Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Syvien vahvuuksien koulu hexagrammit

382 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Syvien vahvuuksien koulu hexagrammit

  1. 1. 1 I Ching heksagrammit 1. Miehinen perusvoima - Tilanne viittaa jatkuvaan luovuuteen. Lohikäärme lentää ja mielikuvitus lentää sen mukana. 2. Naisellinen perusvoima - Tilanne merkitsee liikkumattomuutta, joka voi tuottaa hyviä tuloksia yhdistyessään harkintaan. Palveleminen voi johtaa tuloksiin. 3. Alkuvaikeudet - Menestys voitetaan hankkimalla tietoa. Punnitse tosiseikkoja ennen kuin lähdet eteenpäin. 4. Oppiminen ja opettaminen - Liikkumaton vuori ja vaarallinen vesi korostavat oppimisen tärkeyttä hankaluutta tuottavan nuoruuden kokemattomuuden vastapainona. 5. Odottaminen - Odota sopivaa aikaa ja kohtaamaan ongelmat vilpittömin mielin. 6. Kiistojen välttäminen - Menestystä, mutta vasta ristiriitojen ja vastoinkäymisten jälkeen. Ei ole näkyvissä sopusointuista aikaa, joten pysy aloillasi. 7. Johtajuus - Tarjolla on vakaata johtajuutta, sillä se voi viedä vain uusiin mahdollisuuksiin ja suurempaan menestykseen. 8. Yhteen liittyminen - Vesi yhdistyy maahan. Tutkiskele toimintatapojasi ja työtovereitasi uudelleen. Etsi itsellesi uusi uusi kumppani tai liittolainen. 9. Maltillisuus - Tuuli ja taivas yhdistyvät tummiksi pilviksi, mutta niiden tuoma sade vilkastaa mielen, ja ajatukset tuottavat aikanaan hedelmää. 10. Tahdikkuus - Ponnistele sitkeästi, pyrkimään eteenpäin vakain askelin, sillä tulokset ovat taattuja. 11. Sopusointu - Taivaan ja maan sopusointu merkitsee rauhaisaa valmistelun vaihetta, ennen kuin saat ansaitsemasi vaurauden ja menestyksen. 12. Epäsointu - Varo pysähtymästä ja siitä, että antaisit muiden pidätellä itseäsi. Vika saattaa liittyä ajatustenvaihtoon, eikä kaikki ole välttämättä miltä näyttää. 13. Toveruus - Yhteisymmärryksen tilanne neuvoo yhdistämään voimat ja ponnistelemaan muiden kanssa yhteistä päämäärää kohti. 14. Vauraus ja yltäkylläisyys - Kun vauraus ja kunnia tulevat osaksesi, osoita mielenjaloutta ja jaa omastasi. Varo menestyksen myötä tulevaa kopeutta. 15. Keskitie - Suotuisa onni jatkuu, jos olet riittävän vaatimaton ja saavutat tavoitteesi tekemällä hyvää ja ottamalla muut huomioon. 16. Onni - Ryhdy huolellisiin valmisteluihin, jotta voit tarttua tilaisuuteen, kun se osuu kohdallesi. Ja kun hetki koittaa, sinulta ei puutu mitään.
  2. 2. 2 17. Seuraaminen - Kulje virran mukana pyrkimättä hangoittelemaan vastaan, sillä tie on turvattu. Hellitä otteesi menneestä ja lähde eteenpäin kohti uusia alkuja. 18. Uusiutuminen - Voitto saadaan rappiosta, kun sen syyt on selvitetty. Tilanne takaa menestyksen. 19. Voimien kokoontuminen - Jokin lähestyy: muutos, tärkeä ihmisuhde. Suhtaudu tulevaan myönteisesti ja pidä sitä kehityksenä kohti parempaa. 20. Syvällinen ymmärys - On syvällisen harkinnan aika, jolloin luodataan tulevaisuutta. Varo hätiköityjä tekoja, punnitse kaikkia mahdollisuuksia. 21. Pakottaminen - Kohtaa pulmat suoraan. Tartu ongelmaan lujasti ja raivaa kaikki asiaankuulumaton pois tieltä, niin että näet selkeästi eteenpäin. 22. Koreus - Viehkeyttä: Ulkonäkösi tai ongelman julkituonnin pitäisi olla moitteeton. Esiinny mahdollisimman eduksesi. 23. Epävakaa perusta - Luovu entisistä ajatuksista ja yhteyksistä ennen kuin lähdet eteenpäin, sillä nyt ei ole otollinen hetki ottaa suuria riskejä tai ryhtyä merkittäviin muutoksiin. 24. Käännekohta - Uudelleen harkinnan aika, paluu alkuun, mikä tarjoaa sinulle vapauden vakiinnuttaa asemasi ja ajatuksesi uudelleen. 25. Viattoman menestys - Irtaudu hankalista tilanteista ja luota vastedes sisäiseen ääneesi. 26. Tiedon voima - Keskity päämäärääsi ja hyödynnä kykyjäsi olla muiden johtajana. 27. Ravinto - Hengen ja ruumiin ravintoa. Menestys tulee, kun annat uusien ajatusten ravita aivojasi ja terveellisen ruokavalion vahvistaa ruumistasi. 28. Sisäinen voima - Kriisitilanne, josta selviydyt jalon ja ylevän mielenlaatusi voimalla. Tartu toimeen päättäväisesti ennen kuin kaikki luhistuu ympäriltäsi. 29. Vaarallinen rotko - Saat tukea vaivaloisen pulman nujertamiseksi. Ota käyttöön kaikki puolustuskeinot äläkä hellitä ennen kuin vastus on voitettu. 30. Tasainen kirkkaus - Tuo tilanne taitavasti julki. Vaisto ohjaa luottamaan uusiin ajatuksiin, ja ne tuovat hyödyn. 31. Vuorovaikutus - Ole avoin kaikille vaikutteille niin töissä kuin vapaa-aikanakin, jotta kaikki elämän osat sulautuisivat yhteen. 32. Hellittämättömyys - Ponnistele hellittämättä ja uudistunein voimin, mutta muutos ei ole välttämättä tarpeen. Jatka kuin ennenkin päästäksesi hyviin tuloksiin. 33. Peräytyminen - Mukautumisen aika, jolloin vetäydyt syrjempään ja saat etua sivustakatsojan asemastasi.
  3. 3. 3 34. Lempeä voima - Pyri innokkaasti lujaan määrätietoisuuteen, niin lujaan, että se voi joskus loukata toisia. Keskity luoviin ideoihisi ja niiden vahvuuteen. 35. Eteneminen - Aurinko jouduttaa kasvua ja kehottaa sinua astumaan valoon ja menestymään. Auta muita ja edistä heidän aikomuksiaan. 36. Kätketty valo - Himmennä valoasi joksikin aikaa, niin että voit pohtia pulmiasi ja selkeyttää mieltäsi. 37. Perhesuhteet - Tilanne korostaa lähipiiriä niin kotona kuin työssä. Vaali hyviä ihmissuhteita perheessä ja työyhteisössä. 38. Väärinkäsitys - Jännitteitä ihmissuhteissa, joita tulisi lähestyä luovalla tavalla, jotta niistä voisi hyötyä. Pyri olemaan joustava ja avoin. 39. Vaikeuksien kohtaaminen - Este, joka viitta vaikeuksiin. Pysy tyynenä äläkä suurentele hankaluuksia; älä vatvo menneitä. 40. Ilman puhdistaminen - Pelastus tai vapautuminen, joka ei merkitse hukkaan menneitä ponnisteluja, vaan laukaisee pikemminkin jännitteitä, jotka ovat kenties kahlinneet sinua. 41. Väheneminen ja lisääntyminen - Vähennä työsitoumuksia ja irtaannu tunneselkkauksista, niin että voimia vapautuu uusien suunnitelmien tarpeisiin. 42. Sadonkorjuu - On tuloksia kaikissa pyrkimyksissä, hyödyn ja lisääntymisen aika, jolloin uudet ajatukset puhkeavat ylenpalttiseen kukoistukseen. 43. Päättäväisyys - Pyri päättäväiseen ja määrätietoiseen toimintaan. Älä toimi yltiöpäisesti, mutta jos äkkimuutoksia on tarkoitus tehdä, tämä on niille suotuisa hetki. 44. Toisen alueelle tunkeutuminen - Solmi uusia suhteita. Ota mieluusti vastaan se mitä tulee, sillä sinulla on voimia suoriutua mistä hyvänsä. 45. Onnellinen liitto - Pyri asennoitumaan ihmisryhmiin ja ihmisten yhteenkuuluvaisuuteen. Älä mene liian liian pitkälle omavaraisuudessasi, sillä joukossa saattaa olla voimaa. 46. Hidas kehittyminen - Pyri ylöspäin, lähestymään vuoren huippua, tavoitettasi, määrätietoisin askelin, sillä pääset varmasti perille. 47. Vastoinkäymiset - Ponnisteluja haittaavat vastoinkäymiset. Ne saattavat aiheutua voimien uupumisesta, joten kokoa kaikki tarmosi, jotta et jäisi niiden kahleisiin. 48. Syvä kaivo - Ikuinen kaivo eli sisäinen voima saattaa olla puhdistuksen tarpeessa. Muutu parempaan, tee hyvää, auta toisia. 49. Syvälliset muutokset - Luovu vanhasta ja uudistu. Tarkastele itseäsi ja tilannettasi uudella tavalla ja pane sitten toimeksi.
  4. 4. 4 50. Oikeat keinot ja oikea päämäärä - Pata korostaa mielikuvitusta, ja jos siitä otetaan kaikki hyöty irti, se tuo mukanaan runsaan edistyksen ja menestyksen. 51. Myllerryksen ajat - Vallalla olevia katsomuksia ravistellaan. Myllerryksen pitäisi vaikuttaa mieleen piristävästi, mutta varo häkeltymästä. Runsain määrin uusia hankkeita. 52. Tyyneys - On loppumisen ja liikkumattomuuden aika ja rajoja, jotka supistavat suunnitelmiesi tai tavoitteittesi piiriä. Aika sopii harkinnalle tai mietiskelylle. 53. Vähittäinen eteneminen - On vähittäisen etenemisen, hitaasti kiiruhtimisen aika. Älä ryntää eteenpäin kuin tilanne olisi täysin hallinnassasi. Ei se ole. 54. Paikkansa täyttäminen - Varo ottamasta tällä hetkellä vastaan sitä, mitä kohtalo tarjoaa. Älä yritä hallita tilannetta, sillä ajankohta ei ole omiaan kauaskantoisiin toimiin ryhtymiseksi. 55. Hyvinvoinnin aika - Kaikinpuolinen yltäkylläisyys sekä tunteiden että aineellisen elämän tasolla. Sitä mukaa kuin onnesi kasvaa, anna siitä auliisti muillekin. 56. Matkamies - Vaeltamista joko tunteiden tasolla tai rauhattoman matkanteon muodossa. Ole valpas ja ota hiljaa opiksesi kuin väkijoukossa kulkeva muukalainen, ja hyvä onni seuraa. 57. Asialle omistautuminen - Erittele ongelma yksityiskohtaisesti ja ole joustava ja mukautuvainen, mutta lopullista tavoitetta ei saa päästää katoamaan näkyvistä. 58. Elämästä nauttiminen - Mielihyvää etenkin vuorovaikutuksen ja ihmisuhteiden alalla. Ilmaise itsesi iloisesti. 59. Hajoaminen - Pyri pääsemään eroon väärinkäsityksistä ja henkisistä tukoksista, ja tavoittelemaan selkeyttä, joka saattaa johtaa suureen menestykseen uudessa yrityksessä. 60. Rajoitukset - Pyri harkittuun pidättyvyyteen toimissasi, se saattaa tahdittaa tekosi niin järkevästi, että ne johtavat menestykseen. 61. Vilpitön sydän - Yhdistä henkinen ja fyysinen elämäsi, mielen ja ruumiin tasapaino, niin, että siitä vapautuu elinvoimaa. 62. Kohtuus - Menestystä pikkuasioissa, vaikka korkealle kurkottavan tielle saattaa kertyä hankaluuksia; ponnistele hellittämättä. 63. Herkkä tasapaino - Kahlaat joen poikki, tapausten tiimellykseen joutuneena. Mukaudu virran juoksuun selviytyäksesi kunnialla yli tai saadaksesi tehtäväsi päätökseen. 64. Menestys käden ulottuvilla - Valmistaudut ylittämään joen, kun näköpiirissä odottaa suuri tilaisuus, mutta suunnittele huolella. Ethän halua vaipua pinnan alle.

×