Foredrag NDLA - samling 21.9.2009

926 views

Published on

Foredrag på NDLA- samling om prosjektet Den digitale skole i Hordaland fylkeskommune

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Foredrag NDLA - samling 21.9.2009

 1. 1. Den digitale skolen i HFK Case Hordaland Presentasjon Flesland 22.9.2009
 2. 2. Forankring <ul><li>” Læring og digital kompetanse 2006-2010. Program for e-læring i Hordaland fylkeskommune” ble vedtatt i fylkestinget i juni 2006. </li></ul><ul><li>I tillegg har fylkesutvalget vedtatt strategiplan ”Verktøy for framtida” IT strategi 2005-08. </li></ul>
 3. 3. Visjon for HFK <ul><li>De videregående skolene i Hordaland skal være lærende regionale kraftsentra. </li></ul>
 4. 4. Hovedmål for 2010: <ul><li>I 2010 skal bruk av IKT i undervisning skje i alle fag, på alle nivå på alle videregående skoler i Hordaland. Målet er at innføring av den digitale skole skal føre til mer tilpasset opplæring som skal føre til økt læringsutbytte for elevene. </li></ul><ul><li>Skolene skal legge til rette for å nå sentrale mål om digital kompetanse hos elevene i tråd med målene i Kunnskapsløftet . </li></ul>
 5. 5. Rammer for prosjektet <ul><li>Tidsramme: 2007- 2010 </li></ul><ul><li>Viktigste faktor: egen bærbar pc for alle elever i videregående opplæring (vg1) </li></ul>
 6. 6. Hva er utfordringen? <ul><li>Flere utfordringer på ulike nivå: </li></ul><ul><li>Digital kompetanse trenger tilgang til nødvendig utstyr og der må være nødvendig infrastruktur </li></ul><ul><li>Der må være adekvat innhold som møter skolens og de enkelte fags behov </li></ul><ul><li>Der må være adekvat kunnskap og kompetanse </li></ul><ul><li>Der må tas nødvendige organisasjonsmessige grep </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Desentralisert skolestruktur </li></ul><ul><li>46 skoler, 16 500 elever </li></ul><ul><li>6 regioner </li></ul>
 8. 8. Den digitale skole Opplæringsdirektøren (på bestilling av politikerne) Prosjektleder Innhold infrastruktur Kompetanse Styringsgruppen Opplæringsdirektøren, personaldirektøren, Økonomidirektør, skolesjef, prosjektleder Prosjektansvarlige, tillitsvalgte
 9. 9. IKT-infrastruktur <ul><li>IKT-infrastruktur – ansvarsdeling. </li></ul><ul><li>Ansvar og roller for utvikling av IKT-infrastruktur er i hovedsak lagt i fylkeskommunen sin IT-strategi. Det er et skille mellom tiltak som har som mål å etablere en samordnet IKT-infrastruktur og tiltak på hver skole for å ha tilstrekkelig lokalt IT utstyr, og lokal oppfølging på hver skole </li></ul><ul><li>Oppgavene er mer kompleks enn det som kommer frem her. Tekniske løsninger finner IT, men det er opplæringsavdelingen som må ta policyvalg. Valgene får og ulike, ofte utilsiktete konsekvenser eks. lagring og tilgang til elevarbeider </li></ul>
 10. 10. Infrastruktur <ul><li>Berbare pc’er </li></ul><ul><li>Nettbasert undervisning – etablere system for videokonferanse </li></ul><ul><li>Drift av ikt-system på skolene </li></ul><ul><li>FEIDE </li></ul><ul><li>Bredbånd til skolene </li></ul><ul><li>Nettverk/Trådløst nett på store skoler </li></ul><ul><li>Printløsninger </li></ul><ul><li>Gjestenett </li></ul><ul><li>Bygningsmessige konsekvenser </li></ul><ul><li>Brukerkataloger og Skoleportalen </li></ul><ul><li>ISA-server </li></ul><ul><li>Extens </li></ul><ul><li>IT-service for e-læringsplattform </li></ul>
 11. 11. Kompetanse <ul><li>Den mest utfordrende og vanskelige delen </li></ul><ul><li>Stor organisasjon (16 500 elever, 3500 lærere, andre tilsatte, politikere, eksterne aktører, departement, direktorat, m.v) </li></ul>
 12. 12. Kompetanse <ul><li>” Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet”. (Fra Digital skole hver dag, ITU) </li></ul><ul><li>Bevegelig mål </li></ul>
 13. 13. Viktigste rammer i skolen <ul><li>Lærere – digital immigrants </li></ul><ul><li>Skoleledere – dype kulturelle tradisjoner </li></ul><ul><li>Skolen/organisasjonen ett-talls tyranniet </li></ul><ul><li>Mentale forestillinger læring </li></ul><ul><li>Sette strøm på gamle læremidler (tavle, penn og papir, bok) </li></ul>
 14. 14. Utfordring <ul><li>Ikke ta selvtilliten fra stolte lektorer </li></ul><ul><li>Vilje til nytenkning </li></ul><ul><li>Kunnskap </li></ul><ul><li>Lærende organisasjoner </li></ul><ul><li>Sikre informasjon </li></ul>
 15. 15. Skolen har fått en ny hverdag <ul><li>Krav om formidling av digital kompetanse </li></ul><ul><li>Krav om pedagogisk bruk av IKT </li></ul><ul><li>Undervisning ved bruk av nettjenester </li></ul><ul><li>Elevene har forandret seg </li></ul><ul><li>Skolen skal levere et nytt produkt </li></ul><ul><li>Gamle produkter skal leveres i ny innpakning </li></ul><ul><li>Produktene skal ha ny leveringsform </li></ul><ul><li>Alle kundene er nye </li></ul>
 16. 16. Men……. <ul><li>Produksjonsapparatet er det samme </li></ul><ul><li>Produksjonsapparatet kan ikke byttes ut, det må endres……… </li></ul><ul><li>MEN </li></ul><ul><li>Hvordan kan produksjonsapparatet på en skole endres??? </li></ul>
 17. 18. Utfordringer kompetanse <ul><li>Digital kompetanse </li></ul><ul><li>Bedre læringsutbytte </li></ul><ul><li>Tilpasset opplæring </li></ul><ul><li>Endret og ny type kompetanse </li></ul><ul><li>Pedagogikk i krise </li></ul><ul><li>Lærende organisasjoner </li></ul><ul><li>Kultur for deling </li></ul><ul><li>Paradigmeskifte </li></ul><ul><li>Ny lærer-/elevrolle </li></ul><ul><li>Lærer-/lærer rolle </li></ul><ul><li>Lærer-/lederrolle </li></ul><ul><li>Ledelse </li></ul><ul><li>Skole-hjemsamarbeid </li></ul><ul><li>Skole-samfunn </li></ul><ul><li>Elevmedvirkning </li></ul><ul><li>Vurdering </li></ul>
 18. 19. <ul><li>Nettverk </li></ul><ul><li>Støttesystemer </li></ul><ul><li>Systemarbeid </li></ul>
 19. 20. 2 grep <ul><li>Lokal satsning </li></ul><ul><li>Internasjonal forankring </li></ul>
 20. 21. Kompetanse <ul><li>Fagdidagtikk og vurdering </li></ul><ul><li>SIKT </li></ul><ul><li>Langsiktige IKT-strategier </li></ul><ul><li>Skolelederopplæring </li></ul><ul><li>PDS </li></ul><ul><li>Kursvirksomhet </li></ul><ul><li>Deltakelse på kurs og konferanser, nasjonalt og internasjonalt </li></ul><ul><li>Studieturer </li></ul><ul><li>Organisasjonsutvikling </li></ul><ul><li>Kultur for deling </li></ul><ul><li>Samarbeid med eksterne aktører, SINTEF, NTNU, UiB, m.fl. </li></ul><ul><li>NDLA </li></ul><ul><li>Dei gode døma </li></ul>
 21. 22. PDS system for kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling <ul><li>ePedagoger </li></ul><ul><li>eKoordinatorer </li></ul><ul><li>NDLA kontakter </li></ul><ul><li>Superbrukere </li></ul><ul><li>IT-konsulenter </li></ul><ul><li>FAU’ene og faggruppene </li></ul><ul><li>Skolebibliotekarene </li></ul><ul><li>Skolelederne </li></ul>
 22. 23. PDS Pedagogoisk-digitalt støttesystem <ul><li>Opplæringsavdelinga </li></ul><ul><li>IKT-konsulenter på hver skole </li></ul><ul><li>6 ePedagoger: en i hver region </li></ul><ul><li>46 eKoordinatorer: en på hver skole, har frikjøp </li></ul>
 23. 24. PDS Opplæringsavd. ePedagog En i hver region, 6 regioner eKoordinator En på hver skole, 45 skoler
 24. 25. eKoordinatorene <ul><li>Ressurspersoner på skolene </li></ul><ul><li>Nettverk lokalt </li></ul><ul><li>Halvårlige samlinger – erfaringsutveksling og idemyldring </li></ul><ul><li>Viktig lyttepost </li></ul>
 25. 26. Dei gode døma, <ul><li>Skape felles arenaer </li></ul><ul><li>Gi kompetanseheving </li></ul>
 26. 27. Ramme <ul><li>2 dager </li></ul><ul><li>Få fellesforedrag </li></ul><ul><li>Fagspesifikke parallellsesjoner </li></ul><ul><li>Inntil 10 lærere fra hver skole (450) skoler med mer enn 600 elever kunne sende flere </li></ul>
 27. 28. Resultat <ul><li>500 deltakere </li></ul><ul><li>Gjennomsnitt score på evalueringsskjema </li></ul><ul><li>4,2 på en skala fra 1-5 </li></ul><ul><li>Logistikk lå i snitt på 4,5 og foredrag på 4 </li></ul><ul><li>Synergieffekter </li></ul><ul><li>Vekkelse </li></ul>
 28. 31. Innhold <ul><li>Mål for 2010: </li></ul><ul><li>Alle våre videregående skoler bruker digital læremidler som en integrert del av undervisningen i alle fag – i kombinasjon med trykte læremidler eller som selvstendige læremidler </li></ul>
 29. 32. Innhold <ul><li>Læremidler for VG1 og Vg2 for skoleåret 2007/08 og Vg3 fra skoleåret 2008/09 </li></ul><ul><li>Veien fram </li></ul><ul><li>Læremiddelsamling </li></ul><ul><li>IT’s learning </li></ul><ul><li>Fag for nettbasert undervisning </li></ul><ul><li>Fellesinnkjøp av digitale læringsressurser/rammeavtaler </li></ul><ul><li>Skoleportalen </li></ul><ul><li>Outlook Web access </li></ul><ul><li>Oppfølging av elevpc’ene </li></ul><ul><li>Fag- og temabanken </li></ul><ul><li>It’s learning </li></ul><ul><li>EPI-server </li></ul><ul><li>NDLA </li></ul>
 30. 33. NDLA – digitale læremidler <ul><li>Boklig analogi </li></ul><ul><li>Forventninger til læremidler </li></ul><ul><li>Læreren og elevens mentale kart </li></ul>
 31. 41. Lærernes rapportering av bruk av IKT
 32. 51. <ul><li>Takk for oppmerksomheten. </li></ul><ul><li> </li></ul>

×