Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L'alguerès

3,098 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

L'alguerès

  1. 1. L’alguerès
  2. 2. Escolteu la cançó Lo corral de vidre, de la cantantalgueresa Franca Masu. Tot i que hi ha poquesmostres de la fonètica algueresa, hi trobareumarcades algunes característiques d’aquest dialecte.
  3. 3. Lo corral de vidreAixí, amb les mans lligades,ofereix el meu cos a la gent.Embriaga de vida i cega en el corjo m’he tapat los ullsper no veure més arrès del món.I he vist qualque cosa de nou. Cal destacar la terminació Ø de la primera persona del present d’indicatiu. Observeu també la vacil·lació en l’ús dels articles el/els i lo/los. L’ús d’arcaismes com arrès, en lloc de res, qualque i ver, en la darrera estrofa, també caracteritzen l’alguerès.
  4. 4. On sés, minyona,vestida de verd,amiga d’ahir?Jo l’he amagadaen una mar de paraules,de música, rondalles,mentides i llibres d’escola.Ella corriva contenta Quant a la fonètica, fixeu-vos en la pronúncia dels grups -nt i -ng, que mantenen la consonant final. També cal destacar la pronúncia en [r] del grup dr i laa un corral de vidre manca demmudiment dalguna r en posició final.fins que amb el pensament Fixeu-vos en l’ús de la forma plena dels pronoms. Així mateix, és característic de l’alguerès conjugarse tinyiva de blanc. l’imperfet amb les terminacions -eva i -iva.
  5. 5. Ara que me’n só despullada,ofereix el meu cos a la gent.Jo deman si és ver que existeix,jo amb les mans en terra...Jo m’he tapat los ullsper no veure més arrès del món.I he vist qualque cosa de nou. Per acabar, observeu les formes del present d’indicatiu del verb ser jo só i tu sés. A més, el verb ser s’empra com a auxiliar en lloc del verb haver.

×