Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengurusan Air Dalam Pertanian

25,675 views

Published on

Pengurusan Air Dalam Pertanian

 1. 2. <ul><li>Pengenalan </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Kebanyakan tanah di Malaysia tidak berupaya memegang air pada tahap mencukupi untuk sepanjang tempoh pertumbuhan pokok. </li></ul><ul><li>Terdapat kawasan tanah pertanian tidak berupaya menyalurkan air berlebihan keluar dari kawasan tersebut sehingga boleh menjejaskan pertumbuhan tanaman. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Bagi mengatasi masaalah diatas, maka pengurusan air merupakan faktor penting yang perlu diberi perhatian bagi menjamin hasil pengeluaran tanaman yang maksimum. </li></ul><ul><li>Aspek pengurusan air dalam bidang pertanian melibatkan dua aspek utama, iaitu aspek pengairan dan saliran. </li></ul>
 2. 3. <ul><ul><li>Pengairan & Sistem Pengairan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>  Definasi Pengairan </li></ul></ul></ul><ul><li>Pengairan bermaksud satu usaha membekal air kepada tanah supaya air dalam tanah sentiasa cukup untuk keperluan pertumbuhan tanaman yang sempurna. </li></ul><ul><li>Pengairan diperlukan apabila tahap kelembapan di dalam tanah menurun hingga ke paras 50%. </li></ul><ul><li>Dengan sistem pengairan yang sempurna, paras kelembapan dalam tanah dapat ditingkatkan semula kepada 100% atau ke tahap ‘ had basah tanah’. </li></ul>
 3. 4. <ul><li>Kebaikan mengwujudkan sistem pengairan yang sempurna dalam sesuatu ladang; </li></ul><ul><li>  Mempastikan bekalan air kepada tanah sentiasa ada dan mencukupi untuk digunakan pada bila-bila masa terutama pada peringkat awal pertumbuhan tanaman. </li></ul><ul><li>Melembutkan lapisan tanah keras (soil hard pan) untuk membolehkan pertumbuhan sistem perakaran yang baik dan memudahkan kerja-kerja membajak tanah dilakukan. </li></ul><ul><li>Sistem pengairan yang terkawal berupaya membaiki struktur tanah dengan menggalakan proses tindakbalas kimia dan meningkatkan aktiviti organisma mikro yang terdapat di dalam tanah. </li></ul>
 4. 5. <ul><li>Keadaan tanah sentiasa lembap meningkatkan keberkesanan pengambilan nutrien dalam tanah oleh tanaman. </li></ul><ul><li>Membantu melarutresapkan bahan garam dalam tanah. </li></ul><ul><li>Meningkat pengeluaran hasil tanaman. </li></ul><ul><li>Meningkatkan nilai hartanah kerana tanah menjadi lebih subur berbanding dengan nilai hartanah yang kurang subur. </li></ul><ul><li>Menwujudkan aktiviti pertanian yang lebih berdaya maju serta mampan kerana ianya boleh di jalankan sepanjang masa tanpa menghadapi masaalah kekurangan bekalan air. </li></ul>
 5. 6. <ul><ul><ul><li>  Jenis-Jenis Sistem Pengairan </li></ul></ul></ul><ul><li>Terdapat beberapa sistem pengairan yang biasa diamalkan dalam bidang pertanian di Malaysia iaitu; </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Sistem Pengairan Renjis </li></ul><ul><li>Sistem Pengairan Titis </li></ul><ul><li>Sistem Pengairan Permukaan </li></ul>
 6. 7. <ul><ul><ul><li>  Sistem Pengairan Renjis </li></ul></ul></ul><ul><li>Sistem pengairan renjis adalah sistem pengairan dimana air disembur sebagai renjisan pada tanaman dengan tekanan yang tinggi melalui kepala perenjis yang dipasang pada paip tetingkat. Untuk menyembur air dibawah tekanan, pam air digunakan. </li></ul><ul><li>Sistem ini digunakan untuk penanaman sayur-sayuran, dalam kawasan semaian anak pokok hiasan dan semaian pokok tanaman perladangan seperti kelapa sawit dan getah. </li></ul><ul><li>Kecekapan pengairan adalah diantara 70% - 80%. Kecekapan pengairan ialah peratus air yang dibekalkan yang boleh dimanfaatkan oleh tanaman. </li></ul>
 7. 9. <ul><li>Sistem pengairan renjis sesuai digunakan dalam keadaan berikut ; </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Tanah baru dibuka untuk tujuan pertanian dimana pengairan perlu dipasang dengan segera untuk mengairi tanaman. </li></ul><ul><li>Tanah yang diusahakan mempunyai tekstur tanah berpasir yang tidak berupaya memegang air dengan berkesan. </li></ul><ul><li>Tanah mempunyai topografi yang tidak rata. </li></ul><ul><li>Tanaman yang ditanam secara padat dan rapat. </li></ul><ul><li>Tanah yang curam dan terdedah pada hakisan tanah. </li></ul><ul><li>Tanah yang mempunyai sumber air yang terhad. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 8. 10. <ul><li>Sistem pengairan renjis mempunyai beberapa kebaikan tersendiri iaitu </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Penyemburan air dilakukan secara seragam atau sekata pada keseluruhan kawasan. </li></ul><ul><li>Sesuai digunakan pada kebanyakan jenis tanah terutama pada jenis tanah yang telap air. </li></ul><ul><li>Kadar hakisan tanah rendah kerana larian air diatas permukaan tidak berlaku berbanding dengan jenis sistem pengairan permukaan. </li></ul><ul><li>Komponen sistem yang dipasang dalam kawasan ladang tidak menghalang aktiviti lain diladang. </li></ul><ul><li>Komponen sistem pengairan renjis boleh diubah ke lokasi lain, kerana iannya mudah dibuka dan dipasang semula. </li></ul>
 9. 11. <ul><li>Sistem ini mempunyai kecekapan pengairan yang tinggi dan oleh itu mengurangkan pembaziran sumber air. </li></ul><ul><li>Memerlukan kos penyediaan sistem pengairan yang murah kerana tidak memerlukan persediaan infrastruktur yang mahal seperti binaan parit, takungan air dan sebagainya. </li></ul>
 10. 12. <ul><li>Sistem pengairan renjis mempunyai beberapa kelemahan/kekurangan iaitu ; </li></ul><ul><li>Kos permulaan untuk membeli dan memasang komponen sistem adalah tinggi. </li></ul><ul><li>Kos operasi dan penyelenggaraan tinggi seperti kos operasi pam untuk jangka waktu yang lama, kos penyelenggaraan pam dan sistem perpaipan. </li></ul><ul><li>Sebaran semburan air dipengaruhi oleh tiupan angin yang kuat yang boleh menjejaskan sebaran air semburan. </li></ul><ul><li>Tanah terdedah kepada keadaan terlalu lembab jika tempoh pengairan tidak dikawal dengan sempurna dan boleh mendedahkan kepada bahaya serangan penyakit tanaman. </li></ul>
 11. 13. <ul><li>Tidak sesuai digunakan pada tanah yang berstruktur padat dimana kadar penyerapan air adalah rendah. </li></ul><ul><li>Operasi sistem pengairan renjis tidak boleh digunakan dengan serta merta selepas operasi semburan racun makhluk perosak untuk mengelakkan kehilangan kesan racun. </li></ul>
 12. 14. <ul><li>Terdapat dua jenis sistem pengairan renjis yang biasa digunakan iaitu ; </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Sistem Kepala Berputar </li></ul><ul><li>Sistem Kepala Tetap </li></ul>
 13. 15. <ul><li>a. Sistem Pengairan Renjis Kepala Berputar </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Sistem ini juga dikenali sebagai Sistem Renjis Makro. Ciri-ciri yang terdapat pada sistem ini adalah ; </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Ianya digunakan untuk kawasan terbuka. </li></ul><ul><li>Kepala perenjis dipasang diatas paip tetingkat pada paras ketinggian yang bergantung kepada keperluan serta ketinggian tanaman </li></ul><ul><li>Air disembur melalui lubang yang terdapat pada kepada perenjis. </li></ul><ul><li>Semasa proses penyemburan berlaku, kepada perenjis akan berputar pada 360 darjah. </li></ul>
 14. 17. <ul><li>Air yang disembur berbentuk bulatan yang basah (wetted circle). </li></ul><ul><li>Jarak antara satu paip tetingkat dengan yang lain adalah sama. </li></ul><ul><li>Kadaralir air dan keperluan tekanan semasa operasi untuk sistem ini adalah tinggi. </li></ul>
 15. 18. <ul><li>b. Sistem Pengairan Renjis Kepala Tetap . </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Sistem ini juga dikenali sebagai Sistem Pengairan Renjis Mikro. Ciri-ciri yang terdapat pada sistem ini adalah ; </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Sesuai digunakan untuk pengairan pokok hiasan, tapak semaian, rumput turf, kawasan halaman, rumah lindungan dan dusun buah-buahan. </li></ul><ul><li>Kepada perenjis dipasang diatas paip tetingkat pada paras yang rendah. </li></ul><ul><li>Air disembur melalui lubang yang terdapat pada kepala perenjis. </li></ul><ul><li>Semasa proses penyemburan air, kepala perenjis tidak berputar. </li></ul>
 16. 19. <ul><li>Air yang disembur di pecahkan terlebih dahulu ‘deflector’ atau dipusingkan oleh ‘flipper’ sebelum disebabkan dalam bentuk bulatan basah. </li></ul><ul><li>Jejari (radius) basah atau kawasan yang di siram adalah lebih kecil dari sistem pengairan renjis jenis kepala berputar. </li></ul><ul><li>Kadaralir dan keperluan tekanan semasa operasi untuk sistem ini adalah rendah. </li></ul>
 17. 20. <ul><li>Komponen utama sistem pengairan renjis adalah seperti berikut ; </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>a. Sumber air - samaada sungai, kolam dsbgnya dengan kuantiti yang cukupi,kualiti air yang baik serta tidak kering semasa kemarau yang panjang. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>b. Pengadang sampah - dipasang pada injab kaki pam air untuk menghalang sampah dari disedut bersama semasa air disedut oleh pam. </li></ul><ul><li>c. Penapis - jenis penapis yang sesuai bergantung kepada tahap kekotoran sumber air. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>d. Tolok tekanan - untuk memberikan bacaan tekanan yang dihasilkan oleh pam semasa operasi kerja pam air. Tahap tekanan air yang dikehendaki bergantung kepada jenis sistem pengairan renjis. </li></ul>
 18. 21. <ul><li>e. Injab kawalan - injab kawalan utama yang mengawal pengaliran air dari pam ke semua sistem pengairan. </li></ul><ul><li>  f. Injab lancar - injab kawalan utama yang mengawal pengaliran air dari pam ke semua sistem pengairan. </li></ul><ul><li>  g. Saluran/Paip Utama - paip saluran utama yang mengalirkan air dari paip utama ke setiap baris susunan kepala perenjis dalam sistem pengairan perenjis. </li></ul><ul><li>  h. Saluran /Paip sisi - paip saluran sekunder yang mengalirkan air dari paip utama ke setiap barisan susunan kepala perenjis dalam sistem pengairan tersebut. </li></ul><ul><li>  i. Paip tetingkat - menyalurkan air dari paip sisi ke kepala perenjis dan menyokong kepala perenjis pada ketinggian yang dikehendaki. Setiap paip tetingkat dipasang dengan satu kepala perenjis. </li></ul>
 19. 22. <ul><li>j. Kepala perenjis - alat peranti yang menyembur air dalam bentuk bulatan basah. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>k. Pelbagai jenis - terdiri dari pelbagai jenis penyambung paip yang penyambung biasa digunakan untuk menyambung paip spt. Penyambung ‘T’, couple dsbgnya. </li></ul>
 20. 23. <ul><li>Untuk mereka-bentuk sistem pengairan renjis, beberapa faktor perlu di ambil kira iaitu: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Peta kawasan </li></ul><ul><li>Sumber air </li></ul><ul><li>Keadaan cuaca/iklim </li></ul><ul><li>Jenis tanah </li></ul><ul><li>Jenis tanaman </li></ul><ul><li>Kuasa pam air </li></ul><ul><li>Bahan komponen sistem </li></ul>
 21. 24. <ul><li>a. Peta kawasan </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Peta kawasan memberi maklumat mengenai keluasan tanah dan keadaan topografi tanah yang membolehkan membuat pergiraan kehilangan turus tekanan, membuat pilihan pam air, dan menentuknan susunatur perenjis. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>b. Sumber air </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Perlu diambilkira untuk mengetahui lokasi, kuantiti dan kualiti air serta kandungan bahan kimia yang mungkin terdapat dalam air. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>c. Keadaan cuaca/iklim </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Maklumat yang perlu diketahui ialah suhu harian, kelembapan udara, taburan hujan dan halaju tiupan angin. </li></ul>
 22. 25. <ul><li>d . Jenis tanah </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Maklumat yang perlu diketahui ialah siri tanah, struktur dan tekstur tanah, sifat pegangan air tanah dan kadar resapan air oleh tanah. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>e. Jenis tanaman yang diusahakan . </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Maklumat yang pelu diketahui ialah kadar keperluan air harian oleh pokok, jangka masa kematangan pokok,kedalaman zon akar serta sistem penanaman yang diamalkan. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  f. Kuasa pam air </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Kuasa pam air perlu diketahui dari aspek kuasa kuda, kapasiti pam air serta jenis sumber kuasa untuk menjalankan pam air iaitu menggunakan kuasa elektrik atau pembakaran bahan api seperti disel atau petrol. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 23. 26. <ul><li>g. Bahan komponen sistem </li></ul><ul><li>Jenis bahan yang digunakan akan menentukan kos serta susunatur sistem pengairan. </li></ul>
 24. 27. <ul><li>Penyelenggaraan Komponen Sistem Pengairan Renjis. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Komponen-komponen berikut perlu diselenggara dari masa ke semasa ; </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Injap kaki – pastikan ia tidak tersumbat dan sentiasa dibersihakan dari sampah/kotoran. Pastikan ianya sentiasa berada dalam kedudukan tergantung diatas dasar air. </li></ul><ul><li>Enjin dan Pam – pastikan ianya diselenggarakan mengikut jadual. </li></ul><ul><li>Saluran perpaipan – pastikan semua paip saluran tidak bocor, pecah atau tersumbat. </li></ul><ul><li>Penapis – pastikan penapis sentiasa dibersihkan dari masa kesemasa. </li></ul><ul><li>Kepala perenjis – pastikan lubang pada kepala perenjis tidak tersumbat dan kadar semburan air seragam dan boleh berputar jika jenis kepala berputar. </li></ul>
 25. 28. <ul><ul><ul><li>  Sistem Pengairan Titis. </li></ul></ul></ul><ul><li>Sistem pengairan titis adalah kaedah pengairan dimana air dibekalkan secara terus ke zon akar pokok pada kadar air yang rendah, perlahan serta kerap. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Air dibekalkan kepada setiap pokok menerusi alat yang dinamakan sebagai penitis, penyebar atau pemancar (emitter) yang dipasangkan pada paip poliethylene. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Sistem ini sesuai digunakan untuk tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran yang menggunakan sistem penanaman secara fertigasi, di kawasan berbukit di kawasan tanah jenis bepasir dan di kawasan yang mempunyai kuantiti sumber air yang terhad. </li></ul>
 26. 29. <ul><li>Kebaikan sistem pengairan titits adalah ; </li></ul><ul><li>Memerlukan tekanan air yang rendah </li></ul><ul><li>Air dibekalkan terus ke zon akar pada setiap pokok dan ini menjimatkan penggunaan air. </li></ul><ul><li>Tiada kesan larian air diatas permukaan tanah atau kesan air bertakung kerana air dibekalkan secara titisan yang perlahan membolehkan ianya terus diresap ke dalam tanah. </li></ul>
 27. 30. <ul><li>Mengekalkan kelembapan tanah dan seterusnya membolehkan tanaman dapat mengambil nutrien secara berterusan untuk pertumbuhan tanaman yang sempurna. </li></ul><ul><li>Oleh kerana air hanya dibekalkan ke zon akar pokok, sistem ini tidak mengganggu operasi kerja lain seperti merumput, menyembur racun makhluk perosak dan sebagainya. </li></ul>
 28. 31. <ul><li>Terdapat beberapa kelemahan pada sistem pengairan titis iaitu ; </li></ul><ul><li>Lubang keluar air pada alat penitis sangat halus dan mudah tersumbat. </li></ul><ul><li>Rangkaian sistem paip poliethylene yang dipasang diatas permukaan tanah terdedah kepada kerosakkan seperti boleh terputus kerana terpotong oleh mesin rumput begalas atau digigit oleh tikus. </li></ul><ul><li>Jika digunakan untuk tempoh yang lama akan mengakibatkan berlaku kesan pengumpulan garam galian pada zon akar yang boleh merosakan tanaman kerana air dititiskan hanya pada kawasan tetentu sahaja setiap masa. </li></ul>
 29. 32. <ul><li>Komponen sistem pengairan titits dan fungsinya terdiri daripada yang berikut:- </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>a. Pam air dan enjin - untuk mengepam air dan menyalurkan ke seluruh sistem pengairan titis pada tekanan air yang rendah. </li></ul><ul><li>b. Penapis - untuk menapis kotoran dan sampah. </li></ul><ul><li>   </li></ul><ul><li>Sistem perpaipan - untuk menyalirkan air dari pam air ke seluruhan sistem melalui rangkaian sistem saluran paip seperti saluran paip utama, sekunder dan sisi. </li></ul><ul><li>d. Penitis (emitter) - untuk membekalkan air secara titisan yang perlahan ke zon perakaran setiap pokok. </li></ul>
 30. 33. <ul><li>e. Injab kelegaan - untuk menyalurkan air (Pressure relief valve) keluar dari sistem apabila </li></ul><ul><li>berlaku tekanan air yang terlalu tinggi. </li></ul><ul><li>f. Injab pengawal - injab yang mengawal (Check valve) pengaliran air ke setiap </li></ul><ul><li>satu barisan susunan kepada penitis dalam </li></ul><ul><li>sistem pengarian titis. </li></ul><ul><li>g. Injab pintu - injab yang digunakan (Gate valve) untuk membolehkan </li></ul><ul><li>bekalan air ke setiap saluran paip ditutup atau </li></ul><ul><li>dibuka. </li></ul>
 31. 34. <ul><li>h. Injab kelegaan angin - injab yang digunakan (Air vacumn valve) untuk melepaskan udara </li></ul><ul><li> yang mungkin terperangkap di dalam saluran paip. </li></ul><ul><li>i. Penyuntik baja - komponen yang digunakan khusus untuk sistem fertigasi yang fungsinya untuk menyuntik baja ke dalam air yang sedang mengalir dalam saluran dan seterusnya disebarkan ke setiap zon akar pokok. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 32. 35. Pelan Sistem Pengairan Titis
 33. 37. <ul><li>Penyelenggaraan sistem pengairan titis adalah sama seperti penyelenggaraan sistem Pengairan renjis. </li></ul><ul><li>Aspek yang paling utama yang perlu diberi perhatian ialah kualiti air kerana saiz lubang penitis adalah halus dan mudah tersumbat. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 34. 38. <ul><li>  Sistem Pengairan Permukaan </li></ul><ul><li>Sistem pengairan permukaan merupakan sistem pengairan yang paling mudah, murah dan praktikal untuk mengagihkan air ke kawasan pengairan secara sekata dan seragam. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Air dibekalkan secara graviti dari punca air yang terdiri samada dari sungai, kolam, empangan, tali air dan sebagainya. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Kecekapan pengairan adalah rendah iaitu antara 40% - 60% </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 35. 39. <ul><li>Sistem ini sesuai di amalkan dalam keadaan berikut:- </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Untuk jenis tanah yang boleh menakung air seperti tanah mineral dan tahan gambut cetek. Ianya tidak sesuai untuk tanah berpasir seperti tanah bris. </li></ul><ul><li>Tanah yang luas kawasannya dan rata. </li></ul><ul><li>Untuk tanaman yang ditanam secara rapat dan bebaris (seperti sayur-sayuran) serta tanaman padat (seperti padi). </li></ul>
 36. 40. <ul><li>Terdapat beberapa jenis sistem pengairan permukaan iaitu:- </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Pengairan banjir ( diamalkan untuk tanaman padi ). </li></ul><ul><li>Pengairan sempadan. </li></ul><ul><li>Pengairan takung. </li></ul><ul><li>Pengairan alur antara batas-batas tanaman. </li></ul><ul><li>  </li></ul>

×