ผู้สูงอายุองค์การอนามัยโลก  ให้นิยามผู้สูงอายุว่า หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60  ปีหรือมากกว่าขึ้นไปพระราชบัญญัติผู้สูงอา...
ความหมายของการสูงอายุอีกหลายมุมมอง การพิจารณาจากอายุจริงตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้น การพิจารณาด้านการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ ที่...
ความเข้าใจพื้นฐาน1. ความสูงอายุเป็นการพัฒนาหรือ การเปลี่ยนแปลง  ที่เกิดขึ้นเป็นลาดับขั้น2. ความสูงอายุโดยธรรมชาติแตกต่างก...
ทฤษฎีเพื่อการอธิบายความแก่ทฤฎีสูงอายุที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม (Genetics Theories)ทฤษฎีสูงอายุที่ไม่เกี่ยวข้องกับพันธุกร...
ทฤฎีสูงอายุที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม      (Genetics Theories) พื้นฐานการทางานของเซลล์ที่ควบคุมโดยยีนส์   ทฤษฎีจากั...
ทฤฎีสูงอายุที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม     (Genetics Theories) ทฤษฎีการเชื่อมตามขวาง (Cross linkage Theory) ทฤษฎีการเก...
Cross linkage theory     ทฤษฎีการเชื่อมตามขวางโปรตีนในเซลล์กับนอกเซลล์เชื่อกัน ส่งผลให้ เกิดความหนืดเพิ่มขึ้น
Free Radical Theory โมเลกุลเซล์เสียอิเลคตรอน จึงตามหาอิเลคตรอนจาก เซลล์อื่น ทาให้เกิดอิเลคตรอนอิสระเพิ่มขึ้นเป็นลูกโซ่
ที่มาของอนุมูลอิสระ
สารต้านอนุมูลอิสระให้อิเลคตรอนแก่อนุมูลอิสระตัดวงจรลูกโซ่
การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความชรา1. การเปลี่ยนแปลงในระบบผิวหนัง (Age-Related dermatolgical  change)2. การเปลี่ยนแปลงระบบกล้า...
อัลตราไวโอเลต ปัจจัยความเสื่อมทางผิวหนัง UV-C ช่วงคลื่น 100 -280 นาโนเมตร ถูกดูดกลืนเกือบทั้งหมดโดยโอโซน และ ออกซิเจนในบ...
องค์ประกอบของแสงอาทิตย์  Spectral   Wavelengths  Lrradiance(W/m  % of Total            2         ...
 ผิวหนังเกิดอันตรายได้ง่าย การหายของแผลที่ผิวหนังช้า ผิวหนังได้รับอันตรายจากอัลตร้าไวโอเลตง่าย ผิวหนังย่นและยาย ผิวหน...
ประสาทรับความเจ็บปวด และ เส้นเลือดเสื่อมลง
ต่อมเหงื่อและเส้นเลือดฝอยลดลง
เซลล์ตอบสนองการอักเสบลดลง
ผิวหนังแห้งและหยาบกร้าน
ระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ Osteoblast activity มากในวัยเด็ก ทาให้มีการ สร้างกระดูก Osteoclast activity เริ่มตั้งแต่ 50 ...
การเปลี่ยนแปลงระบบไหลเวียนเลือด      การเปลี่ยนแปลง  อาการที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงผังผืดในผนังหัวใจเอตรียม  ...
ระบบหายใจ โปรตีนในปอด จะมีการเกิด Chemical cross linking เพิ่มมากขึ้นทาให้การยืนหยุ่นลดลงการการขยายตัวหดตัวทาได้ ยากขึ้...
 หลอดเลือดของปอด มีการหนาตัวขึ้นในชั้นกลางจากการ สะสมคลอลาเจน ทาให้การตอบสนองต่อการขาด ออกซิเจนช้าลง การตราจหน้าที่ปอด...
Mucociliary clearance จะช้าลงใน ผู้สูงอายุทาให้เชื้อโรคเกาะติดผนังหลอดลมได้ง่าย การสร้างภูมิคุ้มกันลดลง ทาให้เกิดการติดเช...
การเปลี่ยนแปลงระบบภูมิคุ้มกัน ความชราเป็นสาเหตุของการมีภูมิคุ้มกันพบพร่องชนิดที่ไม่ทราบ สาเหตุ (Ideiopathic acquire imm...
ไต และการขับถ่าย การสูญเสียหน้าที่ของไตบางส่วนนาไปสู่การขับและ การดูดกลับเกลือ และการรักษาดุลน้ากรด ด่าง เสีย มักชัดเจน...
การเปลี่ยนแปลงระบบทางเดินอาหาร (Age – related change of     gastrointertinal and hepoatobiliary system เยื่อบุช่องปาก...
 อาหารผ่านกระเพาะช้าลง ¾ ส่วน ลาไส้เล็กดูดซึมลดลงการดูดซึมวิตามินละลายน้าไม่เปลี่ยนแปลง ยกเว้น กลุ่มที่ต้องดูดซึมโดยอาศ...
การเปลี่ยนแปลงระบบเลือด (Age-relatedchange in hematopoietic system) Hemoglobin จะต่ากว่าหนุ่มสาว เนื่องจาก erythropoieti...
การเปลี่ยนแปลงในระบบประสาท(age related neurological change) ความสูงอายุทาให้เกิดการเสื่อมของเนื้อสมองและการ ทางานของสมอง...
ความสามารถทางสติปัญญา 5 ด้าน1. ความจา ลดลงบ้างโดยเฉพาะความจาสิ่งใหม่ เช่น ให้จาของ 3 สิ่งร้อยละ  25 ในกลุ่ม 75-79 ปีจะลืม...
การสูงอายุ
การสูงอายุ
การสูงอายุ
การสูงอายุ
การสูงอายุ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การสูงอายุ

5,368 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,368
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
52
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การสูงอายุ

 1. 1. ผู้สูงอายุองค์การอนามัยโลก  ให้นิยามผู้สูงอายุว่า หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60 ปีหรือมากกว่าขึ้นไปพระราชบัญญัติผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2546 ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลผู้มีอายุเกินกว่า 60 ปี ขึ้นไป
 2. 2. ความหมายของการสูงอายุอีกหลายมุมมอง การพิจารณาจากอายุจริงตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้น การพิจารณาด้านการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ ที่เกิด ขึ้นกับร่างกาย การพิจารณาด้านจิตวิทยา โดยดูจากการปรับตัวที่เกิด ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมโดยเปรียบเทียบกับผู้ที่มีอายุเท่ากัน การพิจารณาด้านสังคม โดยพิจารณาจากบทบาทและ นิสัยทางสังคมเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่มีอายุใกล้เคียงกัน
 3. 3. ความเข้าใจพื้นฐาน1. ความสูงอายุเป็นการพัฒนาหรือ การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นเป็นลาดับขั้น2. ความสูงอายุโดยธรรมชาติแตกต่างกันจากความ สูงอายุโดยพยาธิสภาพ3. ยังไม่มีทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งที่สามารถอธิบาย ความสูงอายุได้ครอบคลุม
 4. 4. ทฤษฎีเพื่อการอธิบายความแก่ทฤฎีสูงอายุที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม (Genetics Theories)ทฤษฎีสูงอายุที่ไม่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม ( Non – genetics theories)
 5. 5. ทฤฎีสูงอายุที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม (Genetics Theories) พื้นฐานการทางานของเซลล์ที่ควบคุมโดยยีนส์  ทฤษฎีจากัดของโคดอน (Condon restriction theory)  ทฤษฎีความผิดพลาด (Error theory)  ทฤษฎีความมากเกินไปของพันธุกรรม (Redundant DND theory)  ทฤษฎีผ่าเหล่า (Mutation theory)
 6. 6. ทฤฎีสูงอายุที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม (Genetics Theories) ทฤษฎีการเชื่อมตามขวาง (Cross linkage Theory) ทฤษฎีการเกิดอนุมูลอิสระ (Free Radical Theory) ทฤษฎีรงควัตถุชรา (Aging PigmentTheory) ทฤษฎีการเสื่อมถอยสะสม (Wear ant Tear Theory) ทฤษฎีการพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน (Autoimmune Theory) ทฤษฎีการควบคุมระบบประสาทต่อมไร้ท่า (Neuroendocrine Theory)
 7. 7. Cross linkage theory ทฤษฎีการเชื่อมตามขวางโปรตีนในเซลล์กับนอกเซลล์เชื่อกัน ส่งผลให้ เกิดความหนืดเพิ่มขึ้น
 8. 8. Free Radical Theory โมเลกุลเซล์เสียอิเลคตรอน จึงตามหาอิเลคตรอนจาก เซลล์อื่น ทาให้เกิดอิเลคตรอนอิสระเพิ่มขึ้นเป็นลูกโซ่
 9. 9. ที่มาของอนุมูลอิสระ
 10. 10. สารต้านอนุมูลอิสระให้อิเลคตรอนแก่อนุมูลอิสระตัดวงจรลูกโซ่
 11. 11. การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความชรา1. การเปลี่ยนแปลงในระบบผิวหนัง (Age-Related dermatolgical change)2. การเปลี่ยนแปลงระบบกล้ามเนือกระดูก ้3. การเปลี่ยนแปลงระบบไหลเวียนเลือก (age-related cardiovascular change)4. การเปลี่ยนแปลงระบบหายใจ (age-related respiratory change)5. การเปลี่ยนแปลงระบบภูมคุ้มกัน ( Age – related immunologecal ิ change)6. การเปลี่ยนแปลงระบบไตและทางเดินปัสสะวะ (Age – related chang of kidney and uringry system )7. การเปลี่ยนแปลงระบบทางเดินอาหาร (Age – related change of gastrointestinal and hepatobiliary system )
 12. 12. อัลตราไวโอเลต ปัจจัยความเสื่อมทางผิวหนัง UV-C ช่วงคลื่น 100 -280 นาโนเมตร ถูกดูดกลืนเกือบทั้งหมดโดยโอโซน และ ออกซิเจนในบรรยากาศ UV-B ช่วงคลื่น 280 – 315 นาโนเมตร ถูกดูดกลินเป็นส่วนใหญ่และสิ่งถึงพื้น โลกประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ UV-A ช่วงคลื่น 315 – 400 นาโนเมตร ไม่ดดกลืนโดยโอโซน แต่ส่วนมากไม่ ู ทาลายสิ่งมีชวิต ี
 13. 13. องค์ประกอบของแสงอาทิตย์ Spectral Wavelengths Lrradiance(W/m % of Total 2 (nm) Solar consten All 137 100 Infrared >700 677 49.4 Visible 400-700 580 42.3 UV-A 320-400 86 6.3 UV-B 280-320 21 1.5UV-C & shorter <280 6 0.5
 14. 14.  ผิวหนังเกิดอันตรายได้ง่าย การหายของแผลที่ผิวหนังช้า ผิวหนังได้รับอันตรายจากอัลตร้าไวโอเลตง่าย ผิวหนังย่นและยาย ผิวหนังย่อนและยาน ผิวหนังคายความร้อนไม่ดี ผิวหนังแห้งหลายกร้าน อื่นๆ  เส้นผมบาง เล็บยาวช้า
 15. 15. ประสาทรับความเจ็บปวด และ เส้นเลือดเสื่อมลง
 16. 16. ต่อมเหงื่อและเส้นเลือดฝอยลดลง
 17. 17. เซลล์ตอบสนองการอักเสบลดลง
 18. 18. ผิวหนังแห้งและหยาบกร้าน
 19. 19. ระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ Osteoblast activity มากในวัยเด็ก ทาให้มีการ สร้างกระดูก Osteoclast activity เริ่มตั้งแต่ 50 ปี และจะมี การสูญเสียมวลกระดูก ร้อยละ 0.6 ต่อปี ความแรงของการหดตัวของกล้ามเนื้อลดลงมาก ตั้งแต่ อายุ 40 ปี ส่งผลให้ล้มได้ง่าย
 20. 20. การเปลี่ยนแปลงระบบไหลเวียนเลือด การเปลี่ยนแปลง อาการที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงผังผืดในผนังหัวใจเอตรียม เอเตรียมเต้นผิดจังหวะหัวใจบีบตัวแรงขึ้น ระบบไหลเวียนผิดปกติเนื้อเยื่อนาไฟฟ้าเสื่อม กระแสไฟฟ้าหัวใจขาดหายลิ้นหัวใจมีแคลเซี่ยมเกาะ ลิ้นหัวใจตีบ รั่วลิ้นหัวใจไมตรัลเสื่อม Mitral incompetenceการควบคุมความดันโลหิตเสีย Postural hypotension
 21. 21. ระบบหายใจ โปรตีนในปอด จะมีการเกิด Chemical cross linking เพิ่มมากขึ้นทาให้การยืนหยุ่นลดลงการการขยายตัวหดตัวทาได้ ยากขึ้น Kyphoscoliosis และการสะสมของแคลเซียมของ costal cartilage ร่วมกับการขยายตัวและสดเสียไป การสะสมแคลเซี่ยมในหลอกคอและหลอดลมใหญ่ ทาให้มีพื้นที่ ที่ไม่ใช้งานเพิ่มมากขึ้น ทาให้มีการปิดทางการหายใจมากกว่า ปกติ เนื้อปอดลดลงราวร้อยละ 20 หรือลดลงประมาณ 2.7 ตารางเมตร ในทุก 10 ปี
 22. 22.  หลอดเลือดของปอด มีการหนาตัวขึ้นในชั้นกลางจากการ สะสมคลอลาเจน ทาให้การตอบสนองต่อการขาด ออกซิเจนช้าลง การตราจหน้าที่ปอด ความจุปอดจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น การแลกเปลี่ยนกาซจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลง เนื่องจากมีการสูญเสียพื้นผิวถุงลม และ pulmonary capillary volume ที่ลดลง
 23. 23. Mucociliary clearance จะช้าลงใน ผู้สูงอายุทาให้เชื้อโรคเกาะติดผนังหลอดลมได้ง่าย การสร้างภูมิคุ้มกันลดลง ทาให้เกิดการติดเชื้อได้ ง่ายและรุนแรงบ่อย
 24. 24. การเปลี่ยนแปลงระบบภูมิคุ้มกัน ความชราเป็นสาเหตุของการมีภูมิคุ้มกันพบพร่องชนิดที่ไม่ทราบ สาเหตุ (Ideiopathic acquire immunodeficiency) ทาให้มีความเสี่ยงต่อการเกิด โรค autoimmune desease ความชรามีผลทาให้ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องโดยเฉพาะภูมิค้มกัน ชนิดพึ่งเซลล์ ทาให้มีแนวโน้มในการติดเชื้อและอัตราตายจาก ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น แต่การฉีดวัคซีนยังคงมีประโยชน์
 25. 25. ไต และการขับถ่าย การสูญเสียหน้าที่ของไตบางส่วนนาไปสู่การขับและ การดูดกลับเกลือ และการรักษาดุลน้ากรด ด่าง เสีย มักชัดเจนขึ้นในคนที่ไตต้องทางานมากขึ้น ทั้งการใช้ยา ที่ผ่านทางไต ผลการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน (vasopressin) ทาให้การขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติ
 26. 26. การเปลี่ยนแปลงระบบทางเดินอาหาร (Age – related change of gastrointertinal and hepoatobiliary system เยื่อบุช่องปากและต่อมน้าลายจะมีพังผืดเพิ่มมากขั้นจนอาจไม่เห็นโครงสร้างของการ ช่องน้า มวลกล้ามเนื้อในการเคี้ยวอาการลดลงร่วมด้วย กระดูกขากรรไกทั้งล่างและบนจะมีการเสื่อมสลาย และทาให้กรูกขากรรไกรบางลง ผู้สูงอายุจึงควรเปลี่ยนฟันปลอมเป็นระยะเมื่อหลวม Enamel เคลือบฟันมีการแตกตามแนวดิ่งจากการใช้งานมานานทาให้มีเศษอาหาร เกาะ เส้นเลือดลดลงส่งผลให้รากฟันเปราะง่ายเมื่อทาการถอนฟัน การรับรสไม่ค่อยลดลงแต่การรับรู้รสอาหารลดลงโดยเฉพาะเค็มและขม ส่วนรสหวาน ยังดีอยู่ หลอดอาหารมีความถี่และการบีบตัวลดลงส่งผลให้อาหารอยู่ในหลอดอาหารนานขึ้น ทาให้เกิดการสาลักอาหาร เพิ่มมากขึ้น
 27. 27.  อาหารผ่านกระเพาะช้าลง ¾ ส่วน ลาไส้เล็กดูดซึมลดลงการดูดซึมวิตามินละลายน้าไม่เปลี่ยนแปลง ยกเว้น กลุ่มที่ต้องดูดซึมโดยอาศัยความเป็นกรด เช่น วิตามินบี 12 ตับเซลล์ลดลงส่งผลให้น้าหนักตับลดลง โดยเฉพาะเมื่ออายุ 70 ปีจะลดลง ร้อยละ 25 พบนิ่วในทางเดินน้าดีในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายโดยพบถึงร้อยละ 30 ในหญิง ที่มีอายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไปส่วนใหญ่มีคอเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบ ตับอ่อนมีการฝ่อตัวและมีการแล่งตัวเพิ่มมากขึ้นแต่น้าย่อย หรือส่วนอื่น ลดลงและมีความสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับอ่อนในผู้สูงอายุชาย 10 เท่า ของคนทั่วไปเมื่ออายุ 70 ปี
 28. 28. การเปลี่ยนแปลงระบบเลือด (Age-relatedchange in hematopoietic system) Hemoglobin จะต่ากว่าหนุ่มสาว เนื่องจาก erythropoietion สารองลดลง ค่าเหล็กใน serum จะป็นร้อยละ 50-75 ของหนุ่มสาว เม็ดเลือดขาว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน เกร็ดเลือดและระบบการแข็งตัวของเลือด จานวนและ ความสามารถไม่เปลี่ยนแปลงตมอายุ แต่จะมีแนวโน้มการ เกิดลิ่มเลือดได้ง่าย
 29. 29. การเปลี่ยนแปลงในระบบประสาท(age related neurological change) ความสูงอายุทาให้เกิดการเสื่อมของเนื้อสมองและการ ทางานของสมอง น้าหนักสมองลดลงร้อยละ 10 เมื่ออายุ 90 ทาให้ที่ว่างใน สมองเพิ่มมากขึ้น การพบสมองฝ่อเพียงอย่างเดียวจากการตรวจ ct ยังไม่มี ความหมายทางคลินิก แต่สาเหตุหลักเกิดจากการเสื่อม สลายของเซลประสาทชัดเจน
 30. 30. ความสามารถทางสติปัญญา 5 ด้าน1. ความจา ลดลงบ้างโดยเฉพาะความจาสิ่งใหม่ เช่น ให้จาของ 3 สิ่งร้อยละ 25 ในกลุ่ม 75-79 ปีจะลืมหนึ่งอย่าง แต่ความจาหลังได้ยินจะยังคงดีอยู่2. ความเร็วของการนึกคิดช้าและความคิดริเริ่มข้าร่วมด้วย3. การสมาธิ ยังคงดี ดังนั้น ถ้าพบสมาธิไม่ดีอาจมีความผิดปกติได้4. ความสามารถในการคัดลอกรูปภาพ ลดลงทั้งในด้านการรับรู้ และการเขียน5. การใข้ภาษาจะยังคงปกติ จกเว้นการใช้คาพูดบอกอักษรแรกของคาจะ ลดลงบ้าง นอกนั้นถือว่าผิดปกติ

×