Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innovatieprojecten

232 views

Published on

Opzet voor vernieuwende projecten lokaal beleid

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Innovatieprojecten

  1. 1. Innovatieprojecten
  2. 2. PROJECTELEMENTENStructurelevoorzieningGeen extrasubsidiesKanteling WmoAwbz, Wmo, WnVNetwerk-organisatieSocial Return ofInvestmentCultuurverande-ringen
  3. 3. FASERINGOntwikkelfase• 1-2012 < > 6-2012• Marketing, samenwerking, organisatieontwikkeling, administratie enregistratie, cocreatie,Borgingsfase• 7-2012 < > 6-2013• Organisatieontwikkeling en –uitbreiding, werving (vergroten vanvolume), mede-eigenaarschap ontwikkelen, strategischebeleidsadviseringOverdrachtfase• 7-2013 < > 12-2013• Evaluatie
  4. 4. ProcessenVerandering insamenwerking(Co-creatie)Verandering inhet denkenover zorg(Kanteling)Veranderingover hetdenken inverantwoorde-lijkheiden(Eigenkarcht)• Verandering indenkenaanzichzelf naargemeenschapsdenken• Verandering indenken oversamenwerking• Verandering indenken over -verantwoorde-lijkheden• Verandering indenken over zorgKanteling EigenkrachtSamendoenCo-creatie
  5. 5. Versterking eigenkrachtRegisseur vanjeondersteuningMeehelpen aanje eigenondersteuningHet aanbod bijanderenpromotenZelf iets aanaanbiedenZelf dienstenaan anderenverlenenHULP-VRAGER

×