Bec pelc character educ

14,921 views

Published on

0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,921
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
857
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bec pelc character educ

 1. 1. BASIC EDUCATION CURRICULUM(Philippine Elementary Learning Competencies) JUNE 2010EDUKASYONG PAGPAPAKATAO MAKABAYAN BUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION Department of Education Republic of the Philippines E:BEC-PELC Finalized June 2010COVER PELC - EP.docx Printed: 11/9/2010 5:00 PM [ferdie] 1
 2. 2. Department of Education Bureau of Elementary Education Curriculum Development Division EDUKASYONG PAGPAPAKATAOMITHIIN: Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang, inaasahang malilinang sa mga mag-aaral ang pagiging Maka-Diyos, Makatao, Makabansa at Makakalikasan tungo sa pagpapahalaga sa dangal ng tao:BATAYANG PAGPAPAHALAGA PAMANTAYAN Ang mga bata ay:MAKADIYOS /ISPIRITWALIDAD 1. makapagpapakita ng paniniwala sa Panginoon sa pamamagitan ng salita, kilos at gawaMAKATAO / 2. makapagpapadama at makapagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit Pagmamahal saKatotohanan sa kapwa sa pamamagitan ng pagiging matapat at paggawa ng mabutiMAKABANSA 3. makapagpapakita ng disiplina sa sarili, pagiging responsable at may pagmamahal sa bansaMAKAKALIKASAN / ` 4.magkakaroon ng kamalayan sa pagiging isang tagapangalaga ng kapaligiranPAG- AYON SA KAPALIGIRANE:BEC-PELC Finalized June 2010EP REFINED 10-12-2010 CDD.doc Printed: 11/9/2010 4:59 PM [ferdie] 1
 3. 3. TALAAN NG MGA PAGPAPAHALAGA AT KASANAYAN SA PAGSASABUHAY NG MGA KANAIS NAIS NA PAG-UUGALI MGA KAUGNAY NA UNANG BAITANG IKALAWANG IKATLONG IKAAPAT NA IKALIMANG IKAANIM NA PAGPAPA-HALAGA BAITANG BAITANG BAITANG BAITANG BAITANG Pananampalataya/ 1. Naipakikita ang 1. Naipakikita ang 1. Naipakikita ang 1. Nakasusunod sa 1. Napatutunayan na 1. Napatutunayan na Pananalig sa pananalig sa pagpapahalaga sa pagpapahalaga sa panuntunang "Gawin “Ang Maykapal ang ang pagpapaunlad ng Panginoon Panginoon buhay na bigay ng lahat ng bagay na mo sa iba ang gusto nagbigay ng buhay at ispiritwalidad ay • Dangal ng Tao Panginoon likha ng Panginoon mong gawin ng iba sa pasasalamat sa pagpapaunlad ng • Pagpapa 1.1Naipakikita ang iyo". (Golden Rule) kanya ay ang pagkatao katao kakayahang 1.1 Naipakikita ang 1.1 Naipahahayag pagpapakataong • Paggalang sa magpasalamat sa pasasalamat sa mga ang pagpapahalaga 1.1 Nasasabi na ang tunay” 1.1 Naipaliliwanag na Pagkakaiba ng Panginoon para sa kakayahan/ talinong sa mga likha ng pananampalataya sa 1.1 Nakikilala na ang ang ispiritwalidad ay relihiyon at • sarili bigay ng Diyos sa Panginoon bukod Diyos ay maipakikita paggawa nang pagkakaroon ng Paniniwala • kasapi ng mag- pamamagitan ng: sa tao sa pamamagitan ng mabuti ay isang mabuting pagkatao • Paggalang sa iba anak • paggamit sa mga Hal. halaman, pagmamahal sa paraan ng anuman ang • kaibigan talino at hayop, dagat, Kanyang likha pagpapakatao pananampalataya • kalaro kakayahan bundok, atbp. • kamag-aral • pakikibahagi sa 1.2 Naihahayag nang 1.2 Naisasabuhay 1.2 Naiuugnay ang iba ng taglay na 1.2 Naipakikita ang mahinahon ang ang mga kautusan sariling relihiyon sa 1.2 Naipakikita ang talino at pangangalaga sa mga damdamin at kilos sa ng Panginoon bilang ispiritwalidad ng tao wastong pakikipag- kakayahan bagay na likha ng anumang pasasalamat sa talastasan sa mga • pagtulong sa Panginoon gaya ng pagkakataon bigay N’yang buhay • Napatutunayan na kasapi ng mag-anak kapwa mga likas na yaman ang pag-unlad ng • pagpapaunlad ng Hal.: 1.3 Naisasabuhay isang tao ay 1.3 Natutukoy na ang talino at 1.3Naipakikita ang - kapag nagbibiro ang mga aral ng nababatay sa mga pamamaraan ng kakayahang pagpapahalaga sa - kapag nagtatama sariling relihiyon kanyang positibong pakikipag-ugnayan bigay ng Diyos mga likha ng ng /paniniwala pananaw sa buhay ay pakikipag-usap sa Panginoon kamalian Diyos – kapag pinupuri ang 1.4 Napahahalaga- 1.4 Napatutunayan isang mabuting han ang gawaing • pag-awit ang kahagalahan ng gawa panrelihiyon ng • pagsayaw mga bagay na likha - kapag nagbibigay- iba’t ibang pangkat ng Diyos puna ng tao • at iba pa - kapag nagdagdag Hal.; sa kakulangan Hal.: - kapwa tao -hindi pamimilit . pagdamay 1.3 Nasusuri ang na gawin ang isang - pakikipagkapwa sariling damdamin bagay na salungat sa kung may nangyaring aral ng kanilangE:BEC-PELC Finalized June 2010EP REFINED 10-12-2010 CDD.doc Printed: 11/9/2010 4:59 PM [ferdie] 2
 4. 4. MGA KAUGNAY NA UNANG BAITANG IKALAWANG IKATLONG IKAAPAT NA IKALIMANG IKAANIM NA PAGPAPA-HALAGA BAITANG BAITANG BAITANG BAITANG BAITANG masama o mabuti sa relihiyon o kapwa paniniwala 1.5 Naipakikita ang tamang pakikitungo sa kapwa anuman ang kanyang relihiyon/paniniwala Hal.: -pagkaing bawal sa relihiyon ng iba -di-paggawa sa araw ng Sabado, - atbp. • Pagmamahal sa 1. Napatutunayan na 1. Nagsisikap 1. Naipapaliwanag 1. Nasusuri ang mga 1. Napauunlad ang 1. Napag-iisipang katotohanan ang tao ay natatangi mapalawak ang ang kahalagahan ng mabuting pamantayan kasanayan at ugali sa mabuti ang magiging • Mapanuring pag- sa lahat ng nilikha kaalaman sa mga karunungan sa pag-alam ng pag-aaral epekto ng sariling iisip bagay tungkol sa sarili totoong pangyayari pagpapasiya sa ibang • Pagkamalikhain 1.1Nagkakaroon ng 1.1 Nasasabi ang tao kamalayan na ang tao sariling gusto at 1.1 Napaha- 1.1 Nakagagamit ng 1.1 Naipakikita ang • Pagkakaroon ng ay: ayaw ayon sa halagahan ang mga mapanuring paraan kawilihan at 1.1. Nakapag- bukas na isipan • nakapag-iisip nadarama o interes pinagkukunan ng sa pagkuha ng positibong saloobin bibigay ng tamang • Paggalang sa opinyon • nakapagsasalita mga kaalaman/ impormasyon/ sa pag-aaral desisyon para sa • Pagpapasiya ng • nakapangangatwir 1.2 Nakasusuri nang impormasyon kaalaman tungkol kabutihan ng an mahusay sa mga sa pangyayari 1.2 Nakasusunod nakararami katotohanan namamasid sa - tao sa epektibong 1.2 Naisasagawa kanyang paligid - aklatan Hal.: paraan ng pag-aaral 1.2 Nagbibigay ng ang mga gawaing Hal.: - museo - pakikinig ng mga gaya ng mga tamang nagpapakita na ang - reading center balita sa radio - pakikinig desisyon para sa tao ay higit sa lahat - pagsasalita ng - barangay/health - panonood ng - pakikilahok sa kabutihan ng ng nilikha. kapwa tao center makabuluhang pangkatang nakararami batay sa • nakakasulat - pagkilos at - kapaligiran programa sa TV gawain ginawang pagsusuri • nakakasayaw paggalaw ng - pamayanan - pagbabasa ng - pakikipag- • nakakasagot kapwa diyaryo talakayanE:BEC-PELC Finalized June 2010EP REFINED 10-12-2010 CDD.doc Printed: 11/9/2010 4:59 PM [ferdie] 3
 5. 5. MGA KAUGNAY NA UNANG BAITANG IKALAWANG IKATLONG IKAAPAT NA IKALIMANG IKAANIM NA PAGPAPA-HALAGA BAITANG BAITANG BAITANG BAITANG BAITANG • nakalilikha 2 . Napapalawak ang 1.2 Napauunlad ang - wastong paggamit - pagtatanong Hal.: • atbp. alam sa mga bagay kahusayan sa ng internet na - paggawa ng - nagsusuri nang sa kanyang paligid pagtatanong tungkol hindi makakasakit proyekto mabuti ng mga 1.3 Napauunlad ang sa bagong kaalaman sa kapwa - paggawa ng bagay-bagay gawaing kaya bilang 2.1 Nakabubuo ng takdang aralin bago bata na nilikha ng mga tanong tungkol 1.3 Nasusuri ang 1.2 Nakapag - pagtuturo sa iba magdesisyon Diyos sa mga bagay- kabutihan at di- kukuwento ng - sumasang-ayon bagay sa kanyang kabutihan ng makabuluhang 1.3 Nagpapakita ng sa pasiya ng paligid paggamit ng bagong pagyayari kawilihan sa nakararami kung teknolohiya gaya ng pagbasa/ pagsuri ng ito’y nakabubuti - telebisyon 1.3 Nakapagbibigay mga aklat at - computer ng opinyon o kuro- magasin 1.3 Naisasagawa - cellphone kuro sa mga ang solusyon batay - internet pangyayari Hal. sa wastong - nagbabasa ng impormasyon 1.4 Nagagamit nang diyaryo araw-araw maayos at wasto ang - nakikinig Hal.: mga bagong /nanonood sa -pagsasa- teknolohiya telebisyon sa mga alangalang sa “Update o bagong kapakanan - pamantayan kaalaman ng mga sa paggamit apektado sa paggawa - alituntunin sa ng pasiya ligtas na paggamit - pagbibigay nang wasto at angkop na pasiya 1.4 Naipakikita ang pagiging makatuwiran at pantay na pagtingin sa pagbibigay ng pasiyaE:BEC-PELC Finalized June 2010EP REFINED 10-12-2010 CDD.doc Printed: 11/9/2010 4:59 PM [ferdie] 4
 6. 6. MGA KAUGNAY NA UNANG BAITANG IKALAWANG IKATLONG IKAAPAT NA IKALIMANG IKAANIM NA PAGPAPA-HALAGA BAITANG BAITANG BAITANG BAITANG BAITANG Katapatan/ Integridad 1. Nakaugalian ang 1. Nakauugalian ang 1. Nakauugalian ang 1. Nakauugalian ang 1. Nakauugalian ang 1. Nakauugalian ang pagsasabi ng totoo sa pagsasabi ng totoo sa pagiging matapat sa pagiging matapat sa pagiging matapang sa pagpapahalaga sa lahat ng kasambahay mga kalaro at kamag-aral at kapwa at pamunuan pagsasabi ng totoo pangako kaibigan pamunuan ng ng barangay 1.1 Naipakikita ang paaralan 1.1 Naipakikita ang 1.1 Nakatutupad sa pagtitiwala sa sarili 1.1 Naipakikita ang 1.1 Naipakikita ang pagiging matapang mga pangako/ sa pamamagitan ng katapatan sa mga 2. Naipakikita ang pagiging matapat sa sa pagsasabi ng pinagka-sunduang pagsasabi ng totoo kalaro at kaibigan pagiging matapat sa kapwa at pamunuan totoo komitment/ usapan sa kamag-aral at ng barangay Hal: magulang/nakatatan Hal: pamunuan ng Hal: - pagtupad sa da at iba pang - pag-iwas sa paaralan Hal: - pagsasabi ng pinagkasunduang kasapi ng mag-anak pandaraya sa laro - pagsasauli ng totoo kahit oras/ lugar - di pag-angkin sa Hal: pera/ bagay na makasasakit ng - paggawa at 1.2 Nagsasabi ng laruan ng iba - pagsasabi ng natanggap ng di kalooban pagtatapos ng totoo sa lahat ng tunay na dahilan sinasadya pinagka- pagkakataon sa 1.2 Nakapag-sasabi nang di pagpasok/ - pagsasauli ng 1.2 Nahihinuha na sunduang mga kasambahay nang tapat sa paggawa ng sobrang sukli ang pagsasabi nang proyektong kaibigan takdang aralin - pagbabayad ng tapat ay nagiging pampaaralan o Hal: - pag-iwas sa husto at tamang dahilan ng pam-pamayanan - kung saan 1.3 Nahihinuha na pangongopya/ pasahe pagsasama nang pupunta ang pagsasabi nang pandaraya sa maluwat 1.2 Napapatunayan - kung may tapat sa kaibigan ay eksamen atbp. 1.2 Nagbibigay ng na ang pagiging nagawang mali tunay na pakikipag- tamang ulat o tunay 1.3 Naipakikita na matapat sa lahat ng kaibigan 2.1 Nagsasabi sa na dahilan ng mga ang pagiging pagkakataon tulad 1.3 Nahihinuha na guro ng totoong pangyayari matapang sa ng pagtupad sa ang hindi pagsasabi 1.4 Napananatili saloobin tungkol sa pagsasabi ng totoo pangako ang ng totoo sa mga ang pagtitiwala sa aralin Hal: ay may maidudulot magdudulot ng kasambahay ang sarili sa Hal: - pagsasabi ng na kabutihan mabuting nagdudulot ng di pamamagitan ng - di pagkaunawa sa totoong dahilan - pagkakasundo pagsasamahan maayos na pakikipagkaibigan tinalakay na aralin kung bakit samahan nang tapat naganap ang mga - pag-iwas sa 2. Naipakikita ang 2.3 Naisasagawa pangyayari problema o sigalot kahalagahan ng ang mga tuntunin - mabuting samahan pagtupad sa ng paaralan/ bilin ng 1.3 Nadarama ang pangako guro kahit walang maaaring maging nagbabantay damdamin oE:BEC-PELC Finalized June 2010EP REFINED 10-12-2010 CDD.doc Printed: 11/9/2010 4:59 PM [ferdie] 5
 7. 7. MGA KAUGNAY NA UNANG BAITANG IKALAWANG IKATLONG IKAAPAT NA IKALIMANG IKAANIM NA PAGPAPA-HALAGA BAITANG BAITANG BAITANG BAITANG BAITANG emosyon kung 2.1 Nakaiiwas sa nagsinungaling at pakikitunggali o nakasakit sa sigalot kapwa 2.2 Napananatili ang pagiging kaibigan o kasangga Paggalang/Malasakit 1. Napatutunayan na 1. Naipakikita ang 1. Naipadarama ang 1. Naipadarama 1. Naipadarama ang 1. Naipadarama ang sa kapwa ang tao ay natatangi paggalang sa malasakit sa may ang pagmamahal malasakit sa kapwa malasakit sa mga sa lahat ng nilikha kapwa bata at karamdaman sa matatanda sa panahon ng kababayan pamunuan ng - pag-aalala sa pangangailangan 1.1Nagkakaroon ng paaralan Hal.: mahahalagang 1.1 Naibibigay ang kamalayan na ang tao - pag-aalaga sa okasyon gaya ng 1.1 Nakapag- kaukulang ay: 1.1 Naipakikita ang may sakit kaarawan bibigay ng kayang paggalang at • nakapag-iisip paggalang sa kapwa - pagdalaw - pakikinig kung tulong para sa pagtanggap sa mga • nakapagsasalita bata - pag-aliw sa may nagkukuwento nangangailangan kababayan • nakapangangatwir sakit sa - pagsasali sa an Hal.: pamamagitan ng matatanda sa Hal.: Hal. - pakikinig sa pagkukuwento gawain ng mag- - biktima ng - iba’t ibang 1.2 Naisasagawa opinyon o ideya - pagdadala ng anak kalamidad pangkat etniko ang mga gawaing ng iba pagkain o - pagbibigay ng - biktima ng nagpapakita na ang - pagbibigay ng anumang bagay na 2. Naipadarama ang babala/ labanan/ tao ay higit sa lahat pagkakataon sa kailangan ng pagmamalasakit sa impormasyon kaguluhan ng nilikha. ibang kamag-aral maysakit matatanda kung may bagyo, • nakakasulat - pagpapauna kung lahar, baha, 1.2 Nakatutulong sa • nakakasayaw - paghingi ng 2. Naipakikita ang may pila sunog, lindol, pagpapasaya sa • nakakasagot pahintulot sa malasakit sa may atbp. mga kapus-palad at • nakakalikha paggamit ng kapansanan 3. Naipadarama sa naulila gamit ng iba matatanda na sila ay 1.2 Nakapag- • atbp. Hal.: mahalaga bibigay alam sa Hal.: 1.2 Malayang - pagbibigay ng kinauukulan ng - paglahok sa mga 1.3 Napauunlad ang naipahahayag ang upuan sa may Hal.: naganap na programa para sa gawaing kaya bilang nararamdaman nang kapansanan - pakikipag-usap sa kaguluhan, atbp kanila bata na nilikha ng tama at may - hindi kanila - pagdamay sa mga Diyos paggalang pinagtatawanan - pagpapasalamat 2. Naipapahayag ang naulila ang may sa ginawa nilang nararamdaman sa - pagkilala sa mgaE:BEC-PELC Finalized June 2010EP REFINED 10-12-2010 CDD.doc Printed: 11/9/2010 4:59 PM [ferdie] 6
 8. 8. MGA KAUGNAY NA UNANG BAITANG IKALAWANG IKATLONG IKAAPAT NA IKALIMANG IKAANIM NA PAGPAPA-HALAGA BAITANG BAITANG BAITANG BAITANG BAITANG 1. Nakaugalian ang 1.3 Naipakikita ang kapansanan tulong mabilis na naging biktima ng pagsasabi ng totoo sa paggalang sa - pagsali sa mga - pag-aasikaso sa pagpapasya sa pagkakataon lahat ng kasambahay pamunuan/ tauhan gawaing kayang kanilang pagtulong sa kapwa - pangkat etnikong ng paaralan gawin ng may pangangailangan Hal.: nasa malalayong 1.1 Naipakikita ang kapansanan (laro, - pagbibigay galang - paghingi agad ng pook pagtitiwala sa sarili Hal. programa sa - palagiang saklolo sa sa pamamagitan ng - paggamit ng paaralan, pagbibigay ng kinauukulan pagsasabi ng totoo magalang na paligsahan, atbp.) atensyon - pagbabalita ng sa katawagan anumang magulang/nakatatan - magalang na 4. Nakapagpapakita darating na da at iba pang pagsagot sa ng magandang gawi makaaapekto sa kasapi ng mag-anak kapwa, na maaaring tularan marami pamunuan at ng iba 1.2 Nagsasabi ng tauhan ng 2. Nadarama o totoo sa lahat ng paaralan - makabuluhang nakikiramay sa pagkakataon sa pagmamahal sa mga pangyayari mga kasambahay 1.4 Nakasusunod matanda sa kapwa nang magalang sa mamamayan dito Hal: pamunuan at tauhan - modelong kasapi at sa ibang pook - kung saan ng paaralan ng samahan/mag- pupunta anak - “flash flood” - kung may Hal.: - kaguluhan o nagawang mali - pagpapakita ng giyera (war zone) masayang mukha 1.3 Nahihinuha na kung inuutusan ang hindi pagsasabi - pagsunod agad ng totoo sa mga kung inuutusan kasambahay ang nagdudulot ng di maayos na samahan 1. Naipadarama ang paggalang sa magulang/ nakatatanda at iba pang kasapi ng mag- anakE:BEC-PELC Finalized June 2010EP REFINED 10-12-2010 CDD.doc Printed: 11/9/2010 4:59 PM [ferdie] 7
 9. 9. MGA KAUGNAY NA UNANG BAITANG IKALAWANG IKATLONG IKAAPAT NA IKALIMANG IKAANIM NA PAGPAPA-HALAGA BAITANG BAITANG BAITANG BAITANG BAITANG Hal.: - pagmamano/ paghalik - pakikinig kung may nagsasalita 2. Naipakikita ang paggalang sa mga magulang at iba pang kasapi Hal. - paglapit agad kung tinatawag - hindi pag- simangot o pagdabog kapag inuutusan 3. Naipakikita ang pagmamalasakit sa mga kasapi ng mag- anak Hal.: - pag-aalala sa nakababatang kapatid - pag-aalaga sa kapamilyang may sakit 3.1 Nakasusunod sa kasunduan ng mag-anak para sa kabutihan ng lahatE:BEC-PELC Finalized June 2010EP REFINED 10-12-2010 CDD.doc Printed: 11/9/2010 4:59 PM [ferdie] 8
 10. 10. MGA KAUGNAY NA UNANG BAITANG IKALAWANG IKATLONG IKAAPAT NA IKALIMANG IKAANIM NA PAGPAPA-HALAGA BAITANG BAITANG BAITANG BAITANG BAITANG Hal.: - pag-uwi sa takdang oras mula sa paaralan/ paglalaro - pagsunod sa itinakdang oras ng panonood ng TV, paglalaro atbp. MGA KAUGNAY NA UNANG BAITANG IKALAWANG IKATLONG IKAAPAT NA IKALIMANG IKAANIM NA PAGPAPA-HALAGA BAITANG BAITANG BAITANG BAITANG BAITANG Disiplinang pansarili 1. Naipakikita na may 1. Naipakikita na may 1. Naipakikita na may 1. Naipakikita na may 1. Naipakikita na may 1. Naipakikita na may disiplina sa sarili sa disiplina sa sarili sa disiplina sa sarili sa disiplina sa sarili sa disiplina sa sarili sa disiplina sa sarili sa pamamagitan ng pamamagitan ng pamamagitan ng pamamagitan ng pamamagitan ng pamamagitan ng pagsunod sa mga pagsunod sa mga pagsunod sa mga pagsunod sa mga pagsunod sa mga pagsunod sa mga sa itinakdang tuntunin sa paaralan tuntunin sa batas na ipinatutupad batas na ipinatutupad batas pambansa/ pamantayan/ pamayanan ng pamahalaang ng bansa pandaigdigan tuntunin ng mag-anak 1.1 Nakasusunod sa pambarangay sa tahanan mga alituntunin at 1.1 Nakapagbibigay 1.1 Nakapagbibigay patakaran sa iba’t 1.1 Nakapagbibigay ng matalinong ng matalinong Hal.: ibang lugar sa ng matalinong 1.1 Nakapagbibigay pagpapasya para sa pagpapasya para sa - pagtulog sa paaralan pagpapasya para sa ng matalinong kaligtasan kaligtasan takdang oras Hal.: kaligtasan pagpapasya para sa Hal.: Paggalang sa - paglalaro/ - silid aklatan Hal.: kaligtasan Hal.: - paggalang sa mga Karapatang Pantao panonood ng tv - kantina -pagsunod sa - pagbabawal sa may kapangyarihan - pagliligpit ng - palikuran babala/paunawa Hal.: malalaswang gaya ng pulis, hinigan - palaruan -pagsunod sa - pagsunod sa panoorin at barangay tanod at - at iba pa mga tuntunin ng curfew hours babasahin iba pang nagpapa- 2. Naisasagawa ang pamayanan na -pagpapatupad - pagsunod sa mga tupad ng batas mga gawaing bahay 2. Naipakikita ang may kinalaman sa no smoking tagubilin tungkol - pagtulong sa mga nang: pagpupursigi sa mga sa kalusugan - pagpapatupad sa pag-iingat sa may kapangyarihanE:BEC-PELC Finalized June 2010EP REFINED 10-12-2010 CDD.doc Printed: 11/9/2010 4:59 PM [ferdie] 9
 11. 11. MGA KAUGNAY NA UNANG BAITANG IKALAWANG IKATLONG IKAAPAT NA IKALIMANG IKAANIM NA PAGPAPA-HALAGA BAITANG BAITANG BAITANG BAITANG BAITANG - maingat at gawaing pampaaralan sa itinakdang sunog at paalaala sa pagpapatupad ng maayos Hal.: - di pagtatapon ng oras ng internet kung may batas - nang may kusa - pagpasok sa basura sa daan café at iba pang kalamidad -atbp. - nang maluwag takdang oras lugar aliwan sa kalooban - paglahok sa - pagsakay/ pagbaba - hindi paggamit 2. Nakalalahok sa 2. Nakasusunod nang seremonya sa sa takdang babaan at ng kampanya ng kusa sa mga batas at 3, Naipamamalas ang watawat sakayan ipinagbabawal pamahalaan sa patakaran na pinaiiral pagnanais na maging - iba pang - pagtawid sa na gamot pagpapatupad ng ng pamahalaan masaya at tahimik gawain sa itinakdang tawiran mga batas ang sariling tahanan paaralan 2. Nakasusunod sa Hal.: mga batas/ ordinansa Hal.: - batas sa paggamit Hal.: 2.1 Nakasusunod sa ng barangay - batas ng barya sa pagbili - pagkukuwento mga babala/ Hal.: pangkalinisan at pagsusukli tungkol sa patalastas sa - pag-iwas sa pag- - batas - batas sa paglalagi masasayang paaralan ihi/pagdura sa pangkaligtasan sa kalsada ng mga sitwasyon o pampublikong - batas pang- kabataan, pangyayari sa Hal.: lugar kalusugan atbp. araw-araw - Tahimik, silid- - di pagtatapon ng - pag-abuso sa aklatan basura kahit 3. Nakakalahok sa paggamit ng bawal 4. Naipadarama ang - pananatiling malinis saang lugar mga gawaing kapaki- na gamot pagmamahal sa mga ang paligid - maingat at maayos pakinabang para sa - pag-abuso sa mga kasapi ng mag-anak - iwasan ang na paggamit ng kabutihan bata sa pamamagitan ng pagtapak sa damuhan pampublikong 4. Napapatunayan na - domestic violence paggawa ng mabuti - iwasang mamitas ng lugar sa pagtupad ng batas bulaklak - atbp. ay nagiging maayos 3. Nakatutulong 5. Naipakikita ang - iwasang manira ng ang pamumuhay sa pagpapatupad ng kanais-nais na mga kagamitan sa mga tuntunin at kilos at gawi bilang paaralan batas kasapi ng mag- - iwasan ang pagsulat anak sa mga upuan at Hal.: dingding - pagbabalita sa Hal.: - maayos na mga magulang - pag-iwas sa pagpasok at paglabas /mag-anak ng mga pakikipag-away sa gate ng paaralan takdang araw ng sa mga kasapi ng pagpaparehistro mag-anak 2.2 Naisasagawa kung eleksiyon, nang may kasiyahan atbp. ang mga gawain sa - pagsali sa mgaE:BEC-PELC Finalized June 2010EP REFINED 10-12-2010 CDD.doc Printed: 11/9/2010 4:59 PM [ferdie] 10
 12. 12. MGA KAUGNAY NA UNANG BAITANG IKALAWANG IKATLONG IKAAPAT NA IKALIMANG IKAANIM NA PAGPAPA-HALAGA BAITANG BAITANG BAITANG BAITANG BAITANG paaralan kampanya tungkol sa ibat ibang batas 2.3 Naisasagawa ang mga gawaing kayang gawin sa paaralan 1. Naipamamalas ang Paggalang sa 1. Naipamamalas ang kasiyahan sa 1. Naipakikita ang 1. Naipakikita ang Karapatang Pantao kasiyahan sa pagtatamasa ng paggalang sa mga paggalang sa pagtatamasa ng karapatan ng isang bata anumang karapatang 1. Naipamamalas ang 1. Nakikilahok sa Pagkaka-pantay ng karapatan bilang bata pangkat etniko ang pagmamay-ari kasiyahan sa pagpapanatili sa tao isang bata kinabibilangan pakikiisa sa mga pambansa/ Hal. Hal.: programa ng pandaigdigang Hal.: - kumikilos nang Hal.: - pagtanggap na ang pamahalaan na kapayapaan Pagpapahalaga sa - natutuwa na masigla - pag-iwas sa personal na may kaugnayan Pamanang Kultural magkaroon ng - naipakikita ang pagtawa/ kagamitan ay sa sa pagpapanatili Hal.: pangalan kakayahan pagpuna sa sariling gamit lamang ng kapayapaan - pagtutulungan - nasisiyahan sa pagkakaiba-iba - pagpapaalam - pakikipag-ugnayan masustansyang 2. Natatanggap ng: muna sa may-ari kung Hal.: - pamamalita/ pagkain ang sariling - katangiang pisikal may bagay na - paggalang sa pagpapalaganap ng - nagtitiwala sa sarili kahinaan na dapat - pagsasalita, gagamitin karapatang mabubuting - nasisiyahan sa paunlarin pananamit, gawi - pagbabalik sa pantao kaganapan pagkakaroon ng ligtas at kilos ng isang may-ari ng mga - paggalang sa - pag-iwas sa sigalot na tirahan - pagkamahiyain bata mula sa bagay na hiniram opinyon ng iba ) - natututo sa pag- - pagkama-tatakutin isang pangkat- - paggalang sa 2. Naipakikita ang aaral - pagkakaroon ng etniko 2. Nakikilala ang ideya ng iba kakayahang - natutuwa sa kapansanan pagmamalasakit makaangkop at pakikipaglaro - walang tiwala sa 1.1 Naipadarama ang ng iba para sa 1.1 Naipapahayag makalutas ng sigalot sarili kagalakan sa tuwing pansarili/pribadong ang pakikiisa sa mga 1.1 Natatanggap na may pagmamay-ari programang 2.1 Nakikilala ang may pagkakapantay- 3. Naipakikita ang makakasalamuhang pangkapayapaan mga dahilan ng pantay ang mga bata iba’t ibang mga tao 3. Naipagmamalaki pagkakaroon ng nararamdaman ang minanang kultura 1.2 Nakikilahok sa sigalot o di- Hal.: 1.2 Nakagagawa ng mga gawaing pagkakaunawaan - pakikipaglaro aksyon para 3.1 Naisasagawa pangkapayapaan pakikipag-away -pakikipag- maipadama ang ang iba’t ibang - pag-iwas sa kaibigan kagalakan sa tuwing paraan ng pakikinig sa sabi-E:BEC-PELC Finalized June 2010EP REFINED 10-12-2010 CDD.doc Printed: 11/9/2010 4:59 PM [ferdie] 11
 13. 13. MGA KAUGNAY NA UNANG BAITANG IKALAWANG IKATLONG IKAAPAT NA IKALIMANG IKAANIM NA PAGPAPA-HALAGA BAITANG BAITANG BAITANG BAITANG BAITANG - pakikisalamuha sa makasasalamuha ng pakikilahok sa mga 2. Naisasagawa ang sabi ng iba kapwa bata tao gawaing paggalang sa mga pangkultura dayuhan 2.2 Naipakikita ang 2.Naipagmamalaki 1.3 Nakahihingi ng kamalayan at ang pagkakaroon ng tulong sa iba’t ibang Hal. 2.1 Naipakikita ang pagpapaha-laga sa magandang ahensya ng - sumasali sa paggalang sa mga batayang kalayaan pagsasamahan ng pamahalaan sa oras katutubong laro at dayuhan sa at ang kaukulang mag-anak ng pangangailangan sayaw pamamagitan ng: limitasyon nito para sa - lumalahok/naki- - mabuting 2.1 Naipakikita kapakinabangan ng kinig sa balag- pagtanggap/ pag- 2.3 Natata-masa ang paggalang sa mga nangangailangan tasan, awitan, aasikaso sa kanila ang batayang kapangyarihan ng atbp. -paggalang sa kalayaan pamunuan ng 2. Nakasasali sa iba’t - nasisiyahan sa mga natatanging mag-anak ibang gawain pagbasa ng kaugalian/ Hal. anumang pangkat panitikang Pilipino paniniwala ng - malayang Hal. etniko ang gaya ng dayuhang nakapagpa- - kinikilala ang kinabibilangan salawikain at kakaiba sa hayag kapangya-rihan bugtong kinagisnan - ipinaha-hayag ng mga Hal.: ang sariling nakatatan-dang - pagsali sa 3.2 Naipakikita ang 3. Naipagmamalaki pananaw, kapatid palatuntunan minanang kultura sa ang namumukod at opinyon, ideya, - pangkatang pamamagitan ng: kanais-nais na nang malaya at - ginagamit ang paggawa ng - pagguhit katangiang Pilipino maingat maga-galang na proyekto - pagsulat ng - ipinaha-hayag pantawag gaya tugma/ 3.1 Naipakikita ang sariling ng Ate, Kuya, 3.Naipagmamalaki sanaysay/ ang namumukod at paniniwala nang Ditse, atbp. ang mga kaugaliang liham kanais-nais na walang takot Pilipino - paggawa ng katangiang Pilipino - ipinagla-laban album na bawat tao ay 3.1 Naisasagawa Hal. may ang magagan- 3.3 Naipamamalas - nakikisama sa pagkakataon dang kaugaliang ang pagiging kapwa Pilipino upang linangin Pilipino malikhain sa - tumutulong/ ang sariling pagbuo ng mga lumalahok sa kakayahan Hal. ideya para sa bayanihan at - isinasaalang- - humahalik sa sayaw, awit, sining palusong alang ang kamay ng - tinatanggap nang karapatan ng matatanda magiliw ang ibaE:BEC-PELC Finalized June 2010EP REFINED 10-12-2010 CDD.doc Printed: 11/9/2010 4:59 PM [ferdie] 12
 14. 14. MGA KAUGNAY NA UNANG BAITANG IKALAWANG IKATLONG IKAAPAT NA IKALIMANG IKAANIM NA PAGPAPA-HALAGA BAITANG BAITANG BAITANG BAITANG BAITANG - iginagalang at panauhin - hinihikayat ang inaalagaan ang iba na alamin matatanda 3.2 Naipama- ang kanilang malas ang kalayaan 3.2 Nasisiyahang pagkamalikhain sa magbasa/makinig pagbuo ng mga sa kuwento tungkol ideya para sa sa mga kaugaliang sayaw, awit, sining Pilipino Pagmamalaki sa 1. Naipagmama-laki 1. Naipakikita ang 1. Naipakikita ang 1. Naipagpapatuloy 1. Napananatili ang 1. Naipagma-malaki Pagiging Pilipino ang pagsasamahan at pagiging pagiging masipag at ang nakaugaliang pagiging mabuting ang pagiging pagiging isa ng mag- pagkamagiliw at matiyaga ng mga batarisan at mamamayang Pilipino magaling na Pilipino anak palakaibigan Pilipino palusong 2. Napananatili ang 1.1 Naipama-malas 1.1 Naipakikita ang 1.1 Naipakikita ang 1.1 Naipakikita ang 1.1 Naisasagawa mabuting pakikipag- ang katapangan g pagsasama-sama at pagmamalaki sa kasipagan sa ang pakikipag- ugnayan sa kapwa Pilipino anuman ang pagkakaisa ng mag- pagiging pagtulong sa bayanihan sa mga hirap at trahedyang anak palakaibigan kapitbahay at mga 2.1 Nakikilala ang dumaan - pagsisimba/ - sa mga - gawaing bahay, kaklase tama at makabu- pagdarasal kapitbahay paaralan, maging buting ideya / 1.2 Natutukoy ang - pagkain - sa mga kamag- sa pamayanan - pagliligpit ng opinyon para sa mga katangian/ - pagsasaya aral kung basura nakararami kakayahan ng mga - pamamasyal - sa taga ibang kinakailangan - pagbubuhat ng Pilipinong, nakilala - atbp. lugar gamit sa lilipatang 2.2 Naipauubaya sa iba’t ibang 1.2 Naisasagawa bahay ang pansariling larangan/patimpalak 1.2 Naisasagawa 1.2 Naipakikita ang ang pagiging - paggawa ng layunin para sa gaya ni ang mabuting pagmamalaki sa matiyaga sa pag- proyekto sa klase ikabubuti ng - Lea Salonga pakikitungo/ pagiging aaral at iba pang - atbp. nakararami (pag-awit) pakikiisa sa mga pagkamagiliw: gawain na - Manny Pacquiao kasapi ng mag- - sa mga kamag- nangangailangan ng 1.2 Naipakikita ang 2.3 Naisasa- (pampalakasan) anak anumang di anak sariling sikap pakikipagdamayan alang-alang ang - Precious Lara pagkakaunawaan - sa mga sa kaibigan, karapatan ng iba Quigaman panauhin/ bisita 1.3 Naipamamalas kapitbahay/ (kagandahan) - sa mga bagong ang pagpapahalaga kabarangay 2.4 Naipakikita ang kakilala sa nagawa o - pagdalo sa lamay pakikibagay/ 1.3 Naipagma- naitulong gaano - pagbigay-abuloy pakikiangkop malaki angE:BEC-PELC Finalized June 2010EP REFINED 10-12-2010 CDD.doc Printed: 11/9/2010 4:59 PM [ferdie] 13
 15. 15. MGA KAUGNAY NA UNANG BAITANG IKALAWANG IKATLONG IKAAPAT NA IKALIMANG IKAANIM NA PAGPAPA-HALAGA BAITANG BAITANG BAITANG BAITANG BAITANG 1.3 Naipakikita ang man kaliit ito sa namatayan anumang antas sa tagumpay ng kawilihan sa - pagbibigay – buhay Pilipino bunga ng pakikilahok sa 1.4 Naipagma- tulong sa mga - paglahok sa maparaang pangkatang gawain malaki ang mga nasalanta ng timpalak pagsubok at tulad ng laro at iba pa. nagawa ng Pilipino sunog o bagyo at - tungkulin sa malugod na bunga ng sipag at iba pang programa/ paghahanda tiyaga sa: kalamidad proyekto - pag-akyat sa - pagbuo ng - pagdalaw sa may bundok ng Mt. hagdang-hagdang sakit Everest palayan - pagiging sikat na - paggawa ng 2.Naipadarama ang negosyante sa “handicraft” angkop na emosyon ibang bansa sa pakikiramay sa ibang tao 1.4 Naipakikita ang kagalingan ng Pilipino sa pakikipag-sapalaran sa trabaho gaya ng: - pagiging “chef” - pagdidisenyo ng damit - pagiging kartonista - pagiging mamumuhunan - atbp.E:BEC-PELC Finalized June 2010EP REFINED 10-12-2010 CDD.doc Printed: 11/9/2010 4:59 PM [ferdie] 14
 16. 16. MGA KAUGNAY NA UNANG BAITANG IKALAWANG IKATLONG IKAAPAT NA IKALIMANG IKAANIM NA PAGPAPA-HALAGA BAITANG BAITANG BAITANG BAITANG BAITANG Pag-aalaga sa sarili 1. Naipakikita ang 1. Naipamamalas ang 1. Naipamamalas ang 1. Naipamamalas ang 1. Naipamamalas ang 1.Naipamamalas ang pagmamalasakit sa pagiging malinis sa pagiging pagiging pagiging pagiging Kalinisan wastong kalusugan sa kapaligiran responsableng responsableng responsableng responsableng sa kapaligiran na pamamagitan ng: tagapangalaga ng tagapangalaga ng tagapangalaga ng tagapangalaga ng nakakaapekto sa - wastong gawi sa 1.1 Napananatiling kapaligiran kapaligiran kapaligiran kapaligiran kalusugan) pagkain malinis at maayos (Matalinong - pag-iwas sa pagkain ang tahanan 1.1. Napananatiling 1.1. Napananatiling 1. 1.Napananatiling 1.1 Nakikiisa sa mga paggamit, ng “junk food” malinis at ligtas malinis at maayos malinis at maayos programa ng pangangalaga) - pag-iwas sa pag- - wastong pagtatapon ang pamayanan ang kapaligiran ang mga pook- pamahalaan upang Kaangkupang Pisikal inom ng "soft drinks" ng basura tulad ng pampubliko mapanatili ang - pagsesepilyo pagbubukod ng mga Hal.: Hal.: pambansang pagkatapos kumain di-nabubulok, • paglilinis ng lugar - pagwawalis ng Hal.: kalinisan at kaayusan nabubulok at na tirahan ng bakuran - paglilinis ng Hal.: 1.1 Naipakikita ang patapong bagay na mga langaw, - pagtatapon ng mga lugar - Zero Waste mga paraan sa maaari pang magamit lamok, ipis at mga tuyong piknikan, Management paglilinis ng paligid - pagliligpit sa angkop daga dahon at basura parke, kalye, - Clean Air Act *Pagpapahalaga sa na taguan ng mga • hindi pagtatapon sa compost atbp. - pagpa-panatiling kalikasan Hal.: bagay na maaaring ng basura sa pit/basurahan - pag-iwas sa malinis ang mga (Appreciation) - maingat na pinupulot makasakit kanal at daluyan 1.2 Nakatutulong pagsira ng baybay-dagat at Pangangalaga ang papel, lata at bote - responsableng ng tubig sa pagpapanatiling upuan ng karagatan sa Kapaligiran tagapangalaga ng • paglilinis ng ligtas ng sasakyan o - hindi pagpuputol ng kapaligiran baradong kanal kapaligiran upang pagsulat sa mga puno o daluyan ng malayo ang tao sa mga pader/ 2. Naipakikita ang tubig sakit dingding 1.2 Nagaganyak ang pangangalaga sa Hal.: - pag-iwas sa iba na pangalagaan hayop 1.2 Nakatutulong - pag-aalaga ng pagdura, pag- ang mga pook- sa pagpapanatiling hayop sa tamang ihi sa mga pampubliko - pinakakain ligtas sa sakit ang pook pook- - pinapainom mga tao sa - pag-iwas sa pampubliko Hal.: - pinapaliguan pamayanan pagtatapon ng - pag-iwas sa - pagpapakita ng - binibigyan ng dumi ng hayop pagdidikit o magandang - malinis at maayos Hal.: sa daan, kanal at pagtatapon ng halimbawa o na tirahan - pag-iwas sa iba pang daluyan nginatang modelo - atbp. ng tubig “chewing gum“ - pagsunod sa • pagbili ng mga babala 3. Naipakikita ang pagkaing 1.3 Nakikiisa sa 1.2 Nakatutulong - pagsasaisip na pangangalaga sa walang takip pagtataguyod ng sa pangangalaga may iba pangE:BEC-PELC Finalized June 2010EP REFINED 10-12-2010 CDD.doc Printed: 11/9/2010 4:59 PM [ferdie] 15

×