Yritysidentiteetti ja standardit

1,165 views

Published on

Published in: Business, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Yritysidentiteetti ja standardit

 1. 1. Standardien käyttäjän ensimmäinen käsky: Älä vaaranna organisaatiotasi standardeja soveltamalla. Juhani Anttila Venture Knowledgist Quality Integration http://www.QualityIntegration.biz , http://qiblog.blogspot.com juhani.anttila@telecon.fi 2.2.2010 These pages are licensed under the Creative Commons 3.0 License http://creativecommons.org/licenses/by/3.0 (Mention the origin)
 2. 2. Standardien käyttäjän ensimmäinen käsky: Älä vaaranna organisaatiotasi standardeja soveltamalla. Esityksen perusteesit: 1. Organisaatioidentiteetti on organisaation kilpailukyvykkyyden ja menestymisen perusta. 2. Standardisoinnin tarkoituksena on palvella organisaatioita, yhteiskuntia ja kansalaisia, mutta niiden vaarat tulee tiedostaa. 3. Innovatiivinen integraatio pelastaa organisaation standardien sudenkuopista. 4. Organisaatioidentiteetti realisoituu organisaation rakenteissa ja liiketoimintaproseseissa. 5. Standardisointi on kriisissä, kun se ei pysty seuraamaan organisaatioiden todellisia liiketoimintatarpeita ja -realiteetteja. 6. Organisaation jatkuva sisäinen uudistuminen on kehittymisen kulmakivi. 7. Epilogi: Tunnista identiteettisi ja hyödynnä standardeja rohkeasti. xxxx/7.2.2009/jan
 3. 3. Organisaatioidentiteetti Organisaatioidentiteetti on organisaation kokonaiskäsitys itsestään toimivana yksilöllisenä organisaationa:  Ytimessä ovat omat arvostukset ja tarkoitukset sekä organisaation olemus, osaamiset ja vahvuudet, jotka identiteetti yhdistää.  Se on paljon muuta kuin vain ulkoiset tunnusmerkit, kuten logot ja mainokset.  Identiteettiin sisältyy myös tietty suunta ja tavoite sekä visio. Vastuu organisaatioidentiteetistä kuuluu organisaation ylimmälle johdolle:  Identiteetti rakentuu organisaation sisällä, mutta se suuntautuu ulospäin. Pyrkimyksenä on saada sidosryhmät ymmärtämään organisaation arvo. Vahva identiteetti mahdollistaa monenpuolisesti menestyksellisen yhteistyön kumppanien kanssa.  Organisaatioidentiteetti näkyy organisaation rakenteissa ja prosesseissa. Organisaatioidentiteetin merkitys on erityisesti kilpailutekijänä. Sen avulla tuodaan esiin omat vahvuudet ja erottaudutaan kilpailijoista. Vahva identiteetti tekee organisaatiosta itseohjautuvan:  Työntekijät tuntevat olonsa hyviksi, kun johto panostaa organisaatioidentiteettiin.  Ihmiset tietävät, mihin he kuuluvat ja mitä heiltä odotetaan. Työhön suhtautuminen saa syvyyttä. 3702/7.1.2010/jan (Ref.: Tuula-Riitta Markkanen)
 4. 4. Mikä tekee organisaatiosta sen, mitä se on? A. Organisaatioympäristö ja -kulttuuri: B. Organisaatiobrändi: Mennyt Nyt Tuleva • Bränditunnus (logo) ja -viesti • Brändin ylivertaisuusnäkökohdat Yhteiskunnan yleinen kehittyminen • Brändin tarjoamalupaus Toiminta-alueen yleinen kehittyminen • Brändin rationaaliset ja emotio- naaliset ominaisuudet Organisaation kehittyminen • Brändin hyödyllisyystekijät et C. Liikeidea: Kenelle D. Arkkitehtuuri Johtavat te (asiakkaat) periaatteet uh ja ympäristö: los ja o Yritys- tö ris identiteetti pä Organisaation Ym toiminta Mitä Miten Johtamis- Johtamis- (tuotteet) (tapa toimia) infrastruktuuri työkalut 3645/3.1.2010/jan
 5. 5. Standardoinnin tarkoituksena on palvella organisaatioita ja yhteiskuntaa Kansainvälisen standardoinnin yleiset tarkoitukset: 1. Parempi laatu 2. Suurempi vaikuttavuus ja tehokkuus 3. Parempi ja helpompi kanssakäyminen Standardoinnin hyödyntäminen: • Vapaaehtoista • Organisaatioitsekästä Näkökulmana erityisesti johtamisjärjestelmiä koskevat yleiset standardit, ”hallintastandardit”, jotka on tarkoitettu jonkin johtamista koskevan erityisaiheen toteuttamista varten organisaatiossa. 3747/4.1.2010/jan
 6. 6. Ongelma hallintastandardien käyttäjillä: Standardit murentavat organisaatioiden identiteettiä  On edelleenkin organisaatioita, jotka rakentavat ja ylläpitävät erityisiä “laatujärjestelmiä” tai “toimintajärjestelmiä”. Tällaista jopa koulutuksella ja konsultoinnilla edistetään.  Organisaatioiden eri johtamisalueita varten toteutetut hallintajärjestelmät (perustuen standardeihin tai muihin lähteisiin) ovat toisistaan erillisiä.  Standardien käyttäjillä on monenlaisia (ja myös omituisia) näkemyksiä standardeista.  Organisaatiokohtaisista innovatiivisista standardien soveltamisen toteutusratkaisuista on vähän tietoja.  Sertifiointi vielä edelleenkin ohjaa organisaatioiden eri alojen standardien toteutuksia. 3610/9.1.2010/jan
 7. 7. Sertifiointi laatuprostituutiotako? Organisaatiot, joilla on Huipputasoa kolmannen osapuolen 1 = täydellinen Kypsyyttä sertifikaatti yritys (1) Kilpailukykyä Tehokkuutta Alkua (2) Tarinaa 0 = täysin kyvytön yritys 0 10 30 40 60 70 90100 Arvioitu (mitattu) suorituskyky % Kolmannen osapuolen hallintajärjetelmä- sertifioinnin vaarat: Ilmaisu ”ISO 9001 -sertifioitu organisaatio” vie • Johtamisen vastuuta siirretään erinomaisen organisaation (1) laadultaan ulkopuolisille enintään keskinkertaisten organisaatioiden • Ulkopuolinen kontrolli (1980-luvun laatuajattelua) joukkoon ja asettaa epäilyksen alaiseksi • Standardinäkökulma katkaisee aidon organisaation oman johtamisen kyvykkyyden. toimittaja-asiakas-suhteen Toisaalta huonot organisaatiot (2) voivat saada • Yrityksen bisnesnäkökulma hämärtyy ansiotonta tunnustusta. standardiklausuuleihissa • Rahastusta 3751/7.2.2009/jan
 8. 8. Certification Guillotine Third party Certification body Certification Guillotine Operational business Customer system Organizational identity, visions and strategies 0313x/11.3.2009/jan
 9. 9. Organisaatioita ei pidä yrittää sopeuttaa oppeihin tai malleihin. Entä miten päinvastoin? 2902/2.10.2004/jan
 10. 10. Standardointi ja organisaatioiden reaalitoiminta Standardointi Y: Aihealue Y / Standardielementit Y / Konsensusprosessi Y Standardointi X: Aihealue X / Standardielementit X / Konsensusprosessi X Standardoinnin aihealue Aihealueen todellinen käytännön toteutus Organisaatio A: Toteutuselementit A: Innovaatioprosessi A Organisaatio B: Toteutuselementit B: Innovaatioprosessi B 3484.7.1.2010/jan
 11. 11. Standardien soveltamisen trampoliinistrategia Standardit eivät aseta minkäänlaisia rajoituksia ylivoimaisten ja organisaatio- yksilöllisten ratkaisujen toteuttamiselle. – Se on kiinni vain organisaatioiden johdosta haluta ja pystyä olemaan ylivoimaisesti erilainen kuin muut. A – Avainkysymyksenä on innovaatioiden toteuttaminen myös laadunhallinnan ja laadunvarmistuksen alueilla. B 3615x/1.2.2009/jan
 12. 12. Integration is the main strategy for a professional expertise approach within an organization (system) Integration means: Expertises may include: - Implementing effective and efficient expertise • Finance items embedded within normal business • Quality management activities (especially in business • Business risks processes) • Information security - Acting against building distinct ”expertise • Human resources systems” (i.e. lack of integration). Business- • Information and communications separated expertise initiatives are artificial. • Knowledge One must understand and take into account the • Occupational health and safety nature of the organizational system, its business • Environmental protection and its realities when implementing expertise • Innovation initiatives of business management. Integration is • Ethics always an organization-dedicated solution. • Social responsibility Cross-influence and collaboration of all expertise • etc. areas are needed. E.g. information security is There are different standards published for needed in quality management and quality in these different expertise areas. information security management. 3745/18.1.2010/jan
 13. 13. Integrating specialized domains of management standardization and ensuring natural business diversity The Finnish model Finance for integration (MSS) Product General management Environment quality system General Occupational management Ethics responsibilities health and safety and business Organizational system identity & privacy Social Security responsibility Risks Organizational diversity 3342x/20.8..2009/jan (Ref.: ISO Management systems standardization, MSS)
 14. 14. Defining a business-integrated expertise management, “X management” X management: Coordinated activities to direct and X: control an organization with regard to X •Finance •Quality Note: X management is not management of X but management of an organization. •Business risks •Information security X management is a responsibility of the business •Human resources management, and it is taking place through the •Information and communications managing actions of business leaders. •Knowledge •Occupational health and safety Experts have assisting roles both in X management. •Environmental protection Cooperation of different experts is strongly recommended. •Innovation •Ethics •Social responsibility •etc. 3736/3.1.2010/jan (Ref. e.g. ISO 9000)
 15. 15. Erillisistä hallintajärjestelmistä integroituun järjestelmällisyyteen Organisatorinen järjestelmällisyys toteutuu liiketoiminnan rakenteiden ja toiminnan (prosessien) kautta. Todellinen ”hallintajärjestelmä” on illuusio ja erityinen hallintajärjestelmä on keinotekoinen rajoite ja rasite. 3752/7.1.2010/jan
 16. 16. From a business establishment Promotion and support: to satisfying AN ORGANIZATION -Standardization -Political impact requirements -Education -Consultancy -Etc. Business activities: -Operational duties- -Strategic development- Action plans Infrastructure Management + Management system  Owner, Strategies Vision Mission Values and Policies Interested parties (stakeholders) + Requirements (Needs and expectations): -Quality Competitors (Business creator) apprecia- -Security + tions -Cost effectiveness Purpose -Etc. Profound knowledge: Business management sciences and experiences + Expertises in quality, information security, environmental protection, etc. 3749x/20.1.2010.2009/jan
 17. 17. Organisaatioidentiteetti näkyy ja toteutuu käytännössä organisaation rakenteissa ja liiketoimintaprosesseissa Prosessi: Reaaliaikainen ”luonnollinen” toimiminen, tekeminen, tapahtuminen, jne. Organisaatioissa toimijoina ovat ihmiset ja muut resurssit. Prosessi on reaalimaailman ilmiö. Luonnollisimmin prosessitoiminta tapahtuu ihmisten ajattelussa ja puheessa. Alkeisprosessit: Organisaatioissa tapahtuvia yksinkertaisia perustoimia, kuten keskusteleminen, puhelinkeskustelu, yhteyden pitäminen, siirtyminen paikasta toiseen, tapaaminen, kokoontuminen, neuvotteleminen, tekstin kirjoittaminen tai lukeminen, jne. Liiketoimintaprosessi: Yhteen liittyneet toiminnot (aktiviteetit), erityisesti ”alkeisprosessit”, sekä niiden väliset tietoa ja materiaaleja siirtävät yhteydet jonkin keskeisen liiketoimintatarpeen ja tavoitteen toteuttamiseksi. Prosessien kautta organisaation resurssit suunnataan ja järjestetään toimimaan yhdessä organisaation tavoitteiden toteuttamiseksi. Prosessien suorituskyky määrää organisaation tuloksellisuuden ja tehokkuuden. Prosessien kautta tapahtuvat kaikki organisaation ja sen sidosryhmien väliset kanssakäymiset. 3748/3.1.2010/jan
 18. 18. Tasapaino prosessien ja struktuurin välillä Toimivuus Struktuuri #1 Struktuurin tulee palvella prosesseja (ts. toimintaa). Ulkopuolisesti pakotettu Struktuuri #2 struktuuri on haitallinen Prosessi (toiminta): organisaation identiteetin Itsestään kannalta. syntyvä, reaali- aikainen, aktiivinen, taitava, ohjautuva, oppiva, Tasapaino: avoin, - Vapaus / ohjaus elävä Rakenteen - Tietoisuus / ohjeet jäykkyys - Ihmiset / järjestelmät Struktuuri (oleva): Suunniteltu, rakennettu, ohjattu, - Luovuus / reaktiivisuus passiivinen, opetettu, pakotettu, suljettu, kuollut 360624/10.1.2010/jan
 19. 19. Organisaatioiden luonnolliset toimintaolosuhteet: Kompleksiset vuorovaikutusprosessit t tee uh los “Staceyn Matriisi” ja o tö Pieni ris pä Kaaos, Ym hajaantuminen, Sopimussidonnaisuus anarkia Poliittinen ohjaus Kompleksinen ohjaus Nykyaikaisten organisaatioiden kaikki liiketoimintaprosessit ovat kompleksisia vuorovaikutus- prosesseja ja niiden hallinnassa Rationaalinen Harkintaperusteinen tulee ottaa huomioon kuvion ohjaus ohjaus (”Staceyn Matriisin”) kaikki alueet. Suuri Suuri Varmuus Pieni 3684/15.1.2010/jan (Ref.: Stacey: http://www.plexusinstitute.org/edgeware/archive/think/main_aides3.html)
 20. 20. Problem and challenge of standardization to adapt to the needs of modern society Speed Marshall McLuhan: Changes Business ” Today each of us lives Agility environments hundred years in a decade.” Complexity and society Diversity Immaterialness Variety Problem General standardization Pressure and requirements are set more than earlier on the Time awareness, knowledge, skills and courage of organizations in applying general standards. Is the standardization not able to follow the general development of organizations' business development and trends of the society at large? Is it only "Plus ca change, plus c'est la même chose “? 3753/2.1.2010/jan
 21. 21. Liiketoimintarealiteetit ja tulevaisuuden tarpeet yksittäisen organisaation kehittämisen perustana Organisaatioiden toimintaolosuhteiden ja -realiteettien kehittymisessä vaikuttavat: Mennyt Nyt Tuleva • Sosiaaliset tekijät • Teknologiset tekijät Yhteiskunnan yleinen kehittyminen • Tuotannolliset tekijät • Markkinatekijät Toiminta-alueen yleinen kehittyminen Kaikissa näissä on verkostoituminen ja yhteistoiminta Organisaation kehittyminen toimijoiden kesken korostunut. Liiketoiminta realiteettien mukaan muotoutuvat ja t tee Johtavat kehittyvät myös organisaatioiden liiketoimintamallit. periaatteet uh los ja o Vastaavasti pitäisi myös hallintastandardien toteutusratkaisujen kehittyä. Ainakaan toistaiseksi tämä tö ris ei mitenkään näy hallintastandardeissa ja niiden pä Organisaation kehittämisessä. Ym toiminta Johtamis- Johtamis- infrastruktuuri työkalut 3754/12.1.2010/jan (Ref.: Tekes, GIGA-ohjelma)
 22. 22. Strategiset muutokset ovat välttämättömyyksiä organisaation kehittymiseksi. Organisaation strateginen kehittyminen tapahtuu uusiutumismuutosten kautta organisaation toiminnoissa, rakenteissa ja tuotteissa. Muutoksissa paljastuu Strateginen muutos on määrätietoinen merkittävästi organisaation henkinen identiteetti uuden toimintamuodon, suorituskyvyn tai ulkonäön toteuttaminen. Kreikan sana μετάνοια (metanoia) kuvaa asiaa paremmin kuin sana muutos. Se tarkoittaa suremista, Suorituskyky Muutos katumista, ja uudelleen suuntautumista tavassa toimia. Pohjimmiltaan muutos on henkistä muuntumista. Muutokset käynnistetään ja johdetaan organisaation ylimmän johdon tai omistajien toimesta. Muutokset eivät tapahdu itsestään vaan päättäväisten toimenpiteiden kautta. Nyt Aika Voisivatko tässä standardit olla jotenkin avuksi? 3756/10.1.2010/jan (Ref.: Deming, Shiba)
 23. 23. Kielen merkitys organisaation johtamisessa Organisaatio on elävä yksilöllinen organismi. Se syntyy ja kehittyy sellaiseksi kuin se on ihmisten välisen kommunikaation kautta. Kieli on ympäristö, jossa ja jolla organisaatio elää. Sen kautta toteutuvat organisaatiopäätökset ja -ratkaisut. Kieli on organisaation kasvun ja muutoksen väline. Kielen ja kommunikoinnin standardisointi, yksinkertaistaminen ja selkiyttäminen lisää tehokkuutta. Se auttaa organisaatiota saamaan aikaan päätöksiä ja toimintaa tehokkaammin. Kaventunut kieli kuitenkin johtaa tietämättömyyteen. Rajoittunut sanasto haittaa organisaatiota sopeutumaan merkittäviin muutoksiin sen ympäristössä. Se voi olla organisaatiolle turmioksi. Hiljainen tietämättömyys (tacit ignorance) estää tekemään kysymyksiä oman kielikokemuksen ulkopuolelle. Organisaation on mahdollista oppia ja kasvaa vain olosuhteissa, jotka auttavat tuottamaan uutta kieltä. Tämä edellyttää vapaata yhteistoimintaa monipuolisesti organisaation ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tämän kautta organisaatio voi luoda uusia lähetymistapoja tuottavuuteen ja uudistaa itseään. 3755/2.1.2010/jan (Ref.: Sun, The little grey book)
 24. 24. Epilogi 1: Identiteetin ja yksityisyyden sisin luonne? Mitä olemme? / Mitä meillä on, mitä omistamme? Identiteetti on aina ihmismielessä ja ihmismielen tuote - organisaatioissakin. vahva identiteetti antaa myös perustan yksityisyydelle. -Chihiron vanhemmat söivät itsensä sioiksi. -Chihiro menetti nimensä, mutta säilytti itsensä. -Kasvoton (Kaonashi) ahmi kaiken eteensä tulleen, kun ei voinut saada mitä halusi. Hänellä oli heikko itsetunto ja juurettomuus Identiteetti ja yksityisyys eivät tarkoita eristäytymistä, vaan ne juuri mahdollistavat vaikuttavasti vuoro- vaikutuksellisen yhteistoiminnan ja identiteettien kasvun. Chihiro Kasvoton Mitä yksityisyyteemme sisältyy on (Kaonashi) paljon kulttuurisidonnaista. 3705/12.1.2010/jan (Ref.: Hayao Miyazaki: Henkien kätkemä, 2003)
 25. 25. Epilog 2: Living beneficially with general standardization There are and also will be in future standards-experts who don’t understand or don’t want to understand business realities and necessities of real organizations. Consensus process of standardization has a detrimental influence on the clarity and ambiguity of general standards: “Stupidity condenses in the masses - The mob has many heads but no brains” However, standards should promote or at least must not hinder creative applications of the standards by a responsible organization for benefits of the organization and its stakeholders. 3750/10.1.2010/jan

×