Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tampereen alueen
avoin datapilvi
-projektin (TAPI)
loppuraportin
kalvot
17.3.2014
Heikki Salo, Terhi Vesanen, Seppo Kalli,...
2014-03-17 © TAPI-projekti 2
Sisällysluettelo
• Taustaa
• Avoin data ja kunnat
sekä ITI- ja INKA-
ohjelmat
• Avoimen datan...
2014-03-17 © TAPI-projekti 3
• Tampereen alueen kehitysyhtiö Tredean
tilaama kehitysprojekti
• Toteuttaja Valomo–osuuskunt...
TAPI-projekti
Kansallinen
dataportaali:
VM/VIP,Gofore
TAPI-projektin liitokset muihin hankkeisiin
SHOKit:
Digile, FIMECC
A...
2014-03-17 © TAPI-projekti 5
Avoimen datan ekosysteemi
Teknologia-ja
infrastruktuu-
ritoimittajat
Avoimen
datan
omistajat
...
2014-03-17 © TAPI-projekti 6
Avoin data Kysyntä
Palvelujen
tarjontaInnovaatiot
Mittarit: yritysten ja
liikevaihdon määrä
M...
2014-03-17 © TAPI-projekti 7
Sisällysluettelo
• Taustaa
• Avoin data ja kunnat
sekä ITI- ja INKA-
ohjelmat
• Avoimen datan...
Avoimen datan hyödyntämisen vaiheet kunnissa
Avoin data
1
Kaupungit avaavat
dataa
palveluistaan
Jalostettu
data
Avoimet ra...
2014-03-17 © TAPI-projekti 9
Avoimen datan hyödyt kuntalaisille
Imagecoutteryof David Castillo Dominici /freedigitalphotos...
2014-03-17 © TAPI-projekti 10
Avoin data ja kuntien talous – visio 2016
Vuonna 2012 valtioneuvostoon edellisenä vuonna jul...
2014-03-17 © TAPI-projekti 11
Kuntasektorin vision toteutumisen edellytykset
Imagecoutteryof ponsulak / freedigitalphotos....
2014-03-17 © TAPI-projekti 12
Ehdotus välitysalustan dataportaaliosuudeksi
Imagecoutteryof Stuart Miles/freedigitalphotos....
2014-03-17 © TAPI-projekti 13
Innovaatioalustan tuomat kaksivaiheiset hyödyt
IT-alustojenhallinta:
• portaali
• katalogi
•...
2014-03-17 © TAPI-projekti 14
Kuntasektorin avoimen datan välitysalusta ja ITI/INKA-ohjelmat
Kansallinen
dataportaali
avoi...
2014-03-17 © TAPI-projekti 15
Sisällysluettelo
• Taustaa
• Avoin data ja kunnat
sekä ITI- ja INKA-
ohjelmat
• Avoimen data...
Yritykset,
yhteisöt
Avoin
data
Kuntasektorin avoimen datan välittäjä
Toteutetaan jos/kun yrityksen perustamiselle on liike...
datastore.kunnat.fi
• Keskitetty tallennus- ja jakelu-
paikka eri kaupunkien staattiselle (ja
dynaamiselle) datalle
• Tied...
2014-03-17 © TAPI-projekti 18
Muut
datakatalogit
(kansallinen,
toimialakohtaiset,
yritykset,jne.)
avoindata.kunnat.fi ja d...
2014-03-17 © TAPI-projekti 19
Sisällysluettelo
• Taustaa
• Avoin data ja kunnat
sekä ITI- ja INKA-
ohjelmat
• Avoimen data...
2014-03-17 © TAPI-projekti 20
Ehdotetut toimenpiteet
• Tampereen alue on kansainvälisesti edellä avoimen datan
hyödyntämis...
2014-03-17 © TAPI-projekti 21
Sisällysluettelo
• Taustaa
• Avoin data ja kunnat
sekä ITI- ja INKA-
ohjelmat
• Avoimen data...
2014-03-17 © TAPI-projekti 22
Datakäsitteiden määritelmät
• Avoin data: digitaalisessa, helposti koneluettavassa muodossa ...
2014-03-17 © TAPI-projekti 23
Avoin vs. suljettu data
Datan ominaisuus Täysin avoin Täysin suljettu
Saatavuus Kaikkien
saa...
2014-03-17 © TAPI-projekti 24
Avoin data vs. muut datatyypit
Data
Big
data
Avoin
data
Avoin valtion-
hallinnon data
Avoin ...
2014-03-17 © TAPI-projekti 25
Avoimen datan toimintaympäristö Suomessa
Liite 4
Kuntasektorin datan avaus ja jakelu Suomessa
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kuntasektorin datan avaus ja jakelu Suomessa

1,123 views

Published on

Tampereen alueen avoin datapilvi -projektin (TAPI) loppuraportin kalvot, avoin data kuntasektorilla

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kuntasektorin datan avaus ja jakelu Suomessa

 1. 1. Tampereen alueen avoin datapilvi -projektin (TAPI) loppuraportin kalvot 17.3.2014 Heikki Salo, Terhi Vesanen, Seppo Kalli, Jukka Helin Kommentit kalvoihin: jukka.helin@qbitech.com Imageby MazeNL77(FindIcons.com) [CC-BY-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)],viaWikimediaCommons
 2. 2. 2014-03-17 © TAPI-projekti 2 Sisällysluettelo • Taustaa • Avoin data ja kunnat sekä ITI- ja INKA- ohjelmat • Avoimen datan välitysalustan toteutusteknologia • Ehdotetut toimenpiteet • Liitteet Imageby TimBerners-Lee(http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)],viaWikimediaCommons
 3. 3. 2014-03-17 © TAPI-projekti 3 • Tampereen alueen kehitysyhtiö Tredean tilaama kehitysprojekti • Toteuttaja Valomo–osuuskunta • Projektin kesto 9/2013-3/2014 • Projektin tavoitteet: - Tuottaa suositukset prosesseista, vaatimuksista, hallinnoinnista sekä rahoituksesta liittyen Tampereen alueen avoimen datan tarvitsemiin datakatalogi-, datahotelli- ja muihin pilvipalveluihin. - Analysoida alueen liiketoimintamahdollisuudet, ekosysteemi ja mahdollisesti perustettavan avoimen datan välittäjän liiketoimintamalli. • Projekti toteutettiin EAKR/ELY-rahoituksen tuella Tampereen alueen avoin datapilvi -projekti (TAPI)
 4. 4. TAPI-projekti Kansallinen dataportaali: VM/VIP,Gofore TAPI-projektin liitokset muihin hankkeisiin SHOKit: Digile, FIMECC Avoin data -hankkeet VM X-Road-palveluväylä Sitra Taltioni Helsinki HRI Tampere ODTR, ITS Factory EU/KTM INKA, ITI Kela Kanta 2014-03-17 © TAPI-projekti 4
 5. 5. 2014-03-17 © TAPI-projekti 5 Avoimen datan ekosysteemi Teknologia-ja infrastruktuu- ritoimittajat Avoimen datan omistajat Sovellus- kaupat Palvelun- tarjoajat Loppukäyt- täjät ja hyödyntäjät Ei-avoimen datan omistajat Selitykset: Datavirta* Rahavirta* Datan välittäjä jakaa avointa,suljettua ja niistä mahdollisestijalostamaansadataa. Se maksaa suljetusta datasta ja jakeluteknologiasta ja saa tuloja palveluntarjoajilta. Palvelun kehittä- jät, alihankkijat, tutkimuslaitokset (Avoimen) datan välittäjä * Ko. virtojen mukana kulkeemyös tunnistautumis-,ym. informaatiota.
 6. 6. 2014-03-17 © TAPI-projekti 6 Avoin data Kysyntä Palvelujen tarjontaInnovaatiot Mittarit: yritysten ja liikevaihdon määrä Mittarit: tutkintojen, sovellusten, julkaisujen ja patenttien lukumäärä Mittarit: datan latausten, applikaatioiden ja käyttäjien lukumäärä Mittarit: avattujen datajoukkojen lukumäärä Avoimen datan positiivinen kehä* Buustit: EU-direktiivit, valtiohallinnon ja kaupunkien toimet Tiedon yhdistely luo uusia toimi- aloja * Positiivinen kierre, positiivinen kehä (virtuous cycle, virtuous circle): ketju tapahtumia, jossa jokaisellaedellisellä tapahtumallaon positiivinen vaikutus seuraavaan. Vrt. negat. kierre, negat. kehä, ”noidankehä” (vicious cycle, vicious circle): ketju tapahtumia, jossa jokaisellaedellisellä tapahtumalla on negatiivinen vaikutus seuraavaan. Datan avaaminen luo uusia mahdol- lisuuksia Yritykset tuottavat palveluita Ihmisten tarpeet luovat kysyntää Imagecoutteryof atibodyphoto/freedigitalphotos.net.
 7. 7. 2014-03-17 © TAPI-projekti 7 Sisällysluettelo • Taustaa • Avoin data ja kunnat sekä ITI- ja INKA- ohjelmat • Avoimen datan välitysalustan toteutusteknologia • Ehdotetut toimenpiteet • Liitteet Imageby TimBerners-Lee(http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)],viaWikimediaCommons
 8. 8. Avoimen datan hyödyntämisen vaiheet kunnissa Avoin data 1 Kaupungit avaavat dataa palveluistaan Jalostettu data Avoimet rajapinnat: REST, Siri,… 2 Avointa dataa ja rajapintoja on löydettävissä, sovelluksia voidaan kehittää ja dataa jalostaa3 Jalostetun datan ja uusien sovellusten avulla toiminta tehostuuja saadaan säästöjä 03/2014 on menossa siirtymä 1  2-vaihe. 3-vaiheen toteutuminen edellyttää panostamista 2-vaiheeseen. 2014-03-17 © TAPI-projekti 8 Imageby Rayshade(Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)or GFDL(http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)],viaWikimediaCommons
 9. 9. 2014-03-17 © TAPI-projekti 9 Avoimen datan hyödyt kuntalaisille Imagecoutteryof David Castillo Dominici /freedigitalphotos.net. Kuntalaisillaon uusia työpaikkoja,jotka datan jalostaminen ja yhdistelyovat luo- neet. He voivat osallistua palvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen.Heillä on hyvät vaikutus- ja osallistumismahdolli- suudet kunnan päätöksenteossa. 3 Kuntalaisten ympäristö-ja laatutietoisuus paranee avattujen kunnan palvelujen datojen avulla ja kunnan hallinnon läpinäkyvyys lisääntyy. 1 Kuntalaisten elämä helpottuu avointa dataa ja rajapintoja hyödyntävien uusien sovellusten ja parempien palvelujen avulla. 2
 10. 10. 2014-03-17 © TAPI-projekti 10 Avoin data ja kuntien talous – visio 2016 Vuonna 2012 valtioneuvostoon edellisenä vuonna julkistanutperiaate- päätöksen julkisten tietoaineistojensaatavuudesta.Käsite avoin data alkaa konkretisoituavaltionhallinnossaja kuntasektorilla. Vuonna 2014 Suurimmat kunnat avaavat datavarantojaan,mutta pienillä kunnilla ei ole resursseja tähän. Kunnilta puuttuvat kunnollisetprosessit datan avaamiselle, säilömiselleja jakeluun. Kunnan palveihin liittyvän datan avaaminen aiheuttaa lisämaksuja kunnille. Datan avaamista helpottamaan avataan valtionhallintoonja kuntasektorille dataportaalejaja datahotelleja. Vuonna 2016 huomataan kunnissa datan avaamisen johdosta,että aiemmin oli tehty paljon päällekkäistä tiedonkeruuta ja ylläpitoa, josta on voitu luopua ja joka voidaan toteuttaatehokkaammin. Kunnat eivät enää lähetä raportointitietojaan monille eri viranomaisille,vaan viranomaiset hakevat itse nämä tiedot kuntien dataportaalista.Kuntien avoimia datavarantoja hyödyntäviä ja yhdisteleviä, kunnille itselleenilmaisia, sovelluksiasyntyy useita mm. matkailun, logistiikan, energiasektorin,median, terveydenhoidon,hyvinvoinnin ja kaupunkipalvelujen alueille. Syntyy uusia yrityksiä ja liikevaihtoa ja kunnat saavat lisää verotuloja. Kuntien palveluissa saadaan säästöjä esimerkiksi yhdistettäessäterveys-, sosiaali-,vero- ja työllisyystietojaalueittain (hyvinvointimaantiede). Näkyvät hyödyt Näkymättömät hyödyt Imageby UweKils(iceberg)andUser:WiskaBodo (sky).[GFDL(http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)],viaWikimediaCommons.
 11. 11. 2014-03-17 © TAPI-projekti 11 Kuntasektorin vision toteutumisen edellytykset Imagecoutteryof ponsulak / freedigitalphotos.net. • Vision toteutuminen edellyttää kuntasektorin avoimen datan välitysalustaa • Tampereella voidaan toteuttaa välitysalustan ja palvelujen testaamiseen sopivan kehitysympäristön kombinaatio eli avoimen datan innovaatioalusta • Innovaatioalusta mahdollistaa sekä isojen että pienten kuntien avoimeen dataan liittyvän testauksen, julkaisun, laadun, varastoinnin, jakelun ja löytämisen • Tällä hetkellä useilla pienillä kunnilla ei ole resursseja, välitysalustaaeikä prosessia kuntansa avoimen datan suhteen • Alustan päälle voidaan kehittää ja tuotteistaa yrityksien avointa dataa hyödyntäviä palveluja
 12. 12. 2014-03-17 © TAPI-projekti 12 Ehdotus välitysalustan dataportaaliosuudeksi Imagecoutteryof Stuart Miles/freedigitalphotos.net. • VM ja Valtion IT-palvelukeskus (VIP) rakentavat kansallista dataportaalipalvelua avoindata.fi • MetatiedotSuomen valtionhallinnon avoimestadatasta • TamperelainenIT-taloGofore koodaa palvelua • Koodit ja muut tuotoksetjulkistetaan avoimesti • Tuotannossa 4/2014? • Dataportaalialusta voidaan kopioida ja rakentaa kuntien avoimelle datalle vastaava palvelu avoindata.kunnat.fi • Metatiedotkaikkien kuntien avoimesta datasta • Metatiedotmyös toimialakohtaisista ja yritysten avoimesta datasta • Lisäksi voidaan toteuttaa tallennus- ja jakelupalvelu kuntien ja yritysten avoimelle datalle (datastore.kunnat.fi) • Palvelua voi hallinnoida liiketoimintaedellytysten täytyttyä, kuntasektorin avoimen datan välittäjä
 13. 13. 2014-03-17 © TAPI-projekti 13 Innovaatioalustan tuomat kaksivaiheiset hyödyt IT-alustojenhallinta: • portaali • katalogi • hotelli Kokonaisarkkitehtuurinhallinta: • standardit • yhteensopivat kilpailutukset • valmiit toteutusspeksit Clearing house -toiminnot: • priorisointi • datan vastaanotto ja hyväksyminen • ohjeet ja avustaminen Kunnat,kuntalaiset,yritykset • datan jatkokäsittely • Ennustaminen, analysointi • tiedolla johtaminen • uusien palvelujen kehitys Palvelujen buustaus: • kilpailut • hackathonit Avoin data Muu, ei-avoin ja big data Avoin data Avoin data Avoin data Avoin data Avoin data Kuntasektorin avoimen datan innovaatioalusta 1 1 1 Hyötyjen saannin vaiheet: ① Datan avaus ja jakelu 2 2 ② Datan yhdistelyja jalostus Hyödyt • säästöt kunnille • uudet PK-yritykset • uusi liiketoiminta • paremmat palvelut
 14. 14. 2014-03-17 © TAPI-projekti 14 Kuntasektorin avoimen datan välitysalusta ja ITI/INKA-ohjelmat Kansallinen dataportaali avoindata.fi Valtion julkishallinnon käyttöliittymä 1 1 04/2014 Kansallinen valtion dataportaali, jota hallinnoi VM/VIP, avataan Helsinki Vantaa Espoo Tampere Turku Oulu 6AIKA 2 2 05/2014 6AIKA käynnistää ITI-projektin kuntasektorin avoimen datan välitysalustan perustamiseksi avoindata.kunnat.fi datastore.kunnat.fi Kuntasektorin avoimen datan innovaatiosalusta Kuntien käyttöliittymät Tampere Turku Juupajoki Jyväskylä … 3 3 12/2014 Kuntasektorin dataportaali, datahotelli ja ensimmäiset kuntien käyttöliittymät avataan 4 2015 Yrityksissä ja INKA-ohjelmissa tehtyjä alustaa hyödyntäviä palveluja avataan Biotal. • Joensuu • Jyväs- kylä • Seinä- joki Kestävät energia- ratkaisut • Vaasa • Lappeen- ranta • Pori Tulev. terveys • Oulu • Kuopio • Pääkaup. • Tampere • Turku Älykäs kaup. • Tampere • Lahti • Oulu • Pääkaup. • Turku Uudist. Teoll. • Tampere • Lahti • Oulu • Pääkaup. • Turku Kyber- turval- lisuus • Jyväs- kylä 4 Yritykset, ei- kuntien hankkeet
 15. 15. 2014-03-17 © TAPI-projekti 15 Sisällysluettelo • Taustaa • Avoin data ja kunnat sekä ITI- ja INKA- ohjelmat • Avoimen datan välitysalustan toteutusteknologia • Ehdotetut toimenpiteet • Liitteet Imageby TimBerners-Lee(http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)],viaWikimediaCommons
 16. 16. Yritykset, yhteisöt Avoin data Kuntasektorin avoimen datan välittäjä Toteutetaan jos/kun yrityksen perustamiselle on liiketaloudelliset perusteet SLA = Service Level Agreement, DaaS = Data as a Service, API = Application Programming Interface, App = Application Kaupunki 1 Avoin data Kaupunki N Avoin data … Avoin data Loppukäyttäjät, palvelukehittäjät ja -tarjoajat Kuntasektori-API App 1 App N Selain… Datan kopiointi (optio kunnille) avoindata.kunnat.fi • Datakatalogi muulle kuin kansalliselle avoimelle datalle • Portaali (data, APIt, appsit, esimerkit, dokumentaatio,…) • Kehittäjäyhteisöpalvelut Kuntasektorin avoimen datan välittäjä SLA-pohjainen DaaS-palvelu datastore.kunnat.fi • Keskitetty tallennus- ja jakelupaikka staattiselle (ja dynaamiselle) kuntasektorin avoimelle datalle • Konversiopalvelu • Datan validointi ja laaduntarkistus Portaali CKAN-pohjainen datakatalogi CMS Käyt t ölit t ym ä kat alogiin I ndeksoij a CSW/CKAN-kerääjä Datakatalogi ja portaali data.pirkanmaa.fi Kehit t äj äyht eisö W e b- lo m a k e REST- raj apint a 2014-03-17 © TAPI-projekti 16
 17. 17. datastore.kunnat.fi • Keskitetty tallennus- ja jakelu- paikka eri kaupunkien staattiselle (ja dynaamiselle) datalle • Tiedostojen hallinta riippumatonta julkaisijoista • Linkit eri palveluihin pysyvät ehjinä • Staattisen datan toteutusalustana pilvipalvelu (Cybercom, Forge, Amazon,…) • Dynaaminen data tarvitsee omat jakelualustat avoindata.kunnat.fi • Dataportaali ja -katalogi • CKAN-pohjainen alusta, joka perustuu uuteen kansalliseen dataportaaliin • Avattujen datajoukkojen metatietokuvaus • Kehittäjäyhteisöpalvelut: API-kuvaukset, dokumentaatio, esimerkit, sovellus- promootio avoindata.fi • CKAN-pohjainen kansallinen dataportaali • Kerää metatiedot eri katalogeista • Ei sisällä ainakaan alkuvaiheessa varsinaista tiedostojen tallennuspaikkaa • Metatietojen linkitys tulevaisuudessa EU-tason katalogiin HRI-katalogi • CKAN-pohjainen pääkaupunkiseudun datakatalogi • Sisältää myös tallennuspaikan (Amazonin pilvipalvelu) EU-katalogi • Kokoaa EU-alueelta eri katalogien sisällön yhteen katalogiin Metatiedot Metatiedot Metatiedot avoindata.kunnat.fi -datakatalogin linkitys Editoitu http://prezi.com/1vslepw9xhn-/avoimen-datan-katalogit/(Joonas Dukpa, 2013-06-24) pohjalta. Datan julkaisu web- lomakkeen tai APIn kautta Muut CKAN- pohjaiset katalogit SuomessaYritykset, yhteisöt Avoin data Mikkeli Avoin data Oulu Avoin data Tampere Avoin data … Kuntasektorin avoimen datan välitysalusta 2014-03-17 © TAPI-projekti 17
 18. 18. 2014-03-17 © TAPI-projekti 18 Muut datakatalogit (kansallinen, toimialakohtaiset, yritykset,jne.) avoindata.kunnat.fi ja datastore.kunnat.fi -arkkitehtuuri Selain Loppukäyttäjät • Avointa dataa hyödyntävien appsien ja selainpohjaisten palvelujen haku ja käyttö Kehittäjät • Avoimen datan, API- dokumenttien ja koodiesimerkkien selailu • Appsien ja selainpohjais- ten palvelujen kehitys • Kehittäjäyhteisön palvelut (GitHub, ym.) Loppukäyttäjät ja palvelukehittäjät Meta- tietojen haku CMS = Content Management System (esim. Liferay, Wordpress, Drupal), API = ApplicationProgramming Interface CKAN = Comprehensive Knowledge Archive Network (Open Source –pohjaisen dataportaalin alusta, muita esim. Socrata, Junar ja OGPL) CSW = Catalog Services for Web (yleisesti käytetty rajapinta avoimessa datassa), GitHub = Sosiaalinenyhteisöpalvelu koodaukseen REST = REpresentational State Transfer (Web-palveluissa yleisesti käytetty rajapinta) Portaali CKAN-pohjainen datakatalogi CMS Kunnittain räätälöidyt käyttöliittymät Indeksoija CSW/CKAN-kerääjä Datakatalogi ja -portaali avoindata.kunnat.fi Kehittäjä- yhteisö Web-lomake App Yritykset, yhteisöt Avoin data Kaupunki 1 Avoin n data Kaupunki N Avoin data Tallennuspalvelu datastore.kunnat.fi Avoin data … REST-rajapinta Tallennus Konversio Validointi- ja laadunvarmistus Datan julkaisu web-lomakkeen tai APIn kautta Datan kopiointi (optio) Sovellus- markkinointi Käyttäjähallinta
 19. 19. 2014-03-17 © TAPI-projekti 19 Sisällysluettelo • Taustaa • Avoin data ja kunnat sekä ITI- ja INKA- ohjelmat • Avoimen datan välitysalustan toteutusteknologia • Ehdotetut toimenpiteet • Liitteet Imageby TimBerners-Lee(http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)],viaWikimediaCommons
 20. 20. 2014-03-17 © TAPI-projekti 20 Ehdotetut toimenpiteet • Tampereen alue on kansainvälisesti edellä avoimen datan hyödyntämisessä. Jotta etumatka säilyy, tulee toiminnasta saada pysyvää. • 6AIKA-konsortion kautta haetaan 2-vuotista 5/2014 alkavaa ITI- projektirahoitusta kuntasektorin avoimen datan innovaatioalustan toteuttamiseksi • Kaksivaiheinen projekti, jossa fokus on ensin datan avaamisessa ja jakelussa ja sitten datan jalostamisessa mukaan lukien big data - menetelmät • Jos projektin aikana liiketoimintaedellytykset kuntasektorin avoimen datan välittäjälle selkiytyvät, otetaan perustamisasia käsittelyyn • Kuntasektorin jakelualustan toteuttamisessa hyödynnetään mahdollisimman paljon valtionhallinnon avoindata.fi- alustaratkaisua • Projektille pitää valita koordinaattori Imagecoutteryof ddpavumba / freedigitalphotos.net.
 21. 21. 2014-03-17 © TAPI-projekti 21 Sisällysluettelo • Taustaa • Avoin data ja kunnat sekä ITI- ja INKA- ohjelmat • Avoimen datan välitysalustan toteutusteknologia • Ehdotetut toimenpiteet • Liitteet Imageby TimBerners-Lee(http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)],viaWikimediaCommons
 22. 22. 2014-03-17 © TAPI-projekti 22 Datakäsitteiden määritelmät • Avoin data: digitaalisessa, helposti koneluettavassa muodossa olevaa dataa, jota voidaan käyttää, jalostaa ja jakaa uudelleen ilmaiseksi • Metadata: ”dataa itse datasta”; kuvaa yleensä datan rakenteen, käyttöoikeudet ja sisällön • Staattinen data: dataa, joka ei muutu sen jälkeen kun se on talletettu • Dynaaminen data: dataa, joka muuttuu reaaliajassa • Datakatalogi: luettelo käytettävissä olevista datoista • Datakatalogialusta: datan hallintajärjestelmä, jossa on työkalut metadatan tai datan tallettamiseksi ja löytämiseksi katalogista • Dataportaali: sisältää perusdatakatalogin lisäksi muuta sisältöä ja portaalipalveluja, kuten mahdollisen uutisosion ja keskustelufoorumin • Dataportaalialusta: sisältää datakatalogialustaan verrattuna yleensä ainakin paremman sisällön- ja käyttäjähallintajärjestelmän, tietokantatuen ja käyttöliittymän räätälöintityökalut • Datahotelli: datan tallennusvarasto, joka voi toimia myös staattisen datan jakelualustana • Datavälittäjä: ottaa avointa tai maksullista dataa eri lähteistä ja välittää sitä eteenpäin sellaisenaan tai jalostamalla ja yhdistämällä eri lähteistä uutta dataa • Big Data: dataa, joka on liian kompleksista ja jota on liian paljon, jotta sitä voitaisiin käsitellä tavallisilla tietokantojen hallintamenetelmillä ja työkaluilla • My Data: tieto, joka ko. henkilöstä on talletettu eri tietokantoihin Liite 1
 23. 23. 2014-03-17 © TAPI-projekti 23 Avoin vs. suljettu data Datan ominaisuus Täysin avoin Täysin suljettu Saatavuus Kaikkien saatavilla Rajoitettu tietyille organisaatioille tai henkilöille Muoto Koneluettavuus helppoa Koneluettavuus vaikeaa Hinta Ilmaista Kallista Käyttöoikeudet Vapaasti käytettävissä Uudelleen käyttö kielletty Jakeluoikeudet Uudelleen jakelu sallittua Uudelleen jakelu kielletty Datan luonne vaihtelee käytännössä täysin avoimesta täysin suljettuun. Liite 2
 24. 24. 2014-03-17 © TAPI-projekti 24 Avoin data vs. muut datatyypit Data Big data Avoin data Avoin valtion- hallinnon data Avoin kunta- sektorin data My Data Liite 3 Kuvassa on yksi esitystapa avoimen datan suhteesta muihin datatyyppeihin. Muitakin tapoja on olemassa.* * Joel Gurin: Open Data Now, 1st Edition. McGraw Hill, ISBN 978-0071829779, 272pages. http://www.opendatanow.com/2013/11/new-big-data-vs-open-data-mapping-it-out McKinsey Global Institute: Open data report, 101pages. http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/open_data_unlocking_innovation_and_performance_with_liquid_information
 25. 25. 2014-03-17 © TAPI-projekti 25 Avoimen datan toimintaympäristö Suomessa Liite 4

×