Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kumpulan Sasaran

6,742 views

Published on

Published in: Spiritual, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kumpulan Sasaran

 1. 1. PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Manusia memerlukan barang dan perkhidmatan di dalam kehidupannya. Namun begitu tidak semua barang dan perkhidmatan yang diperlukan dapat dihasilkan atau dibuat sendiri. Manusia saling bergantung antara satu sama lain untuk memenuhi keperluan kendiri. Kegiatan perniagaan dan keusahawanan telah dapat membantu murid memahami kehendak di atas. Bidang ini menyediakan murid dengan pengetahuan mengenai pengurusan perniagaan bagi sesuatu barang. Di samping mengenal pasti jenis barang jualan, murid diperkenalkan pengurusan perniagaan yang lebih sistematik. Melalui pelbagai aktiviti, murid diberi pendedahan cara untuk merancang dan menyediakan barang jualan, serta mempromosikan barangan tersebut melalui pembungkusan. Murid juga dilatih untuk merekod barang jualan, pendapatan perbelanjaan dan mengira untung dan rugi.
 2. 2. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI <ul><li>2.1 Barang Jualan </li></ul><ul><li>a. Kumpulan sasaran </li></ul><ul><li>Mengumpul maklumat barang keperluan, kesukaan dan yang mampu dibeli oleh murid dan guru </li></ul><ul><li>Mengkelas barang mengikut keperluan, kesukaan dan yang mampu dibeli oleh murid dan guru </li></ul><ul><li>- Murid dedahkan mengenai kepentingan mengenal pasti barangan yang diminta oleh pengguna sebelum memulakan perniagaan </li></ul><ul><li>- Penerokaan pasaran di kalangan guru dan murid dapat di </li></ul><ul><li>lakukan dengan membuat kajian seperti : </li></ul><ul><li>i. Membuat pemerhatian terhadap guru dan murid </li></ul><ul><li>ii. Menemu bual guru dan murid </li></ul><ul><li>iii. Mengedarkan borang kaji selidik </li></ul><ul><li>- Hasil kajian akan dijadikan sebagai rujukan mengenai </li></ul><ul><li>barang keperluan, kesukaan, dan barang yang mampu </li></ul><ul><li>dibeli oleh guru dan murid </li></ul>
 3. 3. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Menemu bual guru dan murid
 4. 4. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
 5. 5. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
 6. 6. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI <ul><li>2.1 Barang Jualan </li></ul><ul><li>a. Kumpulan sasaran </li></ul><ul><li>Mengumpul maklumat barang keperluan, kesukaan dan yang mampu dibeli oleh murid dan guru </li></ul><ul><li>Mengkelas barang mengikut keperluan, kesukaan dan yang mampu dibeli oleh murid dan guru </li></ul><ul><li>- Murid dedahkan mengenai kepentingan mengenal pasti barangan yang diminta oleh pengguna sebelum memulakan perniagaan </li></ul><ul><li>- Penerokaan pasaran di kalangan guru dan murid dapat di </li></ul><ul><li>lakukan dengan membuat kajian seperti : </li></ul><ul><li>i. Membuat pemerhatian terhadap guru dan murid </li></ul><ul><li>ii. Menemu bual guru dan murid </li></ul><ul><li>iii. Mengedarkan borang kaji selidik </li></ul><ul><li>- Hasil kajian akan dijadikan sebagai rujukan mengenai </li></ul><ul><li>barang keperluan, kesukaan, dan barang yang mampu </li></ul><ul><li>dibeli oleh guru dan murid </li></ul>
 7. 7. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI <ul><li>2.1 Barang Jualan </li></ul><ul><li>b. Jenis barang yang sesuai dijual </li></ul><ul><li>Aras 1 </li></ul><ul><li>Menyenarai jenis barang yang boleh dijual kepada murid dan guru </li></ul><ul><li>- Membuat senarai jenis barang yang boleh dijual kepada murid dan guru berdasarkan analisis kajian </li></ul><ul><li>- Guru dan murid lebih berminat untuk membeli barang-barang kesukaan mereka </li></ul><ul><li>Aras 2 </li></ul><ul><li>Membuat keputusan barang yang boleh dijual kepada murid dan guru </li></ul><ul><li>- Setelah mengenal pasti barangan yang disukai, keperluan, dan mampu dibeli pembeli maka keputusan untuk menjual sesuatu barang dapat dibuat. </li></ul><ul><li>- Keputusan menjual barang perlu mengambil kira jumlah kos, harga jualan dan keuntungan yang bakal diperoleh. </li></ul>
 8. 8. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Contoh barang kesukaan guru dan murid
 9. 9. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI <ul><li>2.1 Barang Jualan </li></ul><ul><li>c. Sumber bekalan </li></ul><ul><li>Mengumpul maklumat cara mendapatkan bekalan </li></ul><ul><li>- Mengumpul maklumat dan memilih pembekal berdasarkan: harga, kualiti barang, syarat jualan, pengangkutan dan jarak dan boleh dipercayai (reputasi). </li></ul><ul><li>Memilih pembekal </li></ul><ul><li>- Peniaga yang bijak akan memilih pembekal yang menawarkan kemudahan dan perkhidmatan yang terbaik serta menawarkan harga yang murah dan diskaun yang berpatutan. </li></ul>
 10. 10. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

×