อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

3,066 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,066
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
32
Actions
Shares
0
Downloads
68
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

 1. 1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สมจิตร คะเสนา โรงเรียนบ้านยางแดง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2
 2. 2. วัตถุประสงค์1. เพือให้นักเรียนได้ศกษาส่วนประกอบของอุปกรณ์ ่ ึ คอมพิวเตอร์2. เพื่อให้ทราบถึงหน้าทีการทางานของอุปกรณ์ ่ คอมพิวเตอร์
 3. 3. อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
 4. 4. คีย์บอร์ด จอภาพ เมาส์Optical อุปกรณ์ภายนอก ลาโพง Drive Floppy disk Case Drive
 5. 5. Monitor หรือ จอภาพใช้แสดงผลการทางานต่าง ๆ ของเครืองคอมพิวเตอร์ปัจจุบันมีให้ ่เลือกหลายแบบ เช่น แบบ CRT ซึ่งเป็นแบบที่ใช้หลอดภาพหรือเป็นแบบ LCD ซึ่งมีหน้าจอแบบราบ ขนาดจอบาง น้าหนักเบาและทันสมัย
 6. 6. Keyboard หรือ แป้นพิมพ์ใช้สาหรับป้อนข้อมูลหรือคาสั่งต่างๆ เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
 7. 7. Mouse หรือ เมาส์ใช้สาหรับควบคุม cursor บนหน้าจอเพื่อจัดการคาสั่ง การทางานต่าง ๆ บนหน้าจอ
 8. 8. Speaker หรือ ลาโพงใช้สาหรับแสดงข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของเสียง เช่น เสียงเพลง
 9. 9. CaseCase โดยทั่วไปจะมี Power Supply อยู่ภายในด้วย ทาหน้าที่ บรรจุอุปกรณ์ต่าง ๆ และจ่ายพลังงานให้กบระบบ ั
 10. 10. Floppy Disk Driveทาหน้าที่ในการอ่านและเขียนข้อมูลลงแผ่นดิสก์เกต
 11. 11. Optical Drive CD DVD อ่าน เขียน อ่าน เขียน CD-ROM Y N N N CD-RW Y Y N N DVD-ROM Y N Y N Combo Drive Y Y Y N DVD-RW Y Y Y Yมีหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดก็มีความสามารถแตกต่างกันไป ดังตารางที่แสดง
 12. 12. CPU LAN Card MainboardSound Card อุปกรณ์ภายใน RAM VGA Card Harddisk
 13. 13. CPU หรือ หน่วยประมวลผลกลางทาหน้าที่ประมวลผลข้อมูล และควบคุมการทางานในคอมพิวเตอร์ เปรียบได้กับ " สมองของคอมพิวเตอร์ "
 14. 14. Mainboard หรือ Motherboard หรือ แผงวงจรหลักเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ถือว่าเป็นศูนย์กลาง ของคอมพิวเตอร์
 15. 15. RAM (Random Access Memory) หรือ หน่วยความจา ทาหน้าที่เป็นหน่วยความจาชั่วคราว ใช้สาหรับเก็บข้อมูล ที่จะนาไปประมวลผล
 16. 16. Harddiskทาหน้าที่ในการเก็บบันทึกข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ
 17. 17. VGA Card หรือ Graphic Card หรือ การ์ดแสดงผลใช้สาหรับประมวลผลข้อมูลที่จะแสดงบนหน้าจอ เชื่อมต่อกับ จอภาพหรือ Monitor
 18. 18. Sound Card หรือ การ์ดเสียงใช้สาหรับประมวลผลข้อมูลที่จะแสดงออกมาในรูปแบบของเสียง ผ่านทางลาโพง
 19. 19. Modemใช้สาหรับเชือมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นโดยผ่านทาง ่ สายโทรศัพท์ โดยมากจะใช้เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต
 20. 20. LAN Cardใช้สาหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเข้าด้วยกัน ผ่านทางเครือข่ายท้องถิ่น (LAN )
 21. 21. สรุปการศึกษาถึงส่วนประกอบของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และหน้าที่การทางานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐานที่สาคัญในการเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์และจะเป็นประโยชน์เมื่อเราต้องการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ซึ่งในปัจจุบันนี้ ผู้ใช้ทั่วไปนิยมกาหนดรายละเอียดและเลือกซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเองเพื่อให้ได้เครืองคอมพิวเตอร์ที่ตรงตามความต้องการ ่และประหยัดงบประมาณมากที่สุด
 22. 22. แหล่งข้อมูลwww.pil.in.th/ToolTeachingandlearning/.../2/อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์.ppt

×