Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
<ul><li>Juha Knuuttila </li></ul><ul><li>Turun ammattikorkeakoulu </li></ul><ul><li>Sosiaalialan koulutusohjelma: lehtori ...
Sosionomi (AMK) ja hallinnon opintokokonaisuus? <ul><li>Sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä ohjaaja nimikkeellä tai keh...
A4 Palvelujen tuottaminen, johtaminen ja kehittäminen 23 OP <ul><li>Lähiopiskelu tai verkko-opiskeluympäristö (+ tentit) 9...
Perusteluja oppimisympäristöratkaisuille <ul><li>Lähiopiskelu tai verkko-opiskeluympäristö </li></ul><ul><li>Oppijalähtöis...
Opintokokonaisuuden suunnitteluprosessi <ul><li>Projektiopiskelun takia voimakkaan ennakoiva, alkaen 9 kuukautta ennen tot...
Opintokokonaisuuden opetuksen toteutus <ul><li>Kokonaisuudessa 3 eri teemoitettua opintojaksoa: 1) Palvelujen kehittäminen...
Verkko-opetuksen toteutus <ul><li>Valinnainen opiskelijan pedagoginen ratkaisu. Eri vuosina valinnut 5-30 opiskelijaa / 5...
Opintokokonaisuuden oppimisen arviointi <ul><li>Arvosana muodostuu tenttien (yksilöllinen) ja projektityöskentelyn tulokse...
www.turkuamk.fi Turun ammattikorkeakoulu  Juha Knuuttila   Sivu Opintokokonaisuuden ”välineiden” opiskelijapalaute
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Fobba
Next
Upcoming SlideShare
Fobba
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Blended Learning Juha Knuuttila 11032010

Download to read offline

Juha Knuuttila

 • Be the first to like this

Blended Learning Juha Knuuttila 11032010

 1. 1. <ul><li>Juha Knuuttila </li></ul><ul><li>Turun ammattikorkeakoulu </li></ul><ul><li>Sosiaalialan koulutusohjelma: lehtori ja projekti- ja yrittäjyysopintojen kehittäjä </li></ul><ul><li>Suomen virtuaaliammattikorkeakoulun yhteyshenkilö </li></ul><ul><li>http://www.juhaknuuttila.fi </li></ul>HALLINNON OPISKELUSTA MAISTUVAMPAA? www.turkuamk.fi Turun ammattikorkeakoulu Juha Knuuttila Sivu Helsingin yliopisto Sulautuva opetus 2010 -seminaarissa 11.03.2010
 2. 2. Sosionomi (AMK) ja hallinnon opintokokonaisuus? <ul><li>Sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä ohjaaja nimikkeellä tai kehittämis- ja esimiestehtäviin </li></ul><ul><li>Lastentarhanopettajan tehtävään </li></ul><ul><li>Lastensuojelu ja perhetyö </li></ul><ul><li>Päihde- ja mielenterveystyö </li></ul><ul><li>Sosiaali- ja terveysalan kehittämisprojekteissa </li></ul><ul><li>Lähiesimiestehtävissä ja yrittäjinä </li></ul><ul><li>Erityisesti kahden viimeisen tavoitteen toteutumista tukee opintokokonaisuus Palvelujen tuottaminen, johtaminen ja kehittäminen, jota tässä esityksessä tarkastellaan </li></ul>www.turkuamk.fi Turun ammattikorkeakoulu Juha Knuuttila Sivu
 3. 3. A4 Palvelujen tuottaminen, johtaminen ja kehittäminen 23 OP <ul><li>Lähiopiskelu tai verkko-opiskeluympäristö (+ tentit) 9 op </li></ul><ul><li>Keskim. 8 t / vko lähiopiskelua tai verkko-opiskelua 10 viikon aikana 3 op / Hyl./Hyv. </li></ul><ul><li>Oppimateriaalit/tentit 6 op / T1-K5 </li></ul><ul><li>Projektioppimisympäristö 5 op </li></ul><ul><li>Tukialus projektiopinnot 3 op / T1-K5 </li></ul><ul><li>Viestintäseminaarit, oppimispäiväkirja, projektiopintojen kirjallisuus 2 op / Hyv./Hyl. </li></ul><ul><li>Harjoitteluoppimisympäristö 9 op / Hyv./Hyl. </li></ul><ul><li>Kaiken tukena sähköinen viestintäympäristö </li></ul><ul><li>Optima verkko-opiskelun välineenä </li></ul><ul><li>Verkko-oppimisympäristö Intranet ratkaisuna, sisäisen viestinnän välineenä </li></ul><ul><li>Hyve verkkolehti, ulkoisen viestinnän välineenä ( http://hyve.turkuamk.fi ) </li></ul>www.turkuamk.fi Turun ammattikorkeakoulu Juha Knuuttila Sivu
 4. 4. Perusteluja oppimisympäristöratkaisuille <ul><li>Lähiopiskelu tai verkko-opiskeluympäristö </li></ul><ul><li>Oppijalähtöisyys, elämäntilanteen huomioiminen, mielekkäiden oppimistilanteiden luominen </li></ul><ul><li>Projektioppimisympäristö </li></ul><ul><li>Autenttiset oppimisympäristöt, aluekehitysvaikutuksien lisääminen, opiskelijan motivaation lisääminen, opettajan työelämärajapinnan kehittäminen </li></ul><ul><li>Harjoitteluoppimisympäristö 9 op </li></ul><ul><li>Ammatin tehtäviin, vaatimuksiin ja osaamisalueisiin tutustuminen, ja niiden oppiminen ja harjoittelu </li></ul><ul><li>Kaiken tukena sähköinen viestintäympäristö </li></ul><ul><li>Autenttiset työelämän tiedonhallintatarpeet, tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittäminen ja sisäisen ja ulkoisen viestinnän oppiminen </li></ul>www.turkuamk.fi Turun ammattikorkeakoulu Juha Knuuttila Sivu
 5. 5. Opintokokonaisuuden suunnitteluprosessi <ul><li>Projektiopiskelun takia voimakkaan ennakoiva, alkaen 9 kuukautta ennen toteutusta </li></ul><ul><li>Toimivien ja yksinkertaisten oppimisen välineiden käytön suunnittelu saadun opiskelijapalautteen ja opettajatiimin SWOT analyysin pohjalta </li></ul><ul><li>Toteutussuunnitelma </li></ul><ul><li>Projektiryhmien muodostaminen </li></ul><ul><li>Lähi- ja verkko-opiskeluryhmien muodostaminen </li></ul><ul><li>Toteutusvaihe </li></ul><ul><li>Esim. Uutta 2010 </li></ul><ul><li>Projektiopintojen ja ”Blogimaailman” hyödyntäminen. 1. Blogi: ”Yleismarkkinointiblogi”. Os. http://tukialus.blogspot.com . Ehkä käyttöön myös opiskelijaprojektienkin viestintää? Ehkä? Ideoita? Kokemuksia? </li></ul><ul><li>Projektien taloushallinnon opiskelun kehittäminen </li></ul><ul><li>Aina löytyy parannettavaa  . Onneksi. </li></ul>www.turkuamk.fi Turun ammattikorkeakoulu Juha Knuuttila Sivu
 6. 6. Opintokokonaisuuden opetuksen toteutus <ul><li>Kokonaisuudessa 3 eri teemoitettua opintojaksoa: 1) Palvelujen kehittäminen, talous ja yrittäjyys, 2) Tietohallinto ja viestintä sosiaalialalla, 3) Kunnan talous, johtaminen ja suunnittelu </li></ul><ul><li>Projektipäivä keskiviikko </li></ul><ul><li>Lähiopiskelu, verkko-opiskelu ja tentit : torstai-perjantai </li></ul><ul><li>Muuta ja itsenäistä opiskelua: ma-ti </li></ul><ul><li>Opintojaksoilla vain 1-2 opettajaa </li></ul><ul><li>Kolme Tukialus valmentajaa, johtoryhmän jäsentä </li></ul><ul><li>Verkko-opiskelun ja lähiopetuksen rinnakkainen malli on haastava. Miten tuetaan oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti eri vaihtoehdon valinneita oppimistavoitteiden saavuttamisessa? </li></ul><ul><li>Edellisessä välineinä: 1) ”Tenttivinkit”, 2) ”Powerpointit yhteisinä käsitekarttoina”, 3) Lähiopetuksen ja verkko-opiskelun yhteinen tahti. </li></ul>www.turkuamk.fi Turun ammattikorkeakoulu Juha Knuuttila Sivu
 7. 7. Verkko-opetuksen toteutus <ul><li>Valinnainen opiskelijan pedagoginen ratkaisu. Eri vuosina valinnut 5-30 opiskelijaa / 50 opiskelijan ryhmä. Mikä selittää? </li></ul><ul><li>Opintojaksot periodeina, viikko-oppimisteemat </li></ul><ul><li>Välineitä: Oppimisprosessin kirjallinenohjaus, viikkotehtävät, viikkokeskustelut, ryhmäpäiväkirja ATK opiskelun kokemuksista ja annista, verkkomonivalintatehtävä, verkkotallenteet: ääni ja video. </li></ul><ul><li>Kehitettävää 2010: </li></ul><ul><li>Verkko-ohjaus videoneuvotteluvälineellä – Adobe Connect Pro </li></ul><ul><li>Verkon kautta hyödynnettävän video ja äänimateriaalin lisääminen </li></ul><ul><li>Viikkojen teemoittelussa ja aikatauluissa pysyminen, myös opettajalla </li></ul>www.turkuamk.fi Turun ammattikorkeakoulu Juha Knuuttila Sivu
 8. 8. Opintokokonaisuuden oppimisen arviointi <ul><li>Arvosana muodostuu tenttien (yksilöllinen) ja projektityöskentelyn tuloksellisuuden (yhteisöllinen) perusteella </li></ul><ul><li>Tenteissä keskimäärin yhteiskunta-käyttäytymistieteellistä opetusta eksaktimmat osaamisvaatimukset, opettaja-arviointi </li></ul><ul><li>Projektiarvioinnissa osat: työelämäpalaute, ryhmän itsearviointi ja opettaja-arviointi. </li></ul><ul><li>Muissa suorituksissa hylätty/hyväksytty arviointi. Projektin yksittäisen opiskelijan osuuden hyväksymisen arvioinnissa on projektipäälliköllä iso vastuu </li></ul><ul><li>Arviointi on suhteellisen tiukkaa, mutta tämän vastapainoksi opiskelijaa tuetaan paljon oppimistavoitteiden sisäistämisessä. Tämä puoli on kehittynyt erityisesti viimeisten toteutusten aikana. </li></ul>www.turkuamk.fi Turun ammattikorkeakoulu Juha Knuuttila Sivu
 9. 9. www.turkuamk.fi Turun ammattikorkeakoulu Juha Knuuttila Sivu Opintokokonaisuuden ”välineiden” opiskelijapalaute

Juha Knuuttila

Views

Total views

1,018

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×