KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
GEOGRAFI
SEKOLAH MENENGAH A...
i
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai
perpaduan yang lebih erat di kalangan ...
ii
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha
berterusan ke arah lebih memperkembangkan
pote...
iii
KATA PENGANTAR
Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan
kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan u...
iv
KANDUNGAN MUKA SURAT
Rukun Negara i
Falsafah Pendidikan Kebangsaan ii
Kata Pengantar iii
Kandungan iv
Pendahuluan 1
Mat...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
1
PENDAHULUAN
Mata pelajaran Geografi Kurikulum Bersepadu Sekolah ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
2
MATLAMAT
Kurikulum Geografi membolehkan murid memahami fenomena
...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
3
Bahagian B - Geografi Fizikal dan Manusia
Bahagian ini bertumpu ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
4
Kemahiran Berfikir Kritis
Penerangan ringkas tentang setiap kema...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
5
Kemahiran Generik
Kemahiran generik berunsurkan kemahiran, kecek...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
6
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Selaras dengan hasrat dan m...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
7
perbincangan tentang penggunaan dan penerokaan sumber
alam. Nila...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
8
ORGANISASI KURIKULUM
Huraian Sukatan Pelajaran Geografi ini bert...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
9
Tidak semua hasil pembelajaran mengandungi semua aras 1, 2
dan 3...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
10
Pengajaran dan pembelajaran ketiga-tiga bahagian ini adalah
sep...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
11
BAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI
Bahagian Kemahiran Geografi di p...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
12
TINGKATAN 4
BAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI
TAJUK KONSEP HASIL P...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
13
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTI...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
14
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTI...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
15
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTI...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
16
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTI...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
17
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTI...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
18
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTI...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
19
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTI...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
20
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTI...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
21
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTI...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
22
BAHAGIAN B: GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA
Kajian mendalam dijala...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
23
TEMA 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA
TAJUK KONSEP HASIL PEMB...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
24
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTI...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
25
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTI...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
26
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTI...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
27
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTI...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
28
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTI...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
29
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTI...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
30
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTI...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
31
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTI...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
32
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTI...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
33
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTI...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
34
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTI...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
35
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTI...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
36
TEMA 2: CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA
TAJUK KONSEP HASIL PE...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
37
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTI...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
38
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTI...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
39
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTI...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
40
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTI...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
41
TEMA 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR
TAJUK KONS...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
42
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTI...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
43
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTI...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
44
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTI...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
45
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTI...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
46
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTI...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
47
BAHAGIAN C: KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN
Bahagian ini memberi penek...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
48
CADANGAN TAJUK-TAJUK KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN
TAJUK OBJEKTIF KA...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
49
TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
50
TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
51
TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
52
TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
53
TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
54
TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
55
TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
56
TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
57
TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT
58
TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hsp geo f4

842 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hsp geo f4

 1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) (TINGKATAN 4) PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2001
 2. 2. i RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN
 3. 3. ii FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
 4. 4. iii KATA PENGANTAR Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita- cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad 21. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah akitiviti mengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharap akan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, kecerdasan pelbagai, pembelajaran masteri, pembelajaran secara kontekstual, pembelajaran secara konstruktivisme, dan pembelajaran akses kendiri. Di samping itu, nilai murni dan semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini diharapkan dapat memberi keyakinan kepada murid dan diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan. Guru perlu peka terhadap tahap kecerdasan murid dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Geografi. Penggunaan pelbagai pedagogi, kesepaduan ilmu dan pemilihan bahan bantu mengajar yang sesuai dan menarik seperti penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi hendaklah sentiasa dipraktikkan semasa pengajaran dan pembalajaran subjek ini. Pembentukan suasana pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah yang kondusif dengan melibatkan murid dapat menarik minat mereka mengikuti pengajaran dengan berkesan dan menggembirakan. Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini banyak pihak terlibat terutama guru, pensyarah maktab dan universiti serta pegawai Kementerian Pendidikan, dan individu yang mewakili badan-badan tertentu. Kepada semua pihak yang memberi sumbangan kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia
 5. 5. iv KANDUNGAN MUKA SURAT Rukun Negara i Falsafah Pendidikan Kebangsaan ii Kata Pengantar iii Kandungan iv Pendahuluan 1 Matlamat 2 Objektif 2 Kandungan Mata Pelajaran Geografi 2 Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Generik 3 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 6 Organisasi Kurikulum 8 Objektif Mata Pelajaran Geografi Sekolah Menengah Atas 9 Kandungan Mata Pelajaran Geografi Tingkatan 4 dan 5 Bahagian A: Kemahiran Geografi 11 Bahagian B: Geografi Fizikal dan Manusia 22 Bahagian C: Kajian Geografi Tempatan 47
 6. 6. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 1 PENDAHULUAN Mata pelajaran Geografi Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) bertujuan untuk melengkapkan murid dengan pemahaman dan kemahiran geografi. Pemahaman dan kemahiran ini hendaklah disepadukan dengan pemupukan dan perkembangan nilai- nilai murni yang berkaitan dengan keperluan hidup. Unsur-unsur patriotisme diberi penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Geografi adalah kajian tentang organisasi ruangan sebagai hasil daripada pelbagai saling kaitan dan interaksi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitar serta antara unsur-unsur alam. Pemahaman konsep dan generalisasi tentang proses dan interaksi pelbagai fenomena ini menjadi asas kepada kajian geografi. Oleh itu pengajaran dan pembelajaran Geografi KBSM akan memberi tumpuan khusus kepada pemahaman konsep-konsep geografi dan hubungkaitan tentang aspek-aspek geografi dalam organisasi ruangan, penguasaan dan aplikasi kemahiran geografi serta pemupukan nilai- nilai murni dan semangat patriotik. Huraian Sukatan Pelajaran Geografi Sekolah Menengah Atas (SMA) ini disediakan untuk memberi maklumat terperinci tentang skop dan kedalaman tajuk-tajuk bagi Tingkatan 4 dan 5. Dokumen ini perlulah digunakan bersama-sama dengan Sukatan Pelajaran Geografi KBSM. Huraian Sukatan Pelajaran Geografi hendaklah digunakan sebagai panduan guru untuk merancang pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran mengikut keadaan setempat, tahap murid dan sumber-sumber luar bilik darjah dan sekolah.
 7. 7. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 2 MATLAMAT Kurikulum Geografi membolehkan murid memahami fenomena geografi berfokus kepada negara Malaysia dan hubungannya dengan negara-negara lain supaya dapat melahirkan murid yang berilmu, bertanggungjawab, bersyukur dan mengenali serta mencintai negara Malaysia. OBJEKTIF Kurikulum Geografi Sekolah Menengah membolehkan murid: 1. menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala dan jarak dalam organisasi ruangan. 2. mengumpul, menyusun, menganalisis dan menyampai data geografi berbentuk kuantitatif dan kualitatif. 3. memberi pendapat secara kreatif dan kritis, mengenal pasti dan mengkaji masalah semasa daripada aspek geografi serta membuat keputusan dengan bertanggungjawab. 4. menjelaskan fenomena alam dan saling kaitannya dengan manusia berasaskan taburan dan pola-pola yang wujud di negara Malaysia dan negara-negara lain. 5. mengenal pasti cara hidup dan budaya pelbagai komuniti di negara lain serta menghargai ciri-ciri persamaan dan kelainannya dengan negara Malaysia. 6. memerihalkan keadaan saling memerlukan dalam sistem alam, kegiatan ekonomi, sosial dan politik antara satu negara dengan negara lain. 7. menerangkan kesan kegiatan manusia ke atas alam sekitar serta pentingnya menguruskan alam dan sumber dengan bertanggungjawab dan bijaksana. 8. mengenali, menghargai dan berbangga terhadap ciri-ciri geografi negara Malaysia yang istimewa dan unik. 9. menggabungjalin pelbagai fakta geografi dan dapat membuat kesimpulan yang rasional. 10. mensyukuri dan mencintai alam, bersederhana dan bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan dan peka terhadap perasaan serta keperluan orang lain. KANDUNGAN MATA PELAJARAN GEOGRAFI Kandungan mata pelajaran Geografi terbahagi kepada tiga bahagian: Bahagian A - Kemahiran Geografi Bahagian B - Geografi Fizikal dan Manusia (Tema 1 – Tema 8) Bahagian C - Kajian Geografi Tempatan Bahagian A - Kemahiran Geografi Bahagian ini bertujuan membolehkan murid mengkaji dan menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala dan jarak dalam organisasi ruangan. Kemahiran Geografi merangkumi kemahiran membina jadual, melukis graf, carta, peta dan rajah serta membuat tafsiran.
 8. 8. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 3 Bahagian B - Geografi Fizikal dan Manusia Bahagian ini bertumpu kepada kajian mengenai hubung kaitan dan interaksi antara aspek fizikal dengan aspek manusia. Kajian dilakukan berasaskan lapan tema terdiri daripada: 1. Bentuk muka bumi dan potensinya. 2. Cuaca dan iklim serta pengaruhnya. 3. Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. 4. Dinamik penduduk. 5. Petempatan dan perkembangannya. 6. Pengangkutan dan perhubungan. 7. Sumber. 8. Kegiatan ekonomi. Kelapan-lapan tema ini membolehkan murid mengenal pasti, menghubungkait dan menggabungjalin interaksi antara aspek fizikal dengan aspek manusia. Bahagian C - Kajian Geografi Tempatan Kajian ini dilaksanakan berasaskan lapan tema yang terdapat dalam Geografi Fizikal dan Manusia. Isu-isu semasa yang berkaitan dengan kelapan-lapan tema juga boleh dibuat kajian. Bahagian ini juga memberi penekanan kepada aplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan. KEMAHIRAN BERFIKIR DAN KEMAHIRAN GENERIK Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan kemahiran generik adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif pula mempunyai daya imaginasi tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli, serta boleh mengubahsuai idea dan produk yang sedia ada.
 9. 9. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 4 Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah seperti dalam Jadual 1. Kemahiran Huraian Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Membanding dan membeza Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Mengumpul dan Mengelas Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing- masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Menganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan, berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian. Jadual 1: Kemahiran Berfikir Secara Kritis Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti dalam Jadual 2. Kemahiran Huraian Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan. Meramal Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman lalu atau data yang boleh dipercayai. Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea, konsep, keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Mensintesis Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam pelbagai bentuk seperti pernyataan, lukisan dan artifak. Menganalogi Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau mujarad secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Jadual 2: Kemahiran Berfikir Kreatif
 10. 10. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 5 Kemahiran Generik Kemahiran generik berunsurkan kemahiran, kecekapan dan keterampilan. Kemahiran generik yang dikenal pasti perlu untuk murid meneroka ruang-ruang ilmu adalah seperti dalam Jadual 3. Kemahiran Huraian 1. Berkomunikasi Kemahiran ini melibatkan komunikasi idea dan informasi. Ia berdasarkan kepada empat bidang utama: mengenal pasti tujuan dan respon komunikasi, pemilihan bentuk dan gaya atau stail keberkesanan komunikasi, pengubahsuaian dan semakan informasi. 2. Menggunakan Teknologi Kemahiran ini melibatkan penggunaan alatan, memahami dan menggunakan kaedah saintifik serta prinsip teknologi tanpa mengenepikan etika dan tanggungjawab sosial. 3. Merancang dan Mengelola Aktiviti Kemahiran ini menggalakkan supaya murid berkebolehan untuk merancang dan mengelola aktiviti sendiri termasuk penggunaan masa dan sumber, berupaya menentukan keutamaan dan memantau kemajuan pembangunan diri. 4. Bekerja dengan Orang Lain dan Dalam Kumpulan Kemahiran ini berfokuskan kepada kemampuan individu berinteraksi dengan individu yang lain atau di dalam kumpulan. Ia merangkumi kesefahaman dan persetujuan ahli dalam mencapai matlamat. Elemen-elemen seperti tujuan dan objektif, perbezaan individu dan arah pencapaian matlamat diambil kira dalam mengukur keberkesanan kemahiran. 5. Menyelesaikan Masalah Kemahiran ini melibatkan penggunaan kemahiran penyelesaian masalah dengan pelbagai cara dan situasi, termasuk situasi yang memerlukan pemikiran dan pendekatan kreatif dalam mencapai sesuatu keputusan. 6. Mengurus, Memilih Dan Menganalisis Maklumat Kemahiran ini merangkumi kebolehan untuk mengenal pasti, memilih, menilai dan seterusnya menggunakan maklumat dengan berfaedah. 7. Memahami Budaya Kemahiran ini penting bagi pembinaan negara untuk mencapai wawasan 2020. Unsur-unsur seperti perpaduan, bertolak ansur, menghormati antara satu sama lain perlu diamalkan supaya negara terus aman dan maju. Jadual 3: Kemahiran Generik Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, penekanan haruslah diberi kepada perkembangan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Generik.
 11. 11. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 6 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Selaras dengan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, mata pelajaran Geografi KBSM menekankan perkembangan individu yang menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Oleh itu pengajaran dan pembelajaran geografi hendaklah memberi tumpuan terhadap pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran asas geografi, pemupukan serta penghayatan nilai dan semangat patriotik. Dalam usaha ke arah mencapai matlamat mata pelajaran Geografi KBSM, perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran: 1. Pendekatan bersepadu merupakan satu strategi yang penting untuk menjalin dan mengadunkan unsur-unsur ilmu, kemahiran, bahasa, nilai-nilai murni dan unsur-unsur patriotisme. Melalui pendekatan ini perkembangan kemahiran berfikir, kemahiran generik dan kemahiran belajar harus diberi penekanan. Di samping itu, pengetahuan dan kemahiran daripada mata-mata pelajaran lain serta pengalaman hidup seharian murid perlulah dihubung kait dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Geografi. 2. Pemahaman konsep geografi dan organisasi ruangan berasaskan keadaan negara Malaysia hendaklah diberi penekanan dan tumpuan. Pemahaman serta aplikasi konsep- konsep dan generalisasi ini akan membolehkan murid menghargai dan peka terhadap keadaan saling berkait dan saling bergantung antara manusia dengan alam sekitar. 3. Daya pemikiran murid perlu dipertingkat untuk membolehkan seseorang murid menyatakan idea-idea dengan jelas, objektif dan munasabah dalam sebarang situasi. Galakan membaca dan aktiviti-aktiviti yang memberi peluang berfikir secara kreatif dan kritis tentang sesuatu isu atau persoalan yang dibangkitkan hendaklah dikendalikan oleh guru. Murid dilatih menentukan perbezaan antara fakta dengan pendapat, maklumat yang berkaitan atau sebaliknya, ketepatan sesuatu kenyataan dari segi fakta, kesahihan sumber maklumat dan andaian yang dibuat. 4. Penggunaan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif adalah perlu untuk menjamin perkembangan potensi dan kebolehannya. Bagi tujuan ini, kaedah inkuiri penemuan serta pembelajaran melalui pengalaman sangat digalakkan. Antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan termasuklah aktiviti kumpulan, kerja luar, perbincangan, kajian kes, simulasi dan main peranan. Pengalaman pembelajaran seperti ini dapat memberi peluang kepada murid untuk melahirkan pandangan sendiri, asas untuk membina semangat, membina sikap sentiasa cinta dan dahagakan ilmu, minat membaca dan belajar seumur hidup. 5. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, penekanan hendaklah dibuat terhadap pemupukan nilai-nilai murni serta unsur-unsur patriotisme terhadap negara Malaysia. Pemupukan nilai-nilai murni dan semangat patriotik diterap melalui pemahaman konsep-konsep geografi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Nilai-nilai murni seperti amanah dan bertanggungjawab boleh dipupuk dalam
 12. 12. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 7 perbincangan tentang penggunaan dan penerokaan sumber alam. Nilai-nilai seperti bersyukur, rasa bangga dan semangat patriotik boleh dipupuk melalui pemahaman bahawa negara kita dianugerahi dengan pelbagai sumber, keindahan alam serta pembangunan yang dinamik. Semangat patriotik dipupuk berasaskan pemahaman bahawa kita perlu mencintai negara Malaysia, bersatu dalam kepelbagaian, berusaha membangunkan negara Malaysia dan mempertahankan negara Malaysia. Melalui aktiviti kerja kumpulan, nilai bekerjasama, kejujuran dan bertanggungjawab dapat dipupuk di kalangan murid. 6. Penguasaan pelbagai kemahiran belajar seperti pengurusan masa, membina peta minda dan belajar berpandukan peta hendaklah dilakukan untuk mempertingkatkan daya pemikiran dan membolehkan murid menguruskan pembelajaran sendiri. Penguasaan pelbagai kemahiran belajar seperti kemahiran mengumpul, merekod, mengelas, menilai, mentafsir, merumus dan mengaplikasi maklumat serta menggunakan pelbagai sumber diberi penekanan yang lebih untuk mempertingkatkan pembelajaran. 7. Penguasaan kemahiran sosial seperti kemahiran berkomunikasi dalam kelas, kumpulan dan masyarakat harus dipentingkan. Kebolehan menyoal dan menemu bual serta menerima pendapat orang lain secara sopan merupakan kemahiran-kemahiran yang harus dikuasai. 8. Dalam menjalankan aktiviti bilik darjah, pengalaman murid dan pengalaman pembelajaran harus disusun atur dengan mengambil kira pelbagai kecerdasan murid agar murid itu dapat belajar dengan cara tersendiri dan dalam keadaan yang paling sesuai. Maka kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang berbeza kecerdasan. Menurut Teori Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligences), manusia mempunyai sekurang-kurangnya lapan kecerdasan (intelligences) yang merangkumi pelbagai kebolehan, keupayaan, bakat atau kemahiran yang wujud secara semula jadi. Pembelajaran individu adalah lebih mudah sekiranya ia dijelaskan dalam bentuk yang selaras dengan kecerdasan dominan sedia ada. Kecerdasan yang dikenal pasti adalah visual/ruang, verbal linguistik, muzik/irama, kinestetik, logikal/matematik, perhubungan antara individu, perhubungan dengan diri sendiri dan pemahaman tentang alam sekitar. 9. Penguasaan kemahiran Kajian Masa Depan hendaklah dilakukan untuk membolehkan murid sedar tentang sesuatu isu atau permasalahan yang berlaku pada masa lampau, masa kini dan masa depan. Ini bermakna murid dapat membuat ramalan, menjangka akibatnya serta mengendalikan perubahan supaya mendapat manfaat yang maksimum. 10. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi seperti internet, laman web, e-mail, CD-Rom dan sidang telekomunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran hendaklah digalakkan.
 13. 13. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 8 ORGANISASI KURIKULUM Huraian Sukatan Pelajaran Geografi ini bertujuan untuk memberi maklumat terperinci tentang tajuk-tajuk yang akan diperkembangkan dalam Tingkatan 4 dan Tingkatan 5. Isi kandungan pelajaran dipersembahkan dalam lima lajur iaitu `Tajuk', `Konsep', `Hasil Pembelajaran’, `Unsur Patriotisme’ dan `Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran’. Dalam lajur `Tajuk', disenaraikan tajuk-tajuk daripada Sukatan Pelajaran. Dalam lajur `Konsep’ disenaraikan konsep-konsep yang perlu dikuasai oleh murid mengikut tajuk pelajaran. Lajur `Hasil Pembelajaran’ mengandungi pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid dalam sesuatu tajuk. Dalam lajur `Unsur Patriotisme’, dicadangkan unsur-unsur patriotisme yang perlu diterapkan kepada murid. Lajur `Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran’ merupakan panduan tentang bagaimana menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Lajur `Hasil Pembelajaran’ diperincikan kepada tiga aras, iaitu Aras 1, Aras 2 dan Aras 3 dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Objektif ini mengikut peringkat dalam domain kognitif, psikomotor dan afektif. Kajian Geografi Tempatan dipersembahkan dalam empat lajur iaitu `Tajuk’, `Objektif Kajian’, `Unsur Patriotisme’ dan `Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Dalam lajur `Tajuk’, dipersembahkan tajuk yang dipilih. Dalam lajur `Objektif Kajian’, dipersembahkan tujuan kajian dijalankan. Dalam lajur `Unsur Patriotisme’, dicadangkan unsur-unsur patriotisme yang perlu diterapkan kepada murid. Lajur `Panduan Menjalankan Kajian Geografi Tempatan’ merupakan panduan tentang bagaimana menjalankan Kajian Geografi Tempatan. Aras Hasil Pembelajaran Aras 1 Aras 1 adalah aras yang asas dan perlu dikuasai oleh semua murid. Pada aras ini murid perlu menguasai beberapa konsep asas geografi. Ini dapat ditunjukkan melalui objektif perlakuan ternyata murid seperti mengenal pasti, menyenaraikan, menyatakan, menamakan dan memadankan. Aras 2 Aras 2 pula adalah aras yang lebih tinggi daripada Aras 1 dalam urutan pengajaran dan pembelajaran. Pada aras ini murid boleh menguasai beberapa lagi perlakuan ternyata seperti menerangkan, menjelaskan, menghuraikan dan membandingkan. Aras 3 Aras 3 pula adalah aras yang tertinggi dalam urutan pengajaran dan pembelajaran. Pada aras ini, murid mampu menguasai beberapa lagi perlakuan ternyata pada tahap yang lebih tinggi seperti merumus, membandingkan dan membezakan, menganalisis dan mencadangkan. Ada kemungkinan tidak semua murid berkemampuan menguasai aras 2 dan 3. Walau bagaimanapun guru hendaklah meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran hingga ke aras 3 untuk semua murid.
 14. 14. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 9 Tidak semua hasil pembelajaran mengandungi semua aras 1, 2 dan 3. Sebaliknya terdapat juga sebahagian hasil pembelajaran yang hanya setakat aras 2 sahaja. Ini kerana pada aras 2 tersebut murid telah pun dapat menguasai sepenuhnya objektif pembelajaran yang hendak disampaikan. Nilai-nilai murni dan unsur-unsur patriotisme harus diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru perlulah merujuk kepada semua maklumat yang terkandung dalam setiap lajur untuk mengetahui tumpuan, kedalaman dan keluasan sesuatu tajuk. OBJEKTIF MATA PELAJARAN GEOGRAFI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) Kurikulum Geografi SMA membolehkan murid: 1. menghubungkaitkan aspek kedudukan menggunakan rujukan grid, arah menggunakan bearing dan skala lurus, skala penyata dan pecahan wakilan serta jarak dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari; 2. menguasai kemahiran memerhati, mengukur, mengira, merekod, mengelas, mentafsir dan membuat rumusan tentang ciri-ciri geografi melalui Kajian Geografi Tempatan; 3. melukis, melabel dan menyampaikan maklumat dalam bentuk jadual, carta, graf bar berganda, graf bar majmuk, graf gabungan, carta pai dan rajah dengan betul serta membaca dan mentafsir jadual, carta, graf, rajah, peta dan foto; 4. memberi pendapat secara kreatif dan kritis dan mengenal pasti masalah-masalah semasa dari sudut geografi serta membuat keputusan secara rasional; 5. menjelaskan pelbagai fenomena alam dan saling kaitannya dengan manusia; 6. menjelaskan kesan perkembangan ekonomi dan sosial terhadap pandang darat fizikal dan budaya; 7. menjelaskan keadaan saling bergantung antara negara dari segi hubungan ekonomi, sosial dan politik; 8. menyatakan pentingnya pertimbangan faktor-faktor geografi dalam pengurusan alam dan sumbernya; 9. mengenal dan menghargai ciri-ciri geografi yang istimewa dan unik; 10. mempunyai semangat patriotik, sikap bersyukur, mencintai alam sekitar, bersederhana dan bertanggungjawab dalam sebarang tindakan serta peka terhadap perasaan dan keperluan orang lain. KANDUNGAN MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 4 DAN 5 Mata Pelajaran Geografi Tingkatan 4 dan 5 ialah lanjutan daripada Tingkatan 1, Tingkatan 2 dan Tingkatan 3. Oleh itu skop kandungannya adalah ke arah pemerolehan kemahiran dan pengetahuan yang lebih mendalam sementara aspek nilai pula diperkukuh dan dikembangkan lagi. Kandungan mata pelajaran Geografi Tingkatan 4 dan 5 terbahagi kepada tiga bahagian iaitu: Bahagian A - Kemahiran Geografi Bahagian B - Geografi Fizikal dan Manusia Bahagian C - Kajian Geografi Tempatan
 15. 15. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 10 Pengajaran dan pembelajaran ketiga-tiga bahagian ini adalah seperti berikut: Tingkatan IV Tingkatan V Kemahiran Geografi Geografi Fizikal dan Manusia (Tema 1 – Tema 3) Geografi Fizikal dan Manusia (Tema 4 – Tema 8) Kajian Geografi Tempatan Pembahagian ini membolehkan murid memahami keadaan saling berkait dan saling bergantung antara manusia dengan alam sekitar berasaskan keadaan negara Malaysia dan di kawasan yang lain secara lebih mendalam. Dalam bahagian Kemahiran Geografi, kemahiran yang menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala dan jarak diperluas dan dipertingkatkan lagi. Kemahiran melukis, membaca dan mentafsir jadual, carta, graf, rajah, peta dan foto dititikberatkan. Kemahiran seperti memilih, mengumpul, merekod, menyusun dan menyampaikan data juga dilanjutkan. Penguasaan dan amalan Kemahiran Geografi hendaklah dilakukan melalui kerja amali dan diaplikasikan dalam situasi sebenar. Bahagian Geografi Fizikal dan Manusia berfokus kepada kajian mendalam tentang hubung kaitan dan interaksi antara aspek fizikal dengan aspek manusia. Kajian dilakukan berasaskan kelapan-lapan tema. Kajian Geografi Fizikal dan Manusia hendaklah berfokuskan negara Malaysia. Secara perbandingan, kajian kes dari kawasan lain di dunia digunakan untuk memberi perspektif yang lebih luas tentang dunia dan untuk memperkenalkan konsep sistem ruangan dunia. Kriteria perbandingan haruslah mencerminkan kepelbagaian taburan dan pola dalam sistem ruangan dunia.
 16. 16. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 11 BAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI Bahagian Kemahiran Geografi di peringkat Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah lanjutan dan peningkatan daripada Kemahiran Geografi yang telah dipelajari di peringkat Sekolah Menengah Rendah (SMR). Kajian bahagian ini bertujuan membolehkan murid menguasai kemahiran geografi untuk menghubungkaitkan aspek-aspek geografi dalam organisasi ruangan dan interaksi antara manusia dengan alam sekitar. Kemahiran Geografi seperti menentukan kedudukan, arah, skala dan jarak diperkembang dan diperkukuhkan lagi. Bahagian ini juga merangkumi kemahiran membaca dan mentafsir jadual, graf, carta, rajah, peta dan foto. Kemahiran mengumpul, menyusun, mentafsir, membuat rumusan dan menyampaikan data serta maklumat dititikberatkan. Kerja amali dan kerja luar digalakkan supaya murid dapat menguasai dan mengamalkan pelbagai kemahiran dalam geografi. Kemahiran Geografi yang dikuasai hendaklah diaplikasikan dalam Bahagian B - Geografi Fizikal dan Manusia dan Bahagian C –Kajian Geografi Tempatan. Unsur-unsur patriotisme diberi penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
 17. 17. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 12 TINGKATAN 4 BAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Kedudukan Garisan grid Rujukan grid Menentukan kedudukan dengan menggunakan peta topografi berasaskan Rujukan Grid. Aras 1 Mengenal pasti sistem grid kebangsaan. Menyatakan kedudukan dengan menggunakan peta topografi berasaskan: Rujukan Grid 4 angka Rujukan Grid 6 angka Menunjuk cara menentukan kedudukan ciri-ciri fizikal dan budaya di atas peta topografi berdasarkan Rujukan Grid. Aras 2 Menjelaskan penggunaan Rujukan Grid 4 angka dan Rujukan Grid 6 angka. Aras 3 Membandingkan dan membezakan penggunaan Rujukan Grid 4 angka dan Rujukan Grid 6 angka.
 18. 18. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 13 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2. Arah Utara Bearing Menentukan bearing dengan menggunakan jangka sudut. Aras 1 Mengenal pasti Utara Grid, Utara Benar dan Utara Magnet. Mengukur bearing grid sesuatu tempat dengan menggunakan jangka sudut. Menunjuk cara mengukur bearing grid. 3. Skala dan Jarak Skala Jarak Keluasan Menggunakan skala lurus, skala penyata dan pecahan wakilan dalam menentukan jarak dan keluasan. Aras 1 Menyatakan jenis-jenis skala. Mengukur jarak dengan menggunakan skala lurus, skala penyata dan pecahan wakilan. Mengira keluasan kawasan sekata dengan menggunakan kaedah segi empat grid. Menunjuk cara mengukur jarak dan mengira keluasan dengan menggunakan skala lurus, skala penyata dan pecahan wakilan.
 19. 19. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 14 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Aras 2 Mengira keluasan kawasan tidak sekata dengan menggunakan kaedah segi empat grid. 4. Ketinggian Kontur Kecerunan Mengenal pasti pelbagai bentuk muka bumi utama berdasarkan garisan kontur dan mengira kecerunan. Aras 1 Mengenal pasti pelbagai bentuk muka bumi utama berdasarkan garisan kontur. Menyatakan kecerunan berdasarkan garisan kontur. Aras 2 Mengira kecerunan dalam nisbah Aras 3 Mengira kecerunan dalam nisbah dan peratus. Menunjuk cara mengira kecerunan. Menghasilkan model pelbagai bentuk muka bumi berdasarkan garisan kontur.
 20. 20. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 15 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 5. Keratan Rentas Lampauan tegak Melukis keratan rentas dan mengira lampauan tegak. Aras 1 Melukis keratan rentas. Mengira lampauan tegak berpandukan skala tegak dan skala mendatar yang diberi. Aras 2 Menjelaskan bentuk muka bumi berdasarkan keratan rentas. Aras 3 Mengira lampauan tegak berdasarkan keratan rentas yang dilukis. Menerangkan teknik melukis keratan rentas. Menjelaskan perbezaan skala tegak dan skala mendatar. Menghasilkan model untuk menunjukkan keratan rentas. Menunjuk cara mengira lampauan tegak.
 21. 21. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 16 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 6. Pentafsiran Peta Topografi Pandang darat fizikal Pandang darat budaya Organisasi ruangan Saling kaitan Mengenal pasti jenis- jenis simbol dalam peta topografi. Aras 1 Menjelaskan dengan contoh jenis- jenis simbol: simbol kawasan simbol titik simbol garisan simbol bergambar singkatan perkataan Menjelaskan simbol-simbol yang terdapat dalam peta topografi. Kuiz: Simbol-simbol dalam peta topografi. Aras 2 Mengkategorikan simbol-simbol mengikut jenis.
 22. 22. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 17 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Membaca dan mentafsir peta topografi. Aras 1 Mengenal pasti pelbagai ciri fizikal dan ciri budaya dalam peta topografi. * Mencintai negara Malaysia - bersyukur terhadap keunikan ciri-ciri fizikal dan budaya negara Malaysia. Perbincangan ciri-ciri fizikal: - bentuk muka bumi - saliran - tumbuh-tumbuhan semula jadi Perbincangan ciri-ciri budaya: - jenis-jenis guna tanah Aras 2 Menghubungkaitkan ciri-ciri fizikal dan ciri-ciri budaya dalam peta topografi. Kajian peta topografi: - saling kaitan ciri-ciri fizikal dan budaya. Aras 3 Membaca dan mentafsir peta topografi.
 23. 23. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 18 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 7. Graf dan carta Min Maksimum Minimum Julat Membaca dan mentafsir graf dan carta. Aras 1 Mengenal pasti pelbagai jenis graf dan carta: graf bar mudah graf bar berganda graf bar majmuk graf garisan mudah graf gabungan carta pai mudah Melukis graf dan carta. Membaca graf dan carta yang telah disediakan. Aras 2 Menyusun data dan maklumat serta mempersembahkannya dalam bentuk graf dan carta yang tepat. Mencari data dan maklumat berpandukan pelbagai media seperti akhbar, majalah dan internet. Melukis graf dan carta menggunakan data dan maklumat tentang: - kegiatan ekonomi - penduduk - iklim Mengkaji graf dan carta daripada pelbagai sumber.
 24. 24. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 19 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Aras 3 Mentafsir graf dan carta. Membina graf dan carta berdasarkan maklumat yang dikumpul. * Berusaha membangunkan negara Malaysia - berbangga dengan kepelbagaian aktiviti ekonomi negara Malaysia. 8. Peta Tematik Aliran Taburan Kepadatan Pola Membaca maklumat dalam peta tematik. Aras 1 Mengenal pasti jenis-jenis peta tematik. Membaca maklumat dalam peta tematik: peta titik peta koroplet peta aliran Aras 2 Membina peta tematik berdasarkan maklumat yang dikumpul.
 25. 25. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 20 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 9. Rajah Aliran Saling kaitan Menyusun, mempersembahkan dan mentafsir rajah. Aras 1 Memberi maklumat berpandukan rajah yang disediakan. Aras 2 Mempersembahkan data dan maklumat dalam bentuk rajah. Aras 3 Mentafsir rajah. * Mencintai negara Malaysia - prihatin terhadap keseimbangan ekosistem Melukis dan melabel rajah seperti: - proses kejadian hujan asid - rantaian makanan - proses kerpasan Mengadakan aktiviti kumpulan. 10. Foto Perubahan Saling kaitan Menyenarai dan merumus maklumat yang terdapat dalam foto. Aras 1 Menyenarai maklumat yang terdapat dalam foto. * Berusaha membangunkan negara Malaysia - menghargai sumbangan kerajaan dalam pembangunan negara Malaysia Mengkaji foto yang mempunyai ciri-ciri: - pandang darat fizikal - pandang darat budaya Mengadakan aktiviti kumpulan.
 26. 26. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 21 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Aras 2 Menyusun maklumat yang terdapat dalam foto mengikut: pandang darat fizikal pandang darat budaya Aras 3 Merumus maklumat yang terdapat dalam foto.
 27. 27. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 22 BAHAGIAN B: GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA Kajian mendalam dijalankan tentang hubung kait dan interaksi antara aspek fizikal dengan aspek kemanusiaan untuk memberi gambaran tentang bumi sebagai ruangan kediaman dan kegiatan manusia. Tumpuan kajian diberi kepada aspek-aspek interaksi ruangan dari segi pola, taburan dan perubahan yang wujud. Isu-isu yang timbul akibat interaksi tersebut juga diutamakan. Kandungan juga menekankan kajian mengenai pengurusan dan pemeliharaan alam sekitar bagi menjamin kualiti hidup dan penggunaan sumber alam secara bertanggungjawab. Kajian Geografi Fizikal memberi tumpuan kepada proses fizikal yang berlaku dan bentuk muka bumi yang terhasil. Saling kaitan antara bentuk-bentuk fizikal dengan manusia juga ditegaskan supaya interaksi dan saling hubungan dapat dijelaskan. Kajian mengenai cuaca dan iklim serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia, bentuk muka bumi, tumbuh-tumbuhan semula jadi dan tanih dititikberatkan. Kajian Geografi Manusia memberi tumpuan kepada interaksi antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan alam sekitar. Kajian menegaskan pola dan taburan yang wujud akibat perubahan pandang darat fizikal dan budaya dalam usaha manusia untuk meningkatkan kualiti hidup. Geografi Fizikal dan Manusia diolah berasaskan kelapan-lapan tema. Skala kajian meliputi negara Malaysia dan negara- negara lain. Tumpuan diberi kepada aspek persamaan dan kelainan yang wujud serta ciri-ciri tersendiri dan istimewa yang terdapat di sesuatu kawasan. Kajian hendaklah berfokuskan negara Malaysia. Perbandingan melalui kajian kes dijalankan untuk memberi perspektif yang luas tentang konsep pola, taburan dan interaksi. Kajian kes dari kawasan lain di dunia digunakan. Amalan kemahiran geografi perlu diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahagian ini. Unsur-unsur patriotisme diberi penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
 28. 28. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 23 TEMA 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1.1 Sistem bumi a. Sistem bumi Sistem Atmosfera Litosfera Biosfera Hidrosfera Mengenal sistem bumi. Aras 1 Mengenal pasti sistem bumi. Aras 2 Menghuraikan sistem bumi berpandukan pelbagai media. Menerangkan sistem bumi dengan menggunakan pelbagai media seperti rajah, video dan internet. Menghasilkan buku skrap tentang sistem bumi. b. Struktur bumi Kerak bumi Mantel Teras bumi Mengenal struktur bumi. Aras 1 Menyenaraikan struktur bumi. Aras 2 Menjelaskan struktur bumi. Menghasilkan model tentang struktur bumi.
 29. 29. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 24 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN c.Jenis batuan dan kepentingan Mengenal jenis batuan dan kepentingannya. Aras 1 Mengenal pasti tiga jenis batuan: Batuan igneus Batuan enapan Batuan metamorfosis Menyenaraikan kepentingan batuan. Aras 2 Menerangkan proses pembentukan 3 jenis batuan: Batuan igneus Batuan enapan Batuan metamorfosis Menjelaskan dengan contoh kepentingan batuan kepada manusia. * Mencintai negara Malaysia - bersyukur kerana negara Malaysia mempunyai pelbagai sumber semula jadi. Membincangkan: - jenis-jenis batuan - proses pembentukan - kepentingan batuan Mengadakan lawatan sambil belajar ke Jabatan Geologi.
 30. 30. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 25 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1.2 Proses pembentukan bentuk muka bumi taburan dan kaitan antaranya a. Pergerakan plat tektonik Mampatan Tegangan Memahami proses pergerakan plat tektonik. Aras 1 Menyenaraikan proses pergerakan plat tektonik: secara pertembungan secara pencapahan / pemisahan Aras 2 Menjelaskan proses pergerakan plat tektonik: secara pertembungan secara pencapahan / pemisahan Membincangkan proses pergerakan plat tektonik melalui siri rajah dan pelbagai media seperti carta, cakera padat dan internet.
 31. 31. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 26 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN b. Pembentukan gunung berapi Aras 3 Membandingkan dan membezakan proses pergerakan plat tektonik: a) secara pertembungan lipatan gempa bumi b) secara pencapahan / pemisahan gelinciran/sesar hanyutan benua Memahami proses pembentukan gunung berapi. Aras 1 Menyenaraikan: bentuk muka bumi jalar dalam (rejahan) bentuk muka bumi jalar luar (terobosan) Aras 2 Menjelaskan melalui rajah: bentuk muka bumi jalar dalam (rejahan) bentuk muka bumi jalar luar (terobosan) * Mencintai negara Malaysia - bersyukur kerana negara Malaysia tidak mengalami letupan gunung berapi dan gempa bumi. Membincangkan proses pembentukan gunung berapi berpandukan pelbagai media seperti rajah, model dan cakera padat. Menghasilkan buku skrap tentang gunung berapi.
 32. 32. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 27 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menghuraikan proses pembentukan gunung berapi. 1.3 Perubahan pandang darat fizikal a. Luluhawa Luluhawa Memahami proses luluhawa dan kesannya terhadap pandang darat. Aras 1 Menyenaraikan jenis-jenis luluhawa: luluhawa mekanik luluhawa kimia luluhawa organik Menerangkan proses luluhawa. Menyenaraikan kesan proses luluhawa terhadap pandang darat. Membincangkan proses luluhawa berpandu pelbagai media seperti video, foto dan laman web yang berkaitan. Melengkapkan pengurusan grafik tentang persamaan dan perbezaan jenis-jenis luluhawa.
 33. 33. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 28 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Aras 2 Menghuraikan dengan contoh kesan proses luluhawa terhadap pandang darat di kawasan: gurun panas tropika lembap Aras 3 Membandingkan dan membezakan jenis-jenis luluhawa. b. Gerakan jisim Gerakan jisim Memahami gerakan jisim. Aras 1 Menyenaraikan jenis-jenis gerakan jisim. kesotan tanih gelangsar aliran lumpur gelongsoran tanah/tanah runtuh * Mencintai negara Malaysia - prihatin terhadap pembangunan di kawasan bercerun. Membincangkan jenis-jenis dan proses gerakan jisim berpandukan pelbagai media seperti rajah, video dan internet. Melengkapkan pengurusan grafik tentang jenis-jenis dan proses gerakan jisim. Menghasilkan buku skrap tentang gerakan jisim.
 34. 34. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 29 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Aras 2 Menerangkan jenis-jenis dan proses gerakan jisim. Aras 3 Membandingkan dan membezakan jenis-jenis dan proses gerakan jisim. c. Tindakan air mengalir dan tindakan ombak Memahami proses tindakan air mengalir dan tindakan ombak. Aras 1 Menyenaraikan proses tindakan air mengalir dan tindakan ombak: hakisan pengangkutan pemendapan Membincangkan tindakan air mengalir dan tindakan ombak berpandukan pelbagai media seperti video, rajah dan internet. Aras 2 Menghuraikan proses tindakan air mengalir dan tindakan ombak: hakisan pengangkutan pemendapan
 35. 35. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 30 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN d. Kesan tindakan air mengalir dan tindakan ombak Mengenali bentuk muka bumi akibat tindakan air mengalir dan tindakan ombak. Aras 1 Menyenaraikan bentuk muka bumi proses tindakan air mengalir dan tindakan ombak akibat: hakisan pemendapan Aras 2 Menjelaskan dengan contoh bentuk muka bumi proses tindakan air mengalir dan tindakan ombak akibat: Hakisan pemendapan * Mencintai negara Malaysia - berbangga dengan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia. Menunjukkan pelbagai bentuk muka bumi akibat tindakan air mengalir dan tindakan ombak berpandukan pelbagai media seperti rajah, video dan internet. Menghasilkan model profil sungai. Teka silangkata. Menghasilkan buku skrap tentang tindakan air mengalir dan tindakan ombak.
 36. 36. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 31 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN e. Pengaruh kegiatan manusia Memahami pengaruh kegiatan manusia terhadap gerakan jisim, tindakan air mengalir dan tindakan ombak serta usaha-usaha untuk mengurangkannya. Aras 1 Menyenaraikan kegiatan manusia yang mempengaruhi: gerakan jisim tindakan air mengalir tindakan ombak Menyenaraikan usaha-usaha untuk mengurangkan pengaruh kegiatan manusia terhadap: gerakan jisim tindakan air mengalir tindakan ombak * Mencintai negara Malaysia - prihatin terhadap kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar negara Malaysia. Sumbang saran kegiatan manusia yang mempengaruhi: - gerakan jisim - tindakan air mengalir - tindakan ombak Mengumpul maklumat daripada pelbagai media seperti akhbar, majalah dan internet. Aras 2 Menerangkan bagaimana kegiatan manusia mempengaruhi: gerakan jisim tindakan air mengalir tindakan ombak
 37. 37. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 32 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1.4 Laut dan lautan a. Terumbu karang Menjelaskan dengan contoh usaha-usaha untuk mengurangkan pengaruh kegiatan manusia terhadap: gerakan jisim tindakan air mengalir tindakan ombak Memahami proses pembentukan terumbu karang. Aras 1 Mengenal pasti pentas benua dan jurang lautan. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan terumbu karang. Menyatakan proses pembentukan terumbu karang. Membincangkan proses pembentukan terumbu karang berpandukan pelbagai media seperti rajah, carta, video dan internet. Menghasilkan model proses pembentukan terumbu karang.
 38. 38. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 33 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Aras 2 Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan terumbu karang. Menerangkan proses pembentukan terumbu karang. b. Kepentingan dan potensi laut dan lautan Pemeliharaan Pemuliharaan Memahami kepentingan dan potensi laut dan lautan. Aras 1 Menyenaraikan kepentingan dan potensi laut dan lautan. Aras 2 Menerangkan dengan contoh kepentingan dan potensi laut dan lautan. * Berusaha membangunkan negara Malaysia - menghargai potensi lautan terhadap pembangunan negara Malaysia. Mengumpul maklumat tentang Taman Laut negara Malaysia daripada pelbagai media seperti akhbar, majalah, risalah, foto dan internet. Membuat kesimpulan tentang kepentingan dan potensi laut negara Malaysia secara grafik seperti peta minda.
 39. 39. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 34 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Aras 3 Merumus tentang kepentingan dan potensi laut dan lautan. Membuat ramalan kepentingan dan potensi laut dan lautan pada masa depan. c. Kesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan Memahami kesan-kesan kegiatan manusia dan langkah-langkah mengurangkannya Aras 1 Mengenal pasti kesan-kesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan. Menyenaraikan cara-cara manusia memelihara dan memulihara potensi lautan. Menghasilkan buku skrap tentang kesan-kesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan. Membincangkan kesan-kesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan berpandukan pelbagai media seperti video, cakera padat dan internet.
 40. 40. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 35 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Aras 2 Menjelaskan kesan-kesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan. Menghuraikan dengan contoh langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan laut dan lautan. Aras 3 Mencadangkan langkah-langkah mengurangkan masalah pencemaran laut dan lautan.
 41. 41. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 36 TEMA 2: CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2.1 Sistem suria a. Pergerakan bumi dan kesan- kesannya Paksi bumi Putaran bumi Peredaran bumi Memahami pergerakan bumi dalam sistem suria dan kesan- kesannya. Aras 1 Mengenal pasti sistem suria. Menerangkan pergerakan bumi dalam sistem suria: putaran peredaran Menyatakan kesan-kesan pergerakan bumi dalam sistem suria: kejadian siang dan malam kejadian empat musim kejadian pasang surut kejadian gerhana Membincangkan sistem suria dengan menggunakan pelbagai media seperti rajah, model, cakera padat dan laman web yang berkaitan. Simulasi tentang pergerakan bumi dalam sistem suria. Melengkapkan pengurusan grafik tentang kesan-kesan pergerakan dalam sistem suria. Menghasilkan model pergerakan bumi.
 42. 42. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 37 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Aras 2 Menjelaskan dengan rajah peredaran bumi dan kesan- kesannya. b. Zon waktu Zon waktu Meridian Pangkal Garisan Tarikh Antarabangsa Mengira waktu tempatan dan menentukan tarikh. Aras 1 Mengenal pasti zon waktu, Meridian Pangkal (0 ) dan Garisan Tarikh Antarabangsa (180 T/B). Mengira waktu dan menentukan tarikh. Aras 2 Menjelaskan kedudukan longitud sesuatu tempat berdasarkan waktu. Menunjuk cara pengiraan waktu tempatan.
 43. 43. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 38 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2.2 Unsur-unsur cuaca dan iklim Pemeluwapan Kerpasan Memahami unsur-unsur cuaca dan iklim serta fenomenanya. Aras 1 Menyenaraikan unsur-unsur cuaca dan iklim: suhu hujan angin Menyatakan fenomena cuaca dan iklim. Aras 2 Menerangkan dengan contoh fenomena cuaca dan iklim. Projek Kelas: Membuat pencerapan dan merekod suhu, hujan dan angin. Membincangkan fenomena cuaca dan iklim berpandukan pelbagai media seperti video, rajah dan internet. - kemarau - banjir - taufan
 44. 44. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 39 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2.3 Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia dan sebaliknya Kesan rumah hijau Pulau haba Memahami pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia dan sebaliknya. Aras 1 Menyatakan pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia. Menyatakan ciri-ciri iklim Khatulistiwa dan iklim Mediterranean. Menyenaraikan jenis-jenis tanaman di kawasan beriklim Khatulistiwa dan Mediterranean. Menyenaraikan pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. Kajian kes: Mengkaji pengaruh iklim terhadap kegiatan pertanian di kawasan iklim Mediterranean. Mencari maklumat daripada pelbagai media seperti akhbar, majalah, cakera padat dan internet. Menghasilkan buku skrap tentang pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia dan sebaliknya. Membuat ramalan tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.
 45. 45. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 40 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Aras 2 Menghuraikan pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia. Menghuraikan bagaimana kegiatan manusia mempengaruhi cuaca dan iklim. Menghuraikan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia di kawasan beriklim Khatulistiwa dan Mediterranean. Aras 3 Merumus tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.
 46. 46. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 41 TEMA 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 3.1 Jenis dan taburan tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Kepelbagaian Mengenal ciri-ciri tumbuh- tumbuhan semula jadi dan jenis- jenis hidupan liar. Aras 1 Mengenal pasti jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi utama di dunia. Hutan Hujan Tropika Hutan Monsun Tropika Padang Rumput Sederhana (Steppe) Hutan Konifer Memadankan ciri-ciri tumbuh- tumbuhan semula jadi utama di dunia: Hutan Hujan Tropika Hutan Monsun Tropika Padang Rumput Sederhana (Steppe) Hutan Konifer Membincangkan ciri-ciri tumbuh- tumbuhan semula jadi dan jenis-jenis hidupan liar secara bersepadu berpandukan pelbagai media seperti video, risalah, cakera padat dan internet. Mencipta dan mendeklamasikan sajak tentang tumbuh-tumbuhan semula jadi dan jenis-jenis hidupan liar. Menghasilkan buku skrap tentang tumbuh-tumbuhan semula jadi dan jenis-jenis hidupan liar. Mengadakan kuiz tentang tumbuh- tumbuhan semula jadi dan jenis-jenis hidupan liar.
 47. 47. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 42 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menyenaraikan jenis-jenis hidupan liar di dunia: Hutan Hujan Tropika Hutan Monsun Tropika Padang Rumput Sederhana (Steppe) Hutan Konifer Aras 2 Menghubungkaitkan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dengan taburan kawasan yang terdapat pada peta dunia: Hutan Hujan Tropika Hutan Monsun Tropika Padang Rumput Sederhana (Steppe) Hutan Konifer Melengkapkan pengurusan grafik tentang ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di dunia.
 48. 48. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 43 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Aras 3 Membandingkan dan membezakan ciri-ciri tumbuh- tumbuhan semula jadi di dunia: Hutan Hujan Tropika Hutan Monsun Tropika Padang Rumput Sederhana (Steppe) Hutan Konifer 3.2 Kepentingan tumbuh- tumbuhan semula jadi Ekosistem Biotik Abiotik Primer Sekunder Rantaian makanan Pengeluar Pengguna primer Pengguna sekunder Pengguna tertier Siratan makanan Pengurai Memahami ekosistem Hutan Hujan Tropika: Hutan Tanah Pamah/Hutan Dipterokap Hutan Paya Bakau Aras 1 Mentakrifkan konsep ekosistem hutan. Menyatakan ekosistem Hutan Hujan Tropika: Hutan Tanah Pamah/Hutan Dipterokap Hutan Paya Bakau * Mencintai negara Malaysia - menghargai kepelbagaian tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar negara Malaysia. Membincangkan kepentingan tumbuh- tumbuhan semula jadi dalam konteks ekosistem. Menerangkan ekosistem berpandukan rajah rantaian makanan dengan menggunakan pelbagai media seperti cakera padat dan internet. Mengadakan lawatan sambil belajar. Menghasilkan penanda buku.
 49. 49. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 44 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Aras 2 Menerangkan ekosistem Hutan Hujan Tropika: Hutan Tanah Pamah/Hutan Dipterokap Hutan Paya Bakau Menerangkan kepentingan ekosistem Hutan Hujan Tropika: Hutan Tanah Pamah/Hutan Dipterokap Hutan Paya Bakau Aras 3 Membandingkan dan membezakan ekosistem Hutan Hujan Tropika: Hutan Tanah Pamah/Hutan Dipterokap Hutan Paya Bakau Melengkapkan pengurusan grafik tentang ekosistem Hutan Hujan Tropika. 3.3 Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Memahami kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan. Aras 1 Menyenaraikan kegiatan manusia yang mendatangkan kesan ke atas keseimbangan ekosistem hutan. * Mencintai negara Malaysia - prihatin terhadap keseimbangan ekosistem hutan negara Malaysia. Mencari maklumat kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan daripada pelbagai media seperti akhbar, majalah dan internet. Mengadakan syarahan tentang kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan
 50. 50. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 45 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menyatakan kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan akibat: pembalakan pertanian pengangkutan pembinaan empangan perlombongan Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan akibat: pembalakan pertanian pengangkutan pembinaan empangan perlombongan Aras 3 Merumuskan kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan pada masa depan. Mengadakan pertandingan menulis esei tentang kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan. Meramalkan kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan.
 51. 51. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 46 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 3.4 Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Pemeliharaan Pemuliharaan Memahami usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Aras 1 Mentakrifkan konsep pemeliharaan dan pemuliharaan. Menyatakan usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Aras 2 Menjelaskan dengan contoh usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Aras 3 Mencadangkan cara mengatasi masalah kepupusan tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. * Berusaha mempertahankan negara Malaysia - menghargai peranan kerajaan dalam usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Mencari maklumat daripada pelbagai media seperti akhbar, majalah dan internet. Menghasilkan buku skrap tentang usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Mengadakan pidato spontan tentang usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Mengadakan pertandingan melukis poster.
 52. 52. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 47 BAHAGIAN C: KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN Bahagian ini memberi penekanan kepada kerja amali untuk menghubungkaitkan aspek-aspek geografi dalam organisasi ruangan di sesuatu kawasan tertentu. Ini merupakan lanjutan daripada Kajian Geografi Tempatan (KGT) yang dijalankan oleh murid di peringkat SMR. Di peringkat SMA, KGT memberi tumpuan kepada kemahiran geografi, mengenal pasti masalah dan isu semasa serta penyelesaian masalah. Kajian ini berasaskan mana-mana tema atau gabungan tema atau isu semasa yang sesuai dengan keadaan setempat murid. Arahan Am Semua murid Tingkatan 4 wajib menjalankan KGT dan disempurnakan dalam tahun yang sama. Tempoh pelaksanaan kajian adalah dari bulan Ogos hingga Oktober. Murid yang hanya mengambil mata pelajaran Geografi di Tingkatan 5 wajib melaksanakan KGT dan menyelesaikannya sebelum bulan April pada tahun berkenaan. Kerja lapangan boleh dijalankan secara individu atau berkumpulan tetapi laporan KGT hendaklah dibuat secara individu. Fokus kajian berlandaskan mana-mana tema atau gabungan tema yang sesuai dengan keadaan setempat murid. Jarak kawasan kajian tidak melebihi 30 kilometer dari tempat tinggal atau sekolah murid. Jika kajian melibatkan temu bual, saiz sampel sekurang-kurangnya 50 responden. Cadangan-cadangan yang dikemukakan untuk mengurangkan masalah dan menyelesaikan isu mesti munasabah dan boleh dilaksanakan di kawasan kajian. Kerja lapangan tidak menggunakan waktu pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Laporan KGT mesti dinilai dan diambil kira dalam pemarkahan keseluruhan Geografi SPM. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam mencari maklumat dan penulisan laporan digalakkan. Panjang laporan Hasil Kajian tidak kurang daripada 500 patah perkataan. Laporan KGT hendaklah disediakan dalam kertas bersaiz A4. Laporan yang disediakan perlu menyentuh semua kriteria yang ditetapkan dalam format penulisan laporan. Format Penulisan Laporan 1. Tajuk Kajian 2. Senarai Kandungan 3. Penghargaan 4. Pendahuluan 5. Objektif Kajian 6. Kawasan Kajian 7. Kaedah Kajian 8. Hasil Kajian 9. Rumusan 10. Rujukan 11. Lampiran
 53. 53. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 48 CADANGAN TAJUK-TAJUK KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 1. Perubahan bentuk muka bumi akibat kegiatan manusia di kawasan kajian. Mengenal pasti bentuk-bentuk muka bumi yang telah berubah di kawasan kajian. Menjelaskan bagaimana perubahan tersebut dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Menghuraikan kesan-kesan perubahan bentuk muka bumi tersebut terhadap alam sekitar kawasan kajian. Mencadangkan langkah-langkah mengurangkan masalah/isu yang timbul akibat kesan-kesan tersebut. Merumus tentang perubahan bentuk muka bumi akibat kegiatan manusia di kawasan kajian. * Mencintai negara Malaysia - prihatin terhadap perubahan bentuk muka bumi dan kesan terhadap alam sekitar akibat kegiatan manusia di kawasan kajian. Menentukan lokasi kawasan kajian dengan menggunakan peta lakar. Menerangkan aspek kajian. Menunjuk cara memproses maklumat dan data. Membincangkan perubahan bentuk muka bumi akibat kegiatan manusia di kawasan kajian. Nota: Selain daripada tajuk yang diberikan, guru boleh memilih tajuk-tajuk yang berkaitan dengan isu-isu geografi semasa.
 54. 54. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 49 TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 2. Pengaruh bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia di kawasan kajian Mengenal pasti kegiatan manusia yang utama dijalankan di kawasan kajian. Menjelaskan bagaimana bentuk muka bumi mempengaruhi kegiatan manusia di kawasan kajian. Menerangkan bagaimana manusia menyesuaikan diri dengan bentuk muka bumi di kawasan kajian. Merumus tentang pengaruh bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia di kawasan kajian. * Mencintai negara Malaysia - prihatin terhadap pelbagai bentuk muka bumi kerana potensi dan keindahannya. Menentukan lokasi kawasan kajian dengan menggunakan peta lakar. Menerangkan aspek kajian. Menunjuk cara memproses maklumat dan data. Membincangkan pengaruh bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia di kawasan kajian. Nota: Selain daripada tajuk yang diberi, guru boleh memilih tajuk-tajuk yang berkaitan dengan isu-isu geografi semasa.
 55. 55. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 50 TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 3. Cuaca, iklim dan kegiatan manusia Mengenal pasti sejenis kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Menjelaskan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan tersebut. Menerangka masalah/isu yang berkaitan. Mencadangkan langkah-langkah penyesuaian untuk menghadapi masalah/isu tersebut. Merumus tentang pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia di kawasan kajian. * Mencintai negara Malaysia - bersyukur kerana negara Malaysia dianugerahkan cuaca dan iklim yang menggalakkan kegiatan ekonomi di kawasan kajian. Menentukan lokasi kawasan kajian dengan menggunakan peta lakar. Menerangkan aspek kajian. Menunjuk cara memproses maklumat dan data. Membincangkan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia di kawasan kajian. Nota: Selain daripada tajuk yang diberikan, guru boleh memilih tajuk-tajuk yang berkaitan dengan isu-isu geografi semasa.
 56. 56. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 51 TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 4. Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan kajian. Mengenal pasti kawasan-kawasan tumbuh-tumbuhan semula jadi yang telah diterokai oleh manusia. Menjelaskan kesan-kesan penerokaan tumbuh-tumbuhan semula jadi terhadap alam sekitar fizikal di kawasan kajian. Menerangkan masalah/isu yang berkaitan di kawasan kajian. Mencadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan masalah/isu tersebut. Merumus tentang kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan kajian. * Mencintai negara Malaysia - bersyukur kerana dianugerahkan kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan kajian. - dapat menguruskan alam sekitar dengan baik. Menentukan lokasi kawasan kajian dengan menggunakan peta lakar. Menerangkan aspek kajian. Menunjuk cara memproses maklumat dan data. Membincangkan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Nota: Selain daripada tajuk yang diberikan, guru boleh memilih tajuk-tajuk yang berkaitan dengan isu-isu geografi semasa.
 57. 57. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 52 TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 5. Migrasi masuk Mengenal pasti tempat asal penduduk dan jenis-jenis migrasi di kawasan kajian. Menjelaskan kegiatan migran di kawasan kajian. Menerangkan kesan kegiatan migran terhadap kawasan kajian. Mencadangkan langkah-langkah mengurangkan masalah/isu yang timbul akibat kesan-kesan tersebut. Merumus tentang pengaruh migrasi masuk di kawasan kajian. * Bersatu dalam kepelbagaian - berbangga dengan perpaduan penduduk di kawasan kajian. Menentukan lokasi kawasan kajian dengan menggunakan peta lakar. Menerangkan aspek kajian. Menunjuk cara memproses maklumat dan data. Membincangkan pengaruh migrasi masuk di kawasan kajian. Nota: Selain daripada tajuk yang diberikan, guru boleh memilih tajuk-tajuk yang berkaitan dengan isu-isu geografi semasa.
 58. 58. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 53 TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 6. Migrasi keluar Mengenal pasti jenis-jenis migrasi keluar. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan migrasi keluar. Membincangkan kesan-kesan migrasi keluar terhadap kawasan kajian. Mencadangkan langkah-langkah mengurangkan masalah/isu yang timbul akibat kesan-kesan tersebut. Merumus tentang pengaruh migrasi keluar di kawasan kajian. * Bersatu dalam kepelbagaian - berbangga kerana kesanggupan penduduk di kawasan kajian keluar untuk mencari kehidupan di tempat yang lain. Menentukan lokasi kawasan kajian dengan menggunakan peta lakar. Menerangkan aspek kajian. Menunjuk cara memproses maklumat dan data. Membincangkan pengaruh migrasi keluar di kawasan kajian. Nota: Selain daripada tajuk yang diberikan, guru boleh memilih tajuk-tajuk yang berkaitan dengan isu-isu geografi semasa.
 59. 59. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 54 TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 7. Pengaruh pembandaran terhadap alam sekitar Mengenal pasti tentang pembangunan bandar di kawasan kajian. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembandaran di kawasan kajian. Membincangkan kesan-kesan pembandaran terhadap alam sekitar. Mencadangkan langkah-langkah mengurangkan masalah/isu yang timbul akibat kesan-kesan tersebut. Merumus tentang pengaruh pembandaran terhadap alam sekitar. * Berusaha membangunkan negara Malaysia - berbangga dan bersyukur terhadap tahap kemajuan pembandaran di kawasan kajian. * Mencintai negara Malaysia - bertanggungjawab memelihara kesejahteraan bandar di kawasan kajian. Menentukan lokasi kawasan kajian dengan menggunakan peta lakar. Menerangkan aspek kajian. Menunjuk cara memproses maklumat dan data. Membincangkan pengaruh pembandaran terhadap alam sekitar. Nota: Selain daripada tajuk yang diberikan, guru boleh memilih tajuk-tajuk yang berkaitan dengan isu-isu geografi semasa.
 60. 60. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 55 TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 8. Pengaruh alam sekitar terhadap pola petempatan Mengenal pasti pola petempatan di kawasan kajian. Mengkaji bagaimana pola petempatan dipengaruhi oleh alam sekitar di kawasan kajian. Mengkaji kesan-kesan pola petempatan di kawasan kajian. Mencadangkan langkah-langkah mengurangkan masalah/isu yang timbul akibat kesan-kesan tersebut. Merumus tentang pengaruh alam sekitar terhadap pola petempatan di kawasan kajian. * Berusaha membangunkan negara Malaysia - menghargai peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan negara Malaysia. Menentukan lokasi kawasan kajian dengan menggunakan peta lakar. Menerangkan aspek kajian. Menunjuk cara memproses maklumat dan data. Membincangkan pengaruh alam sekitar terhadap pola petempatan di kawasan kajian. Nota: Selain daripada tajuk yang diberikan, guru boleh memilih tajuk-tajuk yang berkaitan dengan isu-isu geografi semasa.
 61. 61. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 56 TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 9. Pengaruh sistem pengangkutan terhadap alam sekitar Mengenal pasti jaringan pengangkutan di kawasan kajian. Mengkaji kesan-kesan pembinaan jaringan pengangkutan terhadap alam sekitar. Mencadangkan langkah-langkah mengurangkan masalah/isu tersebut. * Berusaha membangunkan negara Malaysia - berbangga dengan tahap kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan di kawasan kajian. * Mempertahankan negara Malaysia - bertanggungjawab menjaga kemudahan yang ada di kawasan kajian. Menentukan lokasi kawasan kajian dengan menggunakan peta lakar. Menerangkan aspek kajian. Menunjuk cara memproses maklumat dan data. Membincangkan pengaruh jaringan pengangkutan terhadap alam sekitar. Nota: Selain daripada tajuk yang diberikan, guru boleh memilih tajuk-tajuk yang berkaitan dengan isu-isu geografi semasa.
 62. 62. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 57 TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 10. Pengaruh penerokaan sumber terhadap pembangunan di kawasan kajian Mengenal pasti jenis-jenis sumber yang diterokai di kawasan kajian. Mengkaji pengaruh penerokaan sumber terhadap pembangunan di kawasan kajian. Mengkaji kesan-kesan pembangunan terhadap alam sekitar di kawasan kajian. Mengkaji masalah-masalah/isu akibat pembangunan di kawasan kajian. Mencadangkan langkah-langkah mengurangkan masalah/isu tersebut. * Mencintai negara Malaysia - bersyukur terhadap kepelbagaian sumber di kawasan kajian. * Mempertahankan negara Malaysia - prihatin terhadap penggunaan sumber di kawasan kajian. Menentukan lokasi kawasan kajian dengan menggunakan peta lakar. Menerangkan aspek kajian. Menunjuk cara memproses maklumat dan data. Membincangkan pengaruh penerokaan sumber terhadap pembangunan di kawasan kajian. Nota: Selain daripada tajuk yang diberikan, guru boleh memilih tajuk-tajuk yang berkaitan dengan isu-isu geografi semasa.
 63. 63. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN EMPAT 58 TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 11. Alam sekitar dan kegiatan ekonomi Mengenal pasti kegiatan ekonomi utama di kawasan kajian. Mengkaji pengaruh alam sekitar terhadap kegiatan ekonomi tersebut. Mengkaji masalah-masalah/isu akibat kegiatan ekonomi di kawasan kajian. Mencadangkan langkah-langkah mengurangkan masalah/isu tersebut. * Berusaha membangunkan negara Malaysia - berbangga dengan tahap kemajuan ekonomi di kawasan kajian. - menghargai usaha- usaha kerajaan dalam membangunkan ekonomi di kawasan kajian. Menentukan lokasi kawasan kajian dengan menggunakan peta lakar. Menerangkan aspek kajian. Menunjuk cara memproses maklumat dan data. Membincangkan pengaruh alam sekitar terhadap kegiatan ekonomi utama di kawasan kajian. Nota: Selain daripada tajuk yang diberikan, guru boleh memilih tajuk-tajuk yang berkaitan dengan isu-isu geografi semasa.

×