Transsendenttinen itsearviointi             ”Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä,             ja...
Itsearviointia tekee jokainen itse       Jokainen on aina kiinnostunut itseään koskevasta tiedosta ja sen hyödyntämi...
Kysymys tiedon luonteesta       Arvioinnit perustuvat kaikkeen käytettävissä olevaan tietoon.       ”Toiminnal...
Major portion of the personal/organizational  information and knowledge is tacit.                  5% ...
Emotional hooks                            Society  Culture  Professional          ...
Monta tapaa tehdä itsearviointia       Itsearviointia voidaan tehdä:          - objektiivisesti eksplisiit...
Arvioinnin tulos kertoo, missä ollaan minne mennään:       Arvioinnin tulos esitetään aina jollakin tavalla sanallis...
Tunnussuureet aiheen kuvaamiseen       Arvioinneissa kiinnostuksen aiheena olevaa aihetta kuvataan erilaisilla tunn...
Toiminnassamme tarvitaan suhteellista tietoa       Tilannetieto sellaisenaan ei useinkaan riitä, vaan yleensä siihen...
Miten asiantilat kehittyvät       Hetkellisestä tiedosta ei useinkaan ole paljoa hyötyä, vaan arvioinneissa tarkast...
Itsearvioinnin tulisi johtaa   sitoutumiseen ja toimenpiteisiin                         Ymmärtäm...
Miksi transsendenttista arviointia?       Mittaaminen ja sen tuloksiin reagointi ovat aina subjektiivisia ja siten ...
Transsendenttinen arviointi on luonnollista ja   tarkoituksenmukaista       Johdonmukainen päätelmä mittaamisen j...
Totuutta ei voi nimetä     Laozi (*): Tao-Te Ching, Runo #1 (**):                 “Tie josta voidaan...
Ikivanhat ja arvostetut menetelmät ja perustat,   moderni lähestymistapa       Transsendenttinen arviointi ei ole...
Kaiken kattava systematiikka       I Ching antaa kattavasti kuvan arvioijalle koko hänen maailmastaan ja sen kaikis...
I Ching = Muutosten järjestelmä,   Miten kaikki tapahtuvat?                     ”Change” - Muutos  ...
I Ching -maailma: binäärinen 6-ulottuvuus (64 tilaa)                    ¤          ¤     ...
Maailman menon 64 tilamahdollisuutta       Kaikilla tiloilla on kuvaavat nimet ja yleisluontoiset selitystekstit: ...
Identifying the Hexagrams        Uppertrig.  Heaven  Thunder  Water  Mountain  Earth  Wind  Fire  Lake  ...
I Ching –heksagrammit      1. Naisellinen perusvoima    17. Seuraaminen       33. Peräytyminen       ...
Mitä on olla viisas?        Arviointitulos on aina neuvoa-antava.        On aina menettelyn soveltajan omass...
Mitä tilailmaisut kertovat?       Esimerkkeinä I Chingin kahdesta tilasta ja niiden kuvauksista:          ...
Miten löydämme vastauksen - itsestämme?       Kaikilla ko. tilannekuvauksilla ja mahdollisilla siirtymisillä on ain...
Tilojen arvonta kolmella kolikolla        Klaava Klaava Kruuna  --  0        Klaava Kruuna Kruuna  __ ...
Mitä sitten haluamme?        Ennenkuin sattuman avulla lähdetään etsimään tilannekuvausta, täytyy kiinnittää etsint...
Tiedon luonne   transsendenttisessä itsearvioinnissa                              Transsend...
Kannattaako minun kokeilla?       Transsendenttisuus kuuluu kaikkeen inhimilliseen elämiseen. Länsimainen rationaal...
Laatuseniorien transsendenttinen itsearviointi 8.12.2010        Ottaen huomioon juuri nyt vallitsevan tilanteemme, ...
Laatuseniorien transsendenttinen itsearviointi 8.12.2010   Missä - Miten - Mihin        Ryhmätyönä toteutetun its...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Transsendenttinen itsearviointi

977 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
977
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
55
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transsendenttinen itsearviointi

 1. 1. Transsendenttinen itsearviointi ”Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää.” (1. Moos. 1:31) Juhani Anttila 8.12.2010 Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi-lisenssi (Mainitse lähde)1 3851/20.11.2010/jan
 2. 2. Itsearviointia tekee jokainen itse Jokainen on aina kiinnostunut itseään koskevasta tiedosta ja sen hyödyntämisestä: - Missä olemme ja mihin olemme menossa? Tieto on arvokasta tai suorastaan välttämätöntä yksilöille ja organisaatioille niiden toiminnan onnistumisen kannalta: Tiedon pohjalta jokainen tekee aina ja jatkuvasti omaa toimintaansa koskevaa arviointia – itsearviointia – tietoisesti tai alitajuisesti. Itsearvioinnissa oleellinen asia on, että sitä tehdään itse. Organisaatiota koskevassa itsearvioinnissa tulee olla vähintään suorittajana ko. organisaatiosta vastuullinen johtaja. Muitakin henkilöitä voi tarpeen mukaan osallistua itsearviointiin.2 3852/20.11.2010/jan
 3. 3. Kysymys tiedon luonteesta Arvioinnit perustuvat kaikkeen käytettävissä olevaan tietoon. ”Toiminnallaan ihminen osoittaa sen, minkä hän todella tiedoksi uskoo.” (Pragmatistinen tietoteoria) Tieto on luonteeltaan - konkreettisin merkein, esim. numeroin tai sanoin, esitettävää (eksplisiittistä tietoa) - hiljaisesti itsestään olevaa, esim. liittyen ihmisten toimintaan ja osaamiseen (tacit-tietoa). Pääosaltaan tieto (ehkä vähintään 95% kaikesta tiedosta ihmisillä ja yrityksissä) on hiljaista tai piilossa olevaa perustuen osaamiseen ja ”viisauteen”. Yritysten markkina-arvosta (Market capitalization) suurin osa on nykyään lähtöisin erilaisesta yrityksen omistamasta tiedosta (intellectual capital).3 3853/20.11.2010/jan
 4. 4. Major portion of the personal/organizational information and knowledge is tacit. 5% Explicit knowledge: - data, information Conscious - documents - records - files Subconscious (Personal, private) Tacit knowledge: - thinking - competence - commitment and deeds Subconscious (Collective)4 3854/3.12.2010/jan
 5. 5. Emotional hooks Society Culture Professional Environment activity, colleagues Meeting Private life, with other One’s personality individuals Education friends and training “INTERNAL ELDER” or stimulus ρ Conscious mind ρ “REALIZING ρ and being (now) ρ ADULT” Stopper ρ Projections Private subconscious: Personal subconscious contents “INTERNAL CHILD” ρ Emotional hooks “Hidden intentions” Collective subconscious:5 General laws of the existence and life 2273/6.11.2010/jan (Ref. Saaristo)
 6. 6. Monta tapaa tehdä itsearviointia Itsearviointia voidaan tehdä: - objektiivisesti eksplisiittiseen tietoon perustuen - subjektiivisesti tunnepitoisten mielipiteiden perusteilla (”MuTu”) - transsendenttisesti hyödyntäen yliaistillista ja kokemuksen ulkopuolella olevaa hiljaista tietoa, johon monesti liittyvät arvostukset, uskomukset, vaistot ja myytit Kaikessa arvioinnissa ja mittaamisessa nämä kaikki osat ovat aina mukana perustuen ihmisen luonteeseen kolmijakoisuuteen: - rationaalisuus (loogisuus) - ei-rationaalisuus (tunteellisuus) - irrationaalisuus (hulluus) Transsendenttinen arviointi tähtää erityisesti hyödyllisen hiljaisen tiedon ja irrationaalisuuden esille saamiseen.6 3855/20.11.2010/jan
 7. 7. Arvioinnin tulos kertoo, missä ollaan minne mennään: Arvioinnin tulos esitetään aina jollakin tavalla sanallisen (kirjallisen) ilmaisun muodossa, mutta arvioinnissa on monesti hyödyksi olla myös jonkinlainen kvantitatiivinen tulosasteikko, esim.: - binäärinen: on/ei, paljon/vähän, hyvä/huono (jotakin asiaa) - kolmijakoinen - nelijakoinen - viisijakoinen - seitsemänjakoinen (esim. 4…10, kouluarvosana) - 64-jakoinen (2 potenssiin 6) - satajakoinen (esim. %-asteikko) - tuhatjakoinen (esim. laatupalkintoasteikko)7 3856/20.11.2010/jan
 8. 8. Tunnussuureet aiheen kuvaamiseen Arvioinneissa kiinnostuksen aiheena olevaa aihetta kuvataan erilaisilla tunnussuureilla käyttämällä: - yhtä tarkailusuuretta tai indikaattoria - useaa suuretta samanaikaisesti (vektoritarkastelu), josta esimerkkinä on hyvin suosituksi tullut tasapainoinen tuloskorttimetodiikka - indeksiä (usean asian yhdistelmäsuuretta, usein normeerattuna) - sanallisia kuvauksia, kertomuksia tai tarinoita8 3857/20.11.2010/jan
 9. 9. Toiminnassamme tarvitaan suhteellista tietoa Tilannetieto sellaisenaan ei useinkaan riitä, vaan yleensä siihen on tarpeellista liittää vertailutietoja, esim.: - omia tavoitteita - kilpailija- tms. -tietoja - benchmark-tietoja koskien maailman parhaita tunnettuja käytäntöjä ja toteutuneita tuloksia9 3858/20.11.2010/jan
 10. 10. Miten asiantilat kehittyvät Hetkellisestä tiedosta ei useinkaan ole paljoa hyötyä, vaan arvioinneissa tarkastellaan asiantilan kehittymistä, ts. mistä tullaan ja mihin ollaan menossa. Tällöin tulevat kysymykseen mm.: - ajanhetken ulottuvuudet mennyt, nyt ja tuleva - trendit - ilmiöiden tapahtuminen erilaisissa nelikentissä Kehityksen tapahtumista voidaan ymmärtää: - lineaarisena (kronos-aika) - eri tavoin epälineaarisena - spiraalimaisena ilmiönä (esim. nelikenttätarkasteluissa) - epäjatkuvana (kairos-aika) - yht’äkkisesti yllättävinä - tai sellaisilta näyttävinä - tapahtumina10 3859/20.11.2010/jan
 11. 11. Itsearvioinnin tulisi johtaa sitoutumiseen ja toimenpiteisiin Ymmärtäminen Hyväksyminen Osallistuminen11 3860/15.11.2009/jan (Ref. K. Helin) Sitoutuminen
 12. 12. Miksi transsendenttista arviointia? Mittaaminen ja sen tuloksiin reagointi ovat aina subjektiivisia ja siten myös vahvasti transsendenttisia: - Ei ole olemassa mitään objektiivista mittaamista (arviointia) - ei edes fysikaalisissa ilmiöissä - vaan mittaaja vaikuttaa aina tulokseen joko ei- rationaalisesti tai irrationaalisesti - Asioihin sitoutuminen riippuu pääasiallisesti myös samoista tekijöistä (ts. logiikka ja rationaaliset seikat eivät ole välttämättä sitoutumisen perustekijöitä) - Kaikkien asioiden toimittamisessa on aina merkittävästi mukana ei-rationaalisia ja irrationaalisia aineksia - Kysymykset, joihin yritysjohtaja päivittäin joutuu ottamaan kantaa eivät välttämättä liity järkeen vaan siihen miten asiat ympärillämme tapahtuvat ja liittyvät yhteen elämän virraksi - Systemaattisesti (= luonnottomasti) kerätty faktatieto voi vaikuttaa ilmiöiden virheelliseen, vääristyneeseen tai puutteelliseen ymmärtämiseen.12 3861/20.11.2010/jan
 13. 13. Transsendenttinen arviointi on luonnollista ja tarkoituksenmukaista Johdonmukainen päätelmä mittaamisen ja johtamistoiminnan transsendenttisuudesta on, että kaikessa arvioinnissa täytyy ottaa vakavasti varteen kaikki inhimilliset ja myös yli-inhimilliset (sattuman) näkökulmat: - Nykyajan turbulenteissa olosuhteissa ei logiikalla vain voi saada otetta. - Kaikella arvioinnilla tähdätään tulevaisuuden toteuttamiseen (menestymiseen), mkä on aina hämärän peitossa. - Humen Giljotiinia mukaillen ”Me emme voi löytää unelmiamme olevasta maailmantilasta”. - Tulevaisuuden ”eväät” löytyvät pääasiallisesti vain meistä itsestämme, johon ne ovat monimutkaisella ja transsendenttisella tavalla piilotettuja. (”Yritykset ovat oman onnensa seppiä.”) - Yrityksen toimintaa ohjaavat paljon monenlaiset rituaalit (esim. suunnittelutoiminta, raportit ja hallintoelinten viralliset kokoukset) sekä valtasuhteet. Rationaalinen ”ankkurointi” faktoihin usein estää irroittautumaan ”näkyvästä” informaatiomaailmasta. Transsendenttisessa itsearvioinnissa aina piilossa olevaa tietoa ja objektiivisia mittauksia ”häiritseviä” tekijöitä ei pyritäkään eliminoimaan, vaan pikemminkin korostamaan.13 3862/20.11.2010/jan
 14. 14. Totuutta ei voi nimetä Laozi (*): Tao-Te Ching, Runo #1 (**): “Tie josta voidaan puhua, ei ole muuttumaton tie, nimi joka voidaan nimetä, ei ole muuttumaton nimi. Nimetön on kymmenen tuhannen olennon alku, nimetty on kymmenen tuhannen olennon äiti. Sen vuoksi ne, jotka ovat täysin vailla intohimoja, havaitsevat sen herkkyyden. Ne, joilla on kiihkeitä intohimoja, näkevät tällä tavoin vain sen, mitä kaipaavat ja etsivät. Nämä kaksi ilmenevät yhdessä, niillä on eri nimet, mutta kuitenkin niitä kutsutaan samaksi. Se, mikä on vielä perustavanlaatuisempaa kuin perustavanlaatuinen - Kaiken herkkyyden porttikäytävä.”14 3879/5.12.2010/jan (*) 551-479 B.C., (**) Käännös Minna Maijala
 15. 15. Ikivanhat ja arvostetut menetelmät ja perustat, moderni lähestymistapa Transsendenttinen arviointi ei ole mitään uutta, vaan tosiasiallisesti empiiristä ja objektiivista arviointia vanhempaa. Tunnetuimpia kautta aikojen arvostettuja arviointimenettelyjä on yli neljän tuhannen vuoden takaa periytyvä kiinalainen I Ching –menettely, joka on nykyaikanakin saanut kannattajia eri alojen merkittävistä edustajista, esim.: • nobelfyysikko Niels Bohr, • matemaatikko Gottfried Leibniz, • psykologi Carl Jung, • geneetikko Martin Schonberger, • yritysjohtaja Matsushita Konosuke (National, Panasonic jne) ja • nyky-Kiinan johtajat Tšiang Kai-šek ja Mao Zedong. Kuitenkin rakenteeltaan I Ching –menettely on hyvin nykyaikainen perustuen binääriajatteluun ja muistuttaen hypertekstisovelluksia. Länsimaisen historian alkuajan oraakkelimenettelyt (Delfoi) ovat perua samalle lähtökohdalle mutta ilman tieteellisenkaltaista systematisointia. Nykyajan erilaiset monet populäärit ennustamiskeinot ovat myös vailla tieteellisiä perusteita, vaikkakin niihin saattaa sisältyä elämän viisautta ja nokkeluutta.15 3863/20.11.2010/jan
 16. 16. Kaiken kattava systematiikka I Ching antaa kattavasti kuvan arvioijalle koko hänen maailmastaan ja sen kaikista mahdollisista tiloista, jotka ovat juuri nyt hänelle merkityksellisiä. Tilakuvausten lisäksi I Ching –systematiikkaan kuuluu luonnollisimmin tapahtuvien olotilojen siirtymien esilletuonti. I Chingin mukaan: - tämä kokonaisuus on jaettu 64 tilamahdollisuuteen (2 potenssiin 6) ja siirtymisiin kaikkein näiden tilojen välillä - kaikille tiloille on annettu symbolit (perustuen binäärilogiikkaan) sekä merkitykset perustuen luonnollisiin ilmiöihin (miten asiat tapahtuvat luonnollisella tavalla, vrt. vuodenajat, tällaisia luonnollisia tapahtumia on ollut olemassa jo vuosituhansia) - vaihtelut voivat tapahtua kaikkien tilojen välillä, so. mistä tilasta tahansa voidaan siirtyä mihin tilaan tahansa16 3864/20.11.2010/jan
 17. 17. I Ching = Muutosten järjestelmä, Miten kaikki tapahtuvat? ”Change” - Muutos (yì) Muutoksen kaikki mahdollisuudet Essence of the substance (Text) (jīng) Järjestelmällinen kuvaus todellisuuden sisimmästä, pysyvästä olemuksesta17 3865/20.11.2010/jan
 18. 18. I Ching -maailma: binäärinen 6-ulottuvuus (64 tilaa) ¤ ¤ ¤¤¤ ¤ ¤ ¤¤¤ ¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤ ¤¤¤ ¤ ¤ ¤¤¤ ¤ ¤18 3866/20.11.2010/jan
 19. 19. Maailman menon 64 tilamahdollisuutta Kaikilla tiloilla on kuvaavat nimet ja yleisluontoiset selitystekstit: - Tilojen kuvauksissa tarkastellaan, miten ”viisas” toimii maailman eri tilanteissa (kun toisistaan eroteltuja tilanteita on luokiteltu kaikkiaan 64 ja niiden välillä voi tapahtua mitä tahansa siirtymisiä). - Kuvaukset eivät ole tarkkoja reseptejä, vaan sisältö eri tiloille (niiden todellinen tulkinta) tulee arvioijasta itsestään ja riippuu aina asiayhteydestä, ts. minun itseni tai meidän sisäisistä ja ulkoisista sattumista. I Ching –menettelyn tarkoituksena on kaivaa nämä tiedot esille meistä itsestämme. - Koska menettely on tuhansia vuosia vanha, ovat alkuperäiset tilojen kuvaukset kielellisesti tulkinnanvaraisia, mutta niiden perusteella voidaan johtaa myös vastaavat nykyolojen kuvaukset.19 3867/20.11.2010/jan
 20. 20. Identifying the Hexagrams Uppertrig. Heaven Thunder Water Mountain Earth Wind Fire Lake 1 0 0 1 0 1 1 0 Lowertrig. 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 Heaven 1 1 34 5 26 11 9 14 43 1 1 Thunder Traditional symbols: 0 25 51 3 27 24 42 21 17 0 1 =1 Water =0 0 6 40 29 4 7 59 64 47 1 0 E.. G. hexagram no 7: Mountain 1 33 62 39 52 15 53 56 31 0 0 0 Earth 0 12 16 8 23 2 20 35 45 0 0 0 0 Wind 1 44 32 48 18 46 57 50 28 0 1 0 1 Fire 1 13 55 63 22 36 37 30 49 0 0 1 Lake 0 10 54 60 41 19 61 38 5820 1 1 3868/20.11.2010/jan
 21. 21. I Ching –heksagrammit 1. Naisellinen perusvoima 17. Seuraaminen 33. Peräytyminen 49. Syvälliset muutokset 2. Miehinen perusvoima 18. Uusiutuminen 34. Lempeä voima 50. Oikeat keinot ja oikeat päämäärät 3. Alkuvaikeudet 19. Voimien kokoontuminen 35. Eteneminen 51. Myllerryksen ajat 4. Oppiminen ja opettaminen 20. Syvällinen ymmärrys 36. Kätketty valo 52. Tyyneys 5. Odottaminen 21. Pakottaminen 37. Perhesuhteet 53. Vähittäinen eteneminen 6. Kiistojen välttäminen 22. Koreus 38. Väärinkäsitys 54. Paikkansa täyttäminen 7. Johtajuus 23. Epävakaa perusta 39. Vaikeuksien kohtaaminen 55. Hyvinvoinnin aika 8. Yhteen liittyminen 24. Käännekohta 40. Ilman puhdistaminen 56. Matkamies 9. Maltillisuus 25. Viattoman menestys 41. Väheneminen ja lisääntyminen 57. Asialle omistautuminen 10. Tahdikkuus 26.Tiedon voima 42. Sadonkorjuu 58. Elämästä nauttiminen 11. Sopusointu 27. Ravinto 43. Päättäväisyys 59. Hajoaminen 12. Epäsointu 28. Sisäinen voima 44. Toisen alueelle tunkeutuminen 60. Rajoitukset 13. Toveruus 29. Vaarallinen rotko 45. Onnellinen liitto 61. Vilpitön sydän 14. Vauraus ja yltäkylläisyys 30. Tasainen kirkkaus 46. Hidas kehittyminen 62. Kohtuus 15. Keskitie 31. Vuorovaikutus 47. Vastoinkäymiset 63. Herkkä tasapaino 16. Onni 32. Hellittämättömyys 48. Syvä kaivo 64. Menestys käden ulottuvilla21 3869/20.11.2010/jan
 22. 22. Mitä on olla viisas? Arviointitulos on aina neuvoa-antava. On aina menettelyn soveltajan omassa harkinnassa, haluaako olla tällainen viisas? Jos vaikka kokeeksi haluaisimme olla, niin mitä sitten? Kun kysymys on lähitulevaisuudestamme niin, miten se syntyy, miten se tulee tapahtumaan? Missä siitä oleva tieto meillä on, missä ovat sen alkuainekset? I Chingillä on välinearvo: # 22 Koreus: Kuten luonnossa on koreutta, niin olkoon ihmisten elämässäkin. Mutta se on toissijaista sen rinnalla, mikä on olennaista.22 3870/20.11.2010/jan
 23. 23. Mitä tilailmaisut kertovat? Esimerkkeinä I Chingin kahdesta tilasta ja niiden kuvauksista: - Nro 62 Kohtuus (Small exceeding) - Linnun on parempi laskeutua, pysytellä lähellä oksaa, jolla se voi levätä, kuin nousta kodittomiin korkeuksiin. - Nro 24 Käännekohta (Returning) - Muutos on luonnon ja yhteisön laki. Kun sairaus on saavuttanut huippukohtansa, alkaa toipuminen. Lisäksi tuloksena voi olla tieto siirtymisestämme lähitulevaisuudessa esim. tilasta nro 62 tilaan nro 24.23 3871/20.11.2010/jan
 24. 24. Miten löydämme vastauksen - itsestämme? Kaikilla ko. tilannekuvauksilla ja mahdollisilla siirtymisillä on aina oma sisällyksensä ja merkityksensä meidän juuri tämän hetken elämässämme. Niiden todellinen sisältö ja merkitys tulevat meidän omasta alitajunnastamme. Kaikki tilat voivat siten olla meille yhtä todennäköisiä aina joka hetki. Arvioinnissa tilan valinta on siten parasta tehdä täysin sattumanvaraisesti. Tavallinen keino yhden tilan ja siihen liittyvän trendiajatuksen poimiseksi esille sattumanvaraisesti 64:stä mahdollisesta, on käyttää hyväksi arpomista. Perinteisesti arpominen tehdään kolmen kolikon avulla, joita heittämällä päästään sattumanvaraisesti aina johonkin näistä 64:stä tilasta. Lisäksi saadaan tietoa todennäköisistä siirtymisistä.24 3872/20.11.2010/jan
 25. 25. Tilojen arvonta kolmella kolikolla Klaava Klaava Kruuna -- 0 Klaava Kruuna Kruuna __ 1 Klaava Klaava Klaava __ + 1+ + tarkoittaa siirtymistä osoitetusta tilasta toiseen Kruuna Kruuna Kruuna - - + 0+25 3873/20.11.2010/jan
 26. 26. Mitä sitten haluamme? Ennenkuin sattuman avulla lähdetään etsimään tilannekuvausta, täytyy kiinnittää etsintä johonkin nykyhetken kannalta kiinnostavaan näkökulmaan. Käytännössä se tarkoittaa kysymyksen asettamista, mihin etsitään vastausta. Kysymyksen tulee olla selkeä, yksinkertainen ja ristiriidaton. Esimerkiksi meitä voi kiinnostaa kaivaa esille meistä itsestämme transsendenttista tietoa kysymykseen: ”Mitä meidän on hyvä ottaa huomioon toimiaksemme viisaasti tämän hetken xxx-mukaisen tilanteemme pohjalta?” Voisimme myös käyttää esim. tunnettuja laatupalkintokriteerien kysymyksiä: ”Miten …?26 3874/20.11.2010/jan
 27. 27. Tiedon luonne transsendenttisessä itsearvioinnissa Transsendenttinen arviointi ja tulokset Abstraktio Kehittämisen Arviointituloksen tarve/kiinnostus asiayhteyden (kysymys) tulkinta Tilanteen Cheshire Cat (Virnukissa) sisäinen Toiminta- kokeminen päätökset Oleva Uusi tilanne toiminta Olevasta tulevaan27 3878/5.12.2010/jan
 28. 28. Kannattaako minun kokeilla? Transsendenttisuus kuuluu kaikkeen inhimilliseen elämiseen. Länsimainen rationaalisuuden ja objektiivisuuden ihannointi on vain painanut sen piiloon. Länsimaisen ajattelun mukaista on pukea uskomukset logiikan kaapuun. Meillä yleensä aluksi käytetään analyyttisiä eksplisiittiseen tietoon perustuvia keinoja ja sitten tehdään subjektiivisesti transkendentit toimintapäätökset. I Ching –menettelyssä toimitaan päivastoin. Käytännön esimerkit kuitenkin ovat osoittaneet, että ihmiset (johtajat), jotka näkevät asioiden salattuja yhteyksiä – vaikka ehkä vähän hajanaisestikin – pärjäävät parhaiten myös organisaatioidensa järjestelmien kanssa. He näkevät niiden todelliset hyödyt, mutta he näkevät myös niiden rajoitukset. Ennen kaikkea he kuitenkin näkevät järjestelmien taakse, heille ne ovat tarinoita, joita voi lukea monella tavalla. Monesti ihmiselle on hyödyksi, että on tehnyt niin paljon hyödytöntä. Transsendenttinen arviointi on rehellistä petosta verrattuna monenlaiseen suunnittelukirjallisuuteen.28 3875/20.11.2010/jan
 29. 29. Laatuseniorien transsendenttinen itsearviointi 8.12.2010 Ottaen huomioon juuri nyt vallitsevan tilanteemme, jonka me kukin omalla tavallamme koemme ja tiedostamme, nousivat oleellisiksi kysymyksiksi toimintamme kannalta seuraavat : 1. Mitä pitäisi laatuseniorien ottaa huomioon toimiakseen uteliaasti, ennakkoluulottomasti ja vaikuttavasti? 2. Mitä tällaisesta viisaasta toiminnasta voisi olla seurauksena?29 3876/8.12.2010/jan
 30. 30. Laatuseniorien transsendenttinen itsearviointi 8.12.2010 Missä - Miten - Mihin Ryhmätyönä toteutetun itsearvioinnin satunnaisprosessin avulla tuloksena tuli tilannettamme kuvaavaksi vastaukseksi: - I Ching nro 27 ja muutosmerkit ensimmäisellä, viidennellä ja kuudennella viivalla Tämän mukaisesti toimien voisi kehitys tapahtua seuraavan kuvauksen suuntaan: - I Ching nro 8 Miten tällaista tulosta sitten pitäisi käytännön tasolla tulkita?30 3877/8.12.2010/jan

×