Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modul dunia pengkalanan data tahun 5 bhg 1

27,635 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Modul dunia pengkalanan data tahun 5 bhg 1

 1. 1. 1DUNIA PANGKALAN DATA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Kurikulum Standard SekolahRendah TAJUKMODUL DUNIAPANGKALAN DATA TAHUN 5
 2. 2. 2DUNIA PANGKALAN DATA Modul: DPD(1) Standard kandungan: 1.0 Memahami Data dan Maklumat Standard pembelajaran: 1.1 Mengenalpasti jenis data 1.2 Menghasilkan maklumat dari data yang dikumpul Masa: 60 minit NOTA RUJUKAN Mengenalpasti data Data adalah merupakan fakta mentah mengenai sesuatu perkara yang belum diproses dan disusun. Contoh 1 : Gambar rajah 1 22/10/ 2001 Azlina 30 5 Pintar Tarikh ImejTeks NomborTeks MODUL DPD 1
 3. 3. 3DUNIA PANGKALAN DATA Maklumat ialah data yang telah diproses dan disusun. Data yang telah dianalisa amat berfaedah kepada pengguna untuk membuat sesuatu keputusan. Data–data yang dikumpul akan dikelaskan mengikut kategorinya sebelum ia dapat diproses dan dianalisa. Ini penting supaya maklumat yang terhasil akan membawa makna kepada pengguna. Contoh : Gambar rajah 2 KEPERLUAN PERKAKASAN Komputer KEPERLUAN PERISIAN Menggunakan program MS Word 2007 Nama : Azlina Tarikh Lahir : 22/10/2001 Umur : 11 Kelas : 5 Pintar Kedudukan dalam Kelas : 30
 4. 4. 4DUNIA PANGKALAN DATA AKTIVITI 1 MENGENALPASTI DATA Aktiviti Berkumpulan Mengenalpasti data dan maklumat. Langkah 1 : Murid membaca dan berbincang dengan ahli kumpulan mengenai item-item yang telah diberikan oleh guru. Langkah 2 : Murid dikehendaki melabelkan kesemua item-item mengikut kategorinya samada data ataupun maklumat mengikut format yang diberikan.
 5. 5. 5DUNIA PANGKALAN DATA A. Labelkan item-item di bawah samada ianya DATA ataupun MAKLUMAT. 1. 2. 3. 4. 5. Memancing 22/09/2005 Nama : Ali Bilangan Adik Beradik : 8 0195657322
 6. 6. 6DUNIA PANGKALAN DATA AKTIVITI 2 MENGUMPUL DATA UNTUK MEMBENTUK MAKLUMAT Aktiviti Individu Langkah 1 : Murid diberikan satu borang kosong berkaitan dengan maklumat ko-kurikulum sekolah. Murid mendapatkan data daripada 5 orang ahli kumpulan lain berkenaan dengan tajuk nama, kelas, tarikh lahir, badan beruniform dan nombor keahlian mengikut format yang diberikan. Tajuk Bil 1. Langkah 2 : Gunakan perisian aplikasi MS Word 2007 untuk membina jadual dan mengkelaskan data berdasarkan kepada tajuk. Langkah 3: Murid menggunakan data dari jadual di atas untuk menghasilkan kad maklumat peribadi pelajar.
 7. 7. 7DUNIA PANGKALAN DATA PENILAIAN Arahan: Isi tempat kosong 1. Apakah perbezaan di antara data dan maklumat ? Data ialah _____________________________________________________ ________________________________________________________________ manakala maklumat ialah______________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. Berikan 5 bentuk data beserta contoh : Bil. Bentuk Data Contoh 1. 2. 3. 4. 5.
 8. 8. 8DUNIA PANGKALAN DATA 3. Isikan borang maklumat murid di bawah dengan data yang betul. Bil. MAKLUMAT MURID TAHUN 5 1. Nama 2. Kelas 3. Nama Bapa 4. Nama Ibu 5. Bil Adik Beradik 6. Tarikh Lahir 7. Alamat Rumah 8. Jarak Dari Rumah Ke Sekolah
 9. 9. 9DUNIA PANGKALAN DATA LAPORAN PENCAPAIAN MURID NamaMurid: Tahun: Kelas Modul: Standard Kandungan: 1.0 Mengenali Data dan Maklumat Standard Pembelajaran: 1.1 Mengenalpasti data 1.2 Mengumpul data untuk membentuk maklumat Bil Perkara yang dinilai Pencapaian Catatan Ya Tidak 1 Menyatakan maksud data. 2 Menyatakan maksud maklumat. 3 Membezakan dan melabelkan data dan maklumat. 4 Mengumpul dan membentuk data KEPUTUSAN (CAPAI / TIDAK CAPAI) TARIKH Nama Guru: Tandatangan&Tarikh Disahkanoleh: Tandatangan&Tarikh
 10. 10. 10DUNIA PANGKALAN DATA Modul: DPD(2) Standard kandungan: 2.0 Mengenali Sistem Pangkalan Data Standard pembelajaran: 2.1 Menerangkan maksud pangkalan data 2.2 Menyatakan contoh pangkalan data seperti Sistem Perpustakaan, Buku Alamat Murid dan Sistem Maklumat Murid. Masa: 60 minit NOTA RUJUKAN MENERANGKAN MAKSUD PANGKALAN DATA Pangkalan Data Pangkalan data ialah koleksi maklumat yang tersusun mengenai sesuatu perkara atau tujuan tertentu yang mempunyai hubungan di antara satu sama lain. Melalui pangkalan data, pengguna-pengguna boleh mengakses maklumat yang diperlukan dengan mudah dan pantas secara serentak pada masa yang sama. Selain daripada itu, pengguna boleh menyimpan dan mengurus maklumat yang banyak dalam satu tempat simpanan data. Data yang boleh disimpan dalam pangkalan data adalah berbentuk data teks, tarikh, nombor, imej dan audio. Maklumat yang disimpan boleh disisih dan disusun dengan mudah dan pantas. Pangkalan data adalah mudah dibangunkan, senang diurus, mesra pengguna dan mudah dikawal. MODUL DPD 2
 11. 11. 11DUNIA PANGKALAN DATA Contoh : Pangkalan Data Markah Peperiksaan Murid, Pangkalan Data Kehadiran Murid, Buku Alamat Murid, Sistem Perpustakaan dan Sistem Maklumat Murid. Sistem Perpustakaan MAKLUMAT PEMINJAMAN BUKU ID Nombor Rujukan Tajuk Buku Tarikh Pinjaman Tarikh Pemulangan Nama Pengarang 1 3231 Kisah Arnab dan Kura-Kura 22/01/2015 29/01/2015 Saifudin 2 8786 Kisah Kuda Putih Yang Malang 23/01/2015 30/01/2015 Mahazir 3 3233 Mat Jenin Dan Labu- Labunya 23/01/2015 30/01/2015 Fadilah Jadual 1 KEPERLUAN PERKAKASAN Komputer KEPERLUAN PERISIAN MS Powerpoint 2007, MS Word 2007
 12. 12. 12DUNIA PANGKALAN DATA AKTIVITI 1 Aktiviti berkumpulan Langkah 1 : Murid dikehendaki berbincang dan menyenaraikan kelebihan menggunakan pangkalan data sebagai tempat untuk menyimpan maklumat. Langkah 2 : Murid dikehendaki menghasilkan peta minda dengan menggunakan program MS Power Point 2007. Langkah 3 : Wakil kumpulan dikehendaki membentangkan hasil kerja mereka.
 13. 13. 13DUNIA PANGKALAN DATA AKTIVITI 2 Aktiviti individu 1. Apakah yang dimaksudkan dengan pangkalan data? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 2. Senaraikan 5 contoh Pangkalan Data yang anda tahu? BIL. JENIS PANGKALAN DATA 1. 2. 3. 4. 5.
 14. 14. 14DUNIA PANGKALAN DATA 2. Senaraikan bentuk data yang boleh diisi di dalam pangkalan data dan berikan contoh. Contoh: Bentuk data Contoh Contoh : Teks Polis
 15. 15. 15DUNIA PANGKALAN DATA PENILAIAN Arahan: Lengkapkan petikan di bawah dengan menggunakan perkataan-perkataan yang diberi untuk menerangkan maksud Pangkalan Data. maklumat Pangkalan data tarikh teks pengguna- pengguna hubungan nombor mengakses __________________ ialah maklumat yang tersusun mengenai sesuatu perkara atau tujuan tertentu yang mempunyai _____________di antara satu sama lain. Melalui pangkalan data, _________boleh _____________maklumat yang diperlukan dengan mudah dan pantas secara serentak pada masa yang sama. Selain daripada itu, pengguna boleh menyimpan dan mengurus ________ yang banyak dalam satu tempat simpanan data. Data yang boleh disimpan dalam pangkalan data adalah berbentuk data ______,_______, _______, imej dan audio.
 16. 16. 16DUNIA PANGKALAN DATA LAPORAN PENCAPAIAN MURID NamaMurid: Tahun: Kelas Modul: Standard Kandungan: 2.0 Mengenali Sistem Pangkalan Data Standard Pembelajaran: 2.1 Menerangkan maksud pangkalan data 2.2 Menyatakan contoh pangkalan data seperti Sistem Perpustakaan, Buku Alamat Murid dan Sistem Maklumat Murid. Bil Perkara yang dinilai Pencapaian Catatan Ya Tidak 1 Memberi definisi pangkalan data. 2 Memberikan contoh pangkalan data 3 Menyenaraikan kelebihan menggunakan pangkalan data. 4 KEPUTUSAN (CAPAI / TIDAK CAPAI) TARIKH Nama Guru: Tandatangan&Tarikh Disahkanoleh: Tandatangan&Tarikh

×