Successfully reported this slideshow.

Māris Spička

332 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Māris Spička

 1. 1. Konkurentu sadarbība kā atļauts rīks uzņēmumu attīstībai Konkurence un vienošanās. Kas uzņēmumam jāzina. Rīga, 2013.gada 31.oktobrī Latvijas Republikas Konkurences padome www.kp.gov.lv
 2. 2. Horizontālas sadarbības vienošanās Horizontālā sadarbības vienošanās – vienošanās starp esošiem vai potenciāliem konkurentiem par kopīgu darbību (kooperācija), lai efektivizētu saimniecisko darbību Konkurentu starpā ir atļautas sadarbības vienošanās 1) Efektivizē darbību un uzlabo konkurētspēju • Vienošanās dalībnieki vieni paši nespēj īstenot konkrēto projektu • Savstarpēji papildinošu prasmju un resursu apvienošana 2) Sadarbības pozitīvā ietekme atsver konkurences ierobežojumu radītās negatīvās sekas • ieguvums patērētajiem • ierobežojumi ir nepieciešami • nav atļautas karteļvienošanās par cenu noteikšanu, tirgu, piegādātāju vai pircēju sadali Latvijas Republikas Konkurences padome www.kp.gov.lv 2
 3. 3. Horizontālas sadarbības vienošanās Ietekmes novērtēšanā ņem vērā - vienošanās veids, saturs - vienošanās dalībnieku pozīcijas tirgū, jo īpaši, tirgus daļas - konkurentu tirgus pozīcijas (tirgus struktūra) - šķēršļi ienākšanai tirgū - tirgus stabilitāte - pircēja/piegādātāja kompensējošā vara Horizontālās sadarbības vienošanās veidi • • • • • Vienošanās par kopīgu pētniecību un izstrādi (R&D) Vienošanās par kopīgiem standartiem Specializācijas (ražošanas) vienošanās Vienošanās par kopīgu preces iepirkumu, pārdošanu, izplatīšanu vai reklamēšanu (komercializācijas vienošanās) Vienošanās par kopīgu iepirkumu Latvijas Republikas Konkurences padome www.kp.gov.lv 3
 4. 4. Informācijas apmaiņa Informācijas apmaiņas ietekmes novērtējums •biežums •informācijas veids (stratēģiska, publiska vai konfidenciāla, apkopota vai individualizēta, vēsturiska vai aktuāla) • informācijas nozīme (uz cenu, apjomu, pakalpojumu sniegšanas nosacījumu noteikšanu) • piekļuves un līdzdalības noteikumi • iesaistīto uzņēmumu tirgus daļa un tirgus raksturojums (koncentrēts, stabils, pārredzams, nav sarežģīts, uzņēmumi darbojas ilgstoši) Ieguvumi: izmaksu ietaupījumi, preču krājumu samazināšana, nestabila pieprasījuma apmierināšana, ražošanas vietas izvēle, risku samazināšana, patērētājiem – samazinātas meklēšanas izmaksas Riski: • ar tirgus pārredzamību saistīta koordinācija (slepenas vienošanās) • piekļuves ierobežošana tirgum (neiesaistītajiem konkurentiem) Latvijas Republikas Konkurences padome www.kp.gov.lv 4 4
 5. 5. Horizontālas sadarbības vienošanās Pētniecības un izstrādes (R&D) vienošanās Vienošanās par kopīgu pētniecības un izstrādes darbību veikšanu, pastāvošu tehnoloģiju kopīgu pilnveidošanu un jaunu produktu pētniecību, izstrādi un tirdzniecību Ieguvumi: savstarpēji papildinošu prasmju, tehnoloģiju un citu resursu apvienošana jaunu, inovatīvu preču izstrādei Riski: ierobežojums vienošanās pusēm veikt pētniecību un izstrādi (citā jomā vai ex post šajā jomā), ierobežojums izmantot rezultātus turpmākajā pētniecībā un izpētē, ražošanas, tirdzniecības un pārdošanas ierobežojumi “Drošības zona” – kopējā tirgus daļa nepārsniedz 25% Latvijas Republikas Konkurences padome www.kp.gov.lv 5
 6. 6. Horizontālas sadarbības vienošanās Vienošanās par kopīgiem standartiem Vienošanās par tehnisko vai kvalitātes prasību noteikšanu precēm, ražošanas procesiem, pakalpojumiem un metodēm Ieguvumi: Veicina jaunu un uzlabotu preču attīstību, palielina konkurenci un atvieglo tirgu integrāciju, samazina ražošanas un pārdošanas izmaksas, palīdz saglabāt un uzlabot kvalitāti, nodrošina savstarpēju tehnisku izmantojamību un saderību Riski: Cenu konkurences samazināšanās; tirgus piekļuves ierobežošana inovatīvām tehnoloģijām; diskriminēšana, ierobežojot piekļuvi standartam; alternatīvu standartu izstrādes ierobežošana Latvijas Republikas Konkurences padome www.kp.gov.lv 6
 7. 7. Horizontālas sadarbības vienošanās Specializācijas (ražošanas) vienošanās Vienošanās par to, ka noteiktu preču ražošanu veic viens no vienošanās dalībniekiem (vai trešā persona) vai pušu izveidots kopuzņēmums Ieguvumi: izmantojot pušu prasmes un resursus (vai tos apvienojot) uzņēmumi var ražot un izplatīt efektīvāk un piedāvāt preces lētāk; palīdz ietaupīt izmaksas un pilnveidot ražošanas tehnoloģijas, uzlabot preču kvalitāti, palielināt daudzveidību Riski: ierobežojumi ražošanas jaudai, preču apjomiem un tirdzniecības daudzumiem, pārdošanas cenu noteikšana, izņēmums – kopējas izplatīšanas gadījumā - tiešajiem patērētājiem), tirgu vai patērētāju sadale “Drošības zona” – kopējā tirgus daļa nepārsniedz 20% Latvijas Republikas Konkurences padome www.kp.gov.lv 7
 8. 8. Horizontālas sadarbības vienošanās Kopīgi preču iepirkumi - Kopuzņēmumi, mazumtirgotāju apvienības, kooperatīvi u.c. Ieguvumi: Zemāka iepirkuma cena (apjoma atlaide, mazākas iepirkuma rīkošanas, arī transporta un uzglabāšanas izmaksas) zemāka pārdošanas cena Riski: Cenu konkurences vājināšanās, ierobežojums apvienības dalībniekiem preces iepirkt tikai no apvienības (izņēmums, nepieciešamība nodrošināt vajadzīgos apjomus zemākas cenas saņemšanai) “Drošības zona” – kopējā tirgus daļa nepārsniedz 15% Latvijas Republikas Konkurences padome www.kp.gov.lv 8
 9. 9. Horizontālas sadarbības vienošanās Komercializācijas vienošanās – kopēja izplatīšana, pārdošana, reklāmas/ marketinga aktivitātes Ieguvumi: Izmaksu samazināšana, piem. loģistikas sistēmas integrācijas rezultātā, iekļūšana jaunā tirgū, kopēju preču zīmju vai konkrētu produktu reklamēšana Riski: Komerciāli sensitīvas informācijas apmaiņa attiecībā uz tirdzniecības stratēģiju un cenām, cenu politikas koordinēšana, preču apjoma ierobežošana, tirgu sadale “Drošības zona” – kopējā tirgus daļa nepārsniedz 15% Latvijas Republikas Konkurences padome www.kp.gov.lv 9
 10. 10. Horizontālas sadarbības vienošanās Sadarbība iepirkumos - sadarbība 1 projekta ietvaros v. ilgstoša sadarbība - sadarbība starp 2 konkurentiem v. sadarbība starp vairākiem konkurentiem - ģenerāluzņēmēja un apakšuzņēmēja sadarbība Ieguvumi: Konkurentspējas paaugstināšana, gadījumā ja nav specifiskas zināšanas, pieredze vai resursi (iekārtas, instrumenti, speciālisti u.c.) Riski: Samazinās pretendentu skaits, to savstarpējā konkurence, komerciāli sensitīvas informācijas apmaiņa Latvijas Republikas Konkurences padome www.kp.gov.lv 10
 11. 11. Konkurences padomei paziņotās vienošanās 10 4 3 Paziņoto vienošanos skaits Preču izplatīšanas vienošanās: Aldaris – Bauskas alus; Philips Moris Latvia – Greis; Rīgas piena kombināts – Valio; SEB Dzīvības apdrošināšana Balta Savstarpēja klientu apkalpošana: Sumata – Astarte Nafta; Astarte Nafta – East West Transit; Sumata – East West Transit 1 Kopēja preču ražošana, preču zīmes izmantošana: Tenax - Izoteps 1 Franšīzes vienošanās: Sentor Farm aptiekas – Ogres Centra aptiekas 1 Ekskluzīvs pirkuma līgums: Latvenergo Rīgas Siltums Latvijas Republikas Konkurences padome www.kp.gov.lv 11
 12. 12. Informācija par Konkurences padomes lēmumiem: http://www.kp.gov.lv/lv/konkurences-padomes-lemumi Jautājumiem, konsultācijām: konkurence@kp.gov.lv tālr.: 67282865 Palīdzi atklāt pārkāpumu! Ziņo, neatklājot savu identitāti http://www.kp.gov.lv/lv/tipoffs Apkārtraksts Konkurence tuvplānā: http://www.kp.gov.lv/lv/subscriptions/index Latvijas Republikas Konkurences padome www.kp.gov.lv 12

×