Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gresya: Ang pinagmulan ng Demokrasya

12,500 views

Published on

Gresya: Ang pinagmulan ng Demokrasya

Published in: Science
 • Be the first to comment

Gresya: Ang pinagmulan ng Demokrasya

 1. 1. Gresy a:Ang Pinagmulan ng Demokrasya
 2. 2. ▼Heograpiya ng Gresya
 3. 3. Pamumuhay at Pamahalaan 800 B.C. Nabuong muli ang sibilisasyon ng Gresya Naitayong muli ang polis Pinalaganap ang monarkiya Ang uri ng pamahalaan ay napalitan ng aristokrasya
 4. 4. Ang dalawang tanyag na siyudad Spartaat Athens
 5. 5. Sparta Matatagpuan sa Peloponnesus Noong una, ito ay pinamunuan ng hari ngunit noong 800 B.C., nalipat sa mga aristokrata ang pamumuno nito. 2 hari ang namumuno Lacedaemon – dating pangalan
 6. 6. Uri ng Lipunan ng Sparta  Aristocrats – mayayaman  Perioeci – mangangalakal, malalayang tao  Helots – magsasaka, alipin
 7. 7. Kultura at Kaugalian ng taga-Sparta  Bumuo ng MILITARISTIKO  7 taong gulang ang simula ng training ng military  20 taong gulang magpapakasal  30 taong gulang maninirahan sa kampo military hanggang 60 taong gulang  May kalayaan ang mga kababaihan  Mahilig sa bugtong, sports  Sila ay takot sa dayuhan  Mas mahalaga ang militar
 8. 8. Athens  Malapit sa karagatan  Sa kapatagan ng Attic  Pinamumunuan ng isang hari at nasa ilalim niya niya ang mga aristokrata, na tinaguriang Eupatridae
 9. 9. Pamahalaan ng Athens  Draco-isang miyembro ng nobilidad na gumawa ng reporma. Ngunit hindi siya nagtagumpay dahil sa kalabisan ng kanyang mga ipinapataw na parusa  Solon-isang matalinong repormista na gumawa ng konstitusyon ngunit nag-alsa ang mga mamamayan  Pisistratus- ipinagpatuloy niya ang pagbabawal ng kapangyarihan ng mga maharlika  Cleisthenes-sa kanya nagkaroon ng demokratikong konstitusyon
 10. 10. Kultura ng taga-Athens 1-3  Lahat ng mga lalaki ay edukado at namuno sa Athens  Sa edad na 7–18 taong gulang, sila ay pinag-aaral sa mga pribadong paaralan o mga pribadong tutor; walang pampublikong paaralan  Tinuruang magbasa, magsulat, sa Math, sa palakasan, sa paghayag ng opinyon, sa pagkanta at paggamit ng mga instrumento
 11. 11. Kultura ng taga-Athens 2-3  Pagdating ng 18 taong gulang, sila ay sumusumpa sa harap ni Zeus, pamilya at kaibigan upang ganap ng maging mamamayan ng Athens  Katungkulan: sa umaga - magtrabaho, sa gabi – makipagpulong
 12. 12. Kultura ng taga-Athens 3-3  Ang mahihirap na kababaihan ay tagapalaga ng mga anak, tagaluto, tagahabi ng tela, nagtatanim, nagpapastol o gumagaw ng paso o banga  Ang mayaman na kababaihan ay nasa bahay lamang
 13. 13. Mga Paniniwala ng taga-Gresya
 14. 14. Paniniwala ng mga taga-Gresya  Nagkaroon sila ng isang kultura, pananalita at mga mahahalagang pagdiriwang gaya ng Olympic Games  Naniniwala sila sa mga mga diyos at diyosa  Kinukunsulta nila ang mga oracles dahil sa kanilang paniniwala na matututuhan nila ang kalooban at ninanais ng mga ito sa pamamagitan ng oracle
 15. 15. Persian Wars (449 - 479 B.C.E.) (Pagsalakay ng mga Barbaro)
 16. 16. Persian Wars Pinuno ng Gresya Pinuno ng Persia Naganap Battle of Marathon Miltiades (Athens) Darius Mag-isang nilabanan ng Athens dahil hindi tinulungan ng Sparta, bunsod ng religious feast at pamahiin Battle of Thermopylae Leonidas (Sparta) Xerxes Ipinagkalulo ni Ephialtes ang daan tungo sa Thermoplyae natalo ang 300 Spartans Battle of Salamis Themistocles (Athens) Xerxes Labanan sa tubig at lupa Battle of Platea Mardonus (Athens) Xerxes Tuluyan nang bumalik ang mga Persiano sa kanilang lupain
 17. 17. Ginintuang Panahon ng Athens 1-6  480-404 BCE  Ang Sparta at Athens ay nagsanib pwersa laban sa mga Persyano  SPARTA - Oligarkiya (2 hari ang namumuno)  ATHENS - Demokratiko ("Patriarchal")  "Age of Pericles"
 18. 18. Ginintuang Panahon ng Athens 2-6 PERICLES (495-429 BC)  tumulong sa mahihirap.  mahusay na pinuno
 19. 19. Ginintuang Panahon ng Athens 3-6 Edukasyon sa mga lalaki:  7 taong gulang: sila ay nagaaral sa paaralan kung saan sila ay tinuturuan ng Matematika, Musika, pagbasa at pagsulat.  18 taong gulang: Physical Education, kung saan sila ay tinuturuan ng Wrestling, Racing, Jumping at Gymnastics.
 20. 20. Ang mga babae:  Sila ay nasa bahay lamang upang magluto at magpalaki ng mga anak.  tinuturing silang mas mababa sa lalaki Ginintuang Panahon ng Athens 4-6
 21. 21. SINING AT KULTURA: Muli nilang pinaayos ang mga nasirang istraktura.  Temple of Olympian Zeus →  Temple of Apollo in Delphi  Acropolis of Athens Ginintuang Panahon ng Athens 5-6
 22. 22. PHIDIAS  isa sa magaling na sculptor sa panahong ito. Ginintuang Panahon ng Athens 6-6
 23. 23. Mga Kontribusyon ng Griyego sa mundo
 24. 24. Kontribusyon ng Griyego 1-7 Matematika  Pythagorean Theorem  Euclid - ama ng geometry  Archimedes - pagsukat ng bilog.
 25. 25. Ginintuang Panahon ng Athens 2-7 Agham • Aristrachus -pag ikot ng mundo at pag ikot nito sa araw • Hipparchus- nag imbento ng astrolabe na ginamit sa pag siyasay ng posisyon ng araw, buwan at mga tala • Thales - Pagdating ng Eclipse
 26. 26. Olympic Games •Wrestling •Running •Boxing •Swimming •Throwing •Chariot racing •Javelin Ginintuang Panahon ng Athens 3-7
 27. 27. Edukasyon Alpabeto Ginintuang Panahon ng Athens 4-7
 28. 28. Arkitektura Parthenon Ginintuang Panahon ng Athens 5-7
 29. 29. Arkitektura Bryzantine Ginintuang Panahon ng Athens 6-7
 30. 30. Arkitektura Aqueduct – water supply Ginintuang Panahon ng Athens 7-7
 31. 31. Zeus Hera Hari ng mga Diyos (kapatid ni Zeus at Hades) Diyosa ng Pamilya (asawa ni Zeus)
 32. 32. Poseidon Athena Diyos ng Karagatan (kapatid ni Zeus, Hades, Hera) Diyosa ng Karunungan (anak ni Zeus)
 33. 33. Hades Apollo God of the underworld (Kapatid ni Zeus) Diyos ng Liwanag (kakambal ni Artemis)
 34. 34. Demeter Artemis Goddess of fertility and protector of marriage Diyosa ng buwan (kakambal ni Apollo)
 35. 35. Dionysus Ares God of wine and fertility and drama God of war (anak ni Zeus at Hera)
 36. 36. Aphrodite Hephaestus Diyosa ng kagandahan (kapatid ni Zeus) God of Fire
 37. 37. Hermes Hestia God of commerce Goddess of the hearth
 38. 38. Maraming Salamat sa pakikinig! Facebook.com/juliusalison Twitter.com/weirdlikeswift Instagram.com/weirdlikejulius

×