Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Generaties en innovatie

232 views

Published on

Presentatie generaties en innovatie overgenomen van http://the-elephant.nl

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Generaties en innovatie

 1. 1. Generations inTransformatieThe ElephantLearning in Diversity1
 2. 2. Vraag Tot welke generatie behoor jij enwaarom?2
 3. 3. Nog een vraag3Bespreek wat het betekent voor jou ommet meer dan drie generaties samen televen ?Hoe denk je daarover?
 4. 4. Vragen4Wie is getrouwd of woont samen?Wie heeft kinderen?Wie is eens of meer gescheiden?Van wie zijn een of beide ouders nog in leven?Wie spreekt meer dan drie talen?Wie heeft eens zonder koelkast geleefd?Wie weet nog waar hij was wanneer John F.Kennedy vermoord werd?Wie heeft de invasie van Russische troepen inTsjechoslowakije meegemaakt?Wie herinnert zich het jaar van de ramp inTsjernobyl?Wie kent Dynasty nog?Wie kent CSI?
 5. 5. Generaties Hoofdrol in Sociale Evolutie52015Protestgeneratie(1940-1955)In 2010: 55-70 jrGeneratie X(1950-1970)In 2010: 40-55 jrPragmatischegeneratie (1970-1985)In 2010: 25-40 jrGeneratie Y(1985-2000)In 2010: 10-25 jr2000seniorenleidersmediorenjunioren60453015SOCIALEEVOLUTIE(Bontekoning,2010)
 6. 6. Generaties Hoofdrol in Ìnnovatie Evolutie62015Protestgeneratie(1940-1955)In 2010: 55-70 jrGeneratie X(1950-1970)In 2010: 40-55 jrPragmatischegeneratie (1970-1985)In 2010: 25-40 jrGeneratie Y(1985-2000)In 2010: 10-25 jr2000INNOVATIEEVOLUTIE(Klercq,2011)EarlyadapterFollowersTelefoonAutoTVNetwerkenInternetMobielInternetKennisdelenNetwerkenSocial mediaMobielMobielNetwerkenSocial mediaMobielSocialmediakaartklokboekautontvwwwmobielkennisnetwerksmX x x x x x X x x xx x x x x x x x x xx x x x x x x x x xx x x x x x x x x x
 7. 7. Generaties en Innovaties7
 8. 8. Baan-brekendeinnovaties8PloegJachtvliegtuigMicroscoopGeluidsversterkerStuwmeerAnticonceptiepilvan boer tot pilootmeer ervarenen gewaarwordenvan overgeven aantot beheersen vanvergrotingfysieke krachten handigheidversterkingbereik engevoeligheidzintuigenDe natuur zo in te richtendat zij tegemoetkomt aanonze behoeften enverlangens
 9. 9. Innnovaties die ons een andermens maakten9Kaartlezer Automobilist KenniswerkerKlokkijker TV-kijker NetwerkerBoeklezer Internetsurfer Social media gebruiker
 10. 10. Kaartlezen10Omgeving in kaart brengenOrienteren in ruimtePlaatsbepalenKoersbepalenNavigerenSturen
 11. 11. Klokkijken en op tijd zijn11
 12. 12. Tekst lezen12
 13. 13. Autorijden13overzicht en inzichtreactiesnelheidvoorzichtigheid
 14. 14. Televisie: de wereld wordt een dorp enblijft tegelijkertijd een ver-van-mijn-bed-show14Betrokken rakenJe distantierenZappen
 15. 15. Internetgebruik15ZoekenNavigerenSurfenScrollenGoogelen
 16. 16. kennis verzamelen, ontwikkelen en delen16aandacht voorkenniselementbinnendiverseberoepen
 17. 17. Netwerken17Je presenterenJe verhouden totJe laten zienJe profilerenContact makenVerbindenUitwisselenDelen
 18. 18. Sociale media18
 19. 19. Risico’s en ongelukken19automobilist kenniswerkerthuis bijcomputerweduweprikklokzwartkijker boekenwurmkaartlezer netwerkersocialmediafanaten
 20. 20. Het verschil Schrijven kan nietiedereen Iedereen kan weltekstverwerken20
 21. 21. 21Relaties en kinderen
 22. 22. Levensloop22Vroeger… en nu
 23. 23. Omgaan met veranderingen - transitiesShockEuiforieZoekendKwaadheidSchuldDepressie of kwijnendzelfvertrouwenGeleidelijke acceptatieTransitie
 24. 24. Multitasking24
 25. 25. Wat geven generaties aan elkaardoor?Arbeid Relaties Geld Gezond-heidZinge-vingOorlogsgene-ratieOpbouwgene-ratieProtestgenera-tieGeneratie XPragmatischegeneratieGeneratie Y25
 26. 26. Opdracht• Wat zijn goede redenen om in een concrete situatieeen intergenerationeel leerproject te starten?• Wat zouden goede thema’s kunnen zijn voorintergenerationele projecten?• Welke generaties zouden hierbij betrokken moetenworden?• Wat zouden de voordelen van meedoen kunnen zijnvoor elk van die generaties?• Denk je dat mensen uit deze generatie dat zelf ookals voordelen zouden noemen?• Welke conclusies kun je hieruit trekken?26
 27. 27. Bedenk een oplossing creeer eenintergenerationeel projectEen pleintje waar tieners rondhangen - soms drugsgebruikend en lawaai maken hangen. Er is overdag eenhoop vervuilend verkeer rond het plein. Dichtbij is eenopvangcentrum waar jonge moeders hun kinderenbrengen voor ze naar hun werk gaan. Rond het pleinwonen veel oudere mensen die willen winkelen, in detuin willen werken en in de zon willen zitten. Somsvoelen zij gedreigd door de jonge „misdadigers“ Op eendag verdreef een gepensioneerde politieagent de groeponder met een getrokken pistool. Een dag later waszijn tuin geruïneerd.27
 28. 28. Discussie28Hoe verschillende generaties temotiveren?Hoe uitwisselingen te faciliteren?Waaruit bestaat het proces vanintergenerationeel leren?Hoe kun je met levenslopen spelen?Hoe zijn creatieve en provocatievemethoden te gebruiken?Hoe kun je win-win situaties creëren?
 29. 29. 29The Elephant Learning in DiversityEDUCATIONINNOVATIONRESEARCH

×