Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

земята нашият общ дом

789 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

земята нашият общ дом

 1. 1. ЗЕМЯТА-НАШИЯТ ОБЩ ДОМ ЦДГ “Първи юни” Горна Оряховица
 2. 2. BULGARIA (Gorna Oriahovitsa) FINLAND (Turku) HUNGARY (Jászberény) POLAND (Chelmza) ROMANIA (Targoviste) SLOVENIA (Ljubljana) TURKEY (Kocaeli)
 3. 3. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПАРТНЬОРСТВОТО Повишаване мотивацията и отговорността на децата и техните родители за природоопазваща дейност в различни житейски ситуации.
 4. 4. Keeping the environment clean Recycling of the wastes Protection of plants and animals Saving water and energy Gradinita Raza deSoareGradinita Raza deSoare THE MAIN AIMS OF THE PROJECT:
 5. 5. Стартиране на кампания за разделно събиране на отпадъците в гр.Горна Оряховица Септември 2010 г.
 6. 6. РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦ И В ДЕТСКАТ А
 7. 7. БЪЛГАРСКО ЖИВОТНО ЦВЕТЕЯСТИЕ
 8. 8. ОБРАЗОВАТЕЛЕН ТЕАТЪР “ВРАНКАТА И ЗЪБКИТЕ “ ЯНУАРИ 2011Г.
 9. 9. ЕКОЛОГИЧНИ ИГРИ ФЕВРУАРИ 2011 г.
 10. 10. Работна среща във Финландия Месец юни 2911 г.
 11. 11. 30.09-05.10.2010
 12. 12. ПОЛЗИ ЗА ДЕЦАТА: Формиране на екологични знания и умения у децата. Провокиране на интерес към творчество с отпадъчни материали. Основа на активна гражданска и социална позиция. Практически умения за екологосъобразно поведение в реални житейски ситуации. ПОЛЗИ ЗА УЧИТЕЛИТЕ: Провокиране на творчество за иновативни дейности. Споделяне на добри европейски педагогически практики. Мотивация за изучаване на чужди езици. Самочувствие и убеденост в качеството на собствения принос в европейското пратньорство. Много лични и професионални контакти.
 13. 13. ПОЛЗИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ: Повишаване на собствената екологична култура. Отговорност за възпитаване на екологично поведение у техните деца. Създаване на по-тесни връзки детска градина – семейство. ПОЛЗИ ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА: Повишаване на доверието в екипа на детското заведение. Повишаване престижа на детската градина пред общинските власти и обществеността. В резултат на цялостната дейност по проекта детската градина ще стане по-уютно и красиво място за всички в нея.

×