Enersol 2012 Možnosti a obmedzenia využitia zdrojov         energiíErik Strišovský
Možnosti a obmedzenia využívania       zdrojov energií• Ekonomické požiadavky-úspešne zaistiť palivá a energie pre ...
Ciele EU a Slovenska• Energetická smernica 20-20-20:• predstavuje pre krajiny EU záväzok- znížiť do roku 2020 emisie skle...
Obnoviteľné zdroje energie• Sú také, ktorých zásoby sa reálne nedajú vyčerpať, alebo sa pravidelne obnovujú.• Patria sem ...
Výhody obnoviteľných zdrojov•  Nevyčerpateľný a trvalo udržateľný zdroj•  Minimálny dopad na životné prostredie•  Minim...
Nevýhody obnoviteľných zdrojov• Zatiaľ vysoké investičné nároky• Dlhá návratnosť investícií v porovnaní s efektívnosťou• ...
Neobnoviteľné zdroje• Sú to fosílne palivá/ uhlie, ropa, plyn, suroviny, energia jadra/, ktoré na Zemi vznikali pred mil...
Klady a nedostatky• Najviac používané   • Emisie• Dostatočný a     • Odpady regulovateľný výkon  • Globálne otepľ...
Geotermálna energia•  Je najstaršou energiou na Zemi, pretože ju Zem získala pri svojom  vzniku z materskej hmloviny, n...
Využitie geotermálnej energie• Spôsoby využitia geotermálnej energie:• hĺbkovým spôsobom sa využíva najmä vysokopotenciál...
Výhody• Obnoviteľný zdroj     • Hlboké vrty a náročná• Nezaťažuje životné      technika prostredie       ...
Slnečná energia-hnací motor života na          Zemi•  Jej zdrojom je Slnko.•  Dopadá na Zem vo forme tepelnej ...
Využitie slnečnej energie•  Aktívne:•  pomocou slnečných kolektorov, kvapalinových plochých, trubicových a bazénových na...
Klady a nedostatky slnečnej energie•  Obnoviteľný zdroj energie      •  Pomerne vysoké vstupné•  Stála cena tepla...
Perspektívy• Zvládnuť nové technológie výroby polovodičových článkov s väčšou absorpciou/, aby pracovali na väčšom rozsa...
Veterná energia•  Energia vetra je len jedna z foriem slnečnej energie, ktorá vzniká pri  nerovnomernom ohrievaní zemsk...
Využitie veternej energie• Potenciál veternej energie na Slovensku sa odhaduje na úrovni asi 4 000 GWh ročne, čo sú asi ...
Veterná energia•  Klady                   •  Nedostatky•  Jednoduchá a lacná výroba elektriny,   •...
Perspektívy• Inštalovať malé turbíny na doplnkovú výrobu energie, pohon klimatizačných jednotiek na budovách, inštalovať...
Biomasa Je to každý nefosílny organický zdroj založený na fotosyntéze a slnečnom žiarení obsahujúci viazanú chemickú en...
Výhody a nevýhody využitia biomasy•  Výhody:              •  Nevýhody•  Dá sa ňou energia pomerne     ...
Perspektívy• Nájsť nové suroviny a plodiny, zlepšiť technológie spracovania, pestovať alebo aj ťažiť z mora riasy, hľada...
Vodná energia• Voda je na Zemi a v jej atmosfére v neustálom pohybe. V dôsledku žiarenia zo Slnka sa odparuje z vodných ...
Využitie energie vody•  Po vyrobení vodnej turbíny na začiatku 19. storočia sa začala rýchlo  presadzovať výroba elektr...
Výhody a nevýhody•  Obnoviteľný zdroj        •  Zabezpečiť výškový rozdiel•  Vlastné toky            ...
Perspektívy• Rozširovať vodné nádrže už nie je veľmi kam, skôr viac prečerpávať ešte do vyšších polôh a robiť malé vodné...
Úspora energie tým, že ju nebude treba         vyrobiť• Energiu šetríme už pri nákupe spotrebičov• Vyberať spotreb...
Ako šetriť• Energiu potrebujeme• Musíme ňou šetriť, teda znižovať energetickú náročnosť všetkej činnosti• Využívať obnovi...
Zdroje• Stránky na internete druhy energií a ich úspora• http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_ sk.htm• (zdroj: Wiki...
Environmentálne prínosy•  Lokálne zlepšenie ovzdušia - znižovanie emisií z fosílnych palív•  Ochrana klímy - zníženie gl...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Play Energy 2012: Reklama na energiu

2,204 views

Published on

Získať záujem ľudí o určitú problematiku a udržať ich pozornosť nestačí len dobre spracovaným textom, či slovom a argumentmi. Je dokázané, že vtipný obrázok a k tomu stručný a jasný text, oveľa viac zaujme a motivuje. Svoj projekt o obnoviteľných zdrojoch energie sok preto okrem podrobného textu o kladoch, nedostatkoch a perspektívach ich využívania, doplniť Flash animáciou, ktorá pôsobí aj ako reklama na obnoviteľné zdroje energie. Tieto krátke filmy obohacujú text a motivujú čitateľa k jeho prečítaniu. Pri tvorbe animácie som uplatnil vedomosti získané štúdiom maturitného odboru Technik informačných a komunikačných technológií na Strednej odbornej škole pôšt a telekomunikácií v Košiciach.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,204
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
321
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Play Energy 2012: Reklama na energiu

 1. 1. Enersol 2012 Možnosti a obmedzenia využitia zdrojov energiíErik Strišovský
 2. 2. Možnosti a obmedzenia využívania zdrojov energií• Ekonomické požiadavky-úspešne zaistiť palivá a energie pre základné potreby a ekonomický rast, podporovať vedecký a technologický výskum• Ekologické požiadavky- vyhnúť sa jadrovým nehodám a nebezpečným odpadom, limitovať vplyv na globálne otepľovanie, nepoškodzovať životné prostredie.• Bezpečnostné požiadavky-minimalizovať konflikty pri zdrojoch surovín, vyhnúť sa šíreniu jadrových zbraní, zvýšiť bezpečnosť zdrojov proti teroristickým útokom• Trh so surovinami a globálne otepľovanie sú celosvetové problémy-závisí od nich budúcnosť ľudstva
 3. 3. Ciele EU a Slovenska• Energetická smernica 20-20-20:• predstavuje pre krajiny EU záväzok- znížiť do roku 2020 emisie skleníkových plynov a celkovú spotrebu energie najmenej o 20 percent a okrem toho, aby aspoň 20 percent energie bolo z obnoviteľných zdrojov.• Obnoviteľné nefosílne prírodné energetické zdroje sú podľa Energetického zákona:• energia vetra, energia slnečného žiarenia, geotermálna energia, energia vody, energia pôdy, energia vzduchu, energia biomasy, energia skládkových plynov, energia kalového plynu a energia bioplynu
 4. 4. Obnoviteľné zdroje energie• Sú také, ktorých zásoby sa reálne nedajú vyčerpať, alebo sa pravidelne obnovujú.• Patria sem nevyčerpateľné zdroje ako energia vetra, slnka a vodná, geotermálna, či prílivová energia, pravidelne môžeme obnovovať energiu biomasy• Sú schopné zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj ľudstva, teda že neobmedzíme budúce generácie, nezničíme prírodu a jej ekosystémy• Možno ich viac decentralizovať podľa miestnych potrieb a podmienok
 5. 5. Výhody obnoviteľných zdrojov• Nevyčerpateľný a trvalo udržateľný zdroj• Minimálny dopad na životné prostredie• Minimálne odpady a emisie• Decentralizácia energetických zdrojov• Znížená závislosť od cudzích zdrojov• Sebestačnosť• Ekonomická a sociálna výhodnosť
 6. 6. Nevýhody obnoviteľných zdrojov• Zatiaľ vysoké investičné nároky• Dlhá návratnosť investícií v porovnaní s efektívnosťou• Fosílne palivá sú zatiaľ lacnejšie a je pre nich zabezpečená infraštruktúra a technológie• Nestály zdroj energie závislý od atmosférických podmienok• Energetická kapacita
 7. 7. Neobnoviteľné zdroje• Sú to fosílne palivá/ uhlie, ropa, plyn, suroviny, energia jadra/, ktoré na Zemi vznikali pred miliónmi rokov a postupne ich ťažíme viac a viac, že už o niekoľko sto rokov ich zásoby vyčerpáme/údaje kedy sa to stane sú rôzne/.• Spotreba energie vo svete rastie rýchlejšie, zdroje sa vyčerpávajú a ťažba je sprevádzaná nebezpečenstvom pre človeka, devastáciou prírody, vznikom odpadov, emisií a celkovým globálnym otepľovaním, zvyšovaním rozdielov v životnej úrovni ľudí na rôznych kontinentoch a štátoch..
 8. 8. Klady a nedostatky• Najviac používané • Emisie• Dostatočný a • Odpady regulovateľný výkon • Globálne otepľovanie• Veľká účinnosť • Míňajúce sa zásoby• Nízka cena, kým sú • Závislosť krajín od zdroje surovín • Ohrozenie budúcich generácií
 9. 9. Geotermálna energia• Je najstaršou energiou na Zemi, pretože ju Zem získala pri svojom vzniku z materskej hmloviny, následnými zrážkami kozmických telies a aj rádioaktívnym rozpadom niektorých prvkov v zemi.• Geotermálna energia nie je v pravom slova zmysle obnoviteľným zdrojom energie, pretože má pôvod v horúcom jadre Zeme, z ktorého uniká teplo cez vulkanické pukliny v horninách prostredníctvom zemetrasení, zemských vrásnení, sopkami, gejzírmi a horúcimi prameňmi.• Vzhľadom na obrovské, takmer nevyčerpateľné zásoby tejto energie, býva zaraďovaná medzi obnoviteľné zdroje.• Teplota jadra Zeme sa odhaduje na viac ako 4 000 °C a v desaťkilometrovej vrstve zemského obalu, ktorá je dostupná súčasnej vŕtacej technike, sa nachádza dostatok energie na pokrytie spotreby energie ľudstva na obdobie niekoľko tisíc rokov.• Teplo sa šíri zo žeravého zemského jadra k povrchu. Teplotný nárast sa pohybuje od 20 do 40 °C na vertikálny kilometer. V hĺbke asi 2 500 metrov sa často nachádza voda teplá až 200 °C.
 10. 10. Využitie geotermálnej energie• Spôsoby využitia geotermálnej energie:• hĺbkovým spôsobom sa využíva najmä vysokopotenciálové teplo Zeme• povrchovým spôsobom sa využíva najmä nízkopotenciálové teplo Zeme pomocou tepelných čerpadiel.
 11. 11. Výhody• Obnoviteľný zdroj • Hlboké vrty a náročná• Nezaťažuje životné technika prostredie • Termálne zdroje nie sú• Možnosť kombinácie so tam, kde je to potrebné slnečnou energiou • Sprievodné• Slnečnými kolektormi nebezpečenstvo zohriať vodu a naplniť -jedovaté plyny, aktívne ňou podzemné priestory nestále územie/ do zásoby a čerpať teplú zemetrasenia, sopky... vodu, keď ju potrebujeme, ak sme pôvodné zdroje vyčerpali
 12. 12. Slnečná energia-hnací motor života na Zemi• Jej zdrojom je Slnko.• Dopadá na Zem vo forme tepelnej a svetelnej energie elektromagnetického žiarenia vlnových dĺžok od 0,28 až do3 mikrometrov. Má pôvod vo fúznej protón- neutrónovej reakcii, ktorá prebieha pri teplote až 14 miliónov stupňov Celzia, pričom na povrchu Slnka je len 6000 stupňov.• Vedci predpokladajú, že Slnko má ešte energiu na viac ako 5 miliárd rokov/jadrovým palivom na Slnku je syntéza jadier vodíka na jadrá hélia/.• Na Zem dopadá 14000 krát viac energie zo Slnka ako sa v súčasnosti spotrebováva. Problém je len v jej využití.• Ohrieva povrch Zeme, oceány a atmosféru, vytvára vietor, spôsobuje odparovanie vody, poháňa vodné toky, dodáva životnú energiu• Zo slnečnej energie pochádzajú aj fosílne palivá a ostatné obnoviteľné zdroje energie – veterná a vodná, aj energia biomasy. Ľudstvo však fosílne zdroje spotrebováva rýchlejšie, za pár generácií sa vyčerpajú.• Slnečná energia sa prejavuje ako tepelná/svetlo/, mechanická/vietor/ a chemická/fotosyntéza/
 13. 13. Využitie slnečnej energie• Aktívne:• pomocou slnečných kolektorov, kvapalinových plochých, trubicových a bazénových na výrobu teplej vody• teplovzdušných na výrobu tepla• fotovoltaických panelov a solárno-termických elektrární na výrobu elektriny• Pasívne:• úpravou konštrukcií domov na príjem slnečného žiarenia s cieľom zohrievať, chladiť a osvetľovať/záhrady, balkóny, okná /• Nepriame využitie energie Slnka• - energiou vody –využitie spádu alebo prietoku• - energiou vetra – využitie prúdenia vzduch, vplyvom rozdielu teplôt• - využitie stúpajúceho prúdu teplého vzduchu (nad púšťou)• -využitie vlnenia morskej hladiny• - energiou morských prúdov spôsobených rozdielnou teplotou a salinitou• Priame využitie energie Slnka• 1.fotovoltaika, je priama premena slnečného žiarenia na elektrickú energiu• 2.fotothermika, je využitie tepelného žiarenia na ohrev látok rôzneho skupenstva• ◦solárne panely• ◦slnečná pec• ◦slnečnáelektráreň
 14. 14. Klady a nedostatky slnečnej energie• Obnoviteľný zdroj energie • Pomerne vysoké vstupné• Stála cena tepla po dobu investičné náklady životnosti zariadení asi 20- až 30 • Systémy nepokryjú potrebu počas rokov celého roka, závislosť od počasia• Nezávislosť od dodávateľov • / na Slovensku asi 9 mesiacov/, energií a rastu cien od sklonu lúčov• Žiadne negatívne ekologické • Najefektívnejšie pracujú v oblasti vplyvy na prostredie teplôt do 100 stupňov Celzia• Zanedbateľné prevádzkové • Závislosť od frekvencie a intenzity náklady žiarenia• Relatívne pomerne vysoká • Obmedzené zásoby minerálov, z účinnosť ktorých sa vyrábajú kolektory,• Podpora štátu a eurofondov solárne panely, citlivé povrchy na poškodenie, znečistenie • Ak nie sú na strechách, zaberú veľa miesta
 15. 15. Perspektívy• Zvládnuť nové technológie výroby polovodičových článkov s väčšou absorpciou/, aby pracovali na väčšom rozsahu frekvencií, čím by sa zväčšilo množstvo vyrobenej energie• Objaviť nové materiály, ktoré by pri rozpade produkovali energiu• Kombinovať solárne články a fotovoltaické panely tak, aby zohrievali vodu a aj vyrábali elektrinu• Inštalovať panely na strechy ako doplnkové zdroje/ napr. na našu školu/
 16. 16. Veterná energia• Energia vetra je len jedna z foriem slnečnej energie, ktorá vzniká pri nerovnomernom ohrievaní zemského povrchu v dôsledku rozdielu tlaku zohrievaných oblastí vzduchu v zemskej atmosfére.• Asi 1 až 2 % energie, ktorú Slnko vyžiari na Zem, sa mení na energiu vetra. Je to 50 až 100-krát viac ako energia, ktorú premenia všetky rastliny na Zemi na živú biomasu.• Aj keď vietor, ako primárny zdroj energie je zadarmo a je takmer všadeprítomný, ekonomicky výhodne ho možno využiť iba obmedzene v lokalitách s vhodnými poveternostnými charakteristikami.• Energiu vetra využívame veternými kolesami na odporovom princípe a veternými turbínami na vztlakovom princípe• Možno ju premeniť na• elektrickú veternými turbínami• mechanickú veternými mlynmi• tepelnú v kombinácii s tepelným čerpadlom
 17. 17. Využitie veternej energie• Potenciál veternej energie na Slovensku sa odhaduje na úrovni asi 4 000 GWh ročne, čo sú asi 4 % celkovej spotreby elektriny v SR• (t.j. asi 1 % celkovej spotreby energie v SR).• U nás sa však na rozdiel od iných krajín EÚ – najmä Rakúska, Dánska alebo Nemecka - veterná energia zatiaľ takmer nevyužíva• / denne sa zo školy pozeráme na nekrútiacu sa turbínu na Furči/.•
 18. 18. Veterná energia• Klady • Nedostatky• Jednoduchá a lacná výroba elektriny, • hlučné, neestetické, ohrozujú vtákov,• Vie vyrobiť až 100 kW energie na 1 netopiere, ľudia ich nechcú v blízkosti turbínu obydlí, spôsobujú stroboskopický• efekt/ligotanie/ Jednoduchá inštalácia veterných turbín za krátky čas • rentabilita a efektivita veterných• elektrární veľmi závisí od Nové typy turbín už nepotrebujú silný a poveternostných podmienok/ problém stály vietor, ale majú nižšiu účinnosť námraza/ a členitosti terénu,• Už ich možno stavať aj na vysokých • potrebujú veľa miesta na stavbu, budovách, kde môžu napájať rozostupy musia byť klimatizačné zariadenia • mechanické časti veterných turbín• Pri úzkej spolupráci s meteorológmi kladú veľké nároky na ich konštrukciu /početnosť dní s vetrom/možno a kvalitu použitých materiálov regulovať ich zapojenie • výstavba veternej elektrárne je• Inštalácia na odľahlých miestach/ kapitálovo pomerne náročná viacúčelové využitie ako energetický zdroj, na čerpanie vody, na napájanie • problémy so spätným vplyvom na telekomunikačných zariadení, na napájaciu sústavu, do ktorej sú prípravu teplej vody aj v kombinácii so pripojené solárnymi zdrojmi/
 19. 19. Perspektívy• Inštalovať malé turbíny na doplnkovú výrobu energie, pohon klimatizačných jednotiek na budovách, inštalovať turbíny aj do vyšších polôh, vo výške1 km už je prúdenie bez prekážok, hľadať nové technológie na bezhlučný chod.
 20. 20. Biomasa Je to každý nefosílny organický zdroj založený na fotosyntéze a slnečnom žiarení obsahujúci viazanú chemickú energiu: všetka vodná a suchozemská vegetácia drevo a drevný odpad v rôznych formách, poľnohospodárske plodiny a odpad z nich, odpady zo živočíšnej a potravinárskej produkcie, biologicky rozložiteľné frakcie priemyselného a komunálneho odpadu.• Vzniká vďaka slnečnej energii a z energetického pohľadu slúži ako jej akumulátor, je to zakonzervovaná energia.• Vyrábajú sa z nej plyny, oleje, palivá
 21. 21. Výhody a nevýhody využitia biomasy• Výhody: • Nevýhody• Dá sa ňou energia pomerne • Nízka účinnosť premeny na jednoducho a dlhodobo skladovať energiu.• Nízke výrobné náklady. • Z hektára poľa sa dá za rok získať• Náhrada ropy a zemného plynu biomasa s energetickým obsahom• 40 až 90 MWh, podľa typu plodiny. Zníženie odpadov • To je menej než 1 % slnečného• Možnosť malých a miestnych žiarenia, ktoré na túto plochu za prevádzok na výrobu biomasy rok dopadne. • Ďalšie škody pri spracovaní, nepriaznivý vplyv na životné prostredie spaľovaním, ťažbou, záber pôdy, doprava, odpady.. • Problém s CO2 • Menej poľnohospodárskych plodín, zvýšenie ich ceny • Sezónnosť, nutnosť robiť zásoby
 22. 22. Perspektívy• Nájsť nové suroviny a plodiny, zlepšiť technológie spracovania, pestovať alebo aj ťažiť z mora riasy, hľadať biologické suroviny vyrábané baktériami, ktoré konzumujú cukor.• Orientovať na túto oblasť bioinžinierstvo. Lepšie spracovávať každý odpad.
 23. 23. Vodná energia• Voda je na Zemi a v jej atmosfére v neustálom pohybe. V dôsledku žiarenia zo Slnka sa odparuje z vodných plôch, vytvára oblaky pary a padá k Zemi vo forme dažďa alebo snehu.• Množstvo energie obsiahnutej v zemskom vodnom cykle je obrovské, ale jej využitie nie je vždy jednoduché.• Voda je obnoviteľný energetický zdroj, ktorého využívanie nezaťažuje atmosféru žiadnymi emisiami.• Dá sa využiť na okamžité pokrytie spotreby energie (výroba elektriny v prietokovej elektrárni) a je možné ju využiť aj na uskladňovanie energie (v prečerpávacej elektrárni, ktorá v čase menšej spotreby "ukladá" energiu čerpaním vody do zásobnej nádrže nad turbínami).Potrebný je výškový rozdiel.
 24. 24. Využitie energie vody• Po vyrobení vodnej turbíny na začiatku 19. storočia sa začala rýchlo presadzovať výroba elektriny v rôznych druhoch vodných elektrární.• Malé vodné elektrárne môžu výborne dopĺňať iné obnoviteľné energetické zdroje na lokálnej a regionálnej úrovni, ak sú vhodne a citlivo navrhnuté.• Veľké vodné diela sú investične náročné a výrazne negatívne ovplyvňujú životné prostredie a komunity.• Najnovšie technológie výroby elektriny z vody využívajú energiu morského prílivu, morských vĺn alebo teplotného rozdielu vody v oceánoch.• Z týchto druhov vodnej energie len energia morského prílivu nie je výsledkom aktivity Slnka, ale je spôsobovaná príťažlivou silou Mesiaca. Pôsobí na vodnú masu a spôsobuje príliv a odliv. To sa využíva v zálivoch, kde sa zdvíha hladina najvyššie. Táto voda sa uzavrie a pri odlive sa pustí k turbínam a tak vytvorený rozdiel hladín ich roztočí.• Energia morských vĺn je priamym dôsledkom sily vetra, ktorý je spôsobovaný činnosťou Slnka.
 25. 25. Výhody a nevýhody• Obnoviteľný zdroj • Zabezpečiť výškový rozdiel• Vlastné toky hladín• Činnosť možno regulovať, teda • Na mieste nádrží je záber aj zastaviť prietok, meniť pôdy výkon podľa potreby- • Nebezpečenstvo povodní v energetické špičky prípade nehôd• Nádrže sú viacfunkčné/ • Ohrozenie živočíchov a ochrana pred povodňami, rastlinstva priechodnosťou a zásobárne vody v čase sucha/ únikom mazadiel, turbínami,• Neznečisťuje životné eróziou, zmenou okolia krajiny prostredie • Vysoké investičné náklady• Možno ich inštalovať v odľahlých oblastiach• Nízke prevádzkové náklady vzhľadom na dlhú životnosť
 26. 26. Perspektívy• Rozširovať vodné nádrže už nie je veľmi kam, skôr viac prečerpávať ešte do vyšších polôh a robiť malé vodné elektrárne ako doplnkové miestne zdroje s veľkým ohľadom na životné prostredie.
 27. 27. Úspora energie tým, že ju nebude treba vyrobiť• Energiu šetríme už pri nákupe spotrebičov• Vyberať spotrebiče podľa energetickej triedy uvedenej na energetických štítkoch• A až G energetická trieda/ od najviac po najmenej úsporné/A+,A++ viac úsporné• Politické ekologické rozhodnutie• Zákaz klasických žiaroviek• 1.9.2009-všetky matné žiarovky a priesvitné od 80 W vyššie• 1.9.2010-žiarovky nad 65 W• 1.9.2011-žiarovky nad 45 W• 1.9.2012- všetky ostatné žiarovky
 28. 28. Ako šetriť• Energiu potrebujeme• Musíme ňou šetriť, teda znižovať energetickú náročnosť všetkej činnosti• Využívať obnoviteľné a alternatívne zdroje podľa vhodnosti pre región až na jednotlivého spotrebiteľa• Úloha pre každého občana/učíme sa to v škole/• Nahradzovať zastarané zdroje a spotrebiče efektívnejšími napr.žiarovka-žiarivka-LED• Minimalizovať negatívny vplyv energetických zdrojov a spotrebičov na životné prostredie
 29. 29. Zdroje• Stránky na internete druhy energií a ich úspora• http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_ sk.htm• (zdroj: Wikipedia.org)• Enviromentální vzdělávaní, výchova, osvěta SOŠ a SOU Uničov, Moravské nám.681
 30. 30. Environmentálne prínosy• Lokálne zlepšenie ovzdušia - znižovanie emisií z fosílnych palív• Ochrana klímy - zníženie globálnych emisií CO2• Úspory energie• Využitie miestnych zdrojov• Využitie obnoviteľných zdrojov• Sociálne prínosy energetickej sebestačnosti• Ekonomické prínosy energetickej sebestačnosti• Tok financií v regióne, príjmy obce z daní právnickych a fyzických osôb a z predaje energie• Nezávislosť na svetových cenách energie, energetická bezpečnosť• Priaznivé ceny energie a jej úspora• Podpora miestnych producentov napr. dreva či iných palív• Vylúčiť zbytočnú spotrebu energie• Efektívne využívať existujúcu energiu a nahradiť ju vhodnejšími druhmi energie• Solárnou energiou ako zdrojom elektriny a tepla• Drevom na výrobu tepla• Pestovať a spracovávať biomasu, biopalivá• Vyrábať elektrinu v bioplynových staniciach, v kogeneračných jednotkách,spracovávať bioodpady• Veterná energia• Vodná energia• Tepelné čerpadlá

×