Andris Vilks, LR finanšu ministrs, NTSP loceklis

213 views

Published on

Sociālais dialogs un ekonomiskās attiecības

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Andris Vilks, LR finanšu ministrs, NTSP loceklis

  1. 1. Sociālais dialogs un ekonomiskās attiecības Rīga 2013.gada 20.septembris
  2. 2. Sociālā dialoga objekts 2 Darba laiks un apstākļi Atalgojums Darba tiesības un sociālās garantijas Sabalansēts nodokļu slogs Nevienlīdzības mazināšana Darba ņēmēji Darba devēji Valdība
  3. 3. dialogs kompromiss motivācija efektivitāte konkurēt- spēja Sociālā dialoga priekšnosacījumi 3  Neatkarīgas  Spēcīgas  Kompetentas Darba ņēmēju un darba devēju organizācijas  Abpusējs ieguvums ilgtermiņā
  4. 4. Sociālā dialoga efektivitāte un valdības loma 4 Mērķis – ilgtspējīga ekonomiskā izaugsme Darba ņēmēji Darba devēji Darba ņēmēji Darba devēji Efektīvi Neefektīvi Vienošanās par atalgojumu un darba apstākļiem Normatīvais regulējums Valdība nodrošina dialoga un rezultāta leģitimitāti Valdības intervence kropļo darba tirgu
  5. 5. Sadarbība krīzes pārvarēšanā 5 2009.gada jūlijā tika pieņemts lēmums, ka 2010.gada un arī turpmākie budžeti no paša sākuma tiks veidoti ciešā sadarbībā ar sociāliem partneriem – Latvijas darba devēju konfederāciju (LDDK), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK), Latvijas brīvo arodbiedrību savienību (LABS) un Latvijas pašvaldību savienību (LPS). Sadarbības rezultātā ir izdevies samazināt valsts kopbudžeta deficītu un stabilizēt valsts finanses bez liekiem sabiedriskiem vai politiskiem satricinājumiem.
  6. 6. Sadarbība 2013.gadā 6 2013 2014 LVL/mēn. EUR/mēn. IIN likme 24% 24% VSAOI likme, no tās: 35,09% 34,09% Darba devēja VSAOI likme 24,09% 23,59% Darba ņēmēja VSAOI likme 11% 10,5% Neapliekamais minimums (NM), LVL/mēn. 45 53 75 Atvieglojums par apgādībā esošām personām (AAP), LVL/mēn. 80 116 165 2013.gada 20.augustā MK sēdē tika atbalstīts FM izstrādātais alternatīvais darbaspēka nodokļu mazināšanas modelis, kurš izstrādāts, ņemot vērā valdības sociālo un sadarbības partneru izteiktos viedokļus un priekšlikumus.
  7. 7. Nevienlīdzības mazināšana – izaicinājums Latvijai 7 Starptautiskais valūtas fonds: Lai gan darbaspēka nodokļu slogu mazināšana būtu vēlama, tomēr nemērķēta likumā noteiktās IIN likmes mazināšana nav tas labākais veids no efektivitātes un taisnīguma viedokļa. Labāks risinājums būtu ieviest divpakāpju IIN sistēmu, palielināt ar nodokli neapliekamo minimumu un/vai, kombinēt to ar sociālo pabalstu sistēmu. Eiropas Komisija: Latvija ir veikusi pasākumus, lai samazinātu darbaspēka nodokļus, tomēr šie lēmumi nav atrisinājuši zemo algu saņēmēju situāciju. Darbaspēka nodokļu sloga samazināšanai zemo algu saņēmējiem būtu daudz lielāka ietekme uz bezdarbu. Papildus iemesls tam ir strādājošo nabadzības rādītāji un lielais zemo algu saņēmēju skaits.
  8. 8. Izaicinājums nākotnē 8 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 Arodbiedrību biedru īpatsvars starp nodarbinātajiem OECD dalībvalstīs, % Ilgstoši samazinās arodbiedrību popularitāte un ietekme Izaicinājums – kā veicināt spēcīgu, neatkarīgu un kompetentu arodbiedrību pastāvēšanu un līdz ar to arī sociālā dialoga efektivitāti?

×