Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wordle

180 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Wordle

  1. 1. Júlia López Saludes IES SantJust 3r ESO D WORDLE Word clouds Utilitats Per a quèserveix “Wordle”? Wordleés una joguina per a generar "núvols de paraules" del text que vostèproporcioni. Elsnúvols donen mésimportància a les paraules que apareixenambmésfreqüència en el text original. Es poden ajustar elsseusnúvolsambdiferentsfonts, dissenys i colors. Les imatges que es creen ambWordlesónseus per fer servir 1 comméstagradi. Vostèpot imprimir o 1r pas 2n pas 3r pas guardar a la galeriaWordle per compartir Apreta a la opció “Create” i A partir de la imatge que et Apreta a “Randomize” per a ambelsteusamics. donen, canvia-li elscolors i la què et surtindiferentsestils de comença a crear el teunúvol de paraules. fontposant-hotot al teugust. “Word clouds’” aleatoriament. Pàgina 2 Pàgina 2 Pàgina 2
  2. 2. ; Júlia López Saludes IES SantJust 3r ESO D Edita el teu “wordcloud” Cambia la font i el color. ·Apretant a “Color” pots cambiar el color de les lletres i del fons de pantalla del teu “Word cloud”. ·Apretant a “Font” pots cambiar el tamany o el tipus de font de les paraules del teu “Word cloud” ·Apretant a “Randomize” et surten en ordrealeatoridiferentstipus de “Word clouds” amb el mateixtext, variantaixí la font, el color del text o del fons. 2 5

×