Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Introductie Persistente Identifiers

696 views

Published on

Presentatie gegeven aan Rijksmuseum op 1 december door Hennie Brugman; een introductie in persistent identifiers, met daarbij keuzemogelijkheden en de in CATCHPlus gemaakte keuze.

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Introductie Persistente Identifiers

 1. 1. Persistente Identifiers Hennie Brugman Technical coordinator CATCHPlus
 2. 2. Samenvatting <ul><li>Wat is eigenlijk het probleem? </li></ul><ul><li>De basisoplossing </li></ul><ul><li>Wat is er beschikbaar: voorbeelden van persistente identifiers </li></ul><ul><li>Wat doet CATCHPlus? </li></ul><ul><li>Zelf toepassen van persistente identifiers </li></ul><ul><ul><li>Welke keuzen? Stappen? Consequenties? Kansen? </li></ul></ul>
 3. 3. Probleem: <ul><li>Steeds meer digitale objecten, met steeds meer identifiers </li></ul><ul><ul><li>In web context: identifier = URL </li></ul></ul><ul><li>Steeds vaker extern aangeboden (web) </li></ul>
 4. 4. Probleem: <ul><li>Steeds meer verwijzingen </li></ul><ul><li>Web links </li></ul><ul><li>Contextualisering </li></ul><ul><li>Samenwerkingsverbanden </li></ul><ul><li>Virtuele collecties en tentoonstellingen </li></ul>
 5. 5. Probleem: <ul><li>Identifiers zijn vaak niet uniek </li></ul>
 6. 6. Probleem: <ul><li>Identifiers zijn vaak niet persistent </li></ul><ul><li>Verwijzingen worden makkelijk ongeldig </li></ul>
 7. 7. Probleem object_1 new_object_1 http://.../object_1
 8. 8. Basisoplossing <ul><li>Ontkoppel naam/identifier en locatie(s) </li></ul><ul><li>Registreer combinaties van identifiers met locaties in een tabel </li></ul><ul><li>Externe referenties gebruiken de identifier </li></ul>
 9. 9. Basisoplossing object_1 new_object_1 id1 http://.../object_1 id1
 10. 10. Basisoplossing new_object_1 id1 http://.../new_object_1 id1
 11. 11. Resolver dienst new_object_1 id1 “ wat is huidige URL voor id1?” “ http://.../new_object_1” GET http://.../new_object_1 web-pagina
 12. 12. Naming Authority <ul><li>Naming Authority: beheerder van de inhoud van de tabel </li></ul><ul><li>NA heeft ook een unieke persistente identifier </li></ul><ul><li>Globaal geregistreerd waar de resolver voor de NA is te vinden. </li></ul><ul><li>Veel soorten persistente identifiers hebben de basisvorm: <unieke-id-van-NA><unieke-locale-id> </li></ul>
 13. 13. Naming Authority Global repository NA1 NA2 NA3 id-van-NA  adres van resolver voor NA id-van-object  adres van object
 14. 14. Global resolving Global repository NA3 id1 new_object_1 Local repository Local repository
 15. 15. Voorbeelden van PID oplossingen <ul><li>Er bestaan een aantal verschillende oplossingen </li></ul><ul><li>Binnen erfgoed in NL spelen een rol </li></ul><ul><ul><li>Gewoon URLs gebruiken </li></ul></ul><ul><ul><li>URN-NBN </li></ul></ul><ul><ul><li>Handles </li></ul></ul><ul><ul><li>DOI </li></ul></ul><ul><ul><li>ARK </li></ul></ul><ul><ul><li>PURL </li></ul></ul>
 16. 16. <ul><li>http URL </li></ul><ul><li>http://identifiers.erfgoed.nl/local_id_1821 </li></ul><ul><li>URN-NBN </li></ul><ul><li>urn:nbn:nl-local_id_1821 </li></ul><ul><li>Handles </li></ul><ul><li>10574/local_id_1821 </li></ul><ul><li>http://hdl.handle.net/10574/local_id_1821 </li></ul><ul><li>DOI </li></ul><ul><li>doi:10.1594/PANGAEA.726855 </li></ul><ul><li>http://dx.doi.org/10.1594/PANGAEA.726855 </li></ul><ul><li>ARK </li></ul><ul><li>http://identifiers.erfgoed.nl/ark:/128014/local_id_1821 </li></ul><ul><li>PURL </li></ul><ul><li>http://purl.org/vocabularies/iconclass/concept1821 </li></ul>
 17. 17. <ul><li>http URL </li></ul><ul><li>http://identifiers.erfgoed.nl/local_id_1821 </li></ul><ul><li>URN-NBN </li></ul><ul><li>urn:nbn:nl-local_id_1821 </li></ul><ul><li>Handles </li></ul><ul><li>10574/local_id_1821 </li></ul><ul><li>http://hdl.handle.net/10574/local_id_1821 </li></ul><ul><li>DOI </li></ul><ul><li>doi:10.1594/PANGAEA.726855 </li></ul><ul><li>http://dx.doi.org/10.1594/PANGAEA.726855 </li></ul><ul><li>ARK </li></ul><ul><li>http://identifiers.erfgoed.nl/ark:/128014/local_id_1821 </li></ul><ul><li>PURL </li></ul><ul><li>http://purl.org/vocabularies/iconclass/concept1821 </li></ul>HOST NA LOCAL ID X X X
 18. 18. Mogelijke selectie-criteria(1) Software ondersteuning <ul><li>Goede resolving oplossing voorhanden </li></ul><ul><li>Die is beproefd, stabiel en 100% betrouwbaar </li></ul><ul><li>Schaalbaar, met betrekking tot </li></ul><ul><ul><li>Aantallen identifiers </li></ul></ul><ul><ul><li>Performance </li></ul></ul><ul><li>Werkt globaal </li></ul><ul><li>Ook delen van objecten te identificeren </li></ul><ul><li>Metadata te associëren met identifiers </li></ul><ul><li>“ actionable”: (ook) dmv http URLs te resolven </li></ul><ul><li>Ook ondersteuning voor identifier-beheerfuncties </li></ul>
 19. 19. Mogelijke selectie-criteria (2) Identifier beheer <ul><li>Beheer van identifiers onafhankelijk van </li></ul><ul><ul><li>Systeembeheer </li></ul></ul><ul><ul><li>Web server beheer </li></ul></ul><ul><ul><li>Hosting van resolverdiensten </li></ul></ul><ul><li>Beheer vanuit collectie beheer systeem mogelijk </li></ul><ul><ul><li>B.v. door verantwoordelijke collectiebeheerder </li></ul></ul><ul><li>Beheer is eenvoudig en efficient </li></ul>
 20. 20. Mogelijke selectie-criteria (3) Organisatie en beleid <ul><li>Welke keuzes maken partner-instellingen? </li></ul><ul><li>Betrouwbaarheid en duurzaamheid van de dienstverleners </li></ul><ul><li>Beperkte en beheersbare kosten </li></ul><ul><li>Vrijheid om te switchen van dienstverlener </li></ul>
 21. 21. Wat doet CATCHPlus? <ul><li>Technisch </li></ul><ul><ul><li>Local Handle System(s) </li></ul></ul><ul><ul><li>REST web service voor resolving en PID beheer </li></ul></ul><ul><ul><li>Web-prototype voor PID-beheer functionaliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Toepassen in enkele pilot-projecten </li></ul></ul><ul><li>Organisatie en beleid </li></ul><ul><ul><li>Duurzame hosting en dienstverlening </li></ul></ul><ul><ul><li>Informatie verstrekken </li></ul></ul><ul><ul><li>“ tussenpersoon” </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tussen erfgoedinstellingen en –projecten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CATCH/CATCHPlus en andere NL en EU PID initiatieven </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Streven naar bundeling van erfgoedbelangen </li></ul></ul>
 22. 22. Wat doet CATCHPlus? <ul><li>Technisch </li></ul><ul><ul><li>Local Handle Systems </li></ul></ul><ul><ul><li>REST web service voor resolving en PID beheer </li></ul></ul><ul><ul><li>Web-prototype voor PID-beheer functionaliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Toepassen in enkele pilot-projecten </li></ul></ul><ul><li>Organisatie en beleid </li></ul><ul><ul><li>Duurzame hosting en dienstverlening </li></ul></ul><ul><ul><li>Informeren </li></ul></ul><ul><ul><li>Tussenpersoon </li></ul></ul><ul><ul><li>Streven naar bundeling van erfgoedbelangen </li></ul></ul><ul><li>Voldoet als enige aan alle criteria mbt software ondersteuning </li></ul><ul><li>Eerste pilot (B en G): prefix voor NA aangevraagd en Local Handle System geïnstalleerd bij/door SARA </li></ul><ul><li>Kosten: 50 dollar, plus 50 dollar per jaar </li></ul>
 23. 23. Wat doet CATCHPlus? <ul><li>Technisch </li></ul><ul><ul><li>Local Handle Systems </li></ul></ul><ul><ul><li>REST web service voor resolving en PID beheer </li></ul></ul><ul><ul><li>Web-prototype voor PID-beheer user interface </li></ul></ul><ul><ul><li>Toepassen in enkele pilot-projecten </li></ul></ul><ul><li>Organisatie en beleid </li></ul><ul><ul><li>Duurzame hosting en dienstverlening </li></ul></ul><ul><ul><li>Informeren </li></ul></ul><ul><ul><li>Tussenpersoon </li></ul></ul><ul><ul><li>Streven naar bundeling van erfgoedbelangen </li></ul></ul><ul><li>Web service </li></ul><ul><li>Resolving, aanmaken en beheer van Handles </li></ul><ul><li>SARA bouwt eerste versie in opdracht van CATCHPlus </li></ul><ul><li>User interface </li></ul><ul><li>Prototype tbv evaluatie door collectie-beheerders </li></ul><ul><li>Implementatie door bedrijfsleven </li></ul>
 24. 24. Wat doet CATCHPlus? <ul><li>Technisch </li></ul><ul><ul><li>Local Handle Systems </li></ul></ul><ul><ul><li>REST web service voor resolving en PID beheer </li></ul></ul><ul><ul><li>Web-prototype voor PID-beheer functionaliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Toepassen in enkele pilot-projecten </li></ul></ul><ul><li>Organisatie en beleid </li></ul><ul><ul><li>Duurzame hosting en dienstverlening </li></ul></ul><ul><ul><li>Streven naar bundeling van erfgoedbelangen </li></ul></ul><ul><ul><li>Informeren </li></ul></ul><ul><ul><li>Tussenpersoon </li></ul></ul><ul><li>Toekennen van persistente identifiers aan: </li></ul><ul><li>Concepten in de Vocabulary Repository </li></ul><ul><li>Deelcollectie van Beeld en Geluid </li></ul><ul><li>Interesse vanuit diverse andere erfgoedinstellingen en -projecten </li></ul>
 25. 25. Wat doet CATCHPlus? <ul><li>Technisch </li></ul><ul><ul><li>Local Handle Systems </li></ul></ul><ul><ul><li>REST web service voor resolving en PID beheer </li></ul></ul><ul><ul><li>Web-prototype voor PID-beheer functionaliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Toepassen in enkele pilot-projecten </li></ul></ul><ul><li>Organisatie en beleid </li></ul><ul><ul><li>Duurzame hosting en dienstverlening </li></ul></ul><ul><ul><li>Streven naar bundeling van erfgoedbelangen </li></ul></ul><ul><ul><li>Informeren </li></ul></ul><ul><ul><li>Tussenpersoon </li></ul></ul><ul><li>EPIC (European Persistent Identifier Consortium) </li></ul><ul><ul><li>SARA (NL), CSC (Finland), GWDG (DLD), … </li></ul></ul><ul><ul><li>(intentie tot aanbieden van) redundante en betrouwbare PID diensten tbv wetenschap en erfgoed </li></ul></ul><ul><ul><li>Op basis van Handles </li></ul></ul><ul><ul><li>Stakeholders kunnen deelnemen aan bestuur en o.m. meebeslissen over business model </li></ul></ul><ul><ul><li>Europese mirror van de z.g. Global Handle Repository </li></ul></ul>
 26. 26. Toepassen van persistente identifiers <ul><li>Keuzen? </li></ul><ul><li>Stappen? </li></ul><ul><li>Consequenties? </li></ul><ul><li>Kansen? </li></ul>
 27. 27. Keuzen <ul><li>Welke objecten krijgen een persistente identifier toegekend? (versies, samenstellingen, verschillende formaten, ...) </li></ul><ul><li>Wat is de relatie van die identifier met mogelijk al bestaande identifiers? </li></ul><ul><li>Wat is het formaat van de aan te maken PIDs? (CoolURI?) </li></ul><ul><li>Naar welke “landingspagina” wordt de PID geresolved? Welke informatie hoort daar wel en niet op? </li></ul><ul><li>Verantwoordelijkheden voor creatie en beheer </li></ul><ul><li>Welke garanties mbt persistentie kunnen gegeven worden, en hoe kan dat worden waargemaakt? </li></ul><ul><li>Oplossing voor hosting en dienstverlening </li></ul>
 28. 28. Stappen <ul><li>Voor bestaande objecten </li></ul><ul><ul><li>Beleidskeuzen maken </li></ul></ul><ul><ul><li>Bepaal URLs voor “landingspagina’s” </li></ul></ul><ul><ul><li>Maak en publiceer PIDs </li></ul></ul><ul><ul><li>Sla die PIDs locaal op, geassocieerd met/in plaats van intern object id </li></ul></ul><ul><ul><li>Vervang referenties op basis van interne id’s door referenties op basis van PIDs </li></ul></ul><ul><li>Voor nieuwe objecten en collectiebeheer </li></ul><ul><ul><li>Integreer PID-creatie en -beheer in collectiebeheer-workflows en –tools </li></ul></ul>
 29. 29. Consequenties <ul><li>Externe beschikbaarheid data en diensten afhankelijk van één cruciale dienst (mag dus geen ‘single point of failure’ zijn!) </li></ul><ul><li>Identifier management wordt een expliciete taak </li></ul><ul><li>Commitment mbt persistentie moet worden waargemaakt </li></ul><ul><li>Tool-support voor PID management moet worden geregeld (anders te arbeidsintensief en foutgevoelig) </li></ul><ul><li>Intern (re-)organiseren van data wordt eenvoudiger </li></ul><ul><li>Aanbieden digitale collectie aan derden wordt eenvoudiger, consistenter en duurzamer (zeker i.c.m OAI) </li></ul>
 30. 30. Kansen <ul><li>Mede vormgeven aan PID dienstverlening en de voorwaarden waaronder dat gebeurt </li></ul><ul><li>Voortrekkersrol mbt publiceren museale collecties op internet </li></ul><ul><li>Samenwerking met andere erfgoedinstellingen </li></ul><ul><ul><li>Minder eilandjes </li></ul></ul><ul><ul><li>Betere gezamenlijke belangenbehartiging </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennis delen </li></ul></ul>
 31. 31. Vragen?

×