Martela hoivayhteys

266 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
266
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Martela hoivayhteys

  1. 1. Frank Martela kehitti hoiuayhtey s -termin tutki,essaan uanhustenhoito a,Tunteet avoinnaVanhuksen ja hdnen hoitajansa hyvinvointi paranee, kunhe kohtaavat toisensa avoimesti ja aidoin tuntein, havaitsiFrank Martela vditostutkimuksessaan.Teksti Tea KalskaKuuaLauraVuoma"Kun vanhus j a hoitaj a ovat toisilleen "Hoitaj an j a vanhuksen kehonkielis- vdlinen vuorovaikutus. Mitd enemmdn <r+emotionaalisesti ldsnd, heiddn vdlilleen td nd.lqry keskindinen vdlittdminen, he hoitaja tiedostaa olevansa vuorovai-vo i mu o do stu a ho ivay[ffi ]-Frank todella ovat ldsnd tilanteessa. Hoitaja kutuksen osa, sitdhelpompi hdnen onMartela kertoo. ottaa vanhukseen katsekontaktin j a Iuoda hoivayhteys." Diplomi-insinoori j a valtiotieteiden vanhus hymyilee. Kaksi ihmiste kohtaa, Kdltdnnossd hoivayhteys muodostuumaisteri Martela kehitti hoivayhteys- Martela kuvailee. Martelan muka an pitkdlti sanattomantermin tuotantotalouden laitokselletekemdssSSn vditoskirj assa. Martela Vanhusten hoidossa on myos paijon tilanteita, jolloin hoidon ei tarvitsekaan ffi tilanneherkkyltte ja kykye tarttua van-tutki vanhustenja hoitajien vdlistd lrro- olla muuta kuin vaivan parantamista. huksen vdlittdmiin signaaleihin. Pieniliii --"-rJrovaikutusta seuraamalla tyovuorossa Silloin kumpikaan tilanteen osapuolista asioilla, kuten katsekontaktin hakemi-olevia hoitajia vanhainkodissa 13 pdivdn ei aina edes kaipaa muuta. sella, voi vaikuttaa. Myos asenteella onajan. Hdn myos haastatteli vanhuksia ja "Ongelmallisempi on tilanne, jossa viiliii.hoitajia. toinen osapuoli hakee yhteyfte, mutta "Hoitaj an pitea lahtee hoitotilantee- Tutkimuksessa kdvi ilmi, ettd hoiva- toinen ei sitd anna. Toisinaan vanhus - seen rehelliselld, viilittdvri-ll5 ja positiivi-yhteys parantaa sekd vanhuksen ettd haluaisi, ettd hdnet kohdattaisiin ihmi- sella asenteella. Jos hdn ei kykene aidos-hdnen hoitajansa hyvinvointia - se on send, mutta hoitajalla on liian kiire ja ti vdlittdmddn hoidettavasta, ei hoiva-enemmd.n kuin peikkdd tarpeiden tdyt- hdn keskitryy vain asian hoitamiseen." yhteyttd muodostu."tdmistd. Hoitaja on monelle vanhukselle Resursseja siis tarvitaan, silld hoiva- Monesti vanhustenhoidossa keskity- Iainoa sosiaa-linen kontakti. Siksi on tdr- yhteys edellyftee Martelan mukaan kii- tdd.n mitattaviin tuloksiin - vanhukset lkedd", ettd.vanhus kohdataan yksilond, ei reettomyyttd j a rauhallisia paikkoj a, pitdd saada tietyssd ajassa nukkumaan joissa oieskella yhdessd. Ipelkkdnd hoitotoimenpiteend. ja liiiikittyii aliaan.aj "Hoivayhteydelld on positiivisia "Se onkin tdrked6, muttavanhuksen Ivaikutuksia mycis hoitajien tyohlvin- Asenteella on viilid eldmdnlaadun kannalta henkinen puoli Ivoinnille. He pd.dsevdt toteuttamaan Martela esittdd erilaisia tapoja, joii- onyhtd olennainen." Iammatti-identiteetti6dn, koska yleensd la hoivayhteyden syntyd voi edisrdd.se, mikd heidat hoitoalalle on houkutel- Teoreettisena pohjana hdn kafitaalut, on halu kohdata ihmisid." systeemra-lyn kasrtetta; srlla tarkol- Frank Martela 30.1 1.2012: tetaan fukyd toimia dlykkiidsti osana C aring C onnections - C omp as si,onateKiireett6myyttd tarvitaan suurempaa kokonaisuutta. mutualita in the organi,zati,onal lifeHoivayhteys voi toteutua esimerkiksi "T6ssd tapauksessa suurempi koko- of anursing home.silloin, kun hoitaja sycittdd vanhusta. naisuus on vanhuksenja hoitajan Perustieteiden korkeakoulu. --.4, AALTO UNIVERSITY MAGAZINE 05 47

×