā studiju programmu izvērtēšanas kvantitiatīvodatu analīze ir uztverama un izmantojama kā papildus informācijas avots, kas varpalīdzēt augstākās izglītības procesos iesaistītajām personām pieņemt pamatotus, uzpierādījumiem balstītus lēmumus.Augstākās izglītības politikas veidotājiem šī analīze palīdzēs veidot uz pierādījumiembalstītu politiku, tajā skaitā izmantot to kā vienu no kritērijiem, plānojot budžetafinansēto studiju vietu sadalījumu. Budžeta vietu sadalē tiks ņemti vērā arī citi aspekti,piemēram, studiju virziena reģionālā nozīme, programmu pārklāšanās, valsts noteiktiesociāli ekonomiskās attīstības prioritārie virzieni.Dokumentā sniegtā informācija kalpos kā analītisks materiāls studiju virzienuakreditācijas komisijas locekļiem (akreditācijas procesā obligāti tiks izmantoti ESFprojekta rezultātā iegūtie pilni ekspertu vērtējumi - gan kvantitatīvie, gan kvalitatīvie).Dokumentā sniegtā informācija palīdzēs studiju procesā iesaistītajām personu grupām,- potenciālajiem studentiem pieņemt pamatotus lēmumus par studiju programmasizvēli, bet augstākās izglītības iestāžu vadībai pieņemt stratēģiskus lēmumus parstudiju virzienu attīstību vai maiņu, kā arī taktiskus lēmumus par nepieciešamajiemuzlabojumiem konkrētajās studiju programmās.Ministrijas piedāvātā studiju programmu izvērtēšanas kvantitiatīvo datu analīze dodiespēju arī turpmāk veikt salīdzinošu izvērtējumu, lai noskaidrotu, vai studijuprogrammu izvērtēšanas process un tā rezultātā veiktās izmaiņas valsts politikas unaugstākās izglītības iestāžu līmenī ir devušas iespēju sasniegt galveno reformu mērķi -uzlabot augstākās izglītības kvalitāti, efektivitāti, starptautisko konkurētspēju unveicināt studiju programmu atbilstību tautsaimniecības vajadzībām. 9
 10. 10. 2.3. Metodoloģija studiju programmu sadalījumam grupās Lai veiktu analīzi, visas programmas tika sadalītas tipoloģiskās grupās, un katrai no grupām no visiem studiju programmu novērtēšanā izmantotajiem 62 kritērijiem tika izdalīti tieši šai grupai būtiskākie kritēriji – pamata kritēriji. Šādas pieejas pamatā ir atziņa, ka katrai studiju programmu grupai ir atšķirīgi uzdevumi. Piemēram, doktora studiju programmās nozīmīgāki ir zinātnisko un pētniecisko darbību raksturojošie kritēriji, bet koledžas līmeņa studiju programmās lielāka nozīme ir kritērijiem, kas dod iespēju novērtēt programmas satura sasaisti ar darba tirgus prasībām. 4.tabula Studiju programmu novērtēšanas kvantitatīvie kritēriji un to izmantošana studiju tipoloģiskajās grupās (pamata kritēriji atzīmēti ar +) Studiju līmenis un tipoloģiskās grupas 03. Akadēmiskā 02. Profesionālā (izņemot īsa 01. Īsa cikla 04. Doktora Kritēriji (koledža) studijas cikla)K1 Studiju programmas mērķi, uzdevumi un studiju rezultātiir skaidri, sasniedzami un pārbaudāmi un ir saskaņā ar AIIizvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem.K2 Studiju programmas saturs un iegūstamā kvalifikācija + + + +atbilst studiju programmas nosaukumam.K3 Studiju programmas īstenošanas gaitā studējošiem irnodrošināta individuāla pieeja un atgriezeniskā saite.K4 Prakse ir saistīta un saturiski atbilst teorētiskai daļai,studiju programmā ir iekļauta profesionālo iemaņu apgūšana. + +(Attiecas tikai uz profesionālajām studiju programmām).K5 Studiju programmai ir skaidra didaktiskā koncepcija,kurā ņemtas vērā studējošo vajadzības, tiek organizētimetodiskie pasākumi šīs koncepcijas pilnveidei.K6 Tiek analizēti studējošo studiju rezultāti, akadēmiskaispersonāls tiek informēts par tiem.K7 Studiju metodes ir mūsdienīgas, t.sk. ir pieejamas e-studijas (Moodle, Web CT un/vai citas platformas).K8 Studijās sagaidāmie rezultāti ir skaidri izklāstīti, praktiskitiek attīstītas arī problēmrisināšanas prasmes.K9 Studējošo zināšanas, uzsākot studijas programmā un AIInoteiktie studējošo atlases kritēriji ir pietiekami, lai sasniegtuplānotos studiju rezultātus paredzētajā kvalitātē un laikā.K10 Tiek nodrošināta palīdzība un akadēmiskā personālakonsultācijas studējošiem, kā arī notiek starprezultātupārbaude, lai studiju procesā nodrošinātu studiju programmasrezultātu sasniegšanu paredzētajā laikā un studēšanasmotivācijas paaugstināšanu. 10
 11. 11. K11 Studējošo sasniegumu vērtēšanas standarti, noteikumiun / vai prasības ir skaidras un pieejamas.K12 Tiek ievēroti demokrātijas principi studiju programmasvadīšanā, ir skaidri noteiktas administratīvā, akadēmiskāpersonāla un studējošo savstarpējās attiecības. Studējošie iriesaistīti lēmumu pieņemšanas procesā.K13 Izveidoti konfliktu novēršanas, problēmu risināšanas unsaskaņošanas mehānismi.K14 Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības (radošais) + +darbs ir saistīts ar docētajiem studiju kursiem.K15 Studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs irsaistīts ar studiju programmas mērķiem.K16 Akadēmiskais personāls un studējošie piedalās + +zinātniskās konferencēs un/vai radošās aktivitātēs.K17 Ir nodrošināta studiju programmu sasaiste ar zinātniskipētniecisko (radošo) darbu (mācībspēku iesaiste attiecīgāsjomas zinātniskās pētniecības grantos, pētījumu programmās, + +AII/studiju programmas sasaiste ar Valsts nozīmespētniecības centriem).K18 Ir ieviesta iekšējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma untā atbilst ENQA izstrādāto Eiropas standartu un vadlīnijukvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ESG)prasībām.K19 Absolventiem ir iespējas (nākotnes perspektīvas)veiksmīgi strādāt apgūtajā specialitātē vai atbilstoši iegūtajaikvalifikācijai. Ieinteresētās grupas (absolventi, darba devēji + +u.c.) apstiprina, ka tiek sasniegti programmas mērķiizglītošanā.K20 Studējošo, akadēmiskā personāla un iesaistīto grupu(darba devēju, profesionālo organizāciju u.c.) viedoklis parprogrammas resursu atbilstību studiju programmasizvirzītajiem mērķiem.K21 Akadēmiskā personāla profesionalitāte atbilst studiju + + + +programmas saturam.K22 Ir izveidota mērķiem atbilstoša prakses organizācija unvadīšana, prakses uzdevumi ir skaidri formulēti, instrukcijasun norādījumi ir pieejami un tiek kontrolēti; praktisko darbu, + +laboratorijas darbu un semināru darba īpatsvars ir atbilstošsstudiju programmas mērķiem (attiecināms uzprofesionālajām studiju programmām).K23 Studiju nodrošinājums atbilst mūsdienu tehnoloģijuiespējām, tiek izmantoti datori, multimediji un internets.K24 Administratīvā un tehniskā personāla atbalsts irpietiekams, lai nodrošinātu studiju rezultātu sasniegšanu.K25 Studiju programmas metodiskais, informatīvais un + + + +materiāltehniskais (t.sk. telpu aprīkojums, studiju vide, 11
 12. 12. finansējums studējošo pašpārvaldei) nodrošinājums irpietiekams un spēj nodrošināt efektīvu studiju procesu.Studējošiem ir iespējas studēt ārpus AII, ir pieejami e-studijulīdzekļi, akadēmiskais personāls ir pieejams ar informācijasun komunikāciju (IKT) tehnoloģiju palīdzību.K26 Bibliotēkas fondi, to aprīkojums un pakalpojuminodrošina studiju rezultātu sasniegšanu un rada pozitīvu + +studiju vidi (t.sk. bibliotēkas fondu nodrošinājumapieejamība svešvalodās).K27 Ārvalstu studentiem un viesprofesoriem ir iespējaizmantot dienesta viesnīcas un citus AII pakalpojumus.K28 Ir pieejama moderna zinātniskā vide, t.sk., piemēram,zinātniskā aparatūra, datori, audio/video līdzekļi, orgtehnika, +telpu aprīkojums un datu bāzes.K29 Finanšu resursi ir pietiekami studiju programmasīstenošanas nodrošināšanai.K30 Finanšu resursu izmantošana tiek regulāri kontrolēta.K31 Studiju programmas mērķi saskan ar AII misiju un irorientēti uz speciālistu sagatavošanu un attīstību. Studijuprogrammas nākotnes redzējums (vīzija) tiek īstenota, ņemotvērā studējošo, darba devēju, profesionālo organizācijuviedokli un reģionālās intereses.K32 AII attīstība tiek regulāri plānota, t.sk. ir iestrādātaperspektīva finanšu programma, garantējot programmāiekļauto mērķu sasniegšanu un iespējamo risku (t.sk.demogrāfisko) pārvarēšanu. Ir attīstības programma kopā arkonkrētu rīcības plānu, kas virzīts ilgtspējas nodrošināšanaigan AII kopumā, gan attiecīgajam studiju virzienam.K33 Studiju programmas saturs un īstenošana nodrošinastudiju programmas ilgtspējīgu attīstību, atbilst četriemgalvenajiem augstākās izglītības mērķiem (personības,demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumurisināšana, darba tirgus prasību ievērošana).K34 Notiek regulāra akadēmiskā personāla kvalifikācijas + + + +paaugstināšana.K35 Notiek regulāra akadēmiskā personāla attīstībaspolitikas plānošana un īstenošana, t.sk. atbilstoši reģionavajadzībām.K36 Ir noslēgti sadarbības līgumi (ar Latvijas un ārvalstuAII) par studiju programmu īstenošanu (izņemot līgumus parmobilitāti).K37 Zināšanu, prasmju, attieksmju (studiju procesā iegūtospēju veikt noteiktus uzdevumus) novērtēšanas metodes irobjektīvas, saistītas ar studiju rezultātiem un darba tirgusmainīgajām prasībām.K38 AII akadēmiskais, administratīvais personāls, studējošie, 12
 13. 13. sociālie un sadarbības partneri ir iesaistīti kvalitātes vadībassistēmas pilnveidē, t.sk. studiju procesa un rezultātuizvērtēšanā.K39 Izveidota un funkcionē efektīva studiju programmupārvaldes sistēma.K40 Attīstības plāna izpildi analizē un analīzes rezultātusizmanto nākamā attīstības perioda plānošanā.K41 Akadēmiskais personāls ir iesaistīts zinātniskāspētniecības (radošajā) darbā, zinātniskās pētniecības (radošo) + +darbu tematika ir aktuāla, saistīta ar reģiona interesēm, arstudiju programmas saturu un nākotnes attīstību.K42 Pētniecības darba rezultātu publicēšana notiekstarptautiski pieejamos un recenzējamos izdevumos (radošādarba rezultāti tiek publiskoti izstādēs, skatēs, koncertos, + +iestudējumos u.tml.); notiek zinātniskās pētniecības unradošā darba rezultātu praktiska izmantošana, iekļaujotiesinovatīvā darbībā.K43 Notiek ikgadējs studiju programmas stipro un vājo pušuizvērtējums, kā arī attīstības iespēju, akadēmisko resursu,materiāltehniskās bāzes, finanšu nodrošinājuma iekšējāpašnovērtēšana.K44 Ne retāk kā reizi gadā tiek nodrošināta atgriezeniskāsaite, ietverot studējošos, absolventus, akadēmisko unvispārējo personālu.K45 Ir nodrošinātas studiju turpināšanas iespējas un irfinansiālās garantijas studiju programmas likvidācijas,reorganizācijas vai citu izmaiņu gadījumā.K46 Doktora studiju programmas (ja tiek īstenotas) irsaistītas ar atbilstošiem grantiem un/vai projektiem.K47 Ir apspriestas un salīdzinātas attīstības tendencespēdējos 3 gados (studējošo un absolventu dinamika,absolventu nodarbinātība, akadēmiskā personāla kvalifikācija + + + +un vecuma struktūra, finanses, pētījumu rezultāti), irizanalizētas atšķirības no citām līdzīgām studijuprogrammām reģionā.K48 Notiek AII / studiju programmas mācībspēku unstudējošo sadarbība ar iepriekšējās pakāpes izglītībasiestādēm (iesaiste skolēnu Zinātniski pētniecisko darbusagatavošanā, pedagogu tālākizglītībā, potenciālo studējošopiesaistē u.c.K49 Studiju programmas mērķi un studiju rezultāti atšķirasno citu līdzīgu studiju programmu mērķiem un studijurezultātiem esošajā AII vai atbilstošajā reģionā.K50 Studējošiem ir iespējas apgūt atsevišķus moduļus,priekšmetus un/vai iziet praksi (pilnībā vai daļēji) cituLatvijas AII studiju programmās. 13
 14. 14. K51 Studējošiem ir iespējas apgūt atsevišķus moduļus,priekšmetus un/vai iziet praksi (pilnībā vai daļēji) cituārvalstu AII studiju programmās, piemēram, ir sadarbībaslīgumi par kopīgu SP un / vai moduļu īstenošanu, pardocētāju apmaiņu.K52 Studiju saturā ir īpaši izdalīti kursi, prakses un pētījumi,kas tiek piedāvāti un izmantoti apgūšanai citu Latvijas AII + + + +studiju programmu studējošiem.K53 Tiek veidota vai ir plānots veidot kopīgu programmu arkādu no AII.K54 Ir izstrādāti studējošo mobilitātes un ārvalstu studējošopiesaistīšanas plāni / projekti (t.sk. tiek veidota vai ir plānotsveidot studiju programmu, sagatavoti moduļi, kursi, praksesun pētījumi ārvalstu studentiem angļu vai citā svešvalodā,tiek veikti reklāmas un cita veida pasākumi ārvalstu studentupiesaistīšanai), un ir noslēgti līgumi par studējošo unmācībspēku mobilitāti ar ārvalstu AII.K55 Tiek īstenoti vai ir plānoti studējošo un akadēmiskāpersonāla mobilitātes, kā arī ārvalstu studējošo un ārvalstu + + + +mācībspēku piesaistes projekti.K56 Akadēmiskā personāla angļu valodas vai citusvešvalodu zināšanas ir pietiekamā līmenī, lai varētusagatavot un īstenot studiju programmu svešvalodā.K57 Tiek īstenoti speciāli kursi, semināri vai citi pasākumi,t.sk. skaitā angļu valodas kursi akadēmiskajam personālam,kurš pasniedz lekcijas ārvalstu studentiem.K58 Uz laiku AII darbā iesaistītie mācībspēki no citāmorganizācijām Latvijā un ārzemēs (izņemot AII) piedalās AIImetodiskajā un zinātniskajā darbā (t.sk. vasaras skolas)K59 Studiju programmas darbības rezultātu iekšējāizvērtēšanā ir iesaistīts citu Latvijas un ārvalstu studijuprogrammu/AII akadēmiskais personāls.K60 AII un studiju programmas izveidotās partnerattiecībasreģiona ietvaros un ārpus tām dod reālu ieguldījumu studijurezultātu sasniegšanā, akadēmiskā personāla un studējošomobilitātē.K61 Ir nodrošinātas un tiek īstenotas iespējas veikt pētījumus(radošo darbu) kopā ar citu Latvijas un ārvalstu AII/studijuprogrammu studējošiem un akadēmisko personālu. Pētījumiir saistīti ar atbilstošā reģiona attīstības uzdevumiem.K62 Studiju programmā iesaistītie mācībspēki piedalās citustudiju programmu un AII vērtēšanā un pilnveidošanā (kāeksperti un/vai kā viesprofesori). Pamata kritēriju skaits grupā (Pn) 10 10 13 14 Fona (pārējo) kritēriju skaits programmu grupā (Fn) 52 52 49 48 3.attēls 14
 15. 15. Studiju programmu pamata un fona kritēriju korelācijaStarp pamata un fona kritēriju vērtībām ir novērojama augsta korelācija.Katrai studiju programmai tiek noteikts koeficients no 0 līdz 0,75. Pamata kritērijiveido pusi no vērtējuma.Studiju programmas koeficientu aprēķina pēc šādas formulas:K – studiju programmas koeficients,P – pamata kritēriju grupas koeficients,F – fona kritēriju grupas koeficients,Km – kopas minimālais koeficients (0.25).kurPk – pamata kritēriju grupas vērtību summa,Pn – pamata kritēriju skaits,Pe – kritēriju skaits bez novērtējuma pamata kritēriju grupā. 15
 16. 16. kurFk – fona kritēriju grupas vērtību summa,Fn – fona kritēriju skaits,Fe – kritēriju skaits bez novērtējuma fona kritēriju grupā.Ja viena vai vairāku kritēriju vērtējumi nav pieejami, tie tiek izslēgti no grupas.Vienlaikus tiek norādīts kritēriju vērtējumu pieejamības īpatsvars no kopējo kritērijuskaita grupā.2.4. Studiju programmu alternatīvās grupas: A, B, CAtbilstoši iepriekš aprakstītajai metodoloģijai, pēc iegūtās koeficienta vērtības studijuprogramma tiek iekļauta vienā no trijām grupām (A, B un C): 5.tabula Studiju programmu alternatīvās grupasAlternatīvā Raksturojums Koeficienta K grupa intervāls saskaņā ar kvantitatīvajiem datiem A programmas, kas ir pārliecinoši kvalitatīvas un 0.651 – 0.750 uzskatāmas par ilgtspējīgām saskaņā ar kvantitatīvajiem datiem programmas, kuru īstenošanā ir vērojamas B 0.551 – 0.650 problēmas un kuru ilgstošai pastāvēšanai nepieciešami konkrēti uzlabojumi saskaņā ar kvantitatīvajiem datiem C programmas, kuru pastāvēšana ir <0.550 problemātiska 6.tabula Studiju programmu skaits alternatīvajās grupās Alternatīvā grupa Studiju programmu skaits A 389 B 264 C 183 Kopā 836 4.attēlsStudiju programmu sadalījums pa programmu grupām un studiju virzieniem saskaņā ar kvantitatīvajiem datiem 16
 17. 17. 100% 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 2 3 6 2 290% 16 7 6 1 2 1 13 9 1080% 6 18 1 5 11 5 7 4 57 770% 10 10 9 18 4 060% 26 8 950% 11 5 24 10 15 55 8 34 340% 6 17 12 4 26 20 10 17 3930% 8 9 40 6 13 2220% 14 6 6 2 19 6 C IZM 14 41 510% B IZM 3 3 0% 1 0 0 0 0 0 19. Enerģētika, elektrotehnika un … 10. Informācijas un komunikācijas… 11. Vadība, administrēšana un… 16. Fizika, materiālzinātne,… 22. Lauksaimniecība,… 25. Viesnīcu un restorānu serviss, … 5. Valodu un kultūras studijas,… 17. Informācijas tehnoloģija,… 18. Mehānika un metālapstrāde,… 8. Socioloģija, politoloģija un… 15. Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un… 28. Iekšējā drošība un civilā… A IZM 23. Veselības aprūpe 14. Ģeogrāfijas un zemes zinātnes 12. Tiesību zinātne 24. Sociālā labklājība 26. Transporta pakalpojumi 2. Mākslas 9. Ekonomika 13. Dzīvās dabas zinātnes 29. Militārā aizsardzība 1. Izglītība, pedagoģija un sports 27. Vides aizsardzība 6. Tulkošana 20. Ražošana un pārstrāde 3. Reliģija un teoloģija 7. Psiholoģija 4. Vēsture un filozofija 21. Arhitektūra un būvniecība Saskaņā ar ekspertu kvantitatīvajiem vērtējumiem un ministrijas izmantoto metodoloģiju A grupā ir iekļautas 389 studiju programmas, kas veido 46% no kopējā programmu skaita, B grupā ir iekļautas 264 programmas (32% no kopējā skaita) un C grupā – 183 programmas (22% no kopējā skaita). Šāds novērtējuma sadalījums ir tieši atkarīgs no ekspertu sniegtā katra atsevišķa kritērija vērtējuma. 5.attēls Ekspertu vērtējumu sadalījums pa vērtējumiem ballēs 5.attēlā ir atspoguļots ekspertu vērtējumu sadalījums. Aplūkojot kvalitātes izvērtēšanas rādītāju kopumu, secināms, ka puse rādītāju ir ar vidējo vērtību virs 3.4 no 4 un standartnovirzi mazāku par 0.9. Līdz ar to var secināt, ka vairākos rādītājos izvērtētāji ir visbiežāk piešķīruši maksimālo atzīmi un tikai izņēmuma gadījumos piešķīruši kaut 17
 18. 18. ko citu. Normālā gadījumā lielākajam novērtējumu skaitam vajadzēja būt ap rādītāju“2” un samazināties uz abiem skalas galiem.Visaugstāk novērtēto kritēriju tops 10: Vērtējuma Kritērijs ‘četri’ skaitsK3 Finanšu resursu izmantošana tiek regulāri kontrolēta. 689K10 Tiek nodrošināta palīdzība un akadēmiskā personālakonsultācijas studējošiem, kā arī notiek starprezultātu pārbaude, laistudiju procesā nodrošinātu studiju programmas rezultātu 674sasniegšanu paredzētajā laikā un studēšanas motivācijaspaaugstināšanu.K13 Izveidoti konfliktu novēršanas, problēmu risināšanas un 655saskaņošanas mehānismi.K6 Tiek analizēti studējošo studiju rezultāti, akadēmiskais 645personāls tiek informēts par tiem.K18 Ir ieviesta iekšējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma un tāatbilst ENQA izstrādāto Eiropas standartu un vadlīniju kvalitātes 642nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ESG) prasībām.K24 Administratīvā un tehniskā personāla atbalsts ir pietiekams, lai 631nodrošinātu studiju rezultātu sasniegšanu.K11 Studējošo sasniegumu vērtēšanas standarti, noteikumi un / vai 627prasības ir skaidras un pieejamas.K2 Studiju programmas saturs un iegūstamā kvalifikācija atbilst 626studiju programmas nosaukumam.K30 Studiju programmas īstenošanas gaitā studējošiem ir 615nodrošināta individuāla pieeja un atgriezeniskā saite.K1 Studiju programmas mērķi, uzdevumi un studiju rezultāti irskaidri, sasniedzami un pārbaudāmi un ir saskaņā ar AII 614izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem.Viszemāk novērtēto kritēriju tops 10: Vērtējuma Kritērijs ‘viens’ skaitsK53 Tiek veidota vai ir plānots veidot kopīgu programmu ar kādu 106no AII.K5 Studējošiem ir iespējas apgūt atsevišķus moduļus, priekšmetusun/vai iziet praksi (pilnībā vai daļēji) citu Latvijas AII studiju 46programmās.K52 Studiju saturā ir īpaši izdalīti kursi, prakses un pētījumi, kastiek piedāvāti un izmantoti apgūšanai citu Latvijas AII studiju 44programmu studējošiem. 18
 19. 19. K42 Pētniecības darba rezultātu publicēšana notiek starptautiskipieejamos un recenzējamos izdevumos (radošā darba rezultāti tiekpubliskoti izstādēs, skatēs, koncertos, iestudējumos u.tml.); notiek 41zinātniskās pētniecības un radošā darba rezultātu praktiskaizmantošana, iekļaujoties inovatīvā darbībā.K59 Studiju programmas darbības rezultātu iekšējā izvērtēšanā iriesaistīts citu Latvijas un ārvalstu studiju programmu/AII 34akadēmiskais personāls.K55 Tiek īstenoti vai ir plānoti studējošo un akadēmiskā personālamobilitātes, kā arī ārvalstu studējošo un ārvalstu mācībspēku 32piesaistes projekti.K57 Tiek īstenoti speciāli kursi, semināri vai citi pasākumi, t.sk.skaitā angļu valodas kursi akadēmiskajam personālam, kurš 30pasniedz lekcijas ārvalstu studentiem.K62 Studiju programmā iesaistītie mācībspēki piedalās citu studijuprogrammu un AII vērtēšanā un pilnveidošanā (kā eksperti un/vai 30kā viesprofesori).K54 Ir izstrādāti studējošo mobilitātes un ārvalstu studējošopiesaistīšanas plāni / projekti (t.sk. tiek veidota vai ir plānots veidotstudiju programmu, sagatavoti moduļi, kursi, prakses un pētījumiārvalstu studentiem angļu vai citā svešvalodā, tiek veikti reklāmas 30un cita veida pasākumi ārvalstu studentu piesaistīšanai), un irnoslēgti līgumi par studējošo un mācībspēku mobilitāti ar ārvalstuAII.K51 Studējošiem ir iespējas apgūt atsevišķus moduļus, priekšmetusun/vai iziet praksi (pilnībā vai daļēji) citu ārvalstu AII studiju 29programmās, piemēram, ir sadarbības līgumi par kopīgu SP un / vaimoduļu īstenošanu, par docētāju apmaiņu. 19
 20. 20. 2.5. Studiju programmu sadalījuma pa alternatīvajām grupām grafiskā interpretācija 6.attēls Studiju programmu sadalījums pa programmu grupām 29 studiju virzienos (AIP un IZM) 20
 21. 21. 7.tabula AIP piedāvātais un ministrijas piedāvātais studiju programmu skaita sadalījums pa programmu grupām (saskaņā ar 14.09.2012. iesniegtajiem datiem) 1 A 2 B 3 C1. Izglītība, pedagoģija un sports 34 40 31 18 9 162. Mākslas 16 3 7 10 1 113. Reliģija un teoloģija 11 11 0 0 0 04. Vēsture un filozofija 7 0 4 6 0 55. Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas 32 26 1 7 0 06. Tulkošana 8 6 7 5 1 67. Psiholoģija 10 1 2 8 4 78. Socioloģija, politoloģija un antropoloģija 23 13 2 10 0 29. Ekonomika 27 14 22 24 2 1310. Informācijas un komunikācijas zinātnes 21 17 2 4 1 311. Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība 55 41 62 34 17 5712. Tiesību zinātne 33 22 0 10 5 613. Dzīvās dabas zinātnes 6 6 1 1 0 014. Ģeogrāfijas un zemes zinātnes 6 0 0 2 0 415. Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija 10 0 0 10 0 016. Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika 15 0 0 15 0 017. Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne 48 39 10 18 1 218. Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības 43 19 7 26 0 619. Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas 13 14 17 8 1 920. Ražošana un pārstrāde 17 17 3 2 0 121. Arhitektūra un būvniecība 17 3 13 20 3 1022. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna 15 6 0 9 0 023. Veselības aprūpe 55 55 2 1 0 124. Sociālā labklājība 13 12 2 1 0 225. Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija 7 6 5 3 4 726. Transporta pakalpojumi 3 0 3 0 2 827. Vides aizsardzība 9 9 4 0 1 528. Iekšējā drošība un civilā aizsardzība 14 5 2 9 0 229. Militārā aizsardzība 5 4 0 1 0 0 21
 22. 22. 8.tabulaStudiju programmu alternatīvā sadalījuma salīdzinājums ar Augstākās izglītības padomes piedāvāto studiju programmu sadalījumu pa programmu grupām Vērtējuma izmaiņas* Gadījumu skaits Palielinājās 43 Palika nemainīgs 459 Samazinājās 334 * Piemērs: ja studiju programma tika iekļauta 2 grupā un alternatīvajā izvērtējumā tā tiek iekļauta B grupā, šajā salīdzinājumā uzskatīts, ka vērtējums palika nemainīgs. 22
 23. 23. 3. Studiju virzieni un tajos ietilpstošo studiju programmu vērtējumsŠajā sadaļā ir iekļauta informācija par novērtētajām programmām sadalījumā pa studiju virzieniem. Novērtēto pamata kritērijuīpatsvars norāda uz visu vērtējumu pieejamību pamata kritēriju grupā. Programmas ir sakārtotas, augšā norādot studijuprogrammas ar augstāko kvantitatīvo novērtējumu.3.1. Izglītība, pedagoģija un sports Novērtēto Alternatīvais Alternatīvā pamata AIP AII nosaukums Programma (pilns nosaukums) Studiju līmenis vērtējums (K) grupa kritēriju grupa īpatsvars 02. Profesionālā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija Sporta zinātne (42813) 0,730 A 100% 1 (izņemot īsa cikla) Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 02. Profesionālā Deju un ritmikas skolotājs (42141) 0,725 A 100% 1 akadēmija (izņemot īsa cikla) Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt 02. Profesionālā 0,723 A 100% 1 akadēmija vienu priekšmetu pamatskolā (42141) (izņemot īsa cikla) Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs 02. Profesionālā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 0,719 A 100% 1 (42141) (izņemot īsa cikla) Profesionālo mūzikas priekšmetu 02. Profesionālā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 0,719 A 100% 1 skolotājs (42141) (izņemot īsa cikla) 02. Profesionālā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija Sporta zinātne (47813) 0,717 A 90% 1 (izņemot īsa cikla) Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija Pedagoģija (43142) 03. Akadēmiskā 0,714 A 100% 1 Profesionālo mūzikas priekšmetu 02. Profesionālā Daugavpils Universitāte 0,711 A 100% 2 skolotājs (47141) (izņemot īsa cikla) Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija Sporta zinātne (51813) 04. Doktora studijas 0,708 A 100% 1 02. Profesionālā Daugavpils Universitāte Mūzikas skolotājs (42141) 0,706 A 100% 2 (izņemot īsa cikla) Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 02. Profesionālā Pamatizglītības skolotājs (48141) 0,706 A 100% 2 akadēmija (izņemot īsa cikla) Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības Eiropas izglītības vadība (45142) 03. Akadēmiskā 0,705 A 100% 1 akadēmija Daugavpils Universitāte Pedagoģija (51141) 04. Doktora studijas 0,702 A 100% 1 23
 24. 24. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 02. Profesionālā Skolotājs logopēds (48141) 0,699 A 100% 2akadēmija (izņemot īsa cikla)Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 02. Profesionālā Pedagoģija (47142) 0,699 A 100% 2akadēmija (izņemot īsa cikla)Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 02. Profesionālā Mūzikas skolotājs (42141) 0,699 A 100% 1akadēmija (izņemot īsa cikla) Karjeras konsultants un jaunatnes lietu 02. ProfesionālāDaugavpils Universitāte 0,698 A 100% 2 speciālists (47142) (izņemot īsa cikla) Izglītības un sporta darba speciālists 02. ProfesionālāLatvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 0,696 A 100% 1 (46813) (izņemot īsa cikla) Izglītības un sporta darba speciālistsLatvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 01. Īsa cikla (koledža) 0,693 A 100% 1 (41813)Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 02. Profesionālā Pirmsskolas izglītības skolotājs (48141) 0,691 A 100% 2akadēmija (izņemot īsa cikla)Latvijas Universitāte Pedagoģija (51142) 04. Doktora studijas 0,688 A 100% 1 02. ProfesionālāRēzeknes Augstskola Karjeras konsultants (47142) 0,684 A 100% 2 (izņemot īsa cikla) 02. ProfesionālāRēzeknes Augstskola Skolotājs (42141) 0,681 A 100% 1 (izņemot īsa cikla)Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 02. Profesionālā Skolotājs (42141) 0,681 A 100% 1akadēmija (izņemot īsa cikla)Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības Pirmsskolas izglītības skolotājs (41141) 01. Īsa cikla (koledža) 0,681 A 100% 1akadēmijaRīgas Pedagoģijas un izglītības vadības Izglītības darba vadītājs un viena mācību 02. Profesionālā 0,678 A 100% 1akadēmija priekšmeta skolotājs (42141) (izņemot īsa cikla)Latvijas Universitāte Pedagoģija (45142) 03. Akadēmiskā 0,677 A 100% 2Rēzeknes Augstskola Pedagoģija (51142) 04. Doktora studijas 0,677 A 100% 2Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības Pedagoģija (51142) 04. Doktora studijas 0,676 A 100% 1akadēmija 02. ProfesionālāDaugavpils Universitāte Sporta skolotājs (42141) 0,675 A 100% 2 (izņemot īsa cikla)Rēzeknes Augstskola Pedagoģija (45142) 03. Akadēmiskā 0,674 A 100% 2 02. ProfesionālāRēzeknes Augstskola Reliģijas pedagoģija (48141) 0,669 A 100% 2 (izņemot īsa cikla)Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 02. Profesionālā Dejas pedagoģija (47141) 0,666 A 100% 2akadēmija (izņemot īsa cikla) Dažādības pedagoģiskie risinājumiLatvijas Universitāte 03. Akadēmiskā 0,665 A 100% 1 (45142) 24
 25. 25. 02. ProfesionālāDaugavpils Universitāte Pamatizglītības skolotājs (42141) 0,664 A 100% 1 (izņemot īsa cikla) 02. ProfesionālāRēzeknes Augstskola Sociālais pedagogs (42141) 0,664 A 100% 2 (izņemot īsa cikla)Daugavpils Universitāte Pedagoģija (45142) 03. Akadēmiskā 0,662 A 100% 2Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 02. Profesionālā Mūzikas pedagoģija (47141) 0,659 A 100% 2akadēmija (izņemot īsa cikla) Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs unRīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 02. Profesionālā pamatizglītības dabaszinību skolotājs 0,654 A 100% 2akadēmija (izņemot īsa cikla) (42141) Profesionālās izglītības mūzikas skolotājs 02. ProfesionālāDaugavpils Universitāte 0,651 A 100% 3 (42141) (izņemot īsa cikla)Latvijas Lauksaimniecības universitāte Pedagoģija (51142) 04. Doktora studijas 0,647 B 100% 1 02. ProfesionālāRēzeknes Augstskola Speciālās izglītības skolotājs (42141) 0,647 B 100% 2 (izņemot īsa cikla)Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 02. Profesionālā Vidējās izglītības skolotājs (48141) 0,644 B 100% 2akadēmija (izņemot īsa cikla) 02. ProfesionālāDaugavpils Universitāte Vidējās izglītības skolotājs (47141) 0,642 B 100% 2 (izņemot īsa cikla) 02. ProfesionālāDaugavpils Universitāte Pirmsskolas skolotājs (42141) 0,638 B 100% 3 (izņemot īsa cikla) Vēstures un kulturoloģijas skolotājs 02. ProfesionālāRēzeknes Augstskola 0,625 B 100% 3 (48141) (izņemot īsa cikla) 02. ProfesionālāLatvijas Universitāte Izglītības vadība (47142) 0,621 B 100% 2 (izņemot īsa cikla)Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 02. Profesionālā Organizācijas vadība (47345) 0,620 B 90% 3akadēmija (izņemot īsa cikla) 02. ProfesionālāLatvijas Lauksaimniecības universitāte Karjeras konsultants (47142) 0,607 B 100% 1 (izņemot īsa cikla)Latvijas Lauksaimniecības universitāte Profesionālās izglītības skolotājs (41141) 01. Īsa cikla (koledža) 0,606 B 100% 1Latvijas Universitāte Izglītības zinātnes (45142) 03. Akadēmiskā 0,606 B 100% 2Latvijas Lauksaimniecības universitāte Pedagoģija (45142) 03. Akadēmiskā 0,598 B 100% 1 Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas 02. ProfesionālāLatvijas Universitāte 0,581 B 100% 2 skolotājs (42141) (izņemot īsa cikla) 02. ProfesionālāRēzeknes Augstskola Speciālā pedagoģija (47142) 0,573 B 100% 3 (izņemot īsa cikla)Latvijas Universitāte Pirmsskolas izglītības pedagogs (41141) 01. Īsa cikla (koledža) 0,566 B 90% 1 25
 26. 26. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 02. Profesionālā Deju un ritmikas skolotājs (48141) 0,559 B 100% 3akadēmija (izņemot īsa cikla)Liepājas Universitāte Pedagoģija (51142) 04. Doktora studijas 0,558 B 100% 2Rīgas Stradiņa universitāte Veselības sporta speciālists (41813) 01. Īsa cikla (koledža) 0,557 B 100% 1 Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijāLiepājas Universitāte 03. Akadēmiskā 0,548 C 100% 1 (45142) 02. ProfesionālāLatvijas Universitāte Sociālais pedagogs (42141) 0,542 C 100% 2 (izņemot īsa cikla) Vispārējās vidējās izglītības skolotājs 02. ProfesionālāLiepājas Universitāte 0,542 C 100% 1 (47141) (izņemot īsa cikla) Vidusskolas matemātikas skolotājs 02. ProfesionālāLatvijas Universitāte 0,540 C 100% 3 (42141) (izņemot īsa cikla)Latvijas Universitāte Izglītības vadība (51345) 04. Doktora studijas 0,535 C 100% 1 Mājas vide un informātika izglītībā 02. ProfesionālāLatvijas Lauksaimniecības universitāte 0,529 C 100% 2 (42141) (izņemot īsa cikla) Latviešu valodas un literatūras skolotājs 02. ProfesionālāRēzeknes Augstskola 0,529 C 100% 3 (46141) (izņemot īsa cikla) Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā 02. ProfesionālāLatvijas Lauksaimniecības universitāte 0,525 C 100% 2 (42141) (izņemot īsa cikla) 02. ProfesionālāLiepājas Universitāte Logopēdija (42141) 0,525 C 100% 2 (izņemot īsa cikla) 02. ProfesionālāLiepājas Universitāte Karjeras konsultants (47142) 0,525 C 100% 2 (izņemot īsa cikla) 02. ProfesionālāLiepājas Universitāte Māksla (42141) 0,519 C 100% 1 (izņemot īsa cikla) 02. ProfesionālāLiepājas Universitāte Skolotājs (42141) 0,512 C 100% 1 (izņemot īsa cikla) 02. ProfesionālāLatvijas Universitāte Skolotājs (42141) 0,488 C 100% 2 (izņemot īsa cikla) 02. ProfesionālāLatvijas Universitāte Skolotājs (48141) 0,488 C 100% 1 (izņemot īsa cikla) 02. ProfesionālāLatvijas Universitāte Speciālās izglītības skolotājs (48141) 0,450 C 100% 1 (izņemot īsa cikla)Latvijas Universitāte Pedagoģija (43142) 03. Akadēmiskā 0,441 C 100% 3 26
 27. 27. 3.2. Mākslas Alternatīvais Programma (pilns Alternatīvā Novērtēto pamata AII nosaukums Studiju līmenis vērtējums (K) AIP grupa nosaukums) grupa kritēriju īpatsvars -0.25Rīgas Starptautiskā ekonomikas un Audiovizuālā mediju 02. Profesionālā 1biznesa un administrācijas augstskola māksla (42213) (izņemot īsa cikla) 0,733 A 100%Rīgas Starptautiskā ekonomikas un Audiovizuālā mediju 03. Akadēmiskā 1biznesa un administrācijas augstskola māksla (45213) 0,732 A 100% 04. DoktoraLatvijas Mākslas akadēmija Māksla (51212) 1 studijas 0,667 A 100% 02. ProfesionālāLutera Akadēmija Baznīcas mūzika (42212) 1 (izņemot īsa cikla) 0,645 B 100% MākslaLatvijas Mākslas akadēmija 03. Akadēmiskā 1 (43211,43213,43214) 0,629 B 100% MākslaLatvijas Mākslas akadēmija 03. Akadēmiskā 1 (45211,45213,45214) 0,618 B 100% 01. Īsa ciklaRīgas Celtniecības koledža Restaurācija (41211) 1 (koledža) 0,614 B 100% 01. Īsa ciklaRēzeknes Augstskola Vides dizains (41214) 1 (koledža) 0,593 B 100% 02. ProfesionālāRēzeknes Augstskola Interjera dizains (42214) 1 (izņemot īsa cikla) 0,590 B 100% Mākslas menedžments 02. ProfesionālāDaugavpils Universitāte 1 (42345) (izņemot īsa cikla) 0,588 B 100% Jauno mediju mākslaLiepājas Universitāte 03. Akadēmiskā 1 (43213) 0,585 B 100%Latvijas Kristīgā akadēmija Bībeles māksla (43211) 03. Akadēmiskā 0,576 B 100% 1 02. ProfesionālāDaugavpils Universitāte Datordizains (42214) 1 (izņemot īsa cikla) 0,559 B 100% 02. ProfesionālāDaugavpils Universitāte Māksla (42141) 1 (izņemot īsa cikla) 0,549 C 100% 02. ProfesionālāDaugavpils Universitāte Māksla (47210) 1 (izņemot īsa cikla) 0,542 C 100%Baltijas Starptautiskā akadēmija Vides dizains (4121402) 02. Profesionālā 0,456 C 100% 2 27
 28. 28. (izņemot īsa cikla) 02. ProfesionālāBaltijas Starptautiskā akadēmija Dizains (46214) 2 (izņemot īsa cikla) 0,434 C 100% 01. Īsa ciklaBaltijas Starptautiskā akadēmija Datordizains (4221401) 2 (koledža) 0,434 C 100% 02. ProfesionālāEkonomikas un kultūras augstskola Interjera dizains (42214) 2 (izņemot īsa cikla) 0,403 C 100% 02. ProfesionālāLiepājas Universitāte Dizains (42214) 2 (izņemot īsa cikla) 0,362 C 100% 02. ProfesionālāLiepājas Universitāte Māksla (47211) 1 (izņemot īsa cikla) 0,352 C 90% 02. ProfesionālāLatvijas Universitāte Māksla (42214) 2 (izņemot īsa cikla) 0,351 C 100%Informācijas sistēmu menedžmenta 01. Īsa cikla Vides dizains (41214) 2augstskola (koledža) 0,272 C 100%Starptautiskā praktiskās psiholoģijas 02. Profesionālā Datordizains (42214) 3augstskola (izņemot īsa cikla) 0,128 C 100% 28
 29. 29. 3.3. Reliģija un teoloģija Alternatīvais Programma (pilns Alternatīvā Novērtēto pamata AII nosaukums Studiju līmenis vērtējums AIP grupa nosaukums) grupa kritēriju īpatsvars (K)Latvijas Kristīgā akadēmija Teoloģija (43221) 03. Akadēmiskā 0,747 A 100% 1Latvijas Kristīgā akadēmija Teoloģija (45221) 03. Akadēmiskā 0,747 A 100% 1 Teoloģija un reliģiju 04. DoktoraLatvijas Universitāte 1 zinātne (51221) studijas 0,744 A 100%Latvijas Universitāte Teoloģija (45221) 03. Akadēmiskā 0,720 A 100% 1Laterāna Pontifikālās Universitātes 02. Profesionālā Reliģija (Ētikas un kristīgāsfiliāle Rīgas Augstākās reliģijas (izņemot īsa 1 mācības skolotājs) (46141)zinātņu institūts cikla) 0,718 A 100% Teoloģijas un reliģijuLatvijas Universitāte 03. Akadēmiskā 1 zinātne (43221) 0,716 A 100% 02. ProfesionālāLaterāna Pontifikālās Universitātes Teoloģija (4222102) (izņemot īsa 1filiāle Rīgas Teoloģijas institūts cikla) 0,700 A 100%Laterāna Pontifikālās Universitātes 02. Profesionālāfiliāle Rīgas Augstākās reliģijas Reliģija (46221) (izņemot īsa 1zinātņu institūts cikla) 0,691 A 100% 02. ProfesionālāLutera Akadēmija Teoloģija (42221) (izņemot īsa 1 cikla) 0,688 A 100%Laterāna Pontifikālās Universitātesfiliāle Rīgas Augstākās reliģijas Reliģija (43221) 03. Akadēmiskā 1zinātņu institūts 0,682 A 100%Laterāna Pontifikālās Universitātes Reliģija (Filozofijas, ētikas 02. Profesionālāfiliāle Rīgas Augstākās reliģijas un kristīgās mācības (izņemot īsa 1zinātņu institūts skolotājs) (46141) cikla) 0,679 A 100% 29
 30. 30. 3.4. Vēsture un filozofija Novērtēto Programma (pilns Alternatīvais Alternatīvā AIP AII nosaukums Studiju līmenis pamata kritēriju nosaukums) vērtējums (K) grupa grupa īpatsvarsLatvijas Universitāte Filozofija (43224) 03. Akadēmiskā 0,631 B 100% 1Latvijas Universitāte Filozofija (45224) 03. Akadēmiskā 0,631 B 100% 1Latvijas Universitāte Filozofija (51224) 04. Doktora studijas 0,624 B 100% 1Latvijas Universitāte Vēsture (51224) 04. Doktora studijas 0,619 B 100% 1Latvijas Universitāte Vēsture (43224) 03. Akadēmiskā 0,609 B 100% 1Latvijas Universitāte Vēsture (45224) 03. Akadēmiskā 0,609 B 100% 1Daugavpils Vēsture (43224) 03. Akadēmiskā 1Universitāte 0,538 C 100%Daugavpils Vēsture (45224) 03. Akadēmiskā 2Universitāte 0,492 C 100%Daugavpils Kultūras vēsture un 03. Akadēmiskā 2Universitāte teorija (45224) 0,492 C 100%Daugavpils Vēsture (51224) 04. Doktora studijas 2Universitāte 0,490 C 100%Rēzeknes Augstskola Vēsture (43224) 03. Akadēmiskā 0,484 C 100% 2 30
 31. 31. 3.5. Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas Novērtēto Alternatīvais Alternatīvā pamata AII nosaukums Programma (pilns nosaukums) Studiju līmenis AIP grupa vērtējums (K) grupa kritēriju īpatsvars Valodniecība (latviešu diahroniskā un sinhroniskā valdoniecība, lietišķāLiepājas Universitāte 04. Doktora studijas 1 valodniecība un salīdzināmā un sastatāmā valodniecība) (51222) 0,728 A 100% Valodniecība (latviešu diahroniskā un sinhroniskā valdoniecība, lietišķāVentspils Augstskola 04. Doktora studijas 1 valodniecība un salīdzināmā un sastatāmā valodniecība) (51222) 0,728 A 100%Latvijas Universitāte Angļu filoloģija (45222) 03. Akadēmiskā 0,727 A 100% 1 Romāņu valodu un kultūru studijasLatvijas Universitāte 03. Akadēmiskā 1 (45222) 0,723 A 100%Daugavpils Universitāte Valodniecība (51225) 04. Doktora studijas 0,722 A 100% 1Latvijas Universitāte Vācu filoloģija (45222) 03. Akadēmiskā 0,720 A 100% 1Daugavpils Universitāte Literatūrzinātne (51222) 04. Doktora studijas 0,719 A 100% 1Latvijas Universitāte Valodniecība (51223) 04. Doktora studijas 0,719 A 100% 1Latvijas Universitāte Filoloģija (51223) 04. Doktora studijas 0,719 A 100% 1Liepājas Universitāte Latviešu filoloģija (45223) 03. Akadēmiskā 0,715 A 100% 1Latvijas Universitāte Franču filoloģija (43222) 03. Akadēmiskā 0,715 A 100% 1Latvijas Universitāte Vācu filoloģija (43222) 03. Akadēmiskā 0,713 A 100% 1Latvijas Universitāte Somugru studijas (43222) 03. Akadēmiskā 0,710 A 100% 1 Moderno valodu un biznesa studijasLatvijas Universitāte 03. Akadēmiskā 1 (43222) 0,698 A 100% Austrumeiropas kultūras un biznesaDaugavpils Universitāte 03. Akadēmiskā 1 sakari (43222) 0,697 A 100%Daugavpils Universitāte Filoloģija (43222) 03. Akadēmiskā 0,696 A 100% 1Daugavpils Universitāte Filoloģija (45222) 03. Akadēmiskā 0,696 A 100% 1 02. ProfesionālāLatvijas Universitāte Klasiskā filoloģija (45222) 1 (izņemot īsa cikla) 0,696 A 100% 31

×