Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Blended Learning Juha Knuuttila 11032010

Advertisement

More Related Content

Advertisement

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Blended Learning Juha Knuuttila 11032010

  1. 1. <ul><li>Juha Knuuttila </li></ul><ul><li>Turun ammattikorkeakoulu </li></ul><ul><li>Sosiaalialan koulutusohjelma: lehtori ja projekti- ja yrittäjyysopintojen kehittäjä </li></ul><ul><li>Suomen virtuaaliammattikorkeakoulun yhteyshenkilö </li></ul><ul><li>http://www.juhaknuuttila.fi </li></ul>HALLINNON OPISKELUSTA MAISTUVAMPAA? www.turkuamk.fi Turun ammattikorkeakoulu Juha Knuuttila Sivu Helsingin yliopisto Sulautuva opetus 2010 -seminaarissa 11.03.2010
  2. 2. Sosionomi (AMK) ja hallinnon opintokokonaisuus? <ul><li>Sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä ohjaaja nimikkeellä tai kehittämis- ja esimiestehtäviin </li></ul><ul><li>Lastentarhanopettajan tehtävään </li></ul><ul><li>Lastensuojelu ja perhetyö </li></ul><ul><li>Päihde- ja mielenterveystyö </li></ul><ul><li>Sosiaali- ja terveysalan kehittämisprojekteissa </li></ul><ul><li>Lähiesimiestehtävissä ja yrittäjinä </li></ul><ul><li>Erityisesti kahden viimeisen tavoitteen toteutumista tukee opintokokonaisuus Palvelujen tuottaminen, johtaminen ja kehittäminen, jota tässä esityksessä tarkastellaan </li></ul>www.turkuamk.fi Turun ammattikorkeakoulu Juha Knuuttila Sivu
  3. 3. A4 Palvelujen tuottaminen, johtaminen ja kehittäminen 23 OP <ul><li>Lähiopiskelu tai verkko-opiskeluympäristö (+ tentit) 9 op </li></ul><ul><li>Keskim. 8 t / vko lähiopiskelua tai verkko-opiskelua 10 viikon aikana 3 op / Hyl./Hyv. </li></ul><ul><li>Oppimateriaalit/tentit 6 op / T1-K5 </li></ul><ul><li>Projektioppimisympäristö 5 op </li></ul><ul><li>Tukialus projektiopinnot 3 op / T1-K5 </li></ul><ul><li>Viestintäseminaarit, oppimispäiväkirja, projektiopintojen kirjallisuus 2 op / Hyv./Hyl. </li></ul><ul><li>Harjoitteluoppimisympäristö 9 op / Hyv./Hyl. </li></ul><ul><li>Kaiken tukena sähköinen viestintäympäristö </li></ul><ul><li>Optima verkko-opiskelun välineenä </li></ul><ul><li>Verkko-oppimisympäristö Intranet ratkaisuna, sisäisen viestinnän välineenä </li></ul><ul><li>Hyve verkkolehti, ulkoisen viestinnän välineenä ( http://hyve.turkuamk.fi ) </li></ul>www.turkuamk.fi Turun ammattikorkeakoulu Juha Knuuttila Sivu
  4. 4. Perusteluja oppimisympäristöratkaisuille <ul><li>Lähiopiskelu tai verkko-opiskeluympäristö </li></ul><ul><li>Oppijalähtöisyys, elämäntilanteen huomioiminen, mielekkäiden oppimistilanteiden luominen </li></ul><ul><li>Projektioppimisympäristö </li></ul><ul><li>Autenttiset oppimisympäristöt, aluekehitysvaikutuksien lisääminen, opiskelijan motivaation lisääminen, opettajan työelämärajapinnan kehittäminen </li></ul><ul><li>Harjoitteluoppimisympäristö 9 op </li></ul><ul><li>Ammatin tehtäviin, vaatimuksiin ja osaamisalueisiin tutustuminen, ja niiden oppiminen ja harjoittelu </li></ul><ul><li>Kaiken tukena sähköinen viestintäympäristö </li></ul><ul><li>Autenttiset työelämän tiedonhallintatarpeet, tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittäminen ja sisäisen ja ulkoisen viestinnän oppiminen </li></ul>www.turkuamk.fi Turun ammattikorkeakoulu Juha Knuuttila Sivu
  5. 5. Opintokokonaisuuden suunnitteluprosessi <ul><li>Projektiopiskelun takia voimakkaan ennakoiva, alkaen 9 kuukautta ennen toteutusta </li></ul><ul><li>Toimivien ja yksinkertaisten oppimisen välineiden käytön suunnittelu saadun opiskelijapalautteen ja opettajatiimin SWOT analyysin pohjalta </li></ul><ul><li>Toteutussuunnitelma </li></ul><ul><li>Projektiryhmien muodostaminen </li></ul><ul><li>Lähi- ja verkko-opiskeluryhmien muodostaminen </li></ul><ul><li>Toteutusvaihe </li></ul><ul><li>Esim. Uutta 2010 </li></ul><ul><li>Projektiopintojen ja ”Blogimaailman” hyödyntäminen. 1. Blogi: ”Yleismarkkinointiblogi”. Os. http://tukialus.blogspot.com . Ehkä käyttöön myös opiskelijaprojektienkin viestintää? Ehkä? Ideoita? Kokemuksia? </li></ul><ul><li>Projektien taloushallinnon opiskelun kehittäminen </li></ul><ul><li>Aina löytyy parannettavaa  . Onneksi. </li></ul>www.turkuamk.fi Turun ammattikorkeakoulu Juha Knuuttila Sivu
  6. 6. Opintokokonaisuuden opetuksen toteutus <ul><li>Kokonaisuudessa 3 eri teemoitettua opintojaksoa: 1) Palvelujen kehittäminen, talous ja yrittäjyys, 2) Tietohallinto ja viestintä sosiaalialalla, 3) Kunnan talous, johtaminen ja suunnittelu </li></ul><ul><li>Projektipäivä keskiviikko </li></ul><ul><li>Lähiopiskelu, verkko-opiskelu ja tentit : torstai-perjantai </li></ul><ul><li>Muuta ja itsenäistä opiskelua: ma-ti </li></ul><ul><li>Opintojaksoilla vain 1-2 opettajaa </li></ul><ul><li>Kolme Tukialus valmentajaa, johtoryhmän jäsentä </li></ul><ul><li>Verkko-opiskelun ja lähiopetuksen rinnakkainen malli on haastava. Miten tuetaan oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti eri vaihtoehdon valinneita oppimistavoitteiden saavuttamisessa? </li></ul><ul><li>Edellisessä välineinä: 1) ”Tenttivinkit”, 2) ”Powerpointit yhteisinä käsitekarttoina”, 3) Lähiopetuksen ja verkko-opiskelun yhteinen tahti. </li></ul>www.turkuamk.fi Turun ammattikorkeakoulu Juha Knuuttila Sivu
  7. 7. Verkko-opetuksen toteutus <ul><li>Valinnainen opiskelijan pedagoginen ratkaisu. Eri vuosina valinnut 5-30 opiskelijaa / 50 opiskelijan ryhmä. Mikä selittää? </li></ul><ul><li>Opintojaksot periodeina, viikko-oppimisteemat </li></ul><ul><li>Välineitä: Oppimisprosessin kirjallinenohjaus, viikkotehtävät, viikkokeskustelut, ryhmäpäiväkirja ATK opiskelun kokemuksista ja annista, verkkomonivalintatehtävä, verkkotallenteet: ääni ja video. </li></ul><ul><li>Kehitettävää 2010: </li></ul><ul><li>Verkko-ohjaus videoneuvotteluvälineellä – Adobe Connect Pro </li></ul><ul><li>Verkon kautta hyödynnettävän video ja äänimateriaalin lisääminen </li></ul><ul><li>Viikkojen teemoittelussa ja aikatauluissa pysyminen, myös opettajalla </li></ul>www.turkuamk.fi Turun ammattikorkeakoulu Juha Knuuttila Sivu
  8. 8. Opintokokonaisuuden oppimisen arviointi <ul><li>Arvosana muodostuu tenttien (yksilöllinen) ja projektityöskentelyn tuloksellisuuden (yhteisöllinen) perusteella </li></ul><ul><li>Tenteissä keskimäärin yhteiskunta-käyttäytymistieteellistä opetusta eksaktimmat osaamisvaatimukset, opettaja-arviointi </li></ul><ul><li>Projektiarvioinnissa osat: työelämäpalaute, ryhmän itsearviointi ja opettaja-arviointi. </li></ul><ul><li>Muissa suorituksissa hylätty/hyväksytty arviointi. Projektin yksittäisen opiskelijan osuuden hyväksymisen arvioinnissa on projektipäälliköllä iso vastuu </li></ul><ul><li>Arviointi on suhteellisen tiukkaa, mutta tämän vastapainoksi opiskelijaa tuetaan paljon oppimistavoitteiden sisäistämisessä. Tämä puoli on kehittynyt erityisesti viimeisten toteutusten aikana. </li></ul>www.turkuamk.fi Turun ammattikorkeakoulu Juha Knuuttila Sivu
  9. 9. www.turkuamk.fi Turun ammattikorkeakoulu Juha Knuuttila Sivu Opintokokonaisuuden ”välineiden” opiskelijapalaute

×