Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pagbabagon Anyo ng BayanPagbabagon Anyo ng Bayan Ang ReduccionAng Reduccion Pagbabagong AnyoPagbabagong Anyo Ang Bayan ...
Ang ReduccionAng ReduccionSibilisasyonSibilisasyon Kahulugan ng Sibilisayon sa mga KastilaKahulugan ng Sibilisayon sa mga...
Dahilan sa pagbabahagi ng sibilisasyonDahilan sa pagbabahagi ng sibilisasyon upang iligtas ang mga katutubo saupang iligt...
Sa Pagbabahagi ng SibilisasyonSa Pagbabahagi ng Sibilisasyon Ipinasok nlia ang kanilang istruktura ng pulitikaIpinasok nl...
Mga hakbang sa pagbabago sa larangan ngMga hakbang sa pagbabago sa larangan ngpulitika at ekonomiyapulitika at ekonomiya1....
EconomiyaEconomiyakolonisasyon sa pilipinas.kolonisasyon sa pilipinas.galleongalleon salapisalapi
Mabuti DulotMabuti Dulot kalakal galleon lamang ang binigyan pansin ngkalakal galleon lamang ang binigyan pansin ngmga ka...
 Ang salitangAng salitang ReducirReducir Isang termino na ginagamit upang tukuyinIsang termino na ginagamit upang tukuyi...
kahulugan ng salitangkahulugan ng salitang ReducirReducir ayay ibalik ang dating kalagayan ngibalik ang dating kalagayan ...
 Maraming antas ang kahulugan ng salitangMaraming antas ang kahulugan ng salitangReducirReducir ibat-ibang konteksto.ibat...
Sa pagtayo mg bagong komunidadSa pagtayo mg bagong komunidadninais ng mga Kastila na maging Kastila ang mganinais ng mga K...
Kahulugan ng SibilisadoKahulugan ng Sibilisado Sa pulitikaSa pulitika Sa ekonomiyaSa ekonomiya Sa larangan ng espiritwa...
Sa gayon, sa pinakaugat ng kolonyalismo,Sa gayon, sa pinakaugat ng kolonyalismo,ang reduccion, hindi naganap ang pagpapali...
B. Pagbabagong AnyoB. Pagbabagong Anyo Pilipinas noong 1565Pilipinas noong 1565 istruktura at institusyong kolonyalistru...
WikaWika naging batayan kung bakit nagpatuloy ang mganaging batayan kung bakit nagpatuloy ang mgatunguhin ng pagkabubuo n...
Ang tunguhin ng pagbuo ng bayanAng tunguhin ng pagbuo ng bayan Una,sa kabuuan ang tanguhin ay umabot saUna,sa kabuuan ang...
Sa kabuan, tumatakbo ang isang lohika ngSa kabuan, tumatakbo ang isang lohika ngpagbuo ng bayan sa mas masaklaw na antaspa...
C. Ang Bayan sa KaayusangC. Ang Bayan sa KaayusangPuebloPuebloMga pagbabagong naganap sa bayan saMga pagbabagong naganap s...
 Pagtatag sa dating mga sentrong bayanPagtatag sa dating mga sentrong bayan Pababagong anyo ng bayanPababagong anyo ng b...
D. Estadong Kolonyal-PyudalD. Estadong Kolonyal-Pyudal Kasabay ngKasabay ng reduccionreduccion ay ang pagtatatg ngay ang ...
 Intramuros sa Manila o CebuIntramuros sa Manila o Cebu furerzafurerza (kuta)(kuta) ,, balvartebalvarte (moog),(moog),...
 isang sultanatoisang sultanato>nakaiwas sa pananalanta ng mga kolonisador,>nakaiwas sa pananalanta ng mga kolonisador,>s...
Ang simbahan katolikoAng simbahan katoliko Ang mgaAng mga prayle.prayle. tinatawag na mga principales.tinatawag na mga p...
 Sa pangkalahatan, ang naging tungkulin ngSa pangkalahatan, ang naging tungkulin ngCabeza at GobernadorcilloCabeza at Gob...
E. Labis na Yaman sa LupaE. Labis na Yaman sa Lupa Ang pagtatag ngAng pagtatag ng estadong kolonyalestadong kolonyal Ang...
 Instrumento ng mga espanyolInstrumento ng mga espanyolsa pagkaltas ng yamang surplus ng bayan sasa pagkaltas ng yamang s...
 Dalawang bagay na natugunan agad ngDalawang bagay na natugunan agad ngenconmiendaenconmienda1.pamahalan ng mga sakop hab...
 Ang estadong kolonyal ang uring panlipunanAng estadong kolonyal ang uring panlipunanparasitikoparasitiko ang mgaang mga...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pagbabagong Anyo ng Bayan (Reduccion, Pagbabagong Anyo, Ang Bayan sa Kaayusang Pueblo etc)

28,846 views

Published on

Pagbabagong Anyo ng Bayan (Reduccion, Pagbabagong Anyo, Ang Bayan sa Kaayusang Pueblo etc)

 1. 1. Pagbabagon Anyo ng BayanPagbabagon Anyo ng Bayan Ang ReduccionAng Reduccion Pagbabagong AnyoPagbabagong Anyo Ang Bayan sa Kaayusang PuebloAng Bayan sa Kaayusang Pueblo Estadong Kolonyal –pyudalEstadong Kolonyal –pyudal Labis na Yaman sa LupaLabis na Yaman sa Lupa
 2. 2. Ang ReduccionAng ReduccionSibilisasyonSibilisasyon Kahulugan ng Sibilisayon sa mga KastilaKahulugan ng Sibilisayon sa mga Kastila Paninirahan sa pueblo (reduccion)Paninirahan sa pueblo (reduccion) Pagpapasailalim sa Hari ng EspanyaPagpapasailalim sa Hari ng Espanya Pagigiging isang Kristiyani.Pagigiging isang Kristiyani.
 3. 3. Dahilan sa pagbabahagi ng sibilisasyonDahilan sa pagbabahagi ng sibilisasyon upang iligtas ang mga katutubo saupang iligtas ang mga katutubo sakapamahakan ng kanilang mga lumangkapamahakan ng kanilang mga lumangpaniniwala.paniniwala.Paran sa pagbabahagi ng sibilisasyonParan sa pagbabahagi ng sibilisasyon ikinalat ang mga misyunerong kastilaikinalat ang mga misyunerong kastila hinati ang kapuluan ng pilipinas sa ibat-hinati ang kapuluan ng pilipinas sa ibat-ibang ordenibang orden
 4. 4. Sa Pagbabahagi ng SibilisasyonSa Pagbabahagi ng Sibilisasyon Ipinasok nlia ang kanilang istruktura ng pulitikaIpinasok nlia ang kanilang istruktura ng pulitikaat ekonomiyaat ekonomiya Sinubukan baguhin ang systema ng pulitika ,Sinubukan baguhin ang systema ng pulitika ,ekonomiya at panlipunang instruktura,atekonomiya at panlipunang instruktura,atkasama ang paniniwala ng katutubokasama ang paniniwala ng katutubo
 5. 5. Mga hakbang sa pagbabago sa larangan ngMga hakbang sa pagbabago sa larangan ngpulitika at ekonomiyapulitika at ekonomiya1. Pulitika1. PulitikaA. ipinatong ang pamahalaang Kastila saA. ipinatong ang pamahalaang Kastila sakatutubong istrukturakatutubong istrukturaB. ginawangB. ginawang Gobernadorcillo at cabeza deGobernadorcillo at cabeza debarangaybarangay ang dating pinuno ang mga datu.ang dating pinuno ang mga datu.Pumayag ang mga datu na gawingPumayag ang mga datu na gawingGobernadorcillo at cabeza de barangayGobernadorcillo at cabeza de barangaydahil sa pabuya na hinaain sa kanila.dahil sa pabuya na hinaain sa kanila. Mga lupa, mga pamagat na Don At Dona,Mga lupa, mga pamagat na Don At Dona,Encomienda. O suporta ng kastila saEncomienda. O suporta ng kastila sakaaway.kaaway.
 6. 6. EconomiyaEconomiyakolonisasyon sa pilipinas.kolonisasyon sa pilipinas.galleongalleon salapisalapi
 7. 7. Mabuti DulotMabuti Dulot kalakal galleon lamang ang binigyan pansin ngkalakal galleon lamang ang binigyan pansin ngmga kastila.mga kastila.Masamang DulotMasamang Dulot kalakalang galleon din ang nang-agaw atkalakalang galleon din ang nang-agaw atpumutol sa namamayaning relasyon ngpumutol sa namamayaning relasyon ngmaynila sa ibang bahagi ng timog silanganmaynila sa ibang bahagi ng timog silanganasyaasya nawala rin ang mga lumilitaw na estado ngnawala rin ang mga lumilitaw na estado ngMaynila, Cebu, at Butuan.Maynila, Cebu, at Butuan.
 8. 8.  Ang salitangAng salitang ReducirReducir Isang termino na ginagamit upang tukuyinIsang termino na ginagamit upang tukuyinang paglilipat ng mga katutubo sa isangang paglilipat ng mga katutubo sa isangpamayanang may kaayusana kolonyalpamayanang may kaayusana kolonyalang plaza complex at sa pagpapalaganapang plaza complex at sa pagpapalaganapng kristyanismo.ng kristyanismo.
 9. 9. kahulugan ng salitangkahulugan ng salitang ReducirReducir ayay ibalik ang dating kalagayan ngibalik ang dating kalagayan ngpagpapabago,pagpapabago, pag-iiksiin,pag-iiksiin, pag-unawain ,pag-unawain , ibalik sa pagkasunurin.ibalik sa pagkasunurin.
 10. 10.  Maraming antas ang kahulugan ng salitangMaraming antas ang kahulugan ng salitangReducirReducir ibat-ibang konteksto.ibat-ibang konteksto.Sa paggamit ng salitangSa paggamit ng salitang ReducirReducir sasapaglilipat ng mga tao sa isang lugar na maypaglilipat ng mga tao sa isang lugar na maykaayusan,kaayusan, ang pagpapatayo ng isangang pagpapatayo ng isangkomunidad para sa kristiyanismokomunidad para sa kristiyanismo ang pagbibihis ng ‘tama’ nakabalot angang pagbibihis ng ‘tama’ nakabalot angbuong katawan,buong katawan, sasailalim sa tamang pamahalansasailalim sa tamang pamahalan sasailalim sa Diyos at representsyonsasailalim sa Diyos at representsyonDiyos sa mundo—ang Hari ng EspanyaDiyos sa mundo—ang Hari ng Espanya
 11. 11. Sa pagtayo mg bagong komunidadSa pagtayo mg bagong komunidadninais ng mga Kastila na maging Kastila ang mganinais ng mga Kastila na maging Kastila ang mgaKatutubo;Katutubo; sa isipan ,sa isipan , sa paniniwala ,sa paniniwala , sa kalooban.sa kalooban.Hinubog ng kastila ang mga katutuboHinubog ng kastila ang mga katutubo sa tamang paraan ng apmumuhay.sa tamang paraan ng apmumuhay. Urbanisadong Greco-RomanoUrbanisadong Greco-Romano>> na ang kahulugan ng sibilisasyon ayna ang kahulugan ng sibilisasyon aynakaugnay sa pagkakaroon ng siyudad.nakaugnay sa pagkakaroon ng siyudad.
 12. 12. Kahulugan ng SibilisadoKahulugan ng Sibilisado Sa pulitikaSa pulitika Sa ekonomiyaSa ekonomiya Sa larangan ng espiritwalSa larangan ng espiritwal
 13. 13. Sa gayon, sa pinakaugat ng kolonyalismo,Sa gayon, sa pinakaugat ng kolonyalismo,ang reduccion, hindi naganap ang pagpapalitang reduccion, hindi naganap ang pagpapalitng pagkatao na nais isagawa ng Kastila sang pagkatao na nais isagawa ng Kastila sakatutubo. Maaring magbago ang pisikal sakatutubo. Maaring magbago ang pisikal saanyo sa Pueblo ngunit ang buob at batayananyo sa Pueblo ngunit ang buob at batayannito ayu ang katutubong kulturara parin.nito ayu ang katutubong kulturara parin.
 14. 14. B. Pagbabagong AnyoB. Pagbabagong Anyo Pilipinas noong 1565Pilipinas noong 1565 istruktura at institusyong kolonyalistruktura at institusyong kolonyal
 15. 15. WikaWika naging batayan kung bakit nagpatuloy ang mganaging batayan kung bakit nagpatuloy ang mgatunguhin ng pagkabubuo ng bayantunguhin ng pagkabubuo ng bayanBukod sa wikaBukod sa wika ang mga kaugalian,ang mga kaugalian, gawaing pangkabuhayan,gawaing pangkabuhayan, ugnayang kalakalan, kasangkapan saugnayang kalakalan, kasangkapan saproduksyon,produksyon, pakikitungo sa kapwa,pakikitungo sa kapwa, konsepto sa buhay atkonsepto sa buhay at kapaligaran ay naging matagalang batayan ngkapaligaran ay naging matagalang batayan ngpagbubuong pangkapuluang antaspagbubuong pangkapuluang antas
 16. 16. Ang tunguhin ng pagbuo ng bayanAng tunguhin ng pagbuo ng bayan Una,sa kabuuan ang tanguhin ay umabot saUna,sa kabuuan ang tanguhin ay umabot saantas ng pagbuo ng alyansa ng bayan.antas ng pagbuo ng alyansa ng bayan.> Ang islamikong sultanato> Ang islamikong sultanato Ikalawa lumitaw ang ekonomiyang nag-Ikalawa lumitaw ang ekonomiyang nag-uugnay sa bayan at isang anyo ng gamiot atuugnay sa bayan at isang anyo ng gamiot atyamang likas.yamang likas. Ikatlo naroon na ang isang balangkasIkatlo naroon na ang isang balangkas
 17. 17. Sa kabuan, tumatakbo ang isang lohika ngSa kabuan, tumatakbo ang isang lohika ngpagbuo ng bayan sa mas masaklaw na antaspagbuo ng bayan sa mas masaklaw na antasna nag-uugnay sa lahat ng mga bayan sana nag-uugnay sa lahat ng mga bayan sapilipinas.pilipinas.
 18. 18. C. Ang Bayan sa KaayusangC. Ang Bayan sa KaayusangPuebloPuebloMga pagbabagong naganap sa bayan saMga pagbabagong naganap sa bayan sapagpasok ng Espanyapagpasok ng Espanya Sa mga baybaying dagat at tabing ilog atSa mga baybaying dagat at tabing ilog atlooban patungong kabundukan.looban patungong kabundukan. Ang okupasyon ng mga lupaing sakop ng mgaAng okupasyon ng mga lupaing sakop ng mgadatu at raja.datu at raja. Pagpuwesto ng mga bayanPagpuwesto ng mga bayan
 19. 19.  Pagtatag sa dating mga sentrong bayanPagtatag sa dating mga sentrong bayan Pababagong anyo ng bayanPababagong anyo ng bayan Kaayusang pisikal ng bayanKaayusang pisikal ng bayan SimbahanSimbahan Ang mga pook na naging kabisera oAng mga pook na naging kabisera opangunahing bayanpangunahing bayan
 20. 20. D. Estadong Kolonyal-PyudalD. Estadong Kolonyal-Pyudal Kasabay ngKasabay ng reduccionreduccion ay ang pagtatatg ngay ang pagtatatg ngmga istruktura ng estado na epektibongmga istruktura ng estado na epektibongmagpapatupad ng mga layunin sa pananakop.magpapatupad ng mga layunin sa pananakop.* lantad sa plaza complex ang mga lupaing* lantad sa plaza complex ang mga lupaingsakop nito.sakop nito.
 21. 21.  Intramuros sa Manila o CebuIntramuros sa Manila o Cebu furerzafurerza (kuta)(kuta) ,, balvartebalvarte (moog),(moog), IglesiaIglesia Ang estratehiyangAng estratehiyang reduccionreduccion>sandatahang dahas>sandatahang dahas>umagaw sa inisyatiba ng pagtatatag ng mga>umagaw sa inisyatiba ng pagtatatag ng mgaPilipino.Pilipino.
 22. 22.  isang sultanatoisang sultanato>nakaiwas sa pananalanta ng mga kolonisador,>nakaiwas sa pananalanta ng mga kolonisador,>sariling katatagan bilang ganap na estado>sariling katatagan bilang ganap na estado Gobernador-heneralGobernador-heneral provinciaprovinciaalcalde mayoralcalde mayor,,
 23. 23. Ang simbahan katolikoAng simbahan katoliko Ang mgaAng mga prayle.prayle. tinatawag na mga principales.tinatawag na mga principales.Cabeza de barangayCabeza de barangay>pinuno ng barangay>pinuno ng barangayGobernadorcilloGobernadorcillo..> pinuno ng mga pueblo> pinuno ng mga pueblo
 24. 24.  Sa pangkalahatan, ang naging tungkulin ngSa pangkalahatan, ang naging tungkulin ngCabeza at GobernadorcilloCabeza at Gobernadorcillo ay mangolekta ngay mangolekta ngtributetribute at magpakilos ng taumbayan sa mgaat magpakilos ng taumbayan sa mgapatrabaho ng gobyernong kolonyalpatrabaho ng gobyernong kolonyal
 25. 25. E. Labis na Yaman sa LupaE. Labis na Yaman sa Lupa Ang pagtatag ngAng pagtatag ng estadong kolonyalestadong kolonyal AngAng EnconmiendaEnconmienda
 26. 26.  Instrumento ng mga espanyolInstrumento ng mga espanyolsa pagkaltas ng yamang surplus ng bayan sasa pagkaltas ng yamang surplus ng bayan saanyo ng tribute, tauhang quota ng produktoanyo ng tribute, tauhang quota ng produkto( bandala) na ipinagbili ng mga lalawigan ng( bandala) na ipinagbili ng mga lalawigan ngmga tao sa mgamga tao sa mga obras publicas;obras publicas;>Mga lansangan>Mga lansangan>Gusaling pueblo>Gusaling pueblo>Pagawan ng barko>Pagawan ng barko
 27. 27.  Dalawang bagay na natugunan agad ngDalawang bagay na natugunan agad ngenconmiendaenconmienda1.pamahalan ng mga sakop habang itintatag1.pamahalan ng mga sakop habang itintatagang mga puebloang mga pueblo2.malalawak na kaayusang panglalawigan2.malalawak na kaayusang panglalawiganng alcaldia.ng alcaldia. Ang encomendieroAng encomendiero AlcaldiaAlcaldia Alkalde mayorAlkalde mayor
 28. 28.  Ang estadong kolonyal ang uring panlipunanAng estadong kolonyal ang uring panlipunanparasitikoparasitiko ang mgaang mga haciendahacienda

×