Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inspiratiesessie Leren en Lesgeven met ICT

805 views

Published on

Presentatie bij het ochtendprogramma voor docenten Accountancy en Bedrijfseconomie van Fac FM/CM (Zuyd) door Frans Roovers en Judith van Hooijdonk (I-team Zuyd).

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inspiratiesessie Leren en Lesgeven met ICT

 1. 1. Inspiratiesessie Leren en Lesgeven met ICT Opleidingen Accountancy en Bedrijfseconomie Zuyd, I-team Sittard, 3 november 2015 Frans Roovers Judith van Hooijdonk
 2. 2. Frans Roovers Docent Social Work Zuyd @FransSocialWork ICTO adviseur Zuyd @Fransipani Docent geluidstechniek ROC Arcus @Rooversbende
 3. 3. Nulmeting Concreet voorbeeld Bezint eer ge begint TPACK, the game
 4. 4. Nulmeting
 5. 5. OLP8 geschikt / ongeschikt basisproef Social Work Sittard
 6. 6. Overview • Afsluiting 2de jaar • Aantonen behalen competenties • Studenten betrekken bij ontwikkeling • Aparte blackboardomgeving • Learning analytics • Toetsing • Eindopdracht eigen tijdschrift (Glossy)
 7. 7. http://www.greenbookblog.org/2015/04/02/social-listening-and-online-communities-113 1 docent inhoud, toetsing, rubrics 1 docent aansturing, communicatie, feedback 1 docent vorm en inrichting, moderator Vertrouwen op elkaars kwaliteiten Effectief Ontwerpteam
 8. 8. Alexandra OLP 8 Kenniskring Professioneel Beoordelen
 9. 9. Uitgangspunten BB Eenvoudige/ duidelijke structuur Overzichtelijk (tijdlijn) Learning analytics (sturing en feedback) Weblectures en bronnen Interactie (forums) Ephorus (+ info) Communicatie
 10. 10. Structuur
 11. 11. Overzichtelijk
 12. 12. Sturing
 13. 13. Sturing
 14. 14. Sturing
 15. 15. Sturing
 16. 16. Sturing
 17. 17. Weblectures en bronnen
 18. 18. Interactie/ discussie
 19. 19. Interactie/ discussie
 20. 20. Ephorus + bijvangst
 21. 21. Communicatie
 22. 22. Communicatie Gedoseerd Toon
 23. 23. Conclusie / tussenevaluatie • Studenten zeer enthousiast • BB omgeving van olp1 olp8 • Snelle reactie van docenten
 24. 24. 2.Vraagnr. 2GeefeenrapportcijfervoordegeheleonderwijsperiodeOLP8 Evaluatie OLP 8 "Geschikt/ ongeschikt Basisproef" 2014-2015 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 2.5% 14.4% 41.5% 33.9% 5.9% 0.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Percentage N=118 75% van aantal studenten!
 25. 25. 5.Vraagnr. 5GeefeenrapportcijfervoordegeheleBlackboardomgeving Evaluatie OLP 8 "Geschikt/ ongeschikt Basisproef" 2014-2015 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.4% 5.9% 16.9% 27.1% 35.6% 11.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Percentage
 26. 26. 3.Vraagnr. 3Geefeenrapportcijfervoordebereikbaarheidvandecoördinatoren Evaluatie OLP 8 "Geschikt/ ongeschikt Basisproef" 2014-2015 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 7.6% 25.4% 38.1% 16.9% 10.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Percentage
 27. 27. 50.A.Dediscussieruimtewerkteondersteunendvoormij Evaluatie OLP 8 "Geschikt/ ongeschikt Basisproef" 2014-2015 0.9% 6.9% 16.4% 57.8% 19.8% 1 2 3 4 5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Percentage Naam 1 Zeer oneens 2 Oneens 3 Oneens / eens 4 Eens 5 Zeer eens
 28. 28. 52.Vraagnr.25DeBlackboardomgevingheeftondersteunendgewerkt(geefeenrapportcijfervan1t/m10). Evaluatie OLP 8 "Geschikt/ ongeschikt Basisproef" 2014-2015 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 5.1% 19.5% 39.8% 26.3% 8.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Percentage
 29. 29. Conclusie / tussenevaluatie • Studenten zeer enthousiast • BB omgeving van olp1 olp8 • Snelle reactie van docenten Vraagt docentprofessionalisering Vraagt visie op ICT van de opleiding Ontwikkelteams DLWO is belangrijk, maar dan begint het pas • Er gebeurt veel om ons heen op gebied van ICT en onderwijs. • De wereld verandert en het onderwijs verandert. • We moeten hier serieus aandacht aan schenken als docenten en als organisatie.
 30. 30. Algemene vragen • Waar willen we onze digitale leer- en werkomgeving uit laten bestaan? • Welke informatiesystemen willen we daarvoor gebruiken? • Wat vinden we dat onze studenten en docenten moeten kunnen qua vaardigheden en kennis rondom ICT? • Hoe willen we dat docenten didactisch omgaan met ICT? • Welke onderwijskundige ambities hebben we als faculteit en hoe kan ICT daarbij ondersteunen? • Wat zijn de financiële en personele consequenties van deze zaken?
 31. 31. Trends in ICT in onderwijs • Learning analytics, • Moocs, • Blendend learning, • Flipping the classroom, • Personificatie, • Informeel leren, • Open educational resources • Leren in time, locatieonafhankelijk. • Social Media • Interactie in de les • Video in onderwijs • Gamification • Cloudapplicaties
 32. 32. Judith van Hooijdonk ICTO adviseur Zuyd @jujuutje Samensteller en eindredacteur Nieuwsflits I for YOU Blogs 2beJAMmed.org ICTO.community.zuyd.nl MOOCZI.wordpress.com
 33. 33. TPACK Technological Pedagogical Content Knowledge http://www.youtube.com/watch?v=2Hwu-85H6aA meet the super duper teacher
 34. 34. TPACK model  Een nieuwe, geïntegreerde manier om tegen ICT in het onderwijs aan te kijken  De docent kan kennis en vaardigheden op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier presenteren aan studenten mbv ICT  Helpt bij het maken van keuzes over hoe ICT ingezet kan worden om het leren te ondersteunen
 35. 35.  afzonderlijk kennis van vakinhoud, didactiek en ICT is niet voldoende  docent leert begrijpen hoe deze drie kennisdomeinen met elkaar samenhangen  succesvol lesgeven met behulp van ICT betekent dat de docent een balans zoekt tussen de (kennis)domeinen van het TPACK-model Uitgangspunten
 36. 36. TPACK model door Koehler & Mishra Content knowledge (CK) Kennis over hoe de vakinhoud verandert ten gevolge van ICT Pedagogical knowledge (PK) Vakdidactiek, de kennis die de docent nodig heeft om het vak vorm te geven en aan te passen met het oog op instructie Technological Knowledge (TK) Kennis over hoe de didactiek verandert ten gevolge van ICT http://punya.educ.msu.edu/2008/01/12/mishra-koehler-2006/
 37. 37. Pedagogical Content Knowledge: Vakdidactiek, de kennis die de docent heeft om het vak vorm te geven en aan te passen met het oog op instructie Technological Pedagogical Knowledge: Kennis over relatie tussen technologie en didactiek en hoe didactiek kan veranderen ten gevolge van ict Technological Content Knowledge: Kennis over relatie tussen technologie en vakinhoud en hoe vakinhoud op nieuwe manieren gepresenteerd kanworden http://punya.educ.msu.edu/2008/01/12/mishra-koehler-2006/
 38. 38. 1. Wat zijn de leerdoelen? 2. Welke praktische didactische keuzes maak je? 3. Welke typen samenhangende leeractiviteiten kies je? 4. Welke gereedschappen en bronnen kies je? Waarom? 5. (Hoe beoordeel je dat?) TPACK in 5 stappen
 39. 39. 21st century teachers http://www.youtube.com/watch?v=I2sD3K3daq8
 40. 40. TPACK, the gamehttp://marktplaatsmbo.nl/bronnen/details/24,3442/tpack-het-werkvormenspel
 41. 41. Spelen! Opdracht 1 Content: Kaartje kiezen Didactische werkvorm: Kaartje trekken ICT werkvorm: Kaartje trekken In subgroepjes verder een realistisch voorbeeld bedenken van een activiteit die je in een les zou kunnen uitvoeren 15 min
 42. 42. Spelen! Opdracht 2 Kies een ander kaartje uit de stapel ICT werkvorm die beter bij het onderwerp en de didactische werkvorm past dan de ICT- werkvorm die op het kaartje staat. In subgroepjes verder uitwerken en in grote groep later terugkoppelen 15 min!
 43. 43. Spelen! Opdracht 3 Content: Eigen vakinhoud bepalen Didactische werkvorm: Kaartje trekken ICT werkvorm: Kies zoveel mogelijk ICT- toepassingen In subgroepjes verder uitwerken en in grote groep later terugkoppelen 15 min!
 44. 44. Selecteren ICT-toepassingen  Overwegen (toegevoegde waarde voor leren?)  Leerdoelen analyseren  Leerinhouden identificeren (o.a. hoe kan bestaande leerstof worden verrijkt?)  Beoordelen de overwogen leertechnologieën: (o.a. zullen de tools lerenden aanmoedigen leermaterialen te bestuderen en toe te passen, onderliggende didactiek)  Selecteren en implementeren van de beste applicatie. Lees meer Wilfred Rubens: Stappenplan selectie ICT-applicaties binnen het onderwijs
 45. 45. Hoe zet je technologie in? Middel, geen doel 3 niveau’s 3 Transformatie Het vernieuwt onderwijs 2 Transitie Het voegt iets toe / verbetering 1 Substitutie Gewoon ter vervanging
 46. 46. Het start met •Visie •Kennis •Software •Hardware Voorwaarden: Leidershap van organisatie Samenwerken 4 in balans model
 47. 47. Bron: http://blog.spoongraphics.co.uk/tutorials/how-to-create-a-vector-safari-compass-in-illustrator geraadpleegd op www zondag 15 december 2013 Concrete voorbeelden korte termijn Over 3 jaar zijn al onze hoorcolleges als weblecture beschikbaar. Elke docent krijgt trainingen in ICT deskundigheidsbevordering . De deeltijdopleiding wordt een online MOOC. We bieden studenten een individuele leerroute. We toetsen alles digitaal. Er komt een lokaal van de toekomst waar docenten samen kunnen oefenen en van elkaar kunnen leren. Elke module is gekoppeld aan een Blackboardomgeving. Docenten beheren hun eigen onderwijs en monitoren studenten. We kunnen per individuele student precies aangeven hoe hij scoort op reproductie, inzicht of toepassing per kennisgebied. Iedereen rapporteert in Osiris
 48. 48. Bron: http://blog.spoongraphics.co.uk/tutorials/how-to-create-a-vector-safari-compass-in-illustrator geraadpleegd op www zondag 15 december 2013 Concrete voorbeelden lange termijn Alle docenten integreren T-Pack in de les. Docenten Accountancy en Bedrijfseconomie’ zijn experts in hun vakgebied en dragen dat landelijk uit. We werken niet met diploma’s maar losse tokens. We hebben een post HBO opleiding “Accountancy en Bedrijfseconomie’ met eigen oefenomgeving. Bij Accountancy en Bedrijfseconomie’ geven docenten uit Europa les via Google Hangout. Studenten hebben ruimte voor individuele projecten Na elk hoorcollege volgt korte toets in de zaal. Voldoende: zelfstandig werken, onvoldoende: herhaling stof. Iedereen volgt onderwijs op zijn eigen niveau en tempo met een voorafgesteld minimum eis. Al ons lesmateriaal is openbaar. Accountancy en Bedrijfseconomie’ , The Game
 49. 49. Bron: http://blog.spoongraphics.co.uk/tutorials/how-to-create-a-vector-safari-compass-in-illustrator geraadpleegd op www zondag 15 december 2013 Concrete voorbeelden out of the box ‘Accountancy en Bedrijfseconomie’ is een opleiding binnen een virtuele omgeving zoals ‘Minecraft’ of ‘Second life’ Simulatie gesprekken zijn met 3D bril en computersimulatie. Gehele opleiding is gedigitaliseerd en online te volgen door mensen uit alle delen van de wereld.
 50. 50. Nodig: ICT vaardige docenten • Algemene vaardigheden • Specialistische vaardigheden • Onderzoeks- en informatievaardigheden • Web 2.0 vaardigheden • Didactische vaardigheden
 51. 51. Docent rolTaak/Proces/Handeling SLB Tutor Docent Hoorcollege Trainer Modulevoorzitter Commissie Onderzoek StudentVTO StudentDTO LLL Etcetera Communiceren Voortgang studenten Content samenstellen Kennis overbrengen Toetsen Data analyseren Evalueren Inrichten onderwijs Presenteren Etcetera Idee docentprofessionalisering Rol- en taak niveau X x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x
 52. 52. Taak/Proces Communiceren Idee docentprofessionalisering Tool- en data niveau Burcht Stad Platteland Outlook mail Yammer Twitter Facebook Whatssapp SMS DATABEHEER Instelling Persoonsniveau
 53. 53. Taak/Proces Communiceren Idee docentprofessionalisering Competentieniveau Outlook mail Yammer Twitter Facebook Whatssapp SMS Vaardgheden Basisniveau Vaardigheden gevorderdniveau Vaardigheden Minimaleeisen
 54. 54. Eindquiz Ga naar: m.socrative.com Log in met 127839 Jaarteam 1: Geel Jaarteam 2: Rood Jaarteam 3: Blauw Jaarteam 4: Groen Maak de quiz na startsein
 55. 55. Meer leren? DINGEN.ZUYD.NL
 56. 56. Met dank aan:  Petra Fisser http://www.slideshare.net/pfisser/2011-0421-fisser-tpack-kennisnet-vlootschouw  Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens/werken-met-tpack  Kennisnet http://www.marktplaatsmbo.nl/bronnen/details/24,3604/aan-de-slag-met-ict-in-uw-onderwijs Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie I-adviseurs Harry Vaessen, Frans Roovers Judith van Hooijdonk, en Rienke Schutte

×